Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/admbl/public_html/index.php on line 36

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/admbl/public_html/index.php:36) in /home/admbl/public_html/index.php on line 603

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/admbl/public_html/index.php:36) in /home/admbl/public_html/index.php on line 604

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/admbl/public_html/index.php:36) in /home/admbl/public_html/index.php on line 605

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/admbl/public_html/index.php:36) in /home/admbl/public_html/index.php on line 606

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/admbl/public_html/index.php:36) in /home/admbl/public_html/index.php on line 607

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/admbl/public_html/index.php:36) in /home/admbl/public_html/index.php on line 610

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/admbl/public_html/index.php:36) in /home/admbl/public_html/index.php on line 611

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/admbl/public_html/index.php:36) in /home/admbl/public_html/index.php on line 612
ࡱ>  7 bjbjUU ":7|7|:llD.(~l8$5 UP,""", "_ " L(>wb$׃0 Lege nr. 50 din 29/07/1991 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 163 din 07/08/1991 Intrare in vigoare: 07/08/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor Publicat n 07/08/1991 Republicarea 1 din 13/01/1997 Republicarea 2 din 13/10/2004 CAPITOLUL I Autorizarea executrii sau desfiincrii construcciilor Art. 1. - Construcciile civile, industriale, agricole sau de orice alt natur se pot realiza numai cu respectarea autorizaciei de construire, eliberat n condiciile prezentei legi, _i a reglementrilor privind proiectarea _i executarea construcciilor. Art. 2. - Autorizacia de construire constituie actul de autoritate al administraciei locale pe baza cruia se asigur aplicarea msurilor prevzute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea _i funccionarea construcciilor. Autorizacia de construire se elibereaz n temeiul _i cu respectarea documentaciilor de urbanism _i amenajare a teritoriului, aprobate potrivit anexei, care face parte integrant din prezenta lege. Completat de Lege nr. 125 din 16/10/1996 Articolul 1 Art. 3. - Autorizacia de construire se elibereaz pentru: a) lucrri de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare a cldirilor de orice fel; b) lucrri de construire, reparare, protejare, restaurare, conservare, precum _i orice alte lucrri, indiferent de valoarea lor, ce urmeaz a fi efectuate la construccii reprezentnd monumente _i ansambluri istorice, arheologice, de arhitectur, art sau cultur, inclusiv cele din zonele lor de proteccie; c) lucrri de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare privind ci de comunicacie, dotri tehnico-edilitare subterane _i aeriene, mprejmuiri _i mobilier urban, amenajri de spacii verzi, parcuri, piece _i celelalte lucrri de amenajare a spaciilor publice; d) foraje _i excavri necesare studiilor geotehnice _i ridicrilor topografice, exploatri de cariere, balastiere, sonde de gaze _i petrol, precum _i alte exploatri; e) construccii provizorii de _antier necesare execuciei lucrrilor de baz, dac nu au fost autorizate o dat cu acestea; f) organizarea de tabere de corturi, csuce sau de rulote; g) lucrri cu caracter provizoriu: chio_curi, tonete, cabine, spacii de expunere situate pe cile _i n spaciile publice, corpuri _i panouri de afi_aj, firme _i reclame. Art. 4. - Autorizacia de construire se elibereaz de prefecturi sau primrii, dup cum urmeaz: a) prefecturile, cu avizul primriilor, pentru investiciile care se aprob de Guvern; pentru lucrrile publice, lca_urile de cult, construcciile pentru industrie, comerc, prestri de servicii, social-culturale _i speciale, care se execut n sate; pentru construcciile _i lucrrile de orice fel care se execut n afara localitcilor, cu excepcia celor de la lit. d); b) primriile municipiilor sau ora_elor, pentru construcciile _i lucrrile de orice fel din localitci, cu excepcia investiciilor care se aprob de Guvern; c) Primria municipiului Bucure_ti, pentru construcciile _i lucrrile prevzute la lit. a) _i b) _i primriile sectoarelor municipiului Bucure_ti, pentru construcciile de locuince _i anexele gospodre_ti ale acestora; d) primriile comunelor, pentru construcciile de locuince _i anexele gospodre_ti ale acestora, din satele componente, precum _i pentru anexele exploatrilor agricole situate n extravilan. Se excepteaz de la autorizare anexele cu caracter temporar ale exploatrilor agricole situate n extravilan. Modificat de Lege nr. 125 din 16/10/1996 Articolul 1 Art. 5. - Cererea de eliberare a autorizaciei de construire va fi nsocit de certificatul de urbanism, emis de organele prevzute la art. 4. Certificatul de urbanism trebuie s cuprind elemente privind regimul juridic, economic _i tehnic al terenurilor _i construcciilor. Art. 6. - Autorizacia de construire se emite n cel mult 30 de zile de la nregistrarea cererii, la care se anexeaz obligatoriu planul de amplasare a construcciei, planuri din care s rezulte destinacia, alctuirea constructiv, funccional _i nfci_area construcciei, ntocmite la o scar convenabil de ctre un proiectant autorizat, precum _i dovada titlului solicitantului asupra terenului. Documentacia trebuie s concin _i avizele legale necesare, prezentate prin grija solicitantului. n situacia depunerii unei documentacii incomplete, aceasta se