Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/admbl/public_html/index.php on line 36
administratordebloc

Deprecated: Non-static method PEAR::getStaticProperty() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/admbl/public_html/lib/pear/HTML/Template/Flexy.php on line 208

PROCEDURA DE RECUPERARE A RESTANTELOR


PROCEDURA DE RECUPERARE A RESTANŢELOR DE LA PROPRIETARII RESTANŢIERI

ACTIUNEA IN JUSTIŢIE

Baza legală

Pentru de neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei:
Art. 50. - (1) Asociaţia de proprietari are dreptul de a acţiona în justiţie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit.
(2) Acţiunea asociaţiei de proprietari este scutită de taxă de timbru.
(3) Sentinţa dată în favoarea asociaţiei de proprietari, pentru sumele datorate de oricare proprietar, poate fi pusă în aplicare pentru acoperirea datoriilor prin orice modalitate permisă de Codul de procedură civilă.

Pentru penalizari:
Art. 49. - (1) Asociaţia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizări pentru orice sumă cu titlu de restanţă, afişată pe lista de plată. Penalizările nu vor fi mai mari de 0,2 % pentru fiecare zi de întârziere şi se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile care depăşeşte termenul stabilit pentru plată, fără ca suma penalizărilor să poată depăşi suma la care s-a aplicat.
(2) Termenul de plată a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, afişate pe lista lunară de plată, este de maximum 20 de zile calendaristice.

Pentru privilegiu imobiliar cu rang prioritar
Art. 51. - (1) Asociaţia de proprietari are un privilegiu imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentelor şi altor spaţii proprietăţi individuale ale proprietarilor din condominiu, precum şi un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de cotă de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, după cheltuielile de judecată datorate tuturor creditorilor în interesul cărora au fost făcute.
(2) Privilegiul se înscrie în registrul de publicitate imobiliară al judecătoriei, la cererea preşedintelui asociaţiei de proprietari, pe baza extraselor de pe ultima listă lunară de plată a cotelor de contribuţie din care rezultă suma datorată cu titlu de restanţă.
Privilegiul se radiază la cererea preşedintelui asociaţiei de proprietari sau a proprietarului, pe baza chitanţei sau a altui înscris prin care asociaţia confirmă plata sumei datorate.
(3) Operaţiunile de publicitate imobiliară privitoare la privilegiul prevăzut la alin.(1) şi (2) sunt scutite de taxă de timbru.

Notăa: Înaintea acţiunii în justiţie se recomandă conducerii asociaţiei de proprietari să transmită
restanţierului, prin poştă cu confirmare de primire, o NOTIFICARE-SOMAŢIE şi să exercite dreptul de privilegiu imobiliar pentru sumele datorate cu titlu de cotă de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari

Acţiunea propriu-zisă

Conform prevederilor legale în materie, asociaţia de proprietari are dreptul de a acţiona în justiţie pe orice proprietar (privat sau de stat, persoană fizică sau juridică, român sau străin) pentru sumele datorate cu titlu de contribuţie la cheltuielile comune ale clădirii dacă suma reprezintă o restanţă de minim 3 luni.

Cererea de chemare în judecată, va fi formulată către judecătoria competentă teritorial (în raza căreia îşi are domiciliul pârâtul-restanţierul) de către asociaţia de proprietari reprezentată de către preşedinte sau de către o altă persoană împuternicită în mod expres de către acesta.
La cerere se ataşează următoarele acte în copie, în 2 (două) exemplare:
-  Încheierea judecătorească şi codul fiscal al asociaţiei de proprietari;
-  Listele de plată din care sa reiasă suma datorată;
-  Centralizator pe apartamentul respective, semnat de preşedinte şi administrator care să cuprindă cotele restante aferente fiecărei luni în parte, cu calcularea separată a penalităţilor aplicate fiecărei cote şi numărul de zile pentru care au fost percepute;
-  Procesul-verbal al adunării generale prin care s-a hotărât sistemul de penalizări şi procentul de penalizare aplicat pentru fiecare zi de întârziere;

Precizări:

- Acţiunea este scutită de plata taxei de timbru.
- Acţiunea în numele asociaţiei de proprietari este relativ simplă, dacă dosarul conţine toate documentele mai sus menţionate.
- Ea poate fi facută de preşedintele asociaţiei sau de către oricare altă persoană din cadrul asociaţiei care este împuternicită in acest sens -administrator, cenzor, membru comitet executiv, proprietar, altă persoana fizică -, la costuri mult mai mici decât atunci când se face prin angajarea unui avocat
- În prezent aceasta este singura soluţie de a recupera restanţele de la un restanţier.

Executarea silită

Sentinţa dată în favoarea asociaţiei de proprietari, pentru sumele datorate de oricare proprietar, în momentul în care devine definitivă şi irevocabilă, poate fi investită cu formulă executorie şi pusă în executare prin oricare din modalităţile permise de Codul de procedură civilă. Astfel, asociaţia de proprietari se va adresa în acest sens unui birou de executori judecatoreşti cu solicitarea de a se iniţia executarea silită asupra bunurilor mobile sau imobile ale debitorului sau executarea silită prin poprirea pe salariul de la locul de muncă sau pe pensie (plata către asociaţie pentru debitul respectiv fiind efectuată de către angajator sau casa de pensii). Asociaţia de proprietari, în funcţie de valoarea creanţei şi a bunurilor, salariului sau a pensiei de care dispune debitorul, îşi va alege modalitatea efectivă de executare silită.
Dreptul de a cere executarea silită a hotărârii judecătoreşti se prescrie dupa trecerea unui termen de 3 ani de la naşterea sa, adică de la data ramânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.

 


NEWSLETTER