TOATA LEGISLATIA CU SPECIFIC ADMINISTRARE


 

 

 

 

LEGISLAŢIE PENTRU ASOCIAŢII DE PROPRIETARI

 

Principală:

- NORME  Metogologice - de aplicare a Legii nr. 230 / 2007 - privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari - Intrare in vigoare: 19/12/2007
-
LEGEA nr. 230 / 2007 (M.O. nr. 490 din 23.07.2007) - Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.
-
ORDIN Nr. 1969 din 09/11/2007, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 846 din 10/12/2007
-
ANEXA Nr. 1 - REGLEMENTĂRI CONTABILE - pentru persoanele juridice fără scop patrimonial
-
ANEXA Nr. 2 - REGLEMENTĂRI CONTABILE - pentru persoanele juridice fără scop patrimonial - asociatii de proprietari
Intrare in vigoare: 01/01/2008 - INLOCUIESTE si ABROGA - Ordinul nr. 2329/2001 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla
-
LEGEA Nr. 50 din 29/07/1991 - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 163 din 07/08/1991 - privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 231/2000 (M.O. nr. 612/29.11.2000) şi LEGEA Nr. 453/2001 (M.O. nr. 431/01.08.2001) - privind autorizaţiile de execuţie în construcţii.
-
ORDN nr. 233 din 30/08/2004 - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 862 din 21/09/2004 - pentru aprobarea unor reglementari privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica - emis de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarire Comunala

Locală:

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

 stema_bucuresti.jpg

 - HOTĂRÂRE 40 din 14 02 2002 - privind separarea consumurilor de apa rece, apa caldă şi căldură ale agenţilor economici şi instituţiile publice care au branşamente şi racorduri comune cu asociaţiile locatarilor/proprietarilor
HOTĂRÂRE 41 din 14 02 2002
- privind contorizarea consumurilor de apă rece, apa caldă menajeră şi căldură la apartamentele din cadrul asociaţiilor de locatari/proprietari din municipiul Bucureşti

 

Proiecte:

----

DE INTERES GENERAL 

 

2007

Legea nr. 230 / 2007 (M.O. nr. 490 din 23.07.2007) - Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.
2006
H.G. nr. 781 / 2006 (M.O. nr. 547 din 26.06.2006) - pentru modificarea H.G. nr. 400/2003 (M.O. nr. 311/08.05.2003) privind Norme metodologice privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.


2003
H.G. nr. 400 / 2003 (M.O. nr. 311 dn 08.05.2003) - Norme metodologice privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.
H.G. nr. 1.386 / 2003 (M.O. nr. 863 din 04.12.2003) - completează şi modifică H.G. nr. 400/2003.

2002, 2001
O.G. nr. 5 / 2001
(M.O. nr. 422 din 30.07.2001) legiferată prin Legea nr. 295/2002 (M.O. nr. 380/05.06.2002), modificată şi completată prin O.G. nr. 142/2002 (M.O. nr. 804/05.11.2002) legiferată prin Legea nr. 5/2003 (M.O. nr. 26/20.01.2003) - privind somaţia la plată.