restituie solicitantului n termen de 10 zile de la data nregistrrii. Modificat de Lege nr. 125 din 16/10/1996 Articolul 1 Art. 7. - Pentru autorizarea construcciilor n zonele asupra crora s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim de proteccie prevzut n documentaciile de urbanism aprobate, se va proceda dup cum urmeaz: a) n rezervaciile istorice _i de arhitectur, stabilite potrivit legii, sau n cazul lucrrilor care modific monumentele de orice natur, solicitantul va obcine avizul Comisiei nacionale pentru proteccia monumentelor, ansamblurilor _i siturilor istorice sau al Departamentului pentru urbanism _i amenajarea teritoriului, n zonele de proteccie ale acestora; b) n parcurile nacionale _i rezervaciile naturale solicitantul va obcine avizul Ministerului Mediului; c) n zonele unde s-a instituit alt tip de restriccie, solicitantul va obcine avizul organismelor competente. Modificat de Ordonanta nr. 4 din 14/01/1994 Articolul 2 A se vedea Ordin nr. 4221 din 08/08/1995 A se vedea Ordin nr. 34 din 07/11/1995 A se vedea Ordin nr. 3422 din 01/08/1995 A se vedea Ordin nr. 30 din 02/11/1995 A se vedea Ordin nr. 1442 din 14/10/1996 A se vedea Ordin nr. 7358 din 28/10/1996 Modificat de Lege nr. 125 din 16/10/1996 Articolul 1 Art. 8. - Se pot executa fr autorizacie de construire urmtoarele lucrri: a) reparacii la acoperi_uri, nvelitori sau terase, cnd nu se schimb forma acestora _i materialele din care snt executate; b) reparacii _i nlocuiri de tmplrie interioar _i exterioar, dac se pstreaz forma, dimensiunile golurilor _i tmplriei; c) reparacii _i nlocuiri de sobe de nclzit; d) zugrveli _i vopsitorii interioare; e) zugrveli _i vopsitorii exterioare, dac nu se modific elementele de facad _i culorile cldirilor situate pe arterele principale de circulacie; f) reparacii la instalaciile _i echiparea tehnico-sanitar a cldirilor, fr implicacii asupra structurii de rezistenc sau a aspectului arhitectural al acestora. Modificat de Lege nr. 125 din 16/10/1996 Articolul 1 Art. 9. - Desfiincarea construcciilor _i amenajrilor prevzute la art. 3 se face pe baza autorizaciei de desfiincare obcinut n prealabil, eliberat de primrii sau prefecturi, dup caz. CAPITOLUL II Concesionarea terenurilor pentru construccii Art. 10. - Terenurile aparcinnd domeniului privat al statului sau unitcilor administrativ-teritoriale, destinate executrii de construccii, pot fi concesionate prin licitacie public n condiciile respectrii documentaciilor de urbanism _i amenajare a teritoriului, aprobate potrivit prezentei legi, _i realizrii de ctre concesionar a construcciei. Concesiunea se face pe baz de oferte prezentate de ctre solicitanci, cu respectarea prevederilor legale _i a dispoziciilor prezentului capitol, urmrindu-se valorificarea superioar a potencialului terenului, pe baza concepciei urbanistice. Art. 11. - Pn la reglementarea prin lege a situaciei juridice, nu pot face obiectul concesiunii terenurile libere de construccii aflate n administrarea primriilor _i care pot fi revendicate de fo_tii proprietari. Art. 12. - Prin excepcie de la prevederile art. 10, terenurile destinate executrii de construccii se pot concesiona fr licitacie public, n urmtoarele cazuri; a) pentru construirea de locuince, celor devenici invalizi de gradul I _i II _i familiilor celor decedaci ca urmare a participrii la victoria Revoluciei din decembrie 1989, precum _i familiilor ale cror gospodrii proprietate personal au fost demolate fr forme legale de expropriere, cu reducerea taxei de concesiune, stabilit pn la 95 la sut; b) pentru realizarea de obiective de utilitate public cu caracter social, fr scop lucrativ, altele dect cele ce se realizeaz de ctre colectivitcile locale pe terenurile acestora cu plata taxei de concesiune, stabilit potrivit legii. Concesionarea terenurilor pentru situaciile prevzute la lit. a) se face de ctre primrii numai familiilor care nu au n proprietate o locuinc, ntr-o ordine de prioritate stabilit ncepnd cu venitul mediu cel mai mic pe membru de familie. Modificat de Lege nr. 114 din 11/10/1996 Articolul 73 Modificat de Lege nr. 125 din 16/10/1996 Articolul 1 Modificat de Lege nr. 114 (r1) din 11/10/1996 Articolul 73 Art. 13. - Terenurile prevzute la art. 10, ce fac obiectul licitaciei, se aduc la cuno_tinc public de ctre primriile n a cror unitate administrativ-teritorial snt situate, printr-o publicacie afi_at la sediul acestora _i tiprit n cel pucin dou ziare de larg circulacie, cu minimum 20 de zile nainte de data licitaciei. Publicaciile privind licitacia vor cuprinde data _i locul desf_urrii acesteia, suprafaca _i destinacia terenului, stabilite prin planurile de urbanism sau prin concurs, desf_urat potrivit legii, _i taxa anual minimal de concesionare. Oferta solicitancilor va fi nsocit de un studiu de oportunitate sau de fezabilitate, dup caz, cuprinznd n mod obligatoriu elementele tehnice necesare pentru caracterizarea funccionalitcii _i capacitcii construcciei, a gradului de ocupare a terenului, precum _i a celorlalte elemente cuprinse n certificatul de urbanism. Nu vor fi acceptate dect ofertele care corespund documentaciei de urbanism _i amenajare a teritoriului, aprobat potrivit legii. Licitacia se efectueaz, n condiciile legii, de comisiile instituite n acest scop de ctre prefecturi sau Primria municipiului Bucure_ti. Comisiile funccioneaz la sediul primriilor n a cror unitate administrativ-teritorial snt situate terenurile. Art. 14. - Limita minim a precului concesiunii se stabile_te, dup caz, prin