Ordin nr. 233 din 30.08.2004 (M. O. nr. 862 din 21.09.2004 , Partea I)


 

 

Autoritatea Nat. de Regl. pentru Serviciile Publice de Gosp. Comunala


Ordin nr. 233 din 30/08/2004

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 862 din 21/09/2004
Intrare in vigoare: 21/09/2004
pentru aprobarea unor reglementari privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica
Publicat īn 21/09/2004

Avānd īn vedere dispoziţiile art. 6 alin. (1) lit. a) din Hotărārea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C., cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 din Hotărārea Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică,
    īn temeiul art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărārea Guvernului nr. 373/2002, cu modificările şi completările ulterioare,


    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală emite prezentul ordin.


   Art. 1. - Se aprobă următoarele reglementări privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică:
   a) Metodologia de repartizare şi facturare a consumurilor individuale de energie termică, īn imobile de tip condominiu, prevăzută īn anexa nr. 1 la prezentul ordin;
   b) Contractul-cadru de furnizare a energiei termice pentru utilizatori de tip urban (asociaţii de proprietari/locatari sau persoane fizice asimilate acestora, societăţi comerciale, instituţii publice), prevăzut īn anexa nr. 2 la prezentul ordin;
   c) Normativul tehnic privind condiţiile de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru īncălzire şi apă caldă de consum, prevăzut īn anexa nr. 3 la prezentul ordin.
   Art. 2. - Furnizorii de energie termică produsă centralizat şi prestatorii vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.
   Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.


NEWSLETTER