LEGISLAŢIA FINANCIAR CONTABILĂ

2007
Legea nr. 259 / 2007 (M.O. nr. 506 din 27.07.2007) - pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991.
O.G. nr. 3 / 2007 (M.O. nr. 67 din 29.01.2007) - privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale.
2006
Legea nr. 343 / 2006 (M.O. nr. 662 din 01.08.2006) – privind modificarea Codului Fiscal
Legea nr. 399 / 2006 (M.O. nr. 901 din 06.11.2006) - lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 158/2005 (M.O. nr. 1.074/29.11.2005) - privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.
O.G. nr. 35 / 2006 (M.O. nr. 675 din 07.08.2006, rectificată prin M.O. nr. 742/31.08.2006) - privind Codul de procedură fiscală.
O.G. nr. 91/2006 (M.O. nr. 958/28.11.2006) - privind unele masuri referitoare la asigurarile sociale de stat si asigurarilor sociale de sanatate.
Ordinul M.F.P. nr. 2.226 / 2006 (M.O. nr. 1.056 din 30.12.2006) - privind utilizarea unor formulare financiar-contabile (facturi, chitanţe).
Ordinul M.F.P. nr. 293 / 2006 (M.O. nr. 194 din 01.03.2006) - privind modificarea Ordinului M.F.P. nr. 1.714/2005 (M.O. nr. 1.042/23.11.2005) pentru aprobarea modelelor formularelor privind activitatea financiara si contabila.
Ordinul M.M.S.S.F nr. 100 / 2006 (M. O. nr. 184 din 27.02.2006, Partea I) - pentru Modelul Declaraţiei fiscale privind stabilirea comisionului datorat de angajatori.
Ordin M.S. si C.N.A.S.S. nr. 60 / 32 / 27.01.2006 (M.O. nr. 147 din 16.02.2006) - privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.
O.U.G. nr. 88 / 2006 (M.O. nr. 941 din 21.11.2006) - pentru modificarea şi completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum şi unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal (referitor la C.A.S.S.).
2005
H.G. nr. 24 / 2005 (M.O. nr. 263 din 30.03.2005) - pentru modificarea şi completarea Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 (Codul fiscal), aprobate prin H.G nr. 44/2004.
Ordinul M.F.P. nr. 1.850 / 2004 (M.O. nr. 23 bis din 07.01.2005) - privind registrele şi formularele financiar-contabile (inclusiv anexele nr. 1 şi 2).
Ordinul M.F.P. nr. 1.714 / 2005 (M.O. nr. 1.042 din 23.11.2005) - privind aplicarea prevederilor H.G. nr. 831/1997 (M.O. nr. 223/18.06.1998) pentru aprobarea modelelor formularelor privind activitatea financiară şi contabilă.
Ordinul C.N.A.S. nr. 221 / 2005 (M.O. nr. 1.064 din 28.11.2005) - pentru aprobarea Normelor metodologice privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate prevăzute O.U.G. nr. 150/2002 (M.O. nr. 798/30.08.2004).
2004
H.G. nr. 44 / 2004 (M.O. nr. 112 din 06.02.2004) - privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 (Codul fiscal), modificată şi completată prin H.G nr. 1.840 din 2004 (M.O. nr. 1.074/18.11.2004) s.a.
H.G. nr. 2.269 / 2004 (M.O. nr. 5 din 04.01.2005) - privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
O.G. nr. 70 / 2004 (M.O. nr. 773 din 24.08.2004) - modifică şi completează Legea nr. 82/1991
Ordinul M.F.P. nr. 1.840 / 2004 (M.O. nr. 1.247 din 23.12.2004) - pentru aprobarea Precizărilor referitoare la unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348 / 2004 privind denominarea monedei naţionale.
2003
Legea nr. 571 / 2003 (M.O. nr. 927 din 23.12.2003), Legea nr. 343/2006 (M.O. nr. 662/01.08.2006), O.G. nr. 43/2006 (M.O. nr. 722/23.08.2006) O.U.G. nr. 138/2004 (M.O. nr. 1.281/30.12.2004) legiferata prin Legea nr. 163/2005 (M.O. nr. 466/01.06.2005). cu modificarile si completarile - privind Codul fiscal.
Legea nr. 519 / 2003 (M.O. nr. 864 din 04.12.2003) - privind modificări ale cotelor de contribuţii sociale.
Legea nr. 252 / 2003 (M.O. nr. 429 din 18.06.2003) - privind registrul unic de control.
O.G. nr. 36 / 2003 (M.O. nr. 68 din 02.02.2003) legiferată prin Legea nr. 232/2003 (M.O. nr. 373/31.03.2003) - privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală (pentru convenţii).
O.G. nr. 81 / 2003 (M.O. nr. 624 din 31.08.2003) - privind amortizarile in contabilitate.
O.G. nr. 94/2003 (M.O. nr. 803/31.08.2004) - privind reglementarea unor masuri financiare aprobata prin Legea nr. 507/2004 (M.O. nr. 1.080/19.11.2004).
O.G. nr. 92/2003 (M.O. nr. 941/29.12.2003) modificata si completata prin O.G. nr. 35/2006 (M.O. nr. 675/07.08.2006 si rectificata prin M.O. nr. 742/31.08.2006) - privind Codul de procedura fiscala.
Ordinul M.F.P. nr. 1.487/2003 (M.O. nr. 788/07.11.2003) - Normele de aplicare a O.G. nr. 81/2003.
Ordinul M.F.P. nr. 1.644/2003 (M.O. nr. 855/02.12.2003) - privind plata contributiilor sociale.
2002
Legea nr. 541/2002 (M.O. nr. 733/08.10.2003) - privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ.
Legea nr. 310/2002 (M.O. nr. 380/05.06.2002) -  Legea contabilitatii.
O.U.G. nr. 150/2002 (M.O. nr. 838/20.11.2002) - privind obligatii catre asigurarile sociale de sanatate (declaratiile C.A.S.S.), modificata si completata prin O.G. nr. 93/2004 (M.O. nr. 798/30.08.2004).
2001
Ordinul M.F.P. nr. 2329/2001 (M.O. nr. 20/15.01.2002) - privind contabilitatea la asociatiile de proprietari.
Ordin C.N.A.S.S. nr. 331/24.05.2001 (M.O. nr. 518/30.08.2001) - declaratiile pentru C.A.S.S.
2000 si …
O.U.G. nr. 28/1999
(M.O. nr. 131/31.03.1999) - privind obligatia agentilor economici de a utiliza case de marcat electronice fiscale.
Legea nr. 145/1997 (M.O. nr. 178/31.07.1997) - Legea asigurărilor sociale de sănătate (C.A.S.S.), modificată prin O.U.G. nr. 147/2002 (M.O. nr. 821/13.11.2002) - reglementări privind cota de C.A.S.S. şi cota pentru persoanele cu handicap.
O.G. nr. 15/1996 (M.O. nr. 24/31.01.1996), aprobată prin Legea nr. 131/1996 (M.O. nr. 264/28.10.1996) modificată şi completată prin O.G. nr. 26/1997 (M.O. nr. 208/26.08.1997) legiferată prin Legea nr. 88/1998 (M.O. nr. 169/29.04.1998) - privind întărirea disciplinei financiar-valutare.
H.G. nr. 92/1996 (M.O. nr. 16/16.02.1996) - privind Normele Metodologice pentru O.G. nr. 15/1996.
Legea nr. 82/1991 (republicata, M.O. nr. 20/20.01.2000) - Legea contabilitatii; O.G. nr. 61/2001 (M.O. nr. 531/31.08.2001) legiferată prin Legea nr. 310/2002 (M.O. nr. 380/05.06.2002) şi O.G. nr. 70/2004 (M.O. nr. 773/24.08.2004)- modifică şi completează Legea nr. 82/1991 - Legea contabilităţii.