decizia prefecturii sau a primriei, astfel nct s asigure recuperarea n 25 de ani a precului de vnzare al terenului, n condicii de piac, la care se adaug costul lucrrilor de infrastructur aferente. Art. 15. - Terenurile prevzute la art. 10, ce se concesioneaz pentru realizarea de locuince _i spacii construite asociate acestora, vor avea urmtoarele suprafece: a) n localitci urbane: - pn la 300 mp pentru un apartament ntr-o cldire cu parter sau parter _i etaj; - pn la 200 mp pentru un apartament ntr-o cldire cu parter _i etaj cu 2 apartamente; - pn la 150 mp pentru un apartament, n cazul cldirilor cu parter _i mai multe etaje, avnd cel mult 6 apartamente; - pentru cldirile cu mai mult de 6 apartamente, suprafaca de teren va fi stabilit potrivit planurilor urbanistice de detaliu; b) n localitci rurale, inclusiv n cele 23 de localitci declarate ora_e potrivit Legii HYPERLINK "JavaScript:ln2Go2lnk(75230);" nr. 2/1989 _i mencinute prin Decretul-lege HYPERLINK "JavaScript:ln2Go2lnk(75231);" nr. 38/1990, pn la 1.000 mp pentru o locuinc. Art. 16. - Pentru realizarea unei case de vacanc se poate concesiona un teren n suprafac de pn la 250 mp. Art. 17. - mpotriva licitaciei, pn la momentul adjudecrii, se va putea face contestacie, de ctre orice persoan interesat, la judectoria n a crei raz teritorial are loc licitacia. Contestacia suspend desf_urarea licitaciei pn la solucionarea sa definitiv. Art. 18. - Pe baza procesului-verbal de adjudecare a licitaciei sau a deciziei primriei, pentru situaciile prevzute la art. 12, se va ncheia actul de concesiune, care se va nregistra de ctre concesionar n evidencele de publicitate imobiliar, n termen de 10 zile de la data adjudecrii sau emiterii deciziei. Art. 19. - Concesionarea terenurilor prevzute la art. 10-16 se face n conformitate cu prevederile legii, durata acesteia fiind stabilit de ctre primrii, n funccie de prevederile documentaciilor de urbanism _i amenajare a teritoriului _i de natura construcciei; pentru construcciile de locuince concesionarea se face pe durata existencei construcciilor. Art. 20. - Intravilanul localitcilor se stabile_te prin documentaciile de urbanism _i amenajare a teritoriului, aprobate potrivit prezentei legi. Terenurile destinate pentru construccii evidenciate n intravilan se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, prin autorizacia de construire. Suprafecele de teren scoase din circuitul agricol se comunic de ctre prefecturi sau primrii, n termen de 10 zile de la eliberarea autorizaciilor, la oficiile teritoriale de cadastru. CAPITOLUL III Sprijinul financiar acordat pentru realizarea locuincelor sau a caselor de vacanc Art. 21. - Pentru realizarea de locuince sau case de vacanc, bncile cu capital de stat _i Casa de Economii _i Consemnaciuni vor acorda, cu prioritate, persoanelor fizice, credite n condiciile convenite prin contract. Abrogat de Lege nr. 114 din 11/10/1996 Articolul 73 Abrogat de Lege nr. 114 (r1) din 11/10/1996 Articolul 73 Art. 22. - Persoanele salariate, cranii _i pensionarii care mpreun cu membrii familiei nu au n proprietate o locuinc _i o cas de vacanc beneficiaz, n cazul n care au contractat credite pentru construirea unei locuince sau a unei case de vacanc, de o subvencie de la bugetul statului echivalent cu dobnda pentru creditul primit; subvencia se plte_te direct bncii. Abrogat de Lege nr. 114 din 11/10/1996 Articolul 73 Abrogat de Lege nr. 114 (r1) din 11/10/1996 Articolul 73 Art. 23. - Pentru realizarea locuincelor proprietate personal se acord, o singur dat, o subvencie de la bugetul statului de 30 la sut din valoarea construcciei autorizate _i nu mai pucin de 50.000 lei, urmtoarelor categorii: a) tinerilor cstorici care au fiecare vrsta de pn la 30 ani; b) invalizilor de gradul I _i II; c) handicapacilor; d) rnicilor, familiilor _i princilor celor decedaci ca urmare a participrii la victoria Revoluciei din decembrie 1989; e) persoanelor _i familiilor care _i schimb domiciliul din ora_e la sate _i lucreaz n agricultur sau silvicultur; de aceea_i prevedere beneficiaz _i personalul calificat din nvcmnt _i sntate care are sau _i schimb domiciliul la sate; f) persoanelor _i familiilor care _i schimb domiciliul dintr-un sat n alt sat pentru a lucra pmntul cu care au fost mproprietrite conform Legii fondului funciar. Persoanele _i familiile care, avnd ca principal surs de existenc munca n agricultur, _i schimb domiciliul n condiciile lit. e) _i f), beneficiaz de subvencia prevzut la alin. 1, att pentru locuinca propriu-zis, ct _i pentru anexele gospodre_ti destinate pstrrii produselor agricole _i cre_terii animalelor. Subvencia se acord numai persoanelor care nu au n proprietate personal o locuinc, iar verificarea folosirii ei se face de ctre unitatea financatoare. Atacat prin Decizie nr. 820 din 02/10/2007 Abrogat de Lege nr. 114 (r1) din 11/10/1996 Articolul 73 Abrogat de Lege nr. 114 din 11/10/1996 Articolul 73 Art. 24. - n sensul art. 22 _i 23, prin familie se ncelege soc _i socie, cu sau fr copii n ntrecinere. Abrogat de Lege nr. 114 (r1) din 11/10/1996 Articolul 73 Abrogat de Lege nr. 114 din 11/10/1996 Articolul 73 Art. 25. - n cazul nstrinrii prin acte ntre vii, n decurs de 10 ani, a locuincelor pentru realizarea crora s-au acordat subvencii potrivit art. 22 _i 23, sumele obcinute ca subvencii se restituie anterior perfectrii actelor de nstrinare. n cazurile n care dobnditorii ndeplinesc condiciile prevzute la art. 22 _i 23, subvenciile se transfer acestora. Abrogat de Lege nr. 