Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/admbl/public_html/index.php on line 36

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/admbl/public_html/index.php:36) in /home/admbl/public_html/index.php on line 603

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/admbl/public_html/index.php:36) in /home/admbl/public_html/index.php on line 604

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/admbl/public_html/index.php:36) in /home/admbl/public_html/index.php on line 605

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/admbl/public_html/index.php:36) in /home/admbl/public_html/index.php on line 606

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/admbl/public_html/index.php:36) in /home/admbl/public_html/index.php on line 607

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/admbl/public_html/index.php:36) in /home/admbl/public_html/index.php on line 610

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/admbl/public_html/index.php:36) in /home/admbl/public_html/index.php on line 611

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/admbl/public_html/index.php:36) in /home/admbl/public_html/index.php on line 612
ࡱ> 7 dUbjbjUU "7|7|(l.....E/////// /hjjjjjj$3 SPq////////]//h/hhh/z/ pQ*> *.vhh0Eh|hLege nr. 453 din 18/07/2001 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 01/08/2001 Intrare in vigoare: 31/08/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor Publicat n 01/08/2001 Parlamentul Romniei adopt prezenta lege. Art. I. - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construccii _i unele msuri pentru realizarea locuincelor, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, cu modificrile _i completrile ulterioare, se modific _i se completeaz dup cum urmeaz: 1. Titlul legii va avea urmtorul cuprins: "Lege privind autorizarea executrii lucrrilor de construccii" 2. Titlul capitolului I va avea urmtorul cuprins: "Autorizarea executrii lucrrilor de construccii" 3. Articolul 1 va avea urmtorul cuprins: "Art. 1. - (1) Executarea lucrrilor de construccii este permis numai pe baza unei autorizacii de construire sau de desfiincare. Autorizacia de construire sau de desfiincare se emite la solicitarea decintorului titlului de proprietate asupra unui imobil - teren _i/sau construccii - ori a altui act care confer dreptul de construire sau de desfiincare, n condiciile prezentei legi. (2) Construcciile civile, industriale, agricole sau de orice alt natur se pot realiza numai cu respectarea autorizaciei de construire, emis n condiciile prezentei legi, _i a reglementrilor privind proiectarea _i executarea construcciilor." 4. Articolul 2 va avea urmtorul cuprins: "Art. 2. - (1) Autorizacia de construire constituie actul de autoritate al administraciei publice locale pe baza cruia se asigur aplicarea msurilor prevzute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea _i funccionarea construcciilor. (2) Autorizacia de construire se emite n temeiul _i cu respectarea prevederilor documentaciilor de urbanism _i de amenajare a teritoriului, avizate _i aprobate potrivit legii. (3) Autorizaciile de construire pentru recele magistrale, ci de comunicacie, amenajri pentru mbuntciri funciare, recele de telecomunicacii ori alte lucrri de infrastructur, care se execut n extravilanul localitcilor, se emit cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului, avizate _i aprobate potrivit legii. (4) Prin exceptare de la prevederile alin. (2) se pot emite autorizacii de construire _i fr documentacii de amenajare a teritoriului _i de urbanism aprobate, pentru: a) lucrri de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare _i de conservare a cldirilor de orice fel, cu condicia mencinerii aceleia_i funcciuni, a suprafecei construite la sol _i a volumetriei acestora; b) lucrri de reparare privind ci de comunicacie, dotri tehnico-edilitare _i altele asemenea, fr modificarea traseului _i, dup caz, a funccionalitcii acestora; c) lucrri de reparare privind mprejmuiri, mobilier urban, amenajri de spacii verzi, parcuri _i grdini publice, piece pietonale _i celelalte lucrri de amenajare a spaciilor publice; d) lucrri de cercetare _i de prospectare a terenurilor - foraje _i excavri -, necesare n vederea efecturii studiilor geotehnice, exploatrilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze _i petrol, precum _i altor exploatri; e) organizarea de tabere de corturi." 5. Articolul 3 va avea urmtorul cuprins: "Art. 3. - Autorizacia de construire se elibereaz pentru: a) lucrri de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinacie sau de reparare a construcciilor de orice fel, precum _i a instalaciilor aferente acestora, cu excepcia celor prevzute la art. 8 lit. f); b) lucrri de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum _i orice alte lucrri, indiferent de valoarea lor, care urmeaz s fie efectuate la construccii reprezentnd monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de proteccie, stabilite potrivit legii; c) lucrri de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare _i reabilitare, privind ci de comunicacie, recele _i dotri tehnico-edilitare, noi capacitci de producere, de transport, de distribucie a energiei electrice _i/sau termice, precum _i de reabilitare _i de retehnologizare a celor existente; d) mprejmuiri _i mobilier urban, amenajri de spacii verzi, parcuri, piece _i alte lucrri de amenajare a spaciilor publice; e) lucrri de foraje _i excavri necesare n vederea efecturii studiilor geotehnice, prospecciunilor geologice, exploatrilor de cariere, balastiere, sonde de gaze _i petrol, precum _i alte exploatri; f) lucrri, amenajri _i construccii cu caracter provizoriu necesare n vederea organizrii execuciei lucrrilor de baz, dac nu au fost autorizate o dat cu acestea; g) organizarea de tabere de corturi, csuce sau de rulote; h) lucrri de construccii cu caracter provizoriu: chio_curi, tonete, cabine, spacii de expunere situate pe cile _i spaciile publice, corpuri _i panouri de afi_aj, firme _i reclame, precum _i anexele gospodre_ti ale exploataciilor agricole situate n extravilan; i) cimitire - noi _i extinderi." 6. Articolul 4 va avea urmtorul cuprins: "Art. 4. - (1) Autorizaciile de construire se emit de pre_edincii consiliilor judecene, de primarul general al municipiului Bucure_ti sau de primari, dup cum urmeaz: a) de pre_edincii consiliilor judecene, cu avizul primarilor, pentru: 1. investiciile care se aprob de Guvern; 2. investiciile care se realizeaz n extravilanul comunelor, inclusiv anexele gospodre_ti ale exploataciilor agricole; 3. investiciile care se amplaseaz pe terenuri care dep_esc limita a dou sau mai multor unitci administrativ-teritoriale; b) de primarii municipiilor sau ora_elor, pentru construcciile _i lucrrile de orice fel din intravilanul _i din extravilanul acestora, cu excepcia celor prevzute la lit. a); c) de primarul general al municipiului Bucure_ti, pentru toate construcciile _i lucrrile din intravilan _i din teritoriul administrativ al municipiului Bucure_ti, prevzute la lit. a) _i b), precum _i de primarii sectoarelor municipiului Bucure_ti, pentru toate categoriile de construccii _i amenajri urbanistice din cadrul sectoarelor, stabilite de Consiliul General al Municipiului Bucure_ti, la propunerea consiliilor locale ale sectoarelor; d) de primarii comunelor, cu avizul structurilor de specialitate din cadrul consiliilor judecene, pentru construcciile _i lucrrile care se execut n intravilanul localitcilor, cu excepcia celor prevzute la lit. a)." 7. Dup articolul 4 se introduce articolul 41 cu urmtorul cuprins: "Art. 41. - (1) n vederea simplificrii procedurii de autorizare emitentul autorizaciei are obligacia s organizeze structuri de specialitate n vederea emiterii acordului unic, respectiv a obcinerii, n numele solicitantului, a avizelor legale necesare n vederea autorizrii, pentru: a) racordarea la recelele de utilitci; b) influencele lor asupra recelelor de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament; c) racordarea la receaua cilor de comunicacii; d) prevenirea _i stingerea incendiilor, aprarea civil, precum _i proteccia mediului _i a sntcii populaciei; e) satisfacerea exigencelor specifice zonelor speciale sau protejate. (2) Pentru asigurarea funccionrii structurilor de specialitate consiliile judecene _i locale vor stabili taxe speciale pe tipuri de lucrri, n condiciile legii." 8. Articolul 5 va avea urmtorul cuprins: "Art. 5. - (1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritcile prevzute la art. 4, n conformitate cu prevederile planurilor urbanistice _i ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dup caz, avizate _i aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic _i tehnic al terenurilor _i construcciilor existente la data solicitrii _i stabilesc cerincele urbanistice care urmeaz s fie ndeplinite n funccie de specificul amplasamentului, precum _i lista cuprinznd avizele _i acordurile legale, necesare n vederea autorizrii. (2) Certificatul de urbanism se emite de autoritcile prevzute la art. 4, abilitate s autorizeze lucrrile de construccii, _i se elibereaz solicitantului n termen de cel mult 30 de zile de la data nregistrrii cererii, mencionndu-se n mod obligatoriu scopul emiterii acestuia. (3) Certificatul de urbanism se semneaz de ctre pre_edintele consiliului judecean sau de primar, dup caz, de secretar _i de arhitectul-_ef sau de ctre persoana cu responsabilitate n domeniul amenajrii teritoriului _i urbanismului din aparatul propriu al autoritcii administraciei publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor, potrivit atribuciilor stabilite conform legii. (4) n vederea eliberrii certificatului de urbanism solicitantul - orice persoan fizic sau juridic interesat - se va adresa autoritcilor prevzute la art. 4 cu o cerere care va cuprinde att elementele de identificare a imobilului pentru care se solicit certificatul de urbanism, ct _i elementele care definesc scopul solicitrii. (5) Certificatul de urbanism nu confer dreptul de a executa lucrri de construccii. (6) Certificatul de urbanism se emite _i n vederea concesionrii de terenuri, a adjudecrii prin licitacie a proiectrii lucrrilor publice n faza de studiu de fezabilitate, precum _i pentru cereri n justicie _i operaciuni notariale privind circulacia imobiliar." 