CONTESTATIE LA CALCULUL COTEI DE CONTRIBUTIE


CONTESTAŢIE LA CALCULUL COTEI DE CONTRIBUŢIE

Doamnă/Domnule Preşedinte,

Subsemnatul/a _________________________________________ proprietar/chiriaş al apartamentului/spaţiului nr. ______ din cadrul Asociaţiei de Proprietari Bloc __________ contest prin prezenta cuantumul cotei de contribuţie la cheltuielile Asociaţiei de Proprietari Bloc _________ afişată pe lista de plată a lunii _________________ anul _______.

Va rog să mi se precizeze īn scris ce reprezintă suma de ____________ lei afişată īn listă precum şi baza legală de calcul a contravalorii acestei sume (prevederea legală, prevederea statutară, hotărārea Adunării Generale).

Vă precizez că termenul legal de răspuns este de 5 zile de la data prezentei contestaţii.

Vă mulţumesc.

Data: ___________________

Semnătura,


NEWSLETTER