114 din 11/10/1996 Articolul 73 Abrogat de Lege nr. 114 (r1) din 11/10/1996 Articolul 73 Completat de Lege nr. 125 din 16/10/1996 Articolul 1 CAPITOLUL IV Rspunderi _i sancciuni Art. 26. - Constituie contravencii la regimul de autorizare a construcciilor, prevzut prin prezenta lege, urmtoarele fapte, dac nu au fost svr_ite n astfel de condicii nct, potrivit legii penale, s fie considerate infracciuni: a) realizarea de ctre executant, cu nclcarea autorizaciei sau a documentaciei de execucie care a stat la baza eliberrii acesteia, a lucrrilor de construire, reconstruire, transformare, extindere sau reparare prevzute la art. 3; b) mencinerea, dup expirarea termenului din autorizacie, sau adaptarea n alte scopuri, fr autorizacie, a lucrrilor cu caracter provizoriu, precum _i mencinerea construcciilor provizorii de _antier dup terminarea lucrrilor de baz; c) executarea, fr autorizacie, a lucrrilor prevzute la lit. a); d) executarea, cu nclcarea autorizaciei sau a documentaciei care a stat la baza eliberrii acesteia, a lucrrilor de construire, reconstruire, extindere, transformare, restaurare, modificare a facadelor construcciilor, precum _i a unor construccii provizorii de _antier n afara incintei acestuia; e) executarea, fr autorizacie, a lucrrilor prevzute la lit. d); f) desfiincarea, parcial sau total, fr autorizacie sau cu nclcarea acesteia, a construcciilor _i instalaciilor, precum _i a oricror alte obiective; g) eliberarea de autorizacie de construire n baza unor documentacii incomplete sau care nu snt n concordanc cu certificatul de urbanism eliberat, ori n baza altor acte dect cele stabilite; h) neorganizarea _i neexercitarea controlului, conform legii, de ctre personalul prefecturilor _i primriilor cu atribucii n domeniul urbanismului _i amenajrii teritoriului. Contravenciile prevzute la lit. a) _i b) se sanccioneaz cu amend de la 10.000 lei la 20.000 lei, cele de la lit. c) _i d), cu amend de la 20.000 lei la 30.000 lei, iar cele de la lit. e) _i h), cu amend de la 30.000 lei la 40.000 lei. Modificat de Lege nr. 125 din 16/10/1996 Articolul 1 Modificat de Ordonanta nr. 4 din 14/01/1994 Articolul 1 Rectificat de Rectificare din 12/09/1991 Art. 27. - Contravenciile prevzute la art. 26 se constat de organele de control ale prefecturilor _i primriilor pentru faptele svr_ite n cadrul unitcilor lor administrativ-teritoriale. Procesele-verbale de constatare a contravenciilor ncheiate de personalul de control se nainteaz, n vederea aplicrii sancciunii, _efului direcciei care coordoneaz activitatea de urbanism _i amenajare a teritoriului sau, dup caz, prefectului sau subprefectului, primarului sau viceprimarului unitcii administrativ-teritoriale unde s-a svr_it contravencia. Contravenciile _i amenzile prevzute la art. 26 pot fi constatate _i, respectiv, aplicate _i de ctre personalul din Departamentul pentru urbanism _i amenajarea teritoriului, mputernicit de conducerea acestuia, pe ntreg teritoriul crii. Modificat de Ordonanta nr. 4 din 14/01/1994 Articolul 1 Modificat de Lege nr. 125 din 16/10/1996 Articolul 1 Atacat prin Decizie nr. 820 din 02/10/2007 Modificat de Ordonanta nr. 4 din 14/01/1994 Articolul 2 Art. 28. - O dat cu aplicarea amenzii pentru contravenciile constatate potrivit art. 27 se dispune oprirea executrii lucrrilor sau desfiincarea construcciilor nelegal realizate, pentru ncadrarea n prevederile autorizaciei sau readucerea terenurilor la starea inicial, dup caz. Modificat de Lege nr. 125 din 16/10/1996 Articolul 1 Art. 29. - Dreptul de a constata contravenciile _i de a aplica amenzile prevzute la art. 26 se prescrie n termen de 2 ani de la data svr_irii faptei. Atacat prin Decizie nr. 820 din 02/10/2007 Art. 30. - n cazul n care persoanele sanccionate contravencional nu s-au conformat n termen dispoziciilor din procesul-verbal de contravencie, primriile vor sesiza instancele judectore_ti pentru a dispune, dup caz: a) desfiincarea construcciilor, cnd acestea au fost executate fr autorizacie sau cu nerespectarea prevederilor acesteia; b) readucerea n stare inicial a construcciilor la care s-au executat lucrri fr autorizacie sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum _i a terenului ocupat de construccii. n cazul admiterii cererii, instanca va stabili termenele limit de executare a msurilor de la lit. a) _i b). Persoanele care au beneficiat de subvencie pentru construirea unei locuince sau a unei case de vacanc, potrivit art. 22 _i art. 23, _i pentru care s-a dispus msura prevzut la lit. a) vor restitui subvenciile primite, cu plata dobnzilor legale pentru perioada n care le-au folosit. Modificat de Lege nr. 125 din 16/10/1996 Articolul 1 Completat de Lege nr. 125 din 16/10/1996 Articolul 1 Art. 31. - n cazul nerespectrii termenelor limit stabilite, msurile dispuse de instanc, n conformitate cu art. 30, se vor aduce la ndeplinire prin grija primriei, cu sprijinul organelor de policie, cheltuielile urmnd a fi suportate de ctre persoanele vinovate. Art. 32. - n msura n care prezenta lege nu dispune altfel, se aplic prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea _i sanccionarea, contravenciilor. Completat de Lege nr. 125 din 16/10/1996 Articolul 1 CAPITOLUL V Dispozicii finale Art. 33. - Persoanele fizice _i juridice care beneficiaz de teren n condiciile prezentei legi snt obligate s solicite emiterea autorizaciei de construire _i s nceap construccia n termen de cel mult 1 an de la data obcinerii actului de concesionare a terenului. n caz de nclcare a