ANEXA Nr. I. 2. la anexa nr. I. DATE CARACTERISTICE


ANEXA Nr. I. 2. la anexa nr. I.

DATE CARACTERISTICE ALE UTILIZATORULUI

Numar de scari ......, numar de niveluri ......, numar total de persoane ......, numar total de apartamente ......, din care:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1 camera 2 camere 3 camere 4 camere 5 camere 6 camere 7 camere 8 camere 9 camere 10 camere

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Spatii comerciale din constructie la parterul blocului .............. DA/NU

Spatii comerciale din constructie la mezanin ........................ DA/NU

Suprafata echivalenta termic totala Ón functiune la Óncheierea contractului ................ m2,

Ón conditiile:

...................................................

In conformitate cu Ordinul nr. 233 din 30 august 2004 pentru aprobarea unor reglementari privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica

Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 862 din 21/09/2004

 


NEWSLETTER