9. Articolul 6 va avea urmtorul cuprins: "Art. 6. - (1) Autorizacia de construire se emite n cel mult 30 de zile de la data nregistrrii cererii, pe baza documentaciei depuse la autoritcile prevzute la art. 4, care va cuprinde: a) certificatul de urbanism; b) dovada titlului asupra terenului _i/sau construcciilor; c) proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de construccii; d) avizele _i acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism; e) dovada privind achitarea taxelor legale. (2) Proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de construccii este extras din proiectul tehnic _i se elaboreaz n conformitate cu concinutul-cadru prevzut n anexa nr. 1, n concordanc cu cerincele certificatului de urbanism, cu concinutul avizelor _i al acordurilor cerute prin acesta, _i se ntocme_te, se semneaz _i se verific, potrivit legii. (3) n situacia depunerii unei documentacii tehnice incomplete, aceasta se restituie solicitantului n termen de 5 zile de la data nregistrrii, cu mencionarea n scris a elementelor necesare n vederea completrii acesteia. (4) Executarea lucrrilor de construccii se poate face numai pe baza proiectului tehnic _i a detaliilor de execucie. (5) Autoritatea emitent a autorizaciei de construire stabile_te o perioad de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval n care solicitantul este obligat s nceap lucrrile. n aceast situacie valabilitatea autorizaciei se extinde pe toat durata de execucie a lucrrilor prevzute prin autorizacie, n conformitate cu proiectul tehnic. n cazul n care lucrrile de construccii nu au fost ncepute ori nu au fost executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autoritcii emitente prelungirea valabilitcii autorizaciei cu cel pucin 15 zile naintea expirrii acesteia. Prelungirea valabilitcii autorizaciei se poate acorda o singur dat _i pentru o perioad nu mai mare de 12 luni. (6) Nenceperea lucrrilor ori nefinalizarea acestora n termenele stabilite conduce la pierderea valabilitcii autorizaciei, fiind necesar emiterea unei noi autorizacii de construire. n situacia n care caracteristicile nu se schimb fac de autorizacia inicial, se va putea emite o nou autorizacie de construire, fr a fi necesar un nou certificat de urbanism. (7) Investitorul are obligacia s n_tiinceze autoritatea emitent a autorizaciei de construire, precum _i inspectoratul teritorial n construccii asupra datei la care vor ncepe lucrrile autorizate. n caz contrar, dac constatarea faptei de ncepere a lucrrilor fr n_tiincare s-a fcut n termenul de valabilitate a autorizaciei, data nceperii lucrrilor se consider ca fiind ziua urmtoare datei de emitere a autorizaciei. (8) O dat cu depunerea cererii de emitere a autorizaciei de construire solicitantul are obligacia s prezinte o declaracie pe propria rspundere din care s rezulte c imobilul - teren _i/sau construccii - nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instance judectore_ti. n caz contrar documentacia se restituie solicitantului, care o va depune spre autorizare numai dup solucionarea definitiv n instanc a litigiului. (9) n condiciile prezentei legi nu se emit autorizacii provizorii. (10) Autorizaciile de construire/desfiincare se emit numai pe baza unei documentacii complete, n conformitate cu concinutul-cadru prevzut n anexa nr. 1, cu excepcia situaciilor prevzute la alin. 13. (11) Autorizacia de construire se semneaz de pre_edintele consiliului judecean sau de primar, dup caz, de secretar _i de arhitectul-_ef sau de persoana cu responsabilitate n domeniul amenajrii teritoriului _i urbanismului din aparatul propriu al autoritcii administraciei publice emitente, responsabilitatea emiterii autorizaciilor revenind semnatarilor, potrivit atribuciilor stabilite conform legii. (12) Valabilitatea autorizaciei se mencine n cazul schimbrii investitorului, naintea finalizrii lucrrilor, cu condicia respectrii prevederilor acesteia _i a transcrierii actelor care confer dreptul de construire. (13) Autorizacia de construire pentru lucrrile de intervencie de prim necesitate n cazuri de avarii, accidente tehnice, calamitci ori alte evenimente cu caracter excepcional, inclusiv la construcciile prevzute la art. 3 lit. b), se emite imediat de ctre autoritatea administraciei publice abilitat, conform legii, urmnd ca documentacia legal necesar s fie definitivat pe parcursul sau la ncheierea executrii lucrrilor, cu respectarea avizelor legale. (14) Primriile pot dezafecta construcciile, proprietate a unitcii administrativ-teritoriale, aflate n stare avansat de degradare _i care pun n pericol siguranca public, cu excepcia construcciilor monument istoric, pe baz de autorizacie de desfiincare emis n condiciile alin. (13), cu obligacia de a se ntocmi documentacii specifice n conformitate cu prevederile cuprinse n anexa nr. 1. (15) Taxa de autorizare se calculeaz potrivit legii, pe baza declaraciei solicitantului _i n conformitate cu prevederile proiectului tehnic prezentat pentru autorizare, dup caz, n funccie de suprafaca desf_urat a construcciilor cu destinacia de locuinc _i a anexelor gospodre_ti ori pe baza devizului general al investiciei. (16) Taxa pentru prelungirea valabilitcii autorizaciei de construire se calculeaz la 30% din valoarea inicial a taxei de autorizare. (17) Instituciile abilitate prin lege s emit avize _i acorduri n vederea autorizrii lucrrilor de construccii, altele dect cele prevzute la art. 41 alin. (1), au obligacia emiterii acestora n termen de maximum 15 zile de la data nregistrrii cererii/documentaciei, dup caz, direct structurilor organizate de consiliile judecene _i locale sau, dup caz, solicitantului." 10. Dup articolul 6 se introduc articolele 61 _i 62 cu urmtorul cuprins: "Art. 61. - (1) Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea - parcial sau total - a construcciilor _i instalaciilor aferente, precum _i a oricror amenajri se face numai pe baza autorizaciei de desfiincare obcinute n prealabil de la autoritcile prevzute la art. 4. (2) Autorizacia de desfiincare se emite n acelea_i condicii ca _i autorizacia de construire, n conformitate cu prevederile planurilor urbanistice _i ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii, cu excepciile prevzute la art. 8. Art. 62. - (1) Proiectele pentru autorizarea executrii lucrrilor de construccii, precum _i proiectele tehnice pe baza crora se ntocmesc acestea se elaboreaz de colective tehnice de specialitate, se nsu_esc _i se semneaz de cadre tehnice cu pregtire superioar numai n domeniul arhitecturii _i construcciilor, astfel: a) de arhitect cu diplom recunoscut de statul romn, pentru proiectarea prcii de arhitectur pentru obiective de investicii cuprinse la toate categoriile de importanc a construcciilor supraterane _i a celor subterane; b) de ingineri constructori _i de instalacii, cu diplom recunoscut de statul romn, pentru prcile de inginerie n domeniile specifice, pentru obiective de investicii cuprinse la toate categoriile de importanc a construcciilor _i la instalaciile aferente acestora; c) de conductor arhitect _i/sau de subinginer de construccii, cu diplom recunoscut de statul romn, pentru cldiri de importanc redus _i aflate n afara zonelor protejate, stabilite conform legii. (2) Prevederile alin. (1) se aplic _i pentru documentacia de execucie. (3) Semnarea documentaciilor de ctre persoanele prevzute la alin. (1) angajeaz rspunderea acestora n condiciile legii." 11. Articolul 7 va avea urmtorul cuprins: "Art. 7. - (1) Pentru autorizarea executrii lucrrilor de construccii n zonele asupra crora s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim de proteccie, prevzut n documentaciile de urbanism, n planurile urbanistice _i n planurile de amenajare a teritoriului aprobate, se va proceda dup cum urmeaz: a) n ansamblurile de arhitectur, n rezervaciile de arhitectur _i de urbanism, n cazul siturilor arheologice, al parcurilor _i grdinilor monument istoric, cuprinse n listele aprobate potrivit legii, precum _i n cazul lucrrilor de orice natur n zonele de proteccie a monumentelor, solicitantul va obcine avizul comun al Ministerului Culturii _i Cultelor _i al Ministerului Lucrrilor Publice, Transporturilor _i Locuincei, potrivit competencelor specifice; b) n cazul lucrrilor de intervencii asupra construcciilor monumente istorice, pe lng avizul Ministerului Culturii _i Cultelor se vor obcine avizele specifice cerincelor de calitate a construcciilor, potrivit prevederilor legale; c) n zonele naturale protejate, stabilite potrivit legii, n zonele de siguranc _i proteccie ale amenajrilor hidrotehnice de interes public, precum _i n alte arii protejate solicitantul va obcine avizul Ministerului Apelor _i Protecciei Mediului _i al Ministerului Agriculturii, Alimentaciei _i Pdurilor; d) n zonele de siguranc _i de proteccie ale infrastructurilor de transport de interes public, precum _i n zonele aferente construirii cilor de comunicacie, stabilite prin documentaciile de amenajare a teritoriului _i/sau de urbanism, se va obcine _i autorizacia Ministerului Lucrrilor Publice, Transporturilor _i Locuincei, conform prevederilor legale; e) n zonele unde s-a instituit alt tip de restriccie solicitantul va obcine avizul organismelor competente." 