obligaciei prevzute la alin. 1, concesionarea _i pierde valabilitatea. Art. 34. - Persoanele fizice _i juridice, care realizeaz construccii n condiciile prezentei legi, au obligacia de a executa integral construcciile la termenul prevzut n autorizacie. Construcciile se consider terminate dac s-au realizat toate elementele prevzute n autorizacia de construire. n cazul cnd construccia nu a fost executat integral la termenul stabilit, autorizacia se poate prelungi o singur dat, cu cel mult 1 an, de ctre organul care a emis-o. Art. 35. - Toate construcciile proprietate particular realizate n condiciile prezentei legi se declar, n vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitcile subordonate acestora, dup terminarea lor complet _i nu mai trziu de 15 zile de la data expirrii termenului prevzut n autorizacia de construire. Cetcenii care nu decin n proprietate o alt locuinc sau o cas de vacanc beneficiaz de scutire de impozit pe cldiri, pe timp de 10 ani pentru locuinca proprietate particular construit n condiciile prezentei legi _i de 5 ani pentru casa de vacanc construit n acelea_i condicii. Modificat de Lege nr. 114 din 11/10/1996 Articolul 73 Modificat de Lege nr. 114 (r1) din 11/10/1996 Articolul 73 Art. 36. - n cazul cnd ntr-o cldire se realizeaz mai multe apartamente _i suprafece locative cu alt destinacie, proprietarii acestora dobndesc _i o cot-parte de proprietate asupra tuturor prcilor de construccie _i instalacii, precum _i asupra tuturor dotrilor care, prin natura lor, nu se pot folosi dect n comun, indiferent de tronsonul, scara sau etajul la care este situat proprietatea lor. O dat cu dreptul de proprietate asupra construcciilor, n situacia celor realizate n cldiri cu mai multe apartamente, proprietarul dobnde_te _i o cot-parte din dreptul de concesiune asupra terenului aparcinnd domeniului privat al statului sau al unitcilor administrativ-teritoriale. Cotele-prci prevzute la alineatele precedente se determin proporcional cu suprafaca construit a locuincelor, a caselor de vacanc ori a suprafecelor cu alt destinacie din cldire, dup caz. Art. 37. - Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite n caz de succesiune sau de nstrinare a construcciei pentru realizarea creia el a fost constituit. Art. 38. - Autorizarea construcciilor cu caracter militar se face n condiciile stabilite de Ministerul Aprrii Nacionale _i Departamentul pentru urbanism _i amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrrilor Publice _i Amenajrii Teritoriului. A se vedea Ordin nr. 4093 din 09/05/1996 A se vedea Ordin nr. 14083 din 09/05/1996 A se vedea Ordin nr. 667 din 09/05/1996 A se vedea Ordin nr. 821 din 08/05/1996 A se vedea Ordin nr. 3376 din 02/05/1996 A se vedea Ordin nr. 2102 din 08/05/1996 A se vedea Ordin nr. 2012 din 07/05/1996 Art. 39. - Guvernul Romniei va reorganiza structurile organizatorice ale prefecturilor _i primriilor pentru cuprinderea atribuciilor ce le revin n aplicarea prezentei legi. Art. 40. - Formularele, procedura de autorizare _i concinutul documentaciilor prevzute la art. 2 alin. 2 _i art. 6 alin. 1 se vor stabili de Departamentul pentru urbanism _i amenajarea teritoriului, n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, _i se public n Monitorul Oficial al Romniei. Modificat de Lege nr. 125 din 16/10/1996 Articolul 1 Modificat de Ordin nr. 30 din 02/11/1995 Modificat de Ordonanta nr. 4 din 14/01/1994 Articolul 2 A se vedea Ordin nr. 4221 din 08/08/1995 A se vedea Ordin nr. 34 din 07/11/1995 A se vedea Ordin nr. 3422 din 01/08/1995 Art. 41. - Pe data intrrii n vigoare a prezentei legi, Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcciei de locuince _i vnzarea de locuince din fondul de stat ctre populacie, publicat n Buletinul Oficial nr. 46 din 31 martie 1973, Hotrrea Consiliului de Mini_tri nr. 880 din 16 iulie 1973 pentru stabilirea msurilor de executare a dispoziciilor Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcciei de locuince, vnzarea de locuince din fondul de stat ctre populacie _i construirea de case de odihn proprietate personal, publicat n Buletinul Oficial nr. 108 din 20 iulie 1973, Decretul nr. 144/1958 privind reglementarea eliberrii autorizaciilor de construire, reparare _i desfiincare a construcciilor, precum _i a celor referitoare la nstrinrile _i mprcelile terenurilor cu sau fr construccii, publicat n Buletinul Oficial nr. 15 din 29 martie 1958, Decretul nr. 545/1958 privind reglementarea amplasrii construcciilor, precum _i a trecerii n proprietatea statului a terenurilor _i construcciilor necesare efecturii unor lucrri sau unor acciuni de interes de stat, publicat n Buletinul Oficial nr. 41 din 30 decembrie 1958, Hotrrea Consiliului de Mini_tri nr. 2.490/1969 privind stabilirea _i sanccionarea contravenciilor la normele privind amplasarea _i autorizarea construirii, reparrii _i desfiincrii construcciilor _i a altor lucrri, publicat n Buletinul Oficial nr. 158 din 31 decembrie 1969, precum _i orice alte dispozicii contrare prezentei legi se abrog. Aceast lege a fost adoptat de Senat n _edinca din 25 iulie 1991. PRE^EDINTELE SENATULUI academician ALEXANDRU BRLDEANU Aceast lege a fost adoptat de Adunarea Deputacilor n _edinca din 26 iulie 1991. PRE^EDINTELE ADUNRII DEPUTAbILOR MARbIAN DAN n temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului _i a Pre_edintelui Romniei, promulgm Legea privind autorizarea executrii construcciilor _i unele msuri pentru realizarea locuincelor _i dispunem publicarea sa n Monitorul Oficial al Romniei. PRE^EDINTELE ROMNIEI ION ILIESCU Bucure_ti, 29 iulie 1991. Nr. 50. ANEX AVIZAREA ^I APROBAREA documentaciilor de urbanism _i amenajare a teritoriului %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Nr. Categorii de documentacii Avizeaz Aprob crt. