H.G. 400 din 02.04.2003, (M.O. nr. 311 din 08/05/2003)


H.G. 400 din 02/04/2003
Norme metodologice privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 
Publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 311 din 08/05/2003
 
Īn temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 22 din O.G. 85/2001 privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, aprobată cu modificări prin Legea 234/2002, şi al art. 68 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

................................

descarca in format PDF!


NEWSLETTER