12. Articolul 8 va avea urmtorul cuprins: "Art. 8. - (1) Se pot executa fr autorizacie de construire urmtoarele lucrri care nu modific structura de rezistenc, caracteristicile iniciale ale construcciilor _i ale instalaciilor aferente sau aspectul arhitectural al acestora: a) reparacii la mprejmuiri, acoperi_uri, nvelitori sau terase, atunci cnd nu se schimb forma acestora _i materialele din care sunt executate; b) reparacii _i nlocuiri de tmplrie interioar _i exterioar, dac se pstreaz forma, dimensiunile golurilor _i tmplriei; c) reparacii _i nlocuiri de sobe de nclzit; d) zugrveli _i vopsitorii interioare; e) zugrveli _i vopsitorii exterioare, dac nu se modific elementele de facad _i culorile cldirilor situate pe arterele principale de circulacie; f) reparacii la instalaciile interioare, la bran_amentele _i racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcciilor, n limitele proprietcii, precum _i montarea aparatelor individuale de climatizare _i/sau de contorizare a consumurilor de utilitci; g) reparacii _i nlocuiri la pardoseli; h) reparacii _i nlocuiri la finisaje interioare _i exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea -, la trotuare, la ziduri de sprijin _i la scri de acces, fr modificarea calitcii _i a aspectului elementelor constructive; i) lucrri de ntrecinere la cile de comunicacie _i la instalaciile aferente; j) lucrri de investigare, cercetare _i expertizare la construcciile prevzute la art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii _i Cultelor _i al autoritcii administraciei publice judecene sau locale, dup caz; k) lucrri de foraje _i sondaje geotehnice pentru construccii de importanc normal sau redus, situate n afara zonelor de proteccie instituite pentru zcminte acvifere; l) lucrri de construccii funerare subterane _i supraterane, cu avizul administraciei cimitirului. (2) Dac lucrrile prevzute la alin. (1), cu excepcia celor precizate la lit. j), se execut la construcciile mencionate la art. 3 lit. b), este obligatorie emiterea autorizaciei de construire." 13. Articolul 9 se abrog. 14. Dup articolul 9 se introduce articolul 91 cu urmtorul cuprins: "Art. 91. - (1) Autorizaciile de construire sau de desfiincare, emise cu nclcarea prevederilor legale, pot fi anulate de ctre instancele de contencios administrativ, potrivit legii. Anularea autorizaciilor de construire sau de desfiincare poate fi cerut, n condiciile legii, _i de ctre prefect, inclusiv la sesizarea expres a organelor de control ale Inspectoratului de Stat n Construccii. (2) Prin introducerea acciunii autorizacia de construire sau de desfiincare se suspend de drept _i, pe cale de consecinc, instanca va dispune oprirea lucrrilor pn la solucionarea n fond a cauzei." 15. Articolul 10 va avea urmtorul cuprins: "Art. 10. - (1) Terenurile aparcinnd domeniului privat al statului sau al unitcilor administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi vndute, concesionate ori nchiriate prin licitacie public, potrivit legii, n condiciile respectrii prevederilor documentaciilor de urbanism _i de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, n vederea realizrii de ctre titular a construcciei. (2) Terenurile aparcinnd domeniului public al statului sau al unitcilor administrativ-teritoriale se pot concesiona numai n vederea realizrii de construccii sau de obiective de uz _i/sau de interes public, cu respectarea documentaciilor de urbanism aprobate potrivit legii. (3) Concesionarea se face pe baz de oferte prezentate de ctre solicitanci, cu respectarea prevederilor legale, urmrindu-se valorificarea superioar a potencialului terenului." 16. Articolul 12 va avea urmtorul cuprins: "Art. 12. - Prin excepcie de la prevederile art. 10 alin. (1), terenurile destinate construirii se pot concesiona fr licitacie public, cu plata taxei de redevenc stabilite potrivit legii, ori pot fi date n folosinc pe termen limitat, dup caz, n urmtoarele situacii: a) pentru realizarea de obiective de utilitate public sau de binefacere, cu caracter social, fr scop lucrativ, altele dect cele care se realizeaz de ctre colectivitcile locale pe terenurile acestora; b) pentru realizarea de locuince de ctre Agencia Nacional pentru Locuince, potrivit legii; c) pentru realizarea de locuince pentru tineri pn la mplinirea vrstei de 35 de ani; d) pentru strmutarea gospodriilor afectate de dezastre, potrivit legii; e) pentru extinderea construcciilor pe terenuri alturate, la cererea proprietarului, n cazul n care vecinii nu au ori nu _i exercit dreptul de preemciune, dac construcciile sunt realizate anterior n regim de concesionare, n conformitate cu prevederile art. 10, precum _i dac terenurile nvecinate sunt improprii realizrii de construccii noi, independente datorit suprafecei _i dimensiunilor acestora; f) pentru lucrri de protejare ori de punere n valoare a monumentelor istorice _i de arhitectur, cu avizul comun al Ministerului Culturii _i Cultelor _i al Ministerului Lucrrilor Publice, Transporturilor _i Locuincei, atunci cnd terenul se afl n zona de proteccie a acestora." 17. La articolul 13, alineatele (2)-(4) vor avea urmtorul cuprins: "(2) Publicaciile privind licitacia vor cuprinde data _i locul desf_urrii acesteia, suprafaca _i destinacia terenului, stabilite prin documentaciile de urbanism, precum _i taxa anual minimal de redevenc. (3) Oferta solicitancilor va fi nsocit de un studiu de prefezabilitate sau de fezabilitate, dup caz, cuprinznd n mod obligatoriu elementele tehnice necesare pentru caracterizarea funccionalitcii _i a capacitcii construcciei, a gradului de ocupare a terenului, precum _i a celorlalte elemente cuprinse n certificatul de urbanism. Nu vor fi acceptate dect oferte care corespund prevederilor documentaciilor de urbanism, aprobate potrivit legii. (4) Licitacia se efectueaz, n condiciile legii, de comisiile instituite n acest scop, prin hotrre a consiliilor locale _i/sau judecene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucure_ti, n conformitate cu competencele de autorizare stabilite la art. 4. Comisiile funccioneaz la sediul consiliilor locale n a cror raz administrativ-teritorial sunt situate terenurile." 18. La articolul 15, literele a) _i b) vor avea urmtorul cuprins: "a) n localitcile urbane: - pn la 300 m2, pentru un apartament ntr-o cldire cu parter sau parter _i etaj; - pn la 200 m2, pentru un apartament ntr-o cldire cu parter _i etaj, cu 2 apartamente; - pn la 150 m2, pentru un apartament, n cazul cldirilor cu parter _i mai multe etaje, avnd cel mult 6 apartamente; - pentru cldirile cu mai mult de 6 apartamente suprafaca de teren va fi stabilit potrivit documentaciilor de urbanism; b) n localitcile rurale, pn la 1.000 m2 pentru o locuinc." 19. Articolul 19 va avea urmtorul cuprins: "Art. 19. - Concesionarea terenurilor prevzute la art. 10-16 se face n conformitate cu prevederile legii, durata acesteia fiind stabilit de ctre consiliile locale, consiliile judecene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucure_ti, n funccie de prevederile documentaciilor de urbanism _i de natura construcciei." 20. Articolul 20 va avea urmtorul cuprins: "Art. 20. - (1) Intravilanul localitcilor se stabile_te prin planurile generale de urbanism - PUG -, aprobate potrivit legii. (2) Ulterior aprobrii Planului General de Urbanism - PUG - pot fi introduse n intravilanul localitcilor _i unele terenuri din extravilan, numai n condicii temeinic fundamentate pe baz de planuri urbanistice zonale - PUZ -, aprobate potrivit legii. (3) Terenurile destinate construirii, evidenciate n intravilan, se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, prin autorizacia de construire. (4) Suprafecele de teren scoase din circuitul agricol se comunic de ctre pre_edincii consiliilor judecene, de primarul general al municipiului Bucure_ti sau de primari, n termen de 10 zile de la eliberarea autorizaciei de construire, oficiilor teritoriale de cadastru, n vederea stabilirii taxei, n conformitate cu categoria de folosinc agricol _i cu fertilitatea solului, conform evidencelor agricole, _i pentru operare n aceste evidence, potrivit prevederilor legale." 21. Articolul 21 va avea urmtorul cuprins: "Art. 21. - (1) Constituie infracciuni urmtoarele fapte: a) executarea, fr autorizacie de construire sau de desfiincare, ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, a lucrrilor prevzute la art. 3 lit. b); b) continuarea executrii lucrrilor dup dispunerea opririi acestora de ctre organele de control; c) ntocmirea ori semnarea proiectelor tehnice, precum _i a proiectelor pentru autorizarea executrii lucrrilor de construccii pentru alte specialitci dect cele certificate prin diplom universitar, n condiciile prevzute la art. 62. (2) Infracciunile prevzute la alin. (1) se pedepsesc cu nchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amend de la 1.000.000 lei la 50.000.000 lei." 22. Articolul 22 va avea urmtorul cuprins: "Art. 22. - n cazul svr_irii faptelor prevzute la art. 21, organele de control prevzute de prezenta lege, care au constatat fapta, sunt obligate s sesizeze organele de urmrire penal." 23. Articolul 23 va avea urmtorul cuprins: "Art. 23. - (1) Constituie contravencii urmtoarele fapte, dac nu au fost svr_ite n astfel de condicii nct, potrivit legii, s fie considerate infracciuni: a) executarea sau desfiincarea, total ori parcial, fr autorizacie a lucrrilor prevzute la art. 3, cu excepcia celor mencionate la lit. b), de ctre investitor _i executant; b) executarea sau desfiincarea, cu nerespectarea prevederilor autorizaciei _i a proiectului tehnic, a lucrrilor prevzute la art. 3, cu excepcia celor prevzute la lit. b), de ctre investitor _i executant; c) aprobarea furnizrii de utilitci urbane, ca urmare a executrii de lucrri de bran_amente _i racorduri la recele pentru construccii noi neautorizate; d) mencinerea dup expirarea termenului prevzut prin autorizacie sau dup terminarea lucrrilor autorizate ori adaptarea n alte scopuri fac de cele prevzute n autorizacie a construcciilor, lucrrilor _i amenajrilor cu caracter provizoriu; e) neaducerea de ctre investitor a terenului la starea inicial dup terminarea lucrrilor prevzute la art. 3 lit. c); f) mpiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor _i a actelor solicitate; g) neanuncarea datei nceperii lucrrilor de construccii autorizate, n conformitate cu prevederile art. 6 alin. (6); h) emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care nu concin lista cuprinznd avizele _i acordurile legale necesare n raport cu obiectivul de investicii, sau eliberarea acestora cu dep_irea termenului legal; i) emiterea de autorizacii de construire/desfiincare: - n lipsa unui drept real asupra imobilului, care s confere dreptul de a solicita autorizacia de construire/desfiincare; - n lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentaciilor de urbanism, aprobate potrivit legii; - n baza unor documentacii incomplete sau elaborate n neconcordanc cu prevederile certificatului de urbanism, ale Codului civil, ale concinutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executrii lucrrilor de construccii, care