PLANGERE PENALA


Sectiei de politie nr. ……..

Domnule …………………….,
 
Subsemnatul…………………………..….………….....……din……………..…….str. …………….…………..…….…… nr. ………  bl. ……………, sc. ….., ap. ……... sector ………, avand calitatea de …………………………….. in cadrul asociatiei de proprietari bl. ……………..…, in temeiul art. 222, cod procedura penala, formulez prezenta

PLANGERE PENALA

impotriva administratorului/contabilului ………….……..………………, adresa …………………………………………………………………………….., in baza: raportului comisiei de cenzori a asociatiei de proprietari bloc……………………..., prezentat in anexa; a deciziei comitetului executiv/adunarii generale din data de …………………………; sau a …………………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….  pentru constatarea infractiunii de ……………………….…………………..…

(se poate trece : frauda, inselaciune, abuz in serviciu sau fals intelectual si uz de fals), prevazute si pedepsite de art. 215 alin. 3, art. 289 si art. 291 din codul penal.
 
Avand in vedere cele precizate in: raportul comisiei de cenzori/ ……………………………………………………………………………………………., consideram ca faptele administratorului/contabilului intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de ………………………………………………………………..… pentru care solicitam a se efectua cercetarea penala impotriva acestuia.
 
Data ……………………….…
 
        SEMNATURA,


NEWSLETTER