CONVENTIE CIVILA DE PRESTARI SERVICII


Asociatia pe Proprietari Bloc ___
Sediu ___________________________
Cod Fiscal ________________________
Telefon___________________________


CONVENTIE CIVILA DE PRESTARI SERVICII


I. Partile contractante:

1. Asociatia pe Proprietari, Bloc ________ cu sediul īn ___________________
Str. ________________________ nr. ________cod Fiscal ________________ reprezentata prin dl./d.na __________________________ , īn calitate de Presedinte, numita īn prezentul contract beneficiar,
 si
2. Domnul/Doamna _______________________________________, domicialt/a īn localitatea ________________, strada __________, Nr. ____, sector_____ , posesor al actului de identitate C.I. (B.I.) Seria ____, Numarul ______________,  CNP __________________________, īn calitate de prestator servicii (executant), am īnchiat prezenta convetie civila īn urmatoarele conditii asupra carora am convenit:

II. Obiectul conventiei civile:
- activitatea/lucrarea, care urmeaza a fi prestata/executata:

descarca tipizatul!

 


NEWSLETTER