ORDIN nr 2 329 din 28 12 2001 (M.O. Nr. 20 din 15 01 2002)


 

 

ORDIN nr 2 329 din 28 decembrie 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii în partida simpla de catre persoanele juridice fara scop lucrativ

 

VA FI ABROGAT DE Ordin nr. 1969 din 09/11/2007 la 01/01/2008

 EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 15 ianuarie 2002
……………

ANEXA 1
NORME METODOLOGICE
privind organizarea si conducerea contabilitatii în partida simpla de catre persoanele juridice fara scop lucrative

Sfera de aplicare
1. Categoriile de persoane juridice fara scop lucrativ care pot organiza si conduce contabilitatea în partida simpla, potrivit Ordinului ministrului finantelor nr. 1 591/1998 privind aprobarea Planului de conturi pentru persoanele juridice fara scop lucrativ si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, sunt urmatoarele:
a) unitatile de cult;
b) asociatiile de proprietari;
c) asociatiile si fundatiile carora li se aplica regimul juridic prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociati si fundatii, sau alte organizatii de acest fel, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt recunoscute ca fiind de utilitate publica. în care aceste persoane juridice fara scop lucrativ realizeaza venituri din orice sursa peste acest plafon, ele sunt obligate ca începând cu exercitiul financiar urmator sa treaca la organizarea si conducerea
contabilitatii în partida dubla pe toata perioada de functionare a acestora.
3. Au obligatia de a organiza si de a conduce contabilitatea în partida simpla persoanele juridice fara scop lucrativ în al caror act de înfiintare exista prevederi exprese în acest sens.

descarca documentul


NEWSLETTER