SOMATIE DE PLATA


MODEL

ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC ...............

Str. .................................... nr. .... , Localitate/Sector ......…………………..

 

SOMAŢIE DE PLATA

Către, D-na/Dl. .................................................................

domiciliat/a in ………………, Str. ............................. Nr. .... , Bloc ......., Sc. ......., Ap. …..., Judet/Sector ……...….

Asociaţia de Proprietari Bloc ……….......... vă somează ca până la data de ............ anul ...... să achitaţi, suma de ....................... lei, ce o datoraţi asociaţiei ca urmare a neplăţii la termenele prevazute de asociaţie a cotelor de cheltuieli ce vă revin pentru lunile/perioada .................................................... anul/anii …..................... şi a penalizărilor aferente în valoare de ………….. lei.

În caz contrar, pentru recuperarea sumelor restante, a penalizărilor şi a altor daune financiare produse de neplata la timp a acestora, în conformitate cu statutul asociaţiei şi cu legile în vigoare asociaţia se va adresa Judecatoriei …………………….……… în vederea obţinerii unui titlu executorii asupra bunurilor dvs. mobile şi/sau imobile.

PREŞEDINTE,          CENZOR,        ADMINISTRATOR,

 

DATA:

PROGRAM ÎNCASĂRI:

descarca fisierul pentru completare....!


NEWSLETTER