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 0 1 2 3 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% A. Plan de amenajare a teritoriului 1. Nacional Guvernul Parlamentul 2. Zonal Departamentul pentru urbanism _i Prefecturile interesate amenajarea teritoriului sau Primria municipiului Organismele centrale interesate Bucure_ti 3. Judecean sau al municipiului Departamentul pentru urbanism _i Prefecturile sau Primria Bucure_ti amenajarea teritoriului municipiului Bucure_ti Organismele centrale interesate 4. Interor_enesc sau intercomunal Departamentul pentru urbanism _i Primriile or_ene_ti sau amenajarea teritoriului comunale interesate Organismele teritoriale interesate 5. Municipal Departamentul pentru urbanism _i Primriile municipale amenajarea teritoriului Organismele teritoriale interesate 6. Or_enesc Organismele teritoriale interesate Primriile or_ene_ti 7. Comunal Organismele teritoriale interesate Primriile comunale B. Plan urbanistic general 1. Municipiul Bucure_ti Departamentul pentru urbanism _i Primria municipiului amenajarea teritoriului Bucure_ti Organismele centrale interesate 2. Municipiu Departamentul pentru urbanism _i Primriile municipale amenajarea teritoriului Organismele teritoriale interesate 3. Ora_ Organismele teritoriale interesate Primriile or_ene_ti 4. Staciune balnear, climateric, Departamentul pentru urbanism _i Prefecturile turistic amenajarea teritoriului Ministerul Comercului _i Turismului Ministerul Sntcii Organismele teritoriale interesate 5. Sat Organismele teritoriale interesate Primriile comunale C. Plan urbanistic zonal 1. Zona central a municipiului Departamentul pentru urbanism _i Primria municipiului Bucure_ti amenajarea teritoriului Bucure_ti Organismele centrale interesate 2. Zona central a municipiului Departamentul pentru urbanism _i Primriile municipale amenajarea teritoriului Organismele teritoriale interesate 3. Zona central a ora_ului Organismele teritoriale interesate Primriile or_ene_ti 4. Zona central a satului Organismele teritoriale interesate Primriile comunale 5. Alte zone funccionale din Organismele teritoriale interesate Primriile locale localitci 6. Zone protejate Departamentul pentru urbanism _i Prefecturile sau Primria amenajarea teritoriului municipiului Bucure_ti Organismele centrale _i teritoriale interesate 7. A_ezare de vacanc Departamentul pentru urbanism _i Prefecturile sau Primria amenajarea teritoriului municipiului Bucure_ti Organismele centrale _i teritoriale interesate D. Plan urbanistic de detaliu 1. Investicii din competenca de Departamentul pentru urbanism _i Prefecturile aprobare a Guvernului, a altor amenajarea teritoriului organe ale administraciei Organismele centrale _i teritoriale centrale de stat _i cele care interesate se amplaseaz n zone protejate 2. Investicii din competenca de Organismele teritoriale interesate Primriile locale aprobare a organelor locale E. Regulamente de urbanism 1. Regulament general de urbanism Organismele centrale interesate Guvernul 2. Regulament local de urbanism Departamentul pentru urbanism _i Primriile locale amenajarea teritoriului %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Zmy(*5pvtR T ü}pcVI;/ *CJ OJQJ^JaJ *0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ 0JCJaJB* CJ OJQJ^JaJ ph!0JB* CJ OJQJ^JaJ ph OJQJ^JB* CJOJQJ^JaJph#5B* CJOJQJ\^JaJph6CJOJQJ]^JaJ5CJOJQJ\^JaJZy()*rvtT T Bn0Zv $a$T Z R T V d @BLn|~ɻzmzmzmzmzmzmzm`S0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJjCJOJQJU^JaJ0J5CJOJQJ\aJ *CJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ *0JCJ OJQJ^JaJ *0JCJ OJQJ^JaJ ~.0:$XZd tv !""*%,%2%%%&''z'ǹzl^P^P *0JCJ OJQJ^JaJ *0JCJ OJQJ^JaJ *0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0J5CJOJQJ\aJ * *0JCJ OJQJ^JaJ *0JCJ OJQJ^JaJ *CJ OJQJ^JaJ *0JCJ OJQJ^JaJ ",%%'|' )+,-.;.b..../0122T345B677B8;$a$z'|''') )*)++,,,,--.8/9/:/A/000000111222223R3T3^3444̮̾̾̾tg̾̾̾̾̾0JCJ OJQJ^JaJ CJ OJQJ^JaJ 5CJOJQJ\^JaJ#j$5CJOJQJU\^JaJ *5CJ OJQJ\^JaJ * *0JCJ OJQJ^JaJ *0JCJ OJQJ^JaJ *CJ OJQJ^JaJ *0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ (455>6@6B6D6R67777@8B8R8;; ;<<=>>´yl_RE0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ 0JCJaJCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJjlCJOJQJU^JaJ5CJOJQJ\^JaJ&jH *5CJOJQJU\^JaJ *5CJ OJQJ\^JaJ *CJ OJQJ^JaJ *0JCJ OJQJ^JaJ ;<>?BDFGpGGJpLPRVTUUVFW>???BBBDDDFFGGGGJJJnL˽˽ٯْsfYNA40JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJjCJOJQJU^JaJ0J5CJOJQJ\^JaJ *5CJ OJQJ\^JaJ *0JCJ OJQJ^JaJ *0JCJ OJQJ^JaJ *0JCJ OJQJ^JaJ *0JCJ OJQJ^JaJ *CJ OJQJ^JaJ *0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ nLpLvL PPPRR(RTTVTfTUUUUUUVVVDWFWNW:X*CJOJQJ^JaJ!j0JCJOJQJU^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ+l[|[J\L\\\l^n^~^```cccdddff"fggggjhnh~hh&j(jkkkkmmnۺۭ۠yj^yj *CJOJQJ^JaJ *5CJ OJQJ\^JaJ *CJ OJQJ^JaJ *0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJOJQJ^JaJ 0JCJaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ$glh(jjkm`nnnnnp:qqqrtvxy.zz{{V||x$a$nnnnnnnppp8q:qDqqqqqqqrrrtttvv vxxxyyǺwwwwwwi[i[ *0JCJ OJQJ^JaJ *0JCJ OJQJ^JaJ *0JCJ OJQJ^JaJ *0JCJ OJQJ^JaJ *CJ OJQJ^JaJ *0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ CJOJQJ^JaJ j *CJOJQJU^JaJ *CJOJQJ^JaJ j *CJOJQJU^JaJ y{{{{{{||||0246FHΆІچ^`˽˽𣘑儘u˽gYgYgY *0JCJ OJQJ^JaJ *0JCJ OJQJ^JaJ jCJOJQJU^JaJ0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ aJ CJOJQJ^JaJ5CJOJQJ\^JaJ *CJ OJQJ^JaJ *0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ CJ OJQJ^JaJ *5CJ OJQJ\^JaJ "x26І`PpڐJ \Ƙʛ6l$a$`jʉNPZ&np &ɻ׬|oaɻɻ׬ *0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ *5CJOJQJ\^JaJ&j& *5CJOJQJU\^JaJ *5CJ OJQJ\^JaJ *0JCJ OJQJ^JaJ *0JCJ OJQJ^JaJ *CJ OJQJ^JaJ *0JCJ OJQJ^JaJ *0JCJ OJQJ^JaJ țʛ246FHjlĝԝ֝~κxdݟxPxB *0JCJ OJQJ^JaJ &j *5CJOJQJU\^JaJ&j *5CJOJQJU\^JaJ *CJ OJQJ^JaJ *0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ 5CJOJQJ\^JaJ&jr *5CJOJQJU\^JaJ *5CJ OJQJ\^JaJ *5CJOJQJ\^JaJ&jL *5CJOJQJU\^JaJ~(* 02ԨVX©ɻɻ嬘}pb}pbTbRICJOJQJaJ * *0JCJOJQJ^JaJ *0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ 5CJOJQJ\^JaJ&j *5CJOJQJU\^JaJ *5CJ OJQJ\^JaJ *0JCJ OJQJ^JaJ *0JCJ OJQJ^JaJ *0JCJ OJQJ^JaJ *CJ OJQJ^JaJ *0JCJ OJQJ^JaJ * X©ĩ *hTN|ܾ, $a$©ĩ (*0fhnRTZȰʰLNTz|yk]yN *5CJ OJQJ\^JaJ *0JCJ OJQJ^JaJ *0JCJ OJQJ^JaJ *CJ OJQJ^JaJ *0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ 0JCJaJCJOJQJ^JaJ|~ܾ*|˾˾֤}ncT֤}nR *j0 CJOJQJU^JaJCJ OJQJ^JaJ *5CJ OJQJ\^JaJ *CJ OJQJ^JaJ *0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJj CJOJQJU^JaJ r|j,~hPT$a$$a$ 0fjp NTZ LN}0J CJOJQJ^JaJ0J0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJjV"CJOJQJU^JaJ0JCJOJQJaJ1xz7$$IfT634a$If$a$xz|CJOJQJ^JaJ!j|$0J CJOJQJU^JaJCJaJ0J 1h/ =!"#$%$Dd, c :ANormalFax013"T, ln2Rel(4, 2, 3); JavaScriptb}Lacb!cDn}Lacb!cPNG IHDRfsRGB@}0PLTEO&IWIDATcPܿH\7L , QB@ !lؠ y`&0Mhpb3IENDB`$Dd, c :ANormalFax013"T, ln2Rel(4, 2, 6); JavaScriptb}Lacb!chn}Lacb!cPNG IHDRfsRGB@}0PLTEO&IWIDATcPܿH\7L , QB@ !lؠ y`&0Mhpb3IENDB`$Dd, c :ANormalFax013"T, ln2Rel(1, 2, 7); JavaScriptb}Lacb!cn}Lacb!cPNG IHDRfsRGB@}0PLTEO&IWIDATcPܿH\7L , QB@ !lؠ y`&0Mhpb3IENDB`$Dd, c :ANormalFax013"T, ln2Rel(4, 2, 8); JavaScriptb}Lacb!cn}Lacb!cPNG IHDRfsRGB@}0PLTEO&IWIDATcPܿH\7L , QB@ !lؠ y`&0Mhpb3IENDB`$Dd, c :ANormalFax013"T, ln2Rel(4, 2, 9); JavaScriptb}Lacb!cn}Lacb!cPNG IHDRfsRGB@}0PLTEO&IWIDATcPܿH\7L , QB@ !lؠ y`&0Mhpb3IENDB`&Dd, c :ANormalFax013"V. ln2Rel(1, 2, 10); JavaScriptb}Lacb!c n}Lacb!cPNG IHDRfsRGB@}0PLTEO&IWIDATcPܿH\7L , QB@ !lؠ y`&0Mhpb3IENDB`&Dd, c :ANormalFax013"V. ln2Rel(4, 2, 10); JavaScriptb}Lacb!c n}Lacb!cPNG IHDRfsRGB@}0PLTEO&IWIDATcPܿH\7L , QB@ !lؠ y`&0Mhpb3IENDB`&Dd, c :ANormalFax013"V. ln2Rel(1, 2, 11); JavaScriptb}Lacb!cDn}Lacb!cPNG IHDRfsRGB@}0PLTEO&IWIDATcPܿH\7L , QB@ !lؠ y`&0Mhpb3IENDB`&Dd,  c :ANormalFax013"V. ln2Rel(4, 2, 11); JavaScriptb}Lacb!cjn}Lacb!cPNG IHDRfsRGB@}0PLTEO&IWIDATcPܿH\7L , QB@ !lؠ y`&0Mhpb3IENDB`&Dd,  c :ANormalFax013"V. ln2Rel(1, 2, 12); JavaScript b}Lacb!cn}Lacb!cPNG IHDRfsRGB@}0PLTEO&IWIDATcPܿH\7L , QB@ !lؠ y`&0Mhpb3IENDB`&Dd,  c :ANormalFax013"V. ln2Rel(4, 2, 12); JavaScript b}Lacb!cn}Lacb!cPNG IHDRfsRGB@}0PLTEO&IWIDATcPܿH\7L , QB@ !lؠ y`&0Mhpb3IENDB`&Dd,  c :ANormalFax013"V. ln2Rel(1, 2, 13); JavaScript b}Lacb!cn}Lacb!cPNG IHDRfsRGB@}0PLTEO&IWIDATcPܿH\7L , QB@ !lؠ y`&0Mhpb3IENDB`&Dd,  c :ANormalFax013"V. ln2Rel(4, 2, 13); JavaScript b}Lacb!cn}Lacb!cPNG IHDRfsRGB@}0PLTEO&IWIDATcPܿH\7L , QB@ !lؠ y`&0Mhpb3IENDB`&Dd, c :ANormalFax013"V. ln2Rel(1, 2, 14); JavaScript b}Lacb!c(n}Lacb!cPNG IHDRfsRGB@}0PLTEO&IWIDATcPܿH\7L , QB@ !lؠ y`&0Mhpb3IENDB`&Dd, c :ANormalFax013"V. ln2Rel(4, 2, 20); JavaScriptb}Lacb!cNn}Lacb!cPNG IHDRfsRGB@}0PLTEO&IWIDATcPܿH\7L , QB@ !lؠ y`&0Mhpb3IENDB`&Dd, c :ANormalFax013"V. ln2Rel(4, 2, 21); JavaScriptb}Lacb!ct n}Lacb!cPNG IHDRfsRGB@}0PLTEO&IWIDATcPܿH\7L , QB@ !lؠ y`&0Mhpb3IENDB`&Dd, c :ANormalFax013"V. ln2Rel(4, 2, 22); JavaScriptb}Lacb!c"n}Lacb!cPNG IHDRfsRGB@}0PLTEO&IWIDATcPܿH\7L , QB@ !lؠ y`&0Mhpb3IENDB`(Dd, c :ANormalFax013"X0 closeLoadingText(); JavaScriptb}Lacb!c$n}Lacb!cPNG IHDRfsRGB@}0PLTEO&IWIDATcPܿH\7L , QB@ !lؠ y`&0Mhpb3IENDB`! i8@8 NormalCJ_HaJmH sH tH F`F Heading 1$@&5CJ OJQJ\^JaJ <A@< Default Paragraph Font4U@4 Hyperlink7>*S*Y(phfPOP ln2acttitlu$dd[$\$a$B* CJaJph*O* ln2tematicatde@" HTML Preformatted7 2( Px 4 #\'*.25@9CJ OJQJ^JaJ BO1B ln2capitol15OJQJ\^Jo(ph_&OA& ln2tcapitol2OQ2 ln2articol1 5\ph&Oa& ln2tarticol.Oq. ln2paragraf15\(O( ln2tparagraf0O0 ln2litera1 5\ph$O$ ln2tlitera O ln2linie"O" ln2tlinie2O2 ln2anexa15>*\ph4O4 ln2tanexa15>*\ph:O: ln2tabel1CJOJQJ^JaJo("O" ln2ttabel::Zy()*prqa,a>Xn D '?43Ir;A#dYZs !!1"l"#$&'(K)h))**+/,,-.U001G2H22333u55555567<7S778{9:e;;;;k<<<H>|>>>>??@@A)BYCC@DEEFFG HzIoJJJK^LL/M9NNvOOQCQyQR%SZS[SSSTTU#VV XFY|YYQ[x\@]]^_9_a____a.bWbbbbh-ijiliiiiitj!k#kJkLkkkxkzkkkk56<000000000000000000000000000000000@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000@0@0@0@0@0@00000000000000000000000T ~z'4>nLl[ny`©| ;gx x+++++,:XX art2art4art6art7art12art21art22art23art24art25art35art38art40a'ql"25HGAK[MY`c< a'ql"25HGAK[MY`c<#'018:@Zaely 8CDNORS_`n|  "#')+.=>EFQRTU_`n{ &(35?@BCOP^ept~ $%),59=U^lw{ "$,.79CEOQWXZ[`aefmoy} $*+.2;DKOY[gisu~  "#,-48ADMNU^deghpqyz #*+34=>HLPRVWY]ablosw~   $ % ' ( * + 3 4 ; = D E G H O S Y [ ` a c d k x  & ( . / 8 9 @ B L V c d j k t v | ~  % - . 3 J T U a b e f n p v w  " # , - 6 B D H J K U V a b n o x z   # ) / 0 : < B C E F L M T U b c k t v w $18<EHTXbcefhiqu*+-.<ITXbfklnorsw~ #%0134?@LNW]bcnrw{ "#18:;CDMNRS_lsw !#$*+128=FHPQV[abgktu}~  *089DHMNTVbceflmst|} #(09;<EFOPRS_`hiuvxy'=FNSTYw|}";DHLdm&045>GPQST]ajkuvxy  )2356@AKMQRTX`akouvxy )-78;>HIUYadmqu&(15=>ABLNRSVlyz &,./;<@AJKRSUV`alm| %&049:EJUVbcijlo|}!*+357AIJUV`agkvw}~ !%08BCGHQRY[]^ijpy$*+-.8=BCMNYZcgkltuyz  & * + / 0 8 : @ A F G K L N R \ ` e f u } !!"!#!+!,!1!2!"B"_"h"x"""""""""""""""""""""""""""""###"#(#+#5#6#=#A#G#H#P#Q#S#T#\#]#_#`#c#d#i#j#n#o#t#x#}#~#######################$$$$$$$$)$*$3$5$>$?