articole


Cuprins:

 

 

 1.   - Calculul Fondului de Rulment
 2.   - Mod de calcul al căldurii (la asociaţiile care au repartitoare) fără a apela la serviciile unei firme
 3.  - Dicţionar
 4.  - Drepturi şi obligaţii ale proprietarilor
 5.  - Atribuţiile administratorului
 6.  - Atribuţiile comisiei de cenzori
 7.  - Atribuţiile Preşedintelui asociaţiei de proprietari
 8.  - Atribuţii ale Comitetului executiv
 9.  - Hotărâri în adunarea generală
 10.  - Repartizarea cheltuielilor pe persoană
 11.  - Repartizarea cheltuielilor pe cota-parte de proprietate - cota indiviză
 12.  - Repartizarea cheltuielilor pe consumatori tehnici şi de altă natură
 13.  - Administrarea condominiilor
 14.  - Organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 15.  - Pentru economii, bătrânii folosesc apa, 'cu ţârîita' - sau de unde apar pierderi
 16.  - Procedura de recuperare a restanţelor  - Acţiunea în justiţie
 17.  - Sistemul de penalizări

 

 


NEWSLETTER