Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/admbl/public_html/index.php on line 36
administratordebloc

Deprecated: Non-static method PEAR::getStaticProperty() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/admbl/public_html/lib/pear/HTML/Template/Flexy.php on line 208

FISA POSTULUI - MEMBRU COMITET EXECUTIV


Asociaţia de Proprietari .....................................
Bloc .................................................

Data ..........................


FIŞA POSTULUI
ŞEF DE SCARĂ – MEMBRU COMITET EXECUTIV

  În temeiul Legii nr. 230/2007 şi al contractului de mandat aprobat în Adunarea Generală a proprietarilor din data de: .................., se încheie astăzi……………..prezenta fişă a postului:

• NUMELE ŞI PRENUMELE …………………………………………….
• STUDII……………………………………………………………………
• POSTUL PE CARE ESTE ÎNCADRAT…………………………………
• NORMA DE ACTIVITATE – ...... ore săptămânal

• Poziţia:
Relaţii de subordonare :
- Adunarea Generală a Proprietarilor
- Preşedintele asociatie.

Relaţii de colaborare cu:
- responsabilii celor 4 scări (care formează Comitetul executiv);
- comisia de cenzori;
- administrator;
- secretară;
- instalator;
- personalul care asigură curăţenia.


Subsemnatul/a, ………………………………………………, posesor al contractului de mandat nr…...........…..,  declar că mă oblig să respect următoarele unităţi de competenţă (atribuţii ), sarcinile de serviciu obligatorii reprezentând 10 de ore săptămânal.


Obiectiv general:
- asigurarea condiţiilor optime pentru buna desfăşurare a activităţilor diurne ale locatarilor din bloc

Obiectiv  specific:
- supravegherea şi întreţinerea patrimoniului asociaţiei (a instalaţiilor sanitare, termice, a perimetrului asociaţiei);


Responsabilităţi permanete în asociaţie:

• duce la îndeplinire hotărârile adunării generale şi urmăreşte respectarea prevederilor legale, a statutului şi a acordului de asociere ale asociaţiei de proprietari;
• participă la emiterea, dacă este cazul, a deciziilor scrise privind regulile pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale şi pentru respectarea prevederilor legale, a statutului şi a acordului de asociere, precum şi la alte decizii ce privesc activitatea asociaţiei de proprietari;
• participă la întocmirea proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi pregăteşte desfăşurarea adunărilor generale;
• participă la reglementarea folosirii, întreţinerii, reparării, înlocuirii şi modificării părţilor proprietăţii comune, inclusiv cu privire la consumurile aferente proprietăţii comune, în conformitate cu actele normative în vigoare;
• întocmeşte sau propune planuri de măsuri şi activităţi, conform cu responsabilităţile ce le revin, şi urmăreşte realizarea lor;
• supraveghează desfăşurarea tuturor activităţilor din cadrul asociaţiei de proprietari, în mod special situaţia încasărilor şi a plăţilor lunare;
• pentru realizarea scopului şi a activităţilor asociaţiei de proprietari, participă şi decide la angajarea şi demiterea personalului necesar, încheie şi reziliază contracte cu persoane fizice/juridice;
• îşi asumă obligaţii, în numele asociaţiei de proprietari sau în numele proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari, privind interesele legate de clădire şi perimetrului acesteia;
• participă la iniţierea sau apărarea în procese, în numele asociaţiei de proprietari sau în numele proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari, interesele legate de clădire;
• participă şi decide stabilirea sistemul propriu de penalizări al asociaţiei de proprietari pentru restanţele afişate pe lista de plată ce privesc cheltuielile asociaţiei de proprietari, conform prevederilor legale;
• avizează documentele asociaţiei de proprietari;
• asigură completarea la zi a cărţii tehnice a construcţiei;
• asigură urmărirea comportării în timp a construcţiei, pe toată durata de existenţă a acesteia;
• participă la gestionarea situaţiilor excepţionale şi de criză;
• aprobă lunar lista cu cotele de contribuţie la plata cheltuielilor asociaţiei de proprietari, conform hotărârii adunării generale;
• stabileşte cotele de participare pe persoană la cheltuielile aferente persoanelor cu domiciliul în clădire şi pentru persoanele care locuiesc temporar, minimum 15 zile pe lună; stabileşte perioada pentru care proprietarii, respectiv chiriaşii, pot solicita în scris scutirea de la plata cheltuielilor pe persoană şi care trebuie să fie de cel puţin 15 zile pe lună, conform hotărârii adunării generale;
• analizează problemele ridicate de membrii asociaţiei de proprietari şi ia măsuri pentru rezolvarea acestora, conform hotărârii adunării generale;
• ia toate măsurile pentru aducerea la starea dinaintea producerii evenimentului a zonei în care se efectuează reparaţii la părţile comune, urmând ca sumele aferente reparaţiilor respective să fie suportate de toţi proprietarii, proporţional cu cota indiviză;
• participă la şedinţele comitetului executiv care se desfăşoară lunar, sau convocate de preşedintele asociaţiei, sau cele convocate de jumătate plus unu din numărul membrilor asociaţiei – Are in grijă ca deciziile comitetului executiv să fie consemnate în registrul de decizii al comitetului executiv şi să fie afişate la aviziere;
• după aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, urmăreşte derularea acestuia în condiţiile legii;
• participă şi decide la angajarea personalului specializat pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin şi adoptă decizii asupra cuantumului salariilor, indemnizaţiilor, remuneraţiilor şi al eventualelor premieri care se acordă personalului încadrat cu contract individual de muncă sau în baza unei convenţii civile de prestări de servicii, în limita bugetului aprobat de adunarea generală;
• participă şi decide la angajarea sau demiterea personalului, la încheierea sau rezilierea contractelor în ceea ce priveşte activitatea de administrare şi întreţinere a clădirii, a părţilor comune de construcţii, a instalaţiilor, precum şi pentru alte activităţi conforme cu scopul asociaţiei de proprietari: administrare, contabilitate, casierie, îngrijire, mecanică, instalaţii etc.;
• participă şi decide asupra acordării unor drepturi băneşti membrilor asociaţiei de proprietari care desfăşoară activităţi lucrative folositoare acesteia, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli adoptat de adunarea generală a proprietarilor, potrivit art. 35 alin. (5) din Legea nr. 230/2007;
•  preia toate obligaţiile şi răspunderile privind activitatea de management stabilite la art. 22 din prezentele norme metodologice pe perioada cât asociaţia nu are angajat un administrator sau a fost reziliat contractul de administrare, indiferent de cauze.


Alte alte atribuţii care i-au fost conferite prin hotărârile Adunării Generală a Proprietarilor:

• ...................................................................................................................................;
• ................................................................................................................................... .
• ...................................................................................................................................;
• ...................................................................................................................................;
• ...................................................................................................................................;
• ...................................................................................................................................;
• 


Preşedinte Asociaţie,            Semnătura,

descarca!


NEWSLETTER