nu concin avizele _i acordurile legale necesare sau care nu sunt verificate potrivit legii; - n lipsa expertizei tehnice privind punerea n siguranc a ntregii construccii, n cazul lucrrilor de consolidare; - n baza altor documente dect cele cerute prin prezenta lege; j) neorganizarea _i neexercitarea controlului privind disciplina n autorizarea executrii lucrrilor de construccii de ctre compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judecene _i locale n unitcile lor administrativ-teritoriale, n concordanc cu competencele de autorizare, precum _i neurmrirea modului de ndeplinire a celor dispuse de Inspectoratul de Stat n Construccii potrivit dispoziciilor art. 251 alin. (3); k) nendeplinirea, la termenul stabilit, a msurilor dispuse de Inspectoratul de Stat n Construccii la controlul anterior; l) refuzul sau obstruccionarea de orice fel a accesului persoanelor fizice sau al reprezentancilor persoanelor juridice la documentele prevzute la art. 291 alin. (1); m) dep_irea termenului de 15 zile pentru emiterea avizelor _i acordurilor necesare n vederea autorizrii lucrrilor de construccii, conform prevederilor art. 6 alin. (17). (2) Contravenciile prevzute la alin. (1), svr_ite de persoane fizice sau juridice, se sanccioneaz cu amend, dup cum urmeaz: - de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei, cele de la lit. a); - de la 30.000.000 lei la 75.000.000 lei, cele de la lit. f); - de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, cele de la lit. c); - de la 20.000.000 lei la 75.000.000 lei, cele de la lit. b), d) _i e); - de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei, cele de la lit. h) _i i); - de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei, cele de la lit. j) _i k); - de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, cele de la lit. l) _i m); - de 10.000.000 lei, cele de la lit. g). (3) Cuantumul amenzilor se actualizeaz anual prin hotrre a Guvernului. (4) Sancciunea amenzii poate fi aplicat _i reprezentantului persoanei juridice. (5) Sancciunea amenzii pentru faptele prevzute la alin. (1) lit. h) _i i) se aplic funccionarilor publici responsabili de verificarea documentaciilor care stau la baza emiterii certificatelor de urbanism _i a autorizaciilor de construire sau de desfiincare, precum _i semnatarilor, potrivit atribuciilor stabilite conform legii." 24. Articolul 24 va avea urmtorul cuprins: "Art. 24. - (1) Organele de control ale consiliilor judecene _i ale primriilor au obligacia de a urmri respectarea disciplinei n domeniul autorizrii executrii lucrrilor n construccii n cadrul unitcilor lor administrativ-teritoriale, potrivit competencelor de emitere a autorizaciilor de construire/desfiincare. (2) Contravenciile prevzute la art. 23 se constat de organele de control ale consiliilor judecene _i ale consiliilor locale, pentru faptele svr_ite n cadrul unitcilor lor administrativ-teritoriale, potrivit competencelor de emitere a autorizaciilor de construire/desfiincare, cu excepcia contravenciilor prevzute la art. 23 alin. (1) lit. h), i), j), k), l) _i m). (3) Procesele-verbale de constatare a contravenciilor, ncheiate de organele de control ale administraciei publice locale, se nainteaz, n vederea aplicrii sancciunii, _efului compartimentului care coordoneaz activitatea de amenajare a teritoriului _i de urbanism sau, dup caz, pre_edintelui consiliului judecean ori primarului unitcii administrativ-teritoriale n a crei raz s-a svr_it contravencia. (4) Contravenciile privind executarea sau desfiincarea construcciilor fr autorizacii, prevzute la art. 23 alin. (1) lit. a), c) _i e), pot fi constatate _i de organele de policie. Procesul-verbal de constatare a contravenciei se trimite de ndat autoritcii administraciei publice pe teritoriul creia s-a svr_it contravencia, care va aplica sancciunea potrivit legii." 25. Articolul 25 va avea urmtorul cuprins: "Art. 25. - (1) O dat cu aplicarea amenzii pentru contravenciile prevzute la art. 23 alin. (1) lit. a) _i b) se dispune oprirea executrii lucrrilor, precum _i, dup caz, luarea msurilor de ncadrare a acestora n prevederile autorizaciei sau de desfiincare a lucrrilor executate fr autorizacie ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, ntr-un termen stabilit n procesul-verbal de constatare a contravenciei. (2) Decizia mencinerii sau a desfiincrii construcciilor realizate fr autorizacie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se va lua de ctre autoritatea administraciei publice competente, pe baza planurilor urbanistice _i a regulamentelor aferente, avizate _i aprobate n condiciile legii, sau, dup caz, de instanc. Pentru lucrri ce se execut la cldirile prevzute la art. 3 lit. b) este necesar avizul Ministerului Culturii _i Cultelor. (3) Msura desfiincrii construcciilor se aplic _i n situacia n care, la expirarea termenului de intrare n legalitate stabilit n procesul-verbal de constatare a contravenciei, contravenientul nu a obcinut autorizacia necesar." 26. Dup articolul 25 se introduc articolele 251 _i 252 cu urmtorul cuprins: "Art. 251. - (1) Controlul statului n amenajarea teritoriului, urbanism _i autorizarea executrii lucrrilor de construccii se exercit de Inspectoratul de Stat n Construccii, pe ntregul teritoriu al crii, _i de inspectoratele teritoriale ale acestuia, care dispun msurile _i sancciunile prevzute de prezenta lege. (2) Inspectoratul de Stat n Construccii _i inspectoratele teritoriale pot dispune oprirea executrii lucrrilor de construire sau de desfiincare, dup caz, atunci cnd constat c acestea se realizeaz cu nclcarea dispoziciilor legale, a cerincelor privind asigurarea calitcii n construccii, fr proiect tehnic ori pe baza unor autorizacii nelegal emise. (3) Inspectoratul de Stat n Construccii _i inspectoratele teritoriale ncuno_tinceaz autoritatea administraciei publice pe teritoriul creia s-a efectuat controlul asupra constatrilor _i msurilor dispuse. n aceast situacie organele de control ale consiliilor judecene sau locale, dup caz, au obligacia s urmreasc modul de conformare privind cele dispuse de Inspectoratul de Stat n Construccii. Art. 252. - (1) Cheltuielile pentru controlul statului n amenajarea teritoriului, urbanism _i pentru autorizarea executrii lucrrilor de construccii se suport de ctre investitori, n valoare echivalent cu o cot de 0,1% din valoarea lucrrilor autorizate, cu excepcia celor prevzute la art. 3 lit. b) _i a lca_urilor de cult. (2) Virarea sumelor stabilite conform dispoziciilor alin. (1) se face n contul inspectoratelor teritoriale n construccii, judecene, respectiv al municipiului Bucure_ti, dup caz, o dat cu transmiterea n_tiincrii privind data nceperii lucrrilor, astfel cum se prevede la art. 6 alin. (7). ntrzierea la plat a cotei prevzute la alin. (1) se penalizeaz cu 0,15% pe zi de ntrziere, fr a se dep_i suma datorat. Disponibilitcile la finele anului din veniturile extrabugetare se reporteaz n anul urmtor _i au aceea_i destinacie. (3) Cota stabilit la alin. (1) se aplic _i diferencelor rezultate din actualizarea valorii lucrrilor autorizate, care se face o dat cu recepcia la terminarea lucrrilor." 27. Articolul 27 va avea urmtorul cuprins: "Art. 27. - (1) n cazul n care persoanele sanccionate contravencional au oprit executarea lucrrilor, dar nu s-au conformat n termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contravenciei, potrivit prevederilor art. 25 alin. (1), autoritatea administraciei publice locale n a crei raz teritorial s-a constatat contravencia va sesiza instancele judectore_ti pentru a dispune, dup caz: a) ncadrarea lucrrilor n prevederile autorizaciei; b) desfiincarea construcciilor realizate nelegal. (2) n cazul admiterii cererii, instanca va stabili termenele limit de executare a msurilor prevzute la alin. (1). (3) n cazul nerespectrii termenelor limit stabilite, msurile dispuse de instanc, n conformitate cu prevederile alin. (2), se vor aduce la ndeplinire prin grija primarului, cu sprijinul organelor de policie, cheltuielile urmnd s fie suportate de ctre persoanele vinovate. (4) n situaciile prevzute la art. 21 organele de control vor putea cere instancei s dispun, prin hotrrea de condamnare, msurile mencionate la alin. (1). Organele de control pot cere organelor de urmrire penal sesizate _i, dup caz, instancei, s dispun ca msur provizorie, pe tot parcursul procesului penal, oprirea executrii lucrrilor. (5) Persoanele care au beneficiat de subvencie pentru construirea unei locuince _i pentru care s-a dispus msura prevzut la alin. (1) lit. b) vor restitui subvenciile primite, cu plata dobnzilor legale pentru perioada n care le-au folosit." 28. Articolul 28 va avea urmtorul cuprins: "Art. 28. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 27, construcciile executate fr autorizacie de construire pe terenuri aparcinnd domeniului public sau privat al statului, al judecelor, ora_elor sau comunelor, vor putea fi desfiincate pe cale administrativ de ctre autoritatea administraciei publice locale competent, fr sesizarea instancelor judectore_ti _i pe cheltuiala contravenientului. (2) Pentru realizarea prevederilor alin. (1) consiliile locale comunale, or_ene_ti, municipale ori judecene, dup caz, pot contracta efectuarea acestor servicii cu societci comerciale, n condiciile legii." 29. Articolul 29 se abrog. 30. Dup articolul 29 se introduce articolul 291 cu urmtorul cuprins: "Art. 291. - (1) Studiile de teren _i documentaciile elaborate pentru realizarea investiciilor, precum _i a lucrrilor de amenajare a teritoriului _i de urbanism, gospodrie comunal ori a altor elemente de infrastructur, elaborate la comanda fostelor consilii populare _i preluate, la constituire, n patrimoniul unitcilor de proiectare judecene, aflate n arhivele acestora, constituie proprietate public a judecului sau a municipiului Bucure_ti, se preiau _i se gestioneaz, potrivit legii, de ctre consiliile judecene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucure_ti. (2) Accesul persoanelor fizice sau al reprezentancilor persoanelor juridice la documentaciile prevzute la alin. (1) se stabile_te prin hotrre a consiliului judecean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucure_ti." 31. Articolul 30 va avea urmtorul cuprins: "Art. 30. - (1) n condiciile prezentei legi, descrierea faptei ce constituie contravencie se face cu indicarea locului, datei _i orei constatrii, n conformitate cu dispoziciile art. 26. (2) Contestarea procesului-verbal de constatare _i sanccionare a contravenciei, n conformitate cu prevederile art. 31 din Legea HYPERLINK "JavaScript:ln2Go2lnk(14855);" nr. 32/1968 privind stabilirea _i sanccionarea contravenciilor, nu suspend msura de oprire a executrii lucrrilor, dispus prin acesta cu ocazia efecturii controlului. (3) n condiciile prezentei legi nu se aplic dispoziciile art. 6 _i ale art. 25-27 din Legea nr. 32/1968. (4) n msura n care prin prezenta lege nu se dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968." 