 LEGISLAŢIA TEHNICĂ

2005
Lege nr. 372 din 13/12/2005, (publicata in M.O. Partea I nr. 1144 din 19/12/2005) -  privind performanţa energetică a clădirilor
O.U.G. nr. 187/2005 (M.O. nr. 1.188/29.12.2005), pentru modificarea O.U.G. nr. 174/2002 (M.O. nr. 890/09.12.2002) - privind reabilitarea termică a clădirilor.
2003
H.G. nr. 1.070/2003
(M.O. nr. 661/18.09.2003) - Norme metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 174/2002.
2002
O.U.G. nr. 174/2002
(M.O. nr. 890/09.12.2002), legiferata prin Legea nr. 211/2003 (M.O. nr. 351/22.05.2003) - privind masuri speciale pentru reabilitarea termica a cladirilor.
Legea nr. 325/2002 (M.O. nr. 422/18.06.2002) - privind reabilitarea termica a cladirilor.
Legea nr. 587/2002 (M.O. nr. 817/12.11.2002) - privind calitatea in constructii.
2001
H.G nr. 1.364/2001 (M.O. nr. 100/05.02.2002) - privind Normele metodologice de aplicare a O.G. nr. 20/1994.
Legea nr. 453/2001 (M.O. nr. 431/01.08.2001) - privind autorizatiile de executie in constructii.
2000 si
O.G. nr. 29/2000 (M.O. nr. 41/31.01.2000), legiferata prin Legea nr. 325/2002 (M.O. nr. 422/18.06.2002) - privind reabilitarea termica a cladirilor.
Legea nr. 10/1995 (M.O. nr. 12/24.01.1995) modificata si completata prin Legea nr. 587/2002 (M.O. nr. 817/12.11.2002)- privind calitatea in constructii.
H.G. nr. 766/1997 (M.O. nr. 352/10.12.1997) - Regulament privind calitatea in constructii.
H.G. nr. 273/1994 (M.O. nr. 193/14.06.1994) - privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.
Legea nr. 50/1991 (M.O. nr. 3/13.01.1997), modificata si completata prin O.U.G. nr. 231/2000 (M.O. nr. 612/29.11.2000) si Legea nr. 453/2001 (M.O. nr. 431/01.08.2001) - privind autorizatiile de executie in constructii.
O.G. nr. 20/1994 (republicare M.O. nr. 150/15.04.1998) - privind masuri pentru reducerea riscului seismic al cladirilor.

