CERERE DE RESTITUIRE A FONDULUI DE RULMENT


APROB,

PREŞEDINTE

L.S.

Se va emite şi completa Dispoziţie de plata

CERERE DE RESTITUIRE A FONDULUI DE RULMENT

Doamnă/Domnule Preşedinte,

Subsemnatul/a _________________________, proprietar al apartamentului nr. ______, din cadrul Asociaţiei de Proprietari Bloc __________, va rog să aprobaţi restituirea totală/parţială a fondului de rulment care īmi aparţine īn valoare de _________________ lei īntrucāt, īncepānd cu data de __________ īmi vānd proprietatea pe care o deţin īn cadrul acestui imobil.

Mă angajez ca odată cu restituirea, să mă prezint la data restituirii cu noul proprietar.

Vă mulţumesc.

Data: _________________.

Semnătura,


NEWSLETTER