32. Titlul capitolului IV va avea urmtorul cuprins: "Dispozicii finale _i tranzitorii" 33. Articolul 32 va avea urmtorul cuprins: "Art. 32. - (1) Persoanele fizice _i juridice care realizeaz lucrri de construccii n condiciile prezentei legi au obligacia de a executa integral lucrrile la termenul prevzut n autorizacie. (2) Lucrrile de construccii autorizate se consider finalizate dac s-au realizat toate elementele prevzute n autorizacie _i dac s-a efectuat recepcia la terminarea lucrrilor, n condiciile legii, emiterea autorizaciei de funccionare fiind condicionat de existenca procesului-verbal de recepcie. Efectuarea recepciei la terminarea lucrrilor este obligatorie _i n situacia realizrii lucrrilor n regie proprie. (3) La efectuarea recepciei la terminarea lucrrilor, investitorul are obligacia s regularizeze taxele _i cotele legale n funccie de valoarea final a investiciei. (4) Construcciile executate fr autorizacie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum _i cele care nu au efectuat recepcia la terminarea lucrrilor, potrivit legii, nu se consider finalizate _i nu pot fi intabulate n cartea funciar. n aceast situacie se aplic n continuare sancciunile prevzute prin prezenta lege." 34. Articolul 35 va avea urmtorul cuprins: "Art. 35. - Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite n caz de succesiune sau de nstrinare a construcciei pentru a crei realizare acesta a fost constituit. n acelea_i condicii se transmite _i autorizacia de construire." 35. Dup articolul 35 se introduce articolul 351 cu urmtorul cuprins: "Art. 351. - (1) Autorizacia de construire pentru lucrrile de intervencie n scopul asigurrii cerincelor de rezistenc, stabilitate _i siguranc n exploatare a construcciilor asupra crora au intervenit factori distructivi de origine natural sau uman se emite pentru consolidarea ntregii construccii. (2) Emiterea autorizaciei de construire n vederea executrii lucrrilor de intervencie pentru consolidarea construcciilor cu destinacia de locuince, a monumentelor istorice nscrise n listele oficiale, indiferent de proprietar, cu excepcia celor n care se desf_oar activitci comerciale, precum _i a lca_urilor de cult este scutit de taxa de autorizare." 36. Articolul 36 va avea urmtorul cuprins: "Art. 36. - Autorizarea construcciilor cu caracter militar se face n condiciile stabilite de Ministerul Lucrrilor Publice, Transporturilor _i Locuincei mpreun cu ministerele _i celelalte organe de specialitate ale administraciei publice centrale interesate." 37. Dup articolul 36 se introduce articolul 361 cu urmtorul cuprins: "Art. 361. - (1) n condiciile prezentei legi, n vederea realizrii unui cadru legislativ unitar privind autorizarea lucrrilor de construccii, toate reglementrile tehnice - norme, normative, instrucciuni -, cu aplicabilitate n domeniul construcciilor _i urbanismului, elaborate de ministere _i de alte organe centrale, se transmit n mod obligatoriu spre avizare Ministerului Lucrrilor Publice, Transporturilor _i Locuincei. (2) Ministerele _i celelalte organe centrale care au elaborat reglementri tehnice, potrivit prevederilor alin. (1), au obligacia de a le transmite n vederea avizrii Ministerului Lucrrilor Publice, Transporturilor _i Locuincei, n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, sub sancciunea ncetrii aplicabilitcii lor." 38. Dup articolul 37 se introduc articolele 371 _i 372 cu urmtorul cuprins: "Art. 371. - (1) n termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, consiliile judecene, Consiliul General al Municipiului Bucure_ti, precum _i consiliile locale, municipale _i or_ene_ti vor organiza structuri de specialitate pentru ndeplinirea atribuciilor aflate n responsabilitatea arhitectului-_ef, funccionar public, _ef al serviciilor de specialitate din aparatul propriu n domeniul urbanismului, amenajrii teritoriului _i autorizrii executrii lucrrilor de construccii, pentru: a) avizarea documentaciilor de urbanism _i de amenajare a teritoriului _i eliberarea certificatelor de urbanism; b) obcinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, necesare n vederea emiterii acordului unic; c) ntocmirea _i eliberarea autorizaciei de construire/desfiincare. (2) Structurile de specialitate constituite n cadrul consiliilor judecene acord asistenc tehnic de specialitate, analizeaz _i avizeaz documentaciile depuse pentru certificatele de urbanism _i autorizaciile de construire din competenca de emitere a primarilor comunelor, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) lit. d), la cererea acestora. (3) n cazul n care, din cauza lipsei de speciali_ti, nu se pot constitui structurile de specialitate prevzute la alin. (1), la nivelul ora_elor sau al municipiilor se vor aplica n mod corespunztor prevederile alin. (2). (4) Pentru constituirea bncii de date toci posesorii de recele tehnico-edilitare supra- _i subterane sunt obligaci ca n termen de 60 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei legi s transmit administraciei publice judecene _i a municipiului Bucure_ti planurile cadastrale cuprinznd traseele recelelor existente pe teritoriul judecului _i al localitcilor, respectiv al municipiului Bucure_ti. Art. 372. - Prin hotrre a Guvernului, n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, se constituie Comisia Interministerial pentru Zone Construite Protejate, pentru emiterea avizului comun al Ministerului Culturii _i Cultelor _i al Ministerului Lucrrilor Publice, Transporturilor _i Locuincei, prevzut la art. 7 alin. (1) lit. a) _i la art. 12 lit. f)." 39. Dup articolul 38 se introduce articolul 381 cu urmtorul cuprins: "Art. 381. - Anexa nr. 1 privind concinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea lucrrilor de construccii _i anexa nr. 2 privind definirea unor termeni de specialitate utilizaci n cuprinsul legii fac parte integrant din prezenta lege." Art. II. - (1) Prevederile prezentei legi intr n vigoare la 30 de zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. (2) n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi Ministerul Lucrrilor Publice, Transporturilor _i Locuincei, cu consultarea autoritcilor administraciei publice locale _i ale administraciei publice centrale de specialitate, va emite normele metodologice de aplicare a legii. (3) Normele metodologice se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Art. III. - Pe data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog: anexa la Legea nr. 50/1991, republicat, art. 8 alin. 5 _i pct. 8 lit. j) din anexa nr. II la Legea protecciei mediului nr. 137/1995, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 70 din 17 februarie 2000, precum _i referirile la obligativitatea emiterii acordului de mediu pentru lucrrile de construccii-montaj din cuprinsul legii, din actele de aplicare a acesteia, precum _i orice alte dispozicii contrare prevederilor prezentei legi. Art. IV. - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construccii _i unele msuri pentru realizarea locuincelor, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, cu modificrile _i completrile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica, dndu-se textelor o nou numerotare. Aceast lege a fost adoptat de Camera Deputacilor n _edinca din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitucia Romniei. PRE^EDINTELE CAMEREI DEPUTAbILOR VALER DORNEANU Aceast lege a fost adoptat de Senat n _edinca din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitucia Romniei. PRE^EDINTELE SENATULUI NICOLAE VCROIU Bucure_ti, 18 iulie 2001. Nr. 453. Rectificat de Rectificare din 08/11/2001  ANEXA Nr. 1 CONbINUTUL-CADRU al proiectului pentru autorizarea executrii lucrrilor de construccii Proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de construccii se elaboreaz de proiectanci autorizaci, persoane fizice sau juridice, n condiciile prevederilor art. 62 din prezenta lege, _i este extras din proiectul tehnic ntocmit conform prevederilor legale n vigoare, n concordanc cu cerincele certificatului de urbanism, cu concinutul avizelor _i al acordurilor cerute prin acesta. Proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de construccii se ntocme_te pentru: - autorizarea executrii lucrrilor de construire - P.A.C.; - autorizarea executrii lucrrilor de desfiincare - P.A.D.; - autorizarea executrii organizrii lucrrilor - P.O.E. Concinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executrii lucrrilor de construccii cuprinde opisul pieselor scrise _i desenate, necesar a fi prezentate spre autorizare. n situacii cu totul excepcionale, n funccie de complexitatea investiciei supuse autorizrii, cu avizul comisiei tehnice de amenajare a teritoriului _i de urbanism, vor putea fi cerute prin certificatul de urbanism _i alte elemente tehnice cu rol de precizare suplimentar, care s fie cuprinse n cadrul Proiectului pentru autorizarea executrii lucrrilor de construccii - P.A.C./P.A.D. A. Proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de construire - P.A.C. I. Piese scrise 1. Lista _i semnturile proiectancilor Se completeaz cu numele n clar _i calitatea proiectancilor, precum _i cu partea din proiect pentru care rspund. 