ANEXA la Contractul-cadru de furnizare a energiei termice


CONVENTIE - CADRU

de facturare individuala a consumurilor de energie termica

Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta conventie este elaborata īn baza prevederilor art. 5 alin. (2) din Hotarārea Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica.

Art. 2. - (1) Prevederile prezentei conventii se aplica condominiilor existente, la care determinarea consumurilor de energie termica se face cu mijloace de masurare legale, montate la bransamentul termic al condominiului si a caror alimentare cu energie termica a apartamentelor si spatiilor cu alta destinatie decāt cea de locuinta a fost proiectata si realizata īn sistem de distributie verticala prin intermediul instalatiilor interioare comune condominiului.

....................................................................................

In conformitate cu Ordinul nr. 233 din 30 august 2004 pentru aprobarea unor reglementari privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica

Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 862 din 21/09/2004

 


NEWSLETTER