LEGE nr. 50 din 29.07.1991 (M. O. nr. 163 din 07.08.1991, Partea I)


 

 

 

 

Lege nr. 50 din 29/07/1991 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 163 din 07/08/1991
Intrare in vigoare: 07/08/1991
privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor
Publicat Ón 07/08/1991
Republicarea 1 din 13/01/1997
Republicarea 2 din 13/10/2004


CAPITOLUL I  Autorizarea executării sau desfiinţării construcţiilor


Art. 1. - Construcţiile civile, industriale, agricole sau de orice altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, eliberată Ón condiţiile prezentei legi, şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor.
Art. 2. - Autorizaţia de construire constituie actul de autoritate al administraţiei locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor.
    Autorizaţia de construire se eliberează Ón temeiul şi cu respectarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobate potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta lege.
Completat de Lege nr. 125 din 16/10/1996 Articolul 1....

descarca sdocumentul


NEWSLETTER