LEGISLAŢIA AJUTOARELOR SOCIALE

2006
Legea nr. 466/2006
(M.O. nr. 1.017/21.12.2006) - pentru aprobarea O.G. nr. 57/2006 (M.O. nr. 759/06.09.2006) privind ajutoarele pentru incalzire.
Lege nr. 65 din 22/03/2006 (M.O. Partea I nr. 276 din 28/03/2006) -  privind aprobarea O.G. nr. 143/2005 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
O.U.G. nr. 130/2006 (M.O. nr. 1.056/30.12.2006) - privind Inspectia Sociala.
2004
H.G. nr. 1.285/2004
(M.O. nr. 769/23.08.2004) - Norme metodologice de aplicare a O.G. nr. 55/2004 privind acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei.
O.G. nr. 55/2004 (M.O. nr. 690/30.07.2004) - completeaza si modifica O.U.G. nr. 5/2003.
2003
O.U.G. nr. 5/2003
(M.O. nr. 119/25.02.2003) legiferata prin Legea nr. 245/2003 (M.O. nr. 414/13.06.2003) - privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei.
2001
Legea nr. 416/2001
(M.O. nr. 401/20.07.2001), modificata prin O.U.G. nr. 121/2002 (M.O. nr. 724/03.10.2002) legiferata prin Legea nr. 2/2003 (M.O. nr. 26/20.01.2003) - privind venitul minim garantat.
2000 si …

LEGISLATIA MUNCII, PREGATIRII PROFESIONALE SI AUTORIZARII

2007
Ordinul M.M.S.S. nr. 51/2007
(M.O nr. 105/12.02.2007) - pentru aprobarea Procedurii de atestare a calificarii-pregatire si experienta profesionala-dobandite in Romania, de catre cetatenii romani care doresc sa desfasoare activitati, in mod independent sau ca salariati, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.
2006
H.G. nr. 1.825/2006
(M.O. Partea V nr. 5/29.01.2007), Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010 (M.O. nr. 1.025/22.12.2006) - privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara incepand cu 1 Ianuarie 2007.
H.G. nr. 161/2006 (M.O. nr. 172/22.02.2006) - privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor.
2004
Legea nr. 300/2004
(M.O. nr. 576/29.06.2004) - privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent.
H.G. nr. 1.766/2004 (M.O. nr. 1.048/12.11.2004) - Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2004.
O.G. nr. 76/2004 (M.O. nr. 791/27.08.2004) - modifica si completeaza O.G. nr. 129/2000, legiferata prin Legea nr. 454/2004 (M.O. nr. 1.048/12.11.2004).
H.G. nr. 1.021/2004 (M.O. nr. 633/13.07.2004) - privind aprobarea modelului comun european de curriculum vitae.
2003
Legea nr. 53/2003
(M.O. nr. 72/05.02.2003) modificata si completata prin Legea nr. 371/2005 (M.O. nr. 1.174/19.12.2005) care aproba O.G. nr. 65/2005 (M.O. nr. 576/05.07.2005) - Codul Muncii.
H.G. nr. 522/2003 (M.O. nr. 346/21.05.2003) - Normele de aplicare a O.G. nr. 129/2000.
2002
Legea nr. 76/2002
(M.O. nr. 103/06.02.2002) modificata si completata prin O.U.G. nr. 124/2002 (M.O. nr. 740/10.10.2002) si Legea nr. 107/2004 (M.O. nr. 338/19.04.2004) - privind formarea profesionala si sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.
H.G. nr. 174/2002 (M.O. nr. 181/18.03.2002) - Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002.
H.G. nr. 377/2002 (M.O. nr. 310/10.05.2002) - instructiuni suplimentare pentru furnizorii de formare profesionala privind Legea nr. 76/2002.
Ordinul comun M.M.S.S. si M.E.C. nr. 284/4.248/2002 (M.O nr. 733/08.10.2002) - privind modelul de Certificat de formare profesionala.
2000 si
O.G. nr. 129/2000 (republicata M.O. nr. 711/30.09.2002) - privind formarea profesionala a adultilor.
Legea nr. 130/1999 (M.O. nr. 355/27.07. 1999) modificata prin Legea nr. 403/2005 (M.O. nr. 16/09.01.2006) si Legea nr. 450/2006 (M.O. nr. 1.004/18.12.2006) - privind persoanele incadrate in munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
Legea nr. 108/1999 (republicare M.O. nr. 740/10.10.2002) - privind infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii.
O.G. nr. 102/1999 (M.O. nr. 310/30.06.1999) legiferata prin Legea nr. 519/2002 (M.O. nr. 555/29.07.2002), cu modificarile ulterioare - privind protectia speciala si incadrarea in munca pentru persoanele cu handicap.