2. Memoriu 2.1. Date generale: Descrierea lucrrilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrrilor de construccii, fcndu-se referiri la: - amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrrilor; - clima _i fenomenele naturale specifice; - geologia _i seismicitatea; - categoria de importanc a obiectivului 2.2. Memorii pe specialitci Descrierea lucrrilor de: - arhitectur; - structur; - instalacii; - dotri _i instalacii tehnologice, dup caz; - amenajri exterioare _i sistematizare vertical 2.3. Date _i indici care caracterizeaz investicia proiectat, cuprin_i n anexa la cererea pentru autorizare: - suprafecele - construit desf_urat, construit la sol _i util; - nlcimile cldirilor _i numrul de niveluri; - volumul construcciilor; - procentul de ocupare a terenului - P.O.T.; - coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T. 2.4. Devizul general al lucrrilor, ntocmit n conformitate cu prevederile legale n vigoare 2.5. Anexe la memoriu 2.5.1. Studiul geotehnic 2.5.2. Referatele de verificare a proiectului, n conformitate cu legislacia n vigoare privind calitatea n construccii, ntocmite de verificatori atestaci de Ministerul Lucrrilor Publice, Transporturilor _i Locuincei _i agreaci de investitor 2.5.3. Fi_e tehnice cuprinznd elementele de aviz necesare n vederea emiterii acordului unic, obcinute prin grija emitentului autorizaciei _i cerute prin certificatul de urbanism 2.5.4. Documentaciile specifice necesare pentru obcinerea, prin grija emitentului autorizaciei, a avizelor Brigzii de pompieri, Comandamentului aprrii civile _i acordului de mediu 2.5.5. Avize specifice cerute prin certificatul de urbanism, ca urmare a condiciilor speciale de amplasament sau a funccionalitcii investiciei, obcinute n prealabil de solicitant - avizul Ministerului Lucrrilor Publice, Transporturilor _i Locuincei, Ministerului Culturii _i Cultelor, Ministerului Aprrii Nacionale, Ministerului de Interne, Serviciului Romn de Informacii, al altor organisme ale administraciei centrale sau ale serviciilor descentralizate ale acestora, dup caz, conform reglementrilor legale n vigoare 2.5.6. Acordul vecinilor, conform prevederilor legale n vigoare, exprimat n form autentic, pentru construcciile noi, amplasate adiacent construcciilor existente sau n imediata lor vecintate - _i numai dac sunt necesare msuri de intervencie pentru protejarea acestora -, pentru lucrri de construccii necesare n vederea schimbrii destinaciei n cldiri existente, precum _i n cazul amplasrii de construccii cu alt destinacie dect cea a cldirilor nvecinate II. Piese desenate 1. Planuri generale 1.1. Plan de ncadrare n teritoriu - plan_ pe suport topografic vizat de Oficiul judecean de cadastru, geodezie _i cartografie, ntocmit la scrile: 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dup caz 1.2. Plan de situacie - privind amplasarea obiectivelor investiciei - plan_ pe suport topografic vizat de Oficiul judecean de cadastru, geodezie _i cartografie, ntocmit la scrile: 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dup caz, prin care se precizeaz: % parcela cadastral pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaca, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv pozicia _i nlcimea la coam a calcanelor limitrofe, precum _i pozicia reperelor fixe _i mobile de trasare; % amplasarea tuturor construcciilor care se vor mencine, se vor desfiinca sau se vor construi; % cotele construcciilor proiectate _i mencinute, pe cele trei dimensiuni (cotele 0,00; cote de nivel; distance de amplasare, axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor etc.); % denumirile _i destinaciile fiecrui corp de construccie; % sistematizarea pe vertical a terenului _i modul de scurgere a apelor pluviale; % accesele pietonale _i carosabile din incint _i cldiri, plantaciile prevzute 1.3. Planul privind construcciile subterane Va cuprinde amplasarea acestora, n special a recelelor de utilitci urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozicionarea cminelor - radier _i capac -, _i va fi redactat la scara 1:500. n cazul lipsei unor recele publice de echipare tehnico-edilitar se vor indica instalaciile proprii prevzute prin proiect, n special cele pentru alimentare cu ap _i canalizare. 2. Plan_e pe specialitci 2.1. Arhitectur Piesele desenate de arhitectur vor cuprinde plan_ele principale privind arhitectura fiecrui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, dup cum urmeaz: - planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane _i supraterane, cu indicarea funcciunilor, dimensiunilor _i a suprafecelor; - planurile acoperi_urilor - teras sau _arpant -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice _i a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se execut nvelitorile; - secciuni caracteristice - n special pe linia de cea mai mare pant, acolo unde este cazul -, care s cuprind cota 0,00, cotele tuturor nivelurilor, nlcimile determinante ale acoperi_ului - cotele la coam _i la corni_e -, fundaciile cldirilor nvecinate la care se altur construcciile proiectate; - toate facadele, cu indicarea materialelor _i finisajelor, inclusiv culorile, cotate _i cu indicarea racordrii la nivelul terenului amenajat; - n situacia integrrii construcciilor ntr-un front existent, se va prezenta _i desf_urarea stradal prin care se va arta modul de integrare a acestora n cesutul urban existent. 2.2. Structura 2.2.1. Planul fundaciilor Se redacteaz la scara 1:50 _i va releva: - modul de respectare a condiciilor din studiul geotehnic; - msurile de protejare a fundaciilor cldirilor nvecinate, la care se altur construcciile proiectate. 2.2.2. Detalii de fundacii 2.3. Instalacii 2.3.1. Schemele instalaciilor Se vor prezenta parametrii principali _i schemele funccionale ale instalaciilor proiectate. 2.4. Dotri _i instalacii tehnologice n situacia n care investicia urmeaz s funccioneze pe baza unor dotri _i instalacii tehnologice, determinante pentru configuracia planimetric a construcciilor, se vor prezenta: 2.4.1. Desene de ansamblu 2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic Fiecare plan_ prezentat n cadrul Secciunii II - PIESE DESENATE va avea n partea dreapt jos un cartu_, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numrul de nmatriculare sau numrul autorizaciei, dup caz, titlul proiectului _i al plan_ei, numrul proiectului _i al plan_ei, data elaborrii, numele, calitatea _i semntura elaboratorilor _i ale _efului de proiect. B. Proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de desfiincare - P.A.D. I. Piese scrise 1. Lista _i semnturile proiectancilor Se completeaz cu numele n clar _i calitatea proiectancilor, precum _i cu partea din proiect pentru care rspund. 2. Memoriu 2.1. Date generale Descrierea construcciei care urmeaz s fie desfiincat: - scurt istoric: anul edificrii, me_teri cunoscuci, alte date caracteristice; - descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic; - mencionarea _i descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmeaz a se preleva; - fotografii color - format 9x12 cm - ale tuturor facadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta desf_urri rezultate din asamblarea mai multor fotografii; - descrierea lucrrilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrrilor de desfiincare 2.2. Fi_e tehnice cuprinznd elementele de aviz necesare emiterii acordului unic obcinute prin grija emitentului autorizaciei _i cerute prin certificatul de urbanism II. Piese desenate 1. Plan de ncadrare n teritoriu - plan_ pe suport topografic vizat de Oficiul judecean de cadastru, geodezie _i cartografie, ntocmit la scrile: 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dup caz 2. Plan pe situacie a imobilelor - plan_ pe suport topografic vizat de Oficiul judecean de cadastru, geodezie _i cartografie, ntocmit la scrile: 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dup caz, prin care se precizeaz: % parcela cadastral pentru care a fost emis certificatul de urbanism; % amplasarea tuturor construcciilor care se vor mencine sau se vor desfiinca; % modul de amenajare a terenului dup desfiincarea construcciilor; % sistematizarea pe vertical a terenului _i modul de scurgere a apelor pluviale; % plantaciile existente _i care se mencin dup desfiincare Pe plan_ se vor indica n mod distinct elementele existente, cele care se desfiinceaz _i cele propuse - plan de situacie, construccii noi sau umpluturi de pmnt, plantacii etc., dup caz. 3. Planul privind construcciile subterane Va cuprinde amplasarea acestora, n special a recelelor de utilitci urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozicionarea cminelor - radier _i capac -, _i va fi redactat la scara 1:500. n cazul lipsei unor recele publice de echipare tehnico-edilitar se vor indica instalaciile proprii prevzute prin proiect, n special cele pentru alimentare cu ap _i canalizare. 4. Releveul construcciilor care urmeaz s fie desfiincate Plan_ele se vor redacta la o scar convenabil - 1:100 sau 1:50 -, care s permit evidencierea spaciilor _i a funcciunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafecelor _i a materialelor existente: - planurile tuturor nivelurilor _i planul acoperi_ului; - principalele secciuni: transversal, longitudinal, alte secciuni caracteristice, dup caz; - toate facadele. C. Proiectul de organizare a execuciei lucrrilor - P.O.E. Proiectul de organizare a execuciei lucrrilor - P.O.E. - este necesar n toate cazurile n care se realizeaz o investicie. n situacia n care acesta nu se prezint mpreun cu proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de construccii, se va obcine o autorizacie de construire separat de cea pentru investicia propriu-zis. Proiectul de organizare a execuciei lucrrilor trebuie s cuprind descrierea tuturor lucrrilor provizorii pregtitoare _i necesare n vederea asigurrii tehnologiei de execucie a investiciei, att pe terenul aferent investiciei, ct _i pe spaciile ocupate temporar n afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, dup cum urmeaz: I. Piese scrise 1. Lista _i semnturile proiectancilor Se completeaz cu numele n clar _i calitatea proiectancilor, precum _i cu partea din proiect pentru care rspund. 2. Memoriu Acesta va cuprinde: - descrierea lucrrilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a construcciilor, amenajrilor _i depozitelor de materiale; - asigurarea _i procurarea de materiale _i echipamente; - asigurarea racordrii provizorii la receaua de utilitci urbane din zona amplasamentului; - precizri cu privire la accese _i mprejmuiri; - precizri privind proteccia muncii. Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilitcile urbane din zon, necesare n vederea obcinerii acordului unic, se vor prezenta n cadrul Fi_elor tehnice ntocmite n Proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de construccii - P.A.C. sau P.A.D., dup caz. II. Piese desenate Plan general a) la lucrrile de mai mare amploare se redacteaz o plan_ realizat conform planului de situacie privind amplasarea obiectivelor investiciei, cuprinznd amplasamentul investiciei _i toate amenajrile _i construcciile provizorii necesare realizrii acesteia; b) la lucrrile de mai mic amploare elementele de organizare a execuciei lucrrilor vor putea fi prezentate _i n planul de situacie privind amplasarea obiectivelor investiciei al proiectului pentru autorizarea executrii lucrrilor de construccii. n situacia n care desfiincarea necesit operaciuni tehnice complexe se va prezenta _i un proiect tehnic de organizare a execuciei lucrrilor. Fiecare plan_ prezentat n cadrul Secciunii II PIESE DESENATE va avea n partea dreapt jos un cartu_, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numrul de nmatriculare sau numrul autorizaciei, dup caz, titlul proiectului _i al plan_ei, numrul proiectului _i al plan_ei, data elaborrii, numele, calitatea _i semntura elaboratorilor _i ale _efului de proiect. ANEXA Nr. 2 DEFINIREA unor termeni de specialitate utilizaci n cuprinsul legii % Acord unic Documentul cu valoare de aviz conform, necesar pentru elaborarea _i emiterea autorizaciei de construire/desfiincare, ntocmit n baza concluziilor _i propunerilor rezultate ca urmare a examinrii _i a aprobrii documentaciilor tehnice depuse n vederea autorizrii, nsumnd condiciile _i recomandrile formulate prin: - avizele _i acordurile pentru utilitci urbane privind racordarea obiectivului _i a organizrii execuciei lucrrilor la recelele de utilitci urbane (ap/canal, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicacii, salubritate, transport urban); - avizele _i acordurile specifice obcinute de la Brigada de pompieri, Comandamentul aprrii civile, acordul de mediu, precum _i pentru sntatea populaciei Acordul unic se elaboreaz de structurile de specialitate constituite sub autoritatea administraciei publice locale, n condiciile prevederilor art. 41 alin. (1). % Autorizacia de construire/desfiincare Actul de autoritate al administraciei publice locale - consilii judecene _i consilii locale municipale, or_ene_ti _i comunale -, pe baza cruia se pot realiza lucrri de construccii Procedura de emitere a autorizaciei de construire/desfiincare este reglementat prin prezenta lege _i prin normele metodologice elaborate de Ministerul Lucrrilor Publice, Transporturilor _i Locuincei. % Anexe gospodre_ti Construcciile cu caracter definitiv sau provizoriu, menite s adposteasc activitci specifice, complementare funcciunii de locuire, care, prin amplasarea n vecintatea locuincei, alctuiesc mpreun cu aceasta o unitate funccional distinct n categoria anexelor gospodre_ti, de regul n mediul rural, sunt cuprinse: buctrii de var, grajduri pentru animale mari, ptule, magazii, depozite _i alte asemenea. n mod similar sunt asimilabile nociunii de anexe gospodre_ti _i garajele, serele, piscinele _i altele asemenea. % Anexe gospodre_ti ale exploataciilor agricole Construcciile situate n zone izolate n extravilan _i ndeprtate de localitatea de re_edinc a lucrtorilor agricoli, menite s adposteasc ma_ini agricole, utilaje, mici ateliere, scule, alte bunuri ale acestora, inclusiv animale, precum _i spacii pentru cazare temporar pe timpul campaniilor agricole % Avizare/aprobare Avizare - procedura de analiz _i de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, a administraciei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, avnd ca obiect analiza soluciilor funccionale, a indicatorilor tehnico-economici _i sociali ori a altor elemente prezentate prin documentaciile de amenajare a teritoriului _i urbanism sau prin proiectul pentru autorizarea execuciei lucrrilor de construccii - extras din proiectul tehnic (P.Th.) pe baza cruia se vor executa lucrrile. Avizarea se concretizeaz printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) care are caracter tehnic de obligativitate. Aprobare - opciunea forului deliberativ al autoritcii competente de nsu_ire a propunerilor din documentaciile prezentate _i suscinute de avizele tehnice favorabile, prealabil emise. Prin actul de aprobare se confer documentaciilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic n vederea realizrii programelor de dezvoltare teritorial _i urbanistic, precum _i al autorizrii lucrrilor de execucie a obiectivelor de investicii. % Cldiri de importanc redus Construcciile cu funccii obi_nuite, cu un grad de risc sczut, care afecteaz un numr redus de oameni: - cldiri de locuit cu S+P+1E, cu maximum 6 apartamente; - cldiri pentru nvcmnt, cu cel mult 4 unitci funccionale; - dispensare comunale fr stacionar; - sedii administrative n mediul rural: primrii, posturi de policie, cooperative de credit rural, biblioteci, oficii po_tale _i altele asemenea; - cldiri pentru comerc _i alimentacie public, cu o suprafac de pn la 200 m2 _i cu deschideri pn la 6 m; - hale _i ateliere pentru activitci me_te_ugre_ti care nu genereaz vibracii, cu o suprafac de pn la 200 m2 _i deschideri pn la 6 m; - dependince _i anexe gospodre_ti: garaje, buctrii de var, grajduri, _uri _i altele asemenea; - construccii cu caracter provizoriu % Construccii cu caracter provizoriu Construcciile autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate, care, prin specificul funcciunii adpostite ori datorit cerincelor urbanistice impuse de autoritatea public, au o durat de existenc limitat, precizat _i prin autorizacia de construire De regul, construcciile cu caracter provizoriu se realizeaz din materiale _i alctuiri care permit demontarea rapid n vederea aducerii terenului la starea inicial (confeccii metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) _i sunt de dimensiuni reduse. Din categoria construcciilor cu caracter provizoriu fac parte: chio_curi, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe cile _i n spaciile publice, corpuri _i panouri de afi_aj, firme _i reclame, copertine, pergole ori altele asemenea. n sensul prezentei legi realizarea construcciilor provizorii se autorizeaz n acelea_i condicii n care se autorizeaz construcciile definitive. % Construccii speciale Construcciile cu caracter militar care se autorizeaz n condiciile prevzute la art. 36 % Documentaciile de amenajare a teritoriului _i de urbanism Ansamblurile de documente scrise _i desenate, referitoare la un teritoriu definit, prin care se analizeaz situacia existent _i se stabilesc obiectivele, acciunile _i msurile de dezvoltare pe o perioad determinat Structura documentaciilor de amenajare a teritoriului _i de urbanism cuprinde: a) planurile de amenajare a teritoriului; b) planurile urbanistice; c) regulamentele locale de urbanism. Definirea _i concinutul-cadru al documentaciilor de amenajare a teritoriului _i de urbanism se fac prin legea amenajrii teritoriului _i urbanismului. % Drept de execucie a lucrrilor de construccii Dreptul real - titlul de proprietate, mo_tenire, act de vnzare-cumprare, donacie, comodat, hotrre judectoreasc ori concesiune -, care confer titularului dreptul de a solicita emiterea autorizaciei de construire sau de desfiincare % Firma Elementul constructiv aplicabil pe cldire sau independent, pe care se inscripcioneaz date de identificare a unei institucii publice, societci comerciale, fundacii, denumirea comercial, obiectul de activitate sau orice alt text specific, sub care o persoan fizic sau juridic _i exercit activitatea ntr-o cldire sau ntr-o incint % Intravilanul localitcii Teritoriul determinat prin Planul urbanistic general (PUG), care cuprinde ansamblul terenurilor cu _i fr construccii, ce constituie o localitate Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea n extravilan numai pe baz de planuri urbanistice zonale (PUZ), legal aprobate, integrndu-se ulterior n Planul general urbanistic (PUG) al localitcii. % Extravilanul localitcii Teritoriul cuprins ntre limita intravilanului _i limita teritorial-administrativ a localitcii % mprejmuiri Construcciile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafece, arii sau parcele asupra crora exist forme de proprietate, executate pentru proteccie mpotriva intruziunilor, realizate din diferite materiale - beton, crmid, piatr, lemn, metal, inclusiv srm ghimpat ntins pe bulumaci -, ori prin plantacii specifice. % Lucrri de construccii Operaciunile specifice prin care: - se realizeaz construccii de orice fel - civile, industriale, agrozootehnice, edilitare subterane _i aeriene, ci de comunicacii, lucrri inginere_ti, de art etc.; - se desfiinceaz astfel de construccii prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc. % Lucrri specifice la cile de comunicacie, care nu necesit autorizacie de construire Lucrrile de ntrecinere care nu necesit proiect _i deviz general, constnd dintr-un complex de lucrri care se execut n mod permanent, n vederea mencinerii construcciilor-instalaciilor n condicii tehnice corespunztoare desf_urrii continue, confortabile _i n deplin siguranc a circulaciei, la nivelul traficului maxim % Mobilier urban Elementele funccionale _i/sau decorative amplasate n spaciile publice care, prin alctuire, aspect, amplasare, confer personalitate aparte zonei sau localitcii. Prin natura lor piesele de mobilier urban sunt asimilate construcciilor dac amplasarea lor se face prin legare constructiv la sol (fundacii platforme de beton, racorduri la utilitci urbane, cu excepcia energiei electrice), necesitnd emiterea autorizaciei de construire. Fac parte din categoria mobilier urban: jardiniere, lampadare, bnci, bazine, pavaje decorative, pergole, cabine telefonice _i altele asemenea. % Parcelare Operaciunea de proiectare urbanistic prin care se determin divizarea uneia sau mai multor proprietci funciare distincte, destinate construirii, n scopul atribuirii, concesionrii sau vnzrii loturilor rezultate % Proiect tehnic (P. Th.) Documentacia - piese scrise _i desenate -, care cuprinde