Ordin nr. 1969 din 09.11.2007 (M.O. nr. 846 din 10.12.2007, Partea I) - ordin


 

 

 

Ordin nr. 1969 din 09/11/2007
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 846 din 10/12/2007
Intrare in vigoare: 01/01/2008
privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial
Publicat īn 10/12/2007

 

 

 

Īn temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,
    īn baza prevederilor art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


    ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:


   Art. 1. - (1) Se aprobă Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cuprinse īn anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
   (2) Reglementările contabile prevăzute la alin. (1) sunt obligatorii pentru asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii de acest fel, partide politice, patronate, organizaţii sindicale, culte religioase, precum şi pentru alte persoane juridice īnfiinţate īn baza unor legi speciale, īn scopul desfăşurării de activităţi fără scop patrimonial, care au obligaţia, potrivit legii, să conducă contabilitatea īn partidă dublă şi să īntocmească situaţii financiare anuale.
   (3) Reglementările contabile prevăzute la alin. (1) se referă īn principal la activităţile fără scop patrimonial, inclusiv activităţile cu destinaţie specială, desfăşurate de către persoanele juridice fără scop patrimonial, şi īn subsidiar la activităţile economice desfăşurate, potrivit legii, de către aceste persoane juridice. Pentru activităţile economice desfăşurate, potrivit legii, de către persoanele juridice fără scop patrimonial, aceste reglementări se completează, după caz, cu Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, prevăzute īn anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 2. - Se aprobă Reglementările contabile privind organizarea şi conducerea contabilităţii īn partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial, cuprinse īn anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

descarca fisierul!!!


NEWSLETTER