Ordonanta nr. 73 din 29.08.2002 (M.O. nr. 650 din 31/08/2002, Partea I)


Ordonanţa nr. 73 din 29/08/2002
Publicat īn Monitorul Oficial, Partea I nr. 650 din 31/08/2002

privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat

......

CAPITOLUL IV
Preţuri şi tarife

SECTIUNEA 1 - Principii pentru stabilirea preţurilor şi a tarifelor

Art. 37. - (1) Preţurile şi tarifele trebuie să asigure acoperirea cheltuielilor de producţie, exploatare, īntreţinere, modernizare şi retehnologizare, justificate economic, şi un profit de maximum 10%.
   (2) Cota de profit de maximum 10% se aplică la costul total al activităţilor desfăşurate pentru asigurarea serviciilor energetice de interes local, exclusiv cota de dezvoltare de 3% prevăzuta la art. 43.
   (3) Īn preţul de livrare al energiei termice nu se vor include pierderile de agent termic, datorate defecţiunilor tehnologice de pe īntregul sistem de producere, transport şi distributie a energiei termice, produse prin acte de neglijenţă sau intenţionat.
   (4) Preţurile şi tarifele pentru energia termică livrată utilizatorilor trebuie să asigure:
   a) utilizarea eficientă a energiei termice;
   b) creşterea parametrilor de calitate ai serviciilor energetice de interes local cu costuri cāt mai mici şi cu respectarea reglementărilor referitoare la protecţia mediului;
   c) egalitate de tratament pentru toţi utilizatorii, indiferent de destinaţia pentru care este utilizat agentul termic.

.......................

- descarca fisierul!


NEWSLETTER