soluciile tehnice _i economice de realizare a obiectivului de investicii _i pe baza creia se execut lucrrile autorizate % Proiect pentru autorizarea executrii lucrrilor de construccii Proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de construccii, necesar emiterii autorizaciei de construire, este extras din Proiectul Tehnic (P.Th.) _i se elaboreaz n condiciile prevederilor prezentei legi _i n conformitate cu concinutul-cadru cuprins n anexa nr. 1. % Recepcia lucrrilor Recepcia lucrrilor constituie o component a sistemului calitcii n construccii _i este actul prin care se certific finalizarea lucrrilor executate n conformitate cu prevederile proiectului tehnic _i cu detaliile de execucie. Recepcia lucrrilor de construccii de orice categorie _i de instalacii se efectueaz att la lucrri noi, ct _i la intervencii n timp asupra construcciilor existente, conform legii. Recepcia lucrrilor de construccii se realizeaz n dou etape, potrivit prevederilor legale n vigoare, dup cum urmeaz: - recepcia la terminarea lucrrilor; - recepcia final. % Zone protejate Teritoriile delimitate geografic, n cuprinsul crora se afl elemente sau ansambluri ale patrimoniului natural sau cultural cu valoare deosebit. n raport cu natura elementelor de patrimoniu, zonele protejate sunt: a) zone naturale protejate, instituite pentru protejarea _i punerea n valoare a patrimoniului natural cu valoare deosebit; b) zone construite protejate, instituite pentru salvarea, protejarea _i punerea n valoare a patrimoniului construit, cu valoare istoric, cultural sau memorialistic deosebit. [nz+,VXfx $ üwj]jRE8R0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ CJ OJQJ^JaJ 0JCJOJQJ^JaJ0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ CJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJB* CJ OJQJ^JaJ ph!0JB* CJ OJQJ^JaJ ph OJQJ^JB* CJOJQJ^JaJph#5B* CJOJQJ\^JaJph6CJOJQJ]^JaJ5CJOJQJ\^JaJ[z,-X $ $ RVXf:$a$dU$ * $ * PRXTV\VX^dfl8:@dfp@BH(!*!0!###B&D&J&H'J'P'(((B*D*J****0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ CJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ LfB*!#D&J'(D**,*--.v//01>3689`;;<<=v>?*,,,(-*-4----...t/v/|////000111<3>3D366688888999.909^;`;f;;;;<<<<<<===t>v>|>???"@$@*@0E0JCJ H*OJQJ^JaJ 0JCJ H*OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ CJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ A?$@2EtGJdMN:PPRbRRxS(TTdW2Y&Z_b@fif@fFfiii:j@F"fhn0JCJ H*OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ H*OJQJ^JaJ CJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ Ah{h~" h&Č"@hNȟ0ʣ$VnLNZĞƟȟΟ.06¡ȣʣУ"$*TV\&VXdγ0JCJ H*OJQJ^JaJ 0JCJ H*OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ CJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ AVX8n޸>nڽ2tD b68>lntܸ޸<>Dlntؽڽ028rtzBDJ &`bh:<۳۳۳0JCJ H*OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ CJ OJQJ^JaJ F&(RT`NP\$ PRXjlr0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ CJ OJQJ^JaJ 0JCJ H*OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ FTPRl\\, Z\bZ\b*,2>@F(*0&(.24:^`f|~(*0 0JCJ H*OJQJ^JaJ CJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ Q,@*(4`~* , B:  * , 2  @BH8:@"z|D"F"L" %"%(%T(V(\(l(n(**+B/D/J/000 1 11:4<4B44۳۳0JCJ H*OJQJ^JaJ 0JCJ H*OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ CJ OJQJ^JaJ AF""%V(*D/0 1<44 56R8;=n=@JBB CGIItK2NOOlPzP4445 5&5666P8R8X8;; ; ===l=n=t=@@@HBJBVBBBBBBC C&C8C:CGGGIIIIIIrKtKzK~LLLLۥ۔۔!j0JCJ OJQJU^JaJ 0JCJ H*OJQJ^JaJ 0JCJ H*OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ CJ OJQJ^JaJ 4LLL0N2N8NOOOOOPjPnPpPvPxPzPPPPP,Q.Q4QRRRVVVfWhWnW(Z*Z6ZZZZh\j\v\\\\]ȻȻȮȒȻȮȻȻȻȻȮȻȮw0JCJ H*OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ jCJ OJQJU^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ CJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ !j0JCJ OJQJU^JaJ 0J>*CJOJQJ^JaJ.zPPP.QRVhW*ZZj\]p_Nbbd\ehk.lrp^qBrru\wz},~$a$]]]]n_p_v_LbNbZbbbbddd*e,eZe\ebetevehhhkkkkkkk,l.l4lFlHlpprpxp\q^qdq@rBrHrrrruuuZw\wbwzzzzz}}}}}0JCJ H*OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ CJ OJQJ^JaJ 0JCJ H*OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ A}*~,~2~D~F~06<68DDF^ą܅^`v28>(rx~Œ @B賦虌虌賦賦r0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ H*OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ CJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ ,8F`48tx fjĎȎ&,LP *d$a$$a$BdjpŽ "$&(,<JPVxzjl(*0ôåØ~qq~qcq~qV0JCJOJQJ^JaJ0JCJH*OJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJjHCJOJQJU^JaJj$CJOJQJU^JaJCJOJQJ^JaJ0JCJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ CJ OJQJ^JaJ 0JCJ OJQJ^JaJ bdl^`fĖƖ̖ڙܙ|~ 8:@68@RT\,.6R货蚍蚍蚍蚍蚍0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0J CJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ7`Ɩܙ~ :8T.TvjPHPHRT\tv~hjxNPXޡFHPNP^"FHZrtXZl68Ddfp8:HlnvTV0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJIHtZ8f:nVr ̻,f̿ .VV\~prx &ʻ̻ڻ*,2dfpʿ̿ҿ ,.6TV^,.4 ۴۴۴۴۴۴۴0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJB. $LRXl&H$R"$2JL^PR`.VXjjlv$&,FHP۴ۚۚۚ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0J CJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ7 "$0PR\8:BZ\b>@FFHRhjpZ\bjlt.08货货货货货货货货货0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJB:\@Hj\l0\6^F8Z\f46@\^h DFN PR^~觚觚觚觚0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0J CJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ7R\L8N v &$a$$a$ 46Z\dJLT68>L N T  t v | $&,ۙ0JCJH*OJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ<"46><>F"$, B D L !!!`!b!h!!!!###)))L)N)T)* *****F,H,N,,,0JCJH*OJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJB6>$D !b!!#)N) **H,,L---/|/`1z1,4l4,,J-L-V-------///z/|//^1`1f1x1z11*4,424j4l4r455587:7@7x7z77D8F8L8j8l8r8;;;R;T;Z;;;;<<====`>b>h>@@A(A*A۴۴0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ0J CJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJBl45:7z7F8l8;T;;<=b>@*AEEGGLII L@LNPPQ4QRS`U*A0AEEEEEEGGGGGGJILIRIIIIL LL>L@LFLNNNPPPPPPQQQ2Q4Q:QRRRSSS^U`UbUdU۴۴ۘjlCJOJQJU^JaJ0J CJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ2`UdU 1h/ =!"#$%$Dd, c :ANormalFax013"T, ln2Rel(2, 2, 2); JavaScriptb}Lacb!cDn}Lacb!cPNG IHDRfsRGB@}0PLTEO&IWIDATcPܿH\7L , QB@ !lؠ y`&0Mhpb3IENDB`$Dd, c :ANormalFax013"T, ln2Rel(1, 2, 2); JavaScriptb}Lacb!chn}Lacb!cPNG IHDRfsRGB@}0PLTEO&IWIDATcPܿH\7L , QB@ !lؠ y`&0Mhpb3IENDB`$Dd, c :ANormalFax013"T, ln2Rel(4, 2, 2); JavaScriptb}Lacb!cn}Lacb!cPNG IHDRfsRGB@}0PLTEO&IWIDATcPܿH\7L , QB@ !lؠ y`&0Mhpb3IENDB`(Dd, c :ANormalFax013"X0 closeLoadingText(); JavaScriptb}Lacb!cn}Lacb!cPNG IHDRfsRGB@}0PLTEO&IWIDATcPܿH\7L , QB@ !lؠ y`&0Mhpb3IENDB`! i8@8 NormalCJ_HaJmH sH tH <A@< Default Paragraph FontPOP ln2acttitlu$dd[$\$a$B* CJaJph*O* ln2tematicatd0O0 ln2tpreambul16]2O!2 ln2articol1 5\ph&O1& ln2tarticol4U@A4 Hyperlink7>*S*Y(phf.OQ. ln2punct1 5\ph"Oa" ln2tpunct.Oq. ln2paragraf15\(O( ln2tparagraf2O2 ln2alineat1 5\pht&O& ln2talineat2O2 ln2anexa15>*\ph4O4 ln2tanexa15>*\ph O ln2linie"O" ln2tlinie0O0 ln2litera1 5\ph$O$ ln2tlitera([z,-Y=?wy.(VXY J 5 ` OOq rh? !#$9%J&x&<'^'''A(r()*@+"./M13K3456o8:T;;a==>?@ABC DDDEGHIaKKLLMNENqN OP?P)Q}QXR SqS:TYTT5VW5WXYZZ[\]w]]g_``ancd=e^eeffgWgghiij(k m?ABDEGIKLNPQSU?h{V,zPHl4`UdU,/1469;=@CFHJMORTVdU-l(Xart1(($(129;A[bfmz -89ABHIQRVchu|} "*4@ACDPQ[`hikoz{ !#$()23:DOPZ[eit +-8<FGJNY]bfqr &'+6CDJLWYabeinostz $.7:<=ABKLSitx*,679:FGU`koy} Y a e f o v J Q X !) ).89;@Jqw{ hpvw?R^ !!! "9%A%M%<'C'O'e'k'l't'u'{'|''''''A(H(N())))))))*****#***.*7*8*F*G*I*J*P*V*Z*f*s*x**************************+++ + +++++!+"+$+'+1+@+H+S+T+\+_+k+o+y+z++++++++++++++++++".*.5.6.@.A.D.E.R.S.[.\.^._.h.i.r.~..//////////////////00000000!0"0-0.04050:0C0F0G0M0N0W0X0b0d0f0g0j0k0r0t0x0y0000000000003 3 3 333!3"3&34$4/434=4A4I4M4Y4Z4e4f4n4o4r4v4|4~44444444444444444444444444455 5555$5%53545;5<5D5F5W5X5`5a5o5p5x5y555555555555555555555556 66666)6.66676B6C6O6P6X6Y6[6^6j6k6r6x666666666666666666666666677 7777!7"7%7&7*7+75797A7B7M7O7W7[7h7i7r7777777777777777777777778o8x88888888888888888888889999999 9%9-9.9<9F9M9O9Q9R9V9Z9e9i9t9u9z9{9}9~999999999999999999999999 ::::!:+:,:4:5:::<:>:?:C:D:O:P:^:_:a:b:d:e:q:u::::::::::::::::::::::::::::; ; ; ;;;;$;%;(;);+;,;0;1;:;F;Q;];a;b;h;i;t;u;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<<<< < < <<<<<<<<%<&<(<)<0<1<<<=<G<K<V<X<^<_<d<e<i<j<s<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<===="=,=-=5=6=8=@=C=E=I=J=M=O=]=e=i=j=s=y========================>>>>>#>$>,>.>4>5>7>:>B>???AAA DDDDDDGGGGGGGGGGGIIIKKKMMM OOO?PFPOPXR_RfRjRpRqRsRtR{R|RRRRRRYT`TdT5V=VAV5WIWSWYYYZZZ Z ZZZZ"Z'Z(Z3Z8ZCZDZPZQZWZYZbZZZZ]!]'](]2]6]>]?]E]F]L]M]Q]]]]]]]]]]```aaaaaaaaade eff!f-f3f7fAfCfEfFfKfLfVfZf`fgggiii(k0k;k{mmmuo}oooooooooooooo:pJpLpqqqt ttzuuuwwwwwwwwwwxx xxxxxxxxxxxxxxxxx yyyy*yIMWXZ[cdnoyÝȝɝ˝̝ם؝ڝ۝ߝ",.23<=HIVWYZ\|ǞɞӞ՞ߞ!ҟڟޟ!'(*-7;DGSTVdnowx{~ƠǠϠРҠӠ۠ %&()12:<FGRSZ]fgjmyzšơΡС١ݡ&'-.15EFQRZ^lmvz~ĢϢۢ "9;<FGPQUWabhiklvẉУܣ),9;=>JNYfkǤȤפ٤ۤܤ "&,-78CNPQ[\efjkmqwxǥȥʥХԥեݥޥ 178CGIJNOXY`oyئ6AKr¬ͬѬ۬ܬ)+679:CDFGQTbT[d۰DY[\blpwܶNU_`bcmnz~ƷǷɷʷзѷܷݷ۹rɻʻ̻ͻԻ׻%&/178@AIJOS_`hikltuw{¼ͼѼ߼ '/89@TY`ghx|Ľ˽̽սֽڽ۽ $)126LWXabfglmopwľоҾӾپ "#-.57FGIJSXcdqrƿȿʿ˿пѿؿٿ "#%&/07;CEK_agoprsz}()+,56=AIKQclsyz|} %&*+56>?KLUVZkp} *2<HIKLXYcemquv{| !,-9:=?ABFP[\d %&.foty !%08ABHITU_`jny} #,89?@BCJLNOZ^ghv $/0:;EISdopz{)-89ABHIQRXY[\dfmprs}~ )*,:=>CDFGMNRS_lnost|} !*+12=>HISWarwx~ )05w|~VdmJOU #$&',08;A"*'+58A#$&'+,./89GIOPRV\ah49C/3=%&,-78:;ABK^`aefhiopwx{ &(/0;<>BIPZ\bdmnpqz{ %)048BIJPQ[\^_ghtx #%-.89;<ITX`ghjkuv|} "13>X_`bcmnwx!%12=BMN\]dmopz{ !)35?@BCKOQRVW]elmtx !+,35DEGHQZ_`lrhlnoxy'+2359BENRX\`ahipu~ '(9:<=DEHKPQYZdeijx|      # & ' . / 8 ? G         z  H M T U [  OT^ $(-/9=CDPQZbfgqr|}"(*7;CDNswQU^' *,5DMY\`aklsu~cgqr|} "#-.01;<ABDEIMTU`agu} &'@CNcgt^bk !+46=>KLRSXY\]hjnouvyz   " . 6 7 ? @ I L V W _ ` l p z |              !! !!!"!-!1!;!9>Y?\?AAAABBCCYDbDDDEEGGHHIIhKjKKKLMMMN!NLNUNxNNOOP"PFPOP0Q7QQQQQ_RfRSSSSSSWWZZ[[\\!]']~]]]]n_t_EeGedeheeef!fffggkgmghh m"mmmnnn*nnnoop pppqqqqqq?rfrgrhrrrs;s*՜.+,D՜.+,8 hp  senat }, Lege nr Title 8@ _PID_HLINKSAOjavascript:ln2Go2lnk(14855); hbnP NormalFax01 hb" NormalFax01 hb& NormalFax01 hb`U NormalFax01 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ[\]^_abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F9b*>Data X1Table`WordDocument"SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjjObjectPool9b*>9b*> FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q