LEGISLAŢIA ORDINII PUBLICE

LEGISLAŢIA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

2005
H.G. nr. 1.487 / 2005
(M.O. nr. 1.112 din 09.12.2005) - pentru modificarea H.G. nr. 1.723/2004 (M.O. nr. 1.009/02.11.2004) privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul.
2003
Legea nr. 52 / 2003
(M.O. nr. 70 din 03.02.2003) - privind transparenţa decizională în administraţia publică.
2002
O.G. nr. 27/2002
(M.O. nr. 84/01.02.2002) - privind petitiile.
O.G. nr. 16/2002 (M.O. nr. 94/02.02.2002) - privind parteneriatul public-privat.
2001
Legea nr. 215/2001
(M.O. nr. 204/23.04.2001) - Legea administratiei publice locale.
Legea nr. 544/2001 (M.O. nr. 663/23.10.2001) - privind liberul acces al cetatenilor la informatiile cu caracter public.
H.G. nr. 555/2001 (M.O. nr. 334/22.06.2001) - Regulament privind procedurile pentru supunerea proiectelor de acte normative (hotarari, ordine, dispozitii) spre aprobare Guvernului.
2000 si ….
Legea nr. 189/1999 republicata (M.O. nr. 516/08.06.2004) - privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni.


ALTE LEGI UTILE

2005
Legea nr. 350/2005
(M.O. nr. 1.128/14.12.2005) - privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general.
2001
O.G. nr. 2/2001
(M.O. nr. 410/25.07.2001), legiferata prin Legea nr. 180/2002 (M.O. nr. 268/22.04.2002) - privind regimul juridic al contraventiilor.
2000 si …
O.G. nr. 26/2000 (M.O. nr. 39/31.01.2000), modificata si completata prin O.G. nr. 37/2003 (M.O. nr. 62/01.02.2003) - privind asociatiile, fundatiile si federatiile.
O.G. nr. 36/1998 (M.O. nr. 43/30.01.1998), pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/1994 (M.O. nr. 129/25.05.1994) - privind sponsorizarea.
Codul Civil si Codul de procedura civila.
Codul Penal si Codul de procedura penala
.

 

construct_anim.gif

 

 

Legea nr. 371/2004 (M.O. nr.09.2. 878/27004) - privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare.
Legea nr. 364/2004 (M.O. nr. 869/23.09.2004) - privind organizarea si functionarea Politiei Judiciare.
Legea nr. 105/1996 (M.O. nr. 237/30.09.1996) - privind Cartea de Imobil.
Legea nr. 61/1991 (M.O. nr. 387/18.08.2000) - privind convietuirea sociala, a ordinii si linistii publice.


LEGISLAŢIA PROTECŢIEI CONSUMATORILOR

2004
O.G. nr. 85/2004
(M.O. nr. 796/27.08.2004) - privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare.
2003
H.G. nr. 1.126/2003
(M.O. nr. 690/02.10.2003) - privind stabilirea Centrului de consultanta si informare a consumatorilor pentru care se acorda sume de la bugetul de stat (Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din Romania).
2000 si …
Legea nr. 193/2000 (M.O. nr. 560/10.11.2000) modificata prin Legea nr. 65/2002 (M.O. nr. 52/25.01.2002) - privind clauzele contractuale abuzive intre furnizori si consumatori.
O.G. nr. 21/1992 (republicata M.O. nr. 75/23.03.1994) modificata si completata prin O.G. nr. 58/2000 (M.O. nr. 43/31.01.2000) legiferata prin Legea nr. 37/2002 (M.O. nr. 91/02.02.2002) - privind protectia consumatorilor.
Legea nr. 12/1990 (M.O. nr. 133/20.06.1991) - privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite.

 

 

 --- Va rugam - daca aveti hotarari ale consiliilor locale care au ca destinatie asociatiile de proprietari ---- am fi onorati sa le gazduim la noi in site - va multumim!!!  

 

 

Ordinul M.F.P. nr. 1969/2007 (M.O. nr. 846/10.12.2007) - privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial
ANEXA Nr. 1 - REGLEMENTĂRI CONTABILE pentru persoanele juridice fără scop patrimonial
ANEXA Nr. 2 - REGLEMENTĂRI CONTABILE privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial - vezi asociatii de proprietari - INTRA IN VIGOARE de  la  01.01.2008 !
- Ordinul M.F.P. nr. 2329/2001 (M.O. nr. 20/15.01.2002) - privind contabilitatea la asociaţiile de proprietari. ESTE  ABROGAT de  la  01.01.2008
Legea nr. 50/1991 (M.O. nr. 3/13.01.1997), modificată şi completată prin O.U.G. nr. 231/2000 (M.O. nr. 612/29.11.2000) şi Legea nr. 453/2001 (M.O. nr. 431/01.08.2001) - privind autorizaţiile de execuţie în construcţii.
- Ordin nr. 233 / 2004 - (M.O. nr. 862 din 21.09.2004) - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală
  

NEWSLETTER