$C$D$M$Z$]$^$b$l$v$w$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ % %%%%% %!%#%(%3%4%>%?%F%G%O%P%V%W%e%f%v%w%y%z%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&&&&&&&&&&%&.&/&<&I&K&L&U&X&d&f&n&o&w&x&}&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&''''''''+'1'2'='>'@'C'H'I'P'Q'j'k'o'x'''''''''''''''''''''''''''''(((((((((%(((+(3(7(>(B(K(M(O(P(X(\(a(n(t(u({(|((((((((((((((((((()))) ) )))) )()*)-).)2)3)>)?)H)Q)S)T)^)m)q)|)))))))))))))))))))))))))))))*******!*%*0*6*:*D*F*H*I*N*O*Y*]*c*d*f*g*j*k*p*q*v*x*}*~*****************************++ +++!+#+$+.+/+5+7+?+@+B+C+G+N+X+Y+b+c+h+i+q+r+w+++++++++ ,,,!,$,,,:,@,A,K,L,P,Y,`,d,i,j,t,x,},~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-- - ----#-.-/-1-4-9-:->-?-J-S-\-^-i-j-r-s---------------------------. .....%.5.7.8.?.@.E.I.S.]._.`.j.n.s.t........................./////2/4/5/A/E/P/Q/V/X/^/_/g/h/m/n/w/{/////////////////////////// 0000&0/010208090C0D0R0`0l0m0z0~00000000000000000000000111 111 1!1#1$1.12161;1D1E1L1N1V1W1Z1[1d1f1j1k1v1z11111111111111111111111111112222$2,2-282<2D2[2d2e2n2o2v2w2}2~2222222222222222222222 3 33333 3-3.3132383=3G3I3T3U3[3]3d3e3g3h3r3s3|3}3333333333333344444"4#4%4&41474?4C4J4K4S4T4V4Z4\4]4h4k4s4t4v4y4}44444444444444444444444444444455555 5+5/56575=5>5F5G5M5O5X5\5d5l5r5u5|55555555555555666666&6*60646;6<6@6D6M6T6[6\6d6n6r6w666666666666666666666666677 7777'7+7174767B7P7Y7b7d7n7o7q7r7|7}7777777777777777777777788 8888!8"8*8+8-8.898:8=8>8J8O8V8W8`8a8l8m8o8p8z8{888888888888888888888888888 9 9999"9(9+9091999E9I9J9Y9b9g9h9p9q9x9999999999999999999999999999999: ::::&:':0:4:8:=:A:B:H:I:Q:R:^:`:c:d:f:g:m:n:u:v:::::::::::::::::::::::::::::; ;;;;;";#;.;/;8;9;;;G;L;M;U;V;b;e;k;l;p;q;x;;;;;;;;;;;;;< < <<<<!<%<&<-<1<9<:<=<><@<A<F<K<N<O<S<T<Y<Z<\<]<h<k<r<v<z<<<<<<<<<<<<<<<<<<========!=%=0=1=7=8=B=C=I=O=V=W=`=a=i=r=t=y=========================>>>>>$>/>3><>=>E>H>O>S>W>o>x>|>>>>>>>>>>>>>??????)?*?6?:?A?E?O?R?`?b?j?k?o?p?x?y?}???????????????????????????????@@@@@$@)@3@4@@@A@D@G@T@X@`@p@t@u@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@AAAAAAA*A,A/A0A9A:ABHBIBUBVBYB\BiByB}B~BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBC CCCCCCC%C&C0C4C;CC?CDCECMCNCVC_CiCkCoCpC{CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDD D DDD D!D#D&D.D/D3D4D=DFDPDTD_DcDmDnDpDqDuDvDzD{DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDE EEEEE+E,E7EAEFEKEPEQE[E\EiEjElEmExE|EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEF$F(F7F9FAFGFhFkFlFpFFFFFFFFFFFFFFFGGG(G,G7GSGaGbGkGzGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGH HH"H,H/H>H?HHHLHVHeHoHqHsHtH{H|HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIIIIII"I#I&I'I5I6I>I?IXIYI]IbIjIkIwI~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJJJJJJJJ+J-J9J=JGJHJPJRJTJUJ[J\JfJgJlJoJxJ|JJJJJJJJJJJJJJJJKKKK4K=KNKRKVK_K`KgKhKnKoK}K~KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLL L LLL#L$L'L(L2L3L>LBLHLILQLSLWLXL[L^LgLkLoLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMM MMM%M&M,M/M5M6M:M;MBMfMhMiMnMoMqMwMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNN NNNN"N%N,N.N2N3N6N?NKNLNZN\N`NaNhNlNpNqNzN{NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOO O OOOOOO#O0O1O=O>OFOHONOOOQOTO]O^OdOhOsOzO|O}OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP PPPPP P+P,P0P1P9P:P=P@PDPMPTPVP^PgPiPsPuPvP|PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPQ QQQQQ7Q@QCQLQPQTQlQuQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQR RRRRRRR;SNSWS^SgShSiSlSvSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTTTTT T!T#T$T+T,T7T8T:T;TATETHTITMT^TgThToTsTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUU!U+U,U7U8U:U;UEUFUOUPUTUYUbUhUoUyUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUVVVVVV V'V)V*V/V0V4V5V@VAVCVFVJVKVTVaViVjVrVtVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYY@]A]D]F]H]I]]]```` ` ` ````cc ccccJcLcRcScddd d_eaeiejezf|fffgggghhhh.i2i>i?iiipiwixi.j0j7j8j<Fy6C,A DK^d ? @ J T FG8XZ9;+I]r&;PGP)2dyWjypqy!!!!!"1"F"""&'((Q)S)m)q)))!*%***!+#+++,,u,w,,,--11Y2d2]3d33333u5555667'7B7P7Y7b77788:::e;|;;;;;<<k<~<<<o==>>H>[>|>>>>>?@@@@AA$B%B/B9B_CiCCCCCFDPD EEFFFGGG~IIRJTJoJJJJJJK"KFKKK\L^LsLLLLL/MFM.N2N?NKNNNOOOOdPiPoPPPPQ#QCQXQQRRR%S:SjSvSSSTTTTfUgUVVFY[Y|YY|\>]^^_#_9_M_a_u_______#`%`a#aab.bDbWbqbbbbbbbMcZc$d,dvddPhQhijj0j2j>jxjjPkiknnoopqq rssttuuwwxxTyUy_zmzz{|E|i}u}~~<333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333`````c c cHcHcRcRcdddd]e]eieiexfxfffgggghh.i.iiiii,j,j7j7j9<GeorgeaC:\Documents and Settings\George\My Documents\adms\de introdus\legi\Lege nr 50 din 29 07 1991.dock56<@/j/j( /j/j!777 777yyy&y'y*y+y1y3y5y9y;y<y>yIyJyLyQyRySyTyYy\y_ybyfyk:@ ",\@06PRXZfjnvz|UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial7& Verdana?5 z Courier New"1 hkri6{?20؁3HXLege nrleggisGeorgeOh+'0h $ 0 <HPX`Lege nregeleggiseggeggNormalGeorge6orMicrosoft Word 9.0@@(M=@(>i՜.+,D՜.+,8 hp  senat6؁ Lege nr Title 8@ _PID_HLINKSA<xGjavascript:ln2Go2lnk(75231);Fjavascript:ln2Go2lnk(75230); hbT NormalFax01 hb8/ NormalFax01 hb>6 NormalFax01 hbB6 NormalFax01 hbG NormalFax01 hbn NormalFax01 hbn NormalFax01 hb2 NormalFax01 hb NormalFax01 hb NormalFax01 hb NormalFax01 hb2 NormalFax01 hb NormalFax01 hb NormalFax01 hb| NormalFax01 hb NormalFax01 hb NormalFax01 hbz NormalFax01 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ Root Entry F(> Data &1TableWordDocument":SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjjObjectPool(>(> FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q