Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/admbl/public_html/index.php on line 36

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/admbl/public_html/index.php:36) in /home/admbl/public_html/index.php on line 603

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/admbl/public_html/index.php:36) in /home/admbl/public_html/index.php on line 604

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/admbl/public_html/index.php:36) in /home/admbl/public_html/index.php on line 605

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/admbl/public_html/index.php:36) in /home/admbl/public_html/index.php on line 606

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/admbl/public_html/index.php:36) in /home/admbl/public_html/index.php on line 607

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/admbl/public_html/index.php:36) in /home/admbl/public_html/index.php on line 610

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/admbl/public_html/index.php:36) in /home/admbl/public_html/index.php on line 611

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/admbl/public_html/index.php:36) in /home/admbl/public_html/index.php on line 612
ࡱ> 7 LpbjbjUU "7|7|&6l%%%%0&|j,&^'''''r'4'iiiiiii$k mZi'''''ih'';jhhh'/''ih'ihhdidi'& ~"%Wdidi$Qj0jdi'nh'ndihOrdonanc nr. 73/2002 din 29/08/2002 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 650 din 31/08/2002 privind organizarea _i funccionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termic produs centralizat n temeiul prevederilor HYPERLINK "lnk:CON%20PRL%201000000%201991%20107" \o "Constitucia 1991 - Parlamentul Romniei" art. 107 din Constitucia Romniei, ale art. 1 pct. IV.3 din Legea HYPERLINK "lnk:LEG%20PRL%20411%202002%200" \o "Lege nr. 411/2002 - Parlamentul Romniei" nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonance _i ale art. 2 alin. (3) din Legea serviciilor publice de gospodrie comunal HYPERLINK "lnk:LEG%20PRL%20326%202001%200" \o "Lege nr. 326/2001 - Parlamentul Romniei" nr. 326/2001, cu modificrile _i completrile ulterioare, Guvernul Romniei adopt prezenta ordonanc. CAPITOLUL I Dispozicii generale Art. 1. - (1) Prezenta ordonanc stabile_te cadrul juridic privind nfiincarea, organizarea, gestionarea, reglementarea, financarea, monitorizarea _i controlul funccionrii serviciilor publice de alimentare cu energie termic, produs centralizat, a comunelor, ora_elor _i municipiilor. (2) Serviciile publice de alimentare cu energie termic produs centralizat, denumite n continuare servicii energetice de interes local, fac parte din sfera serviciilor publice de gospodrie comunal. (3) Serviciile energetice de interes local cuprind totalitatea acciunilor _i activitcilor desf_urate la nivelul unitcilor administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea _i controlul autoritcilor administraciei publice locale, n scopul alimentrii centralizate cu energie termic pentru nclzire _i pentru prepararea apei calde de consum pentru locuince, institucii publice, obiective social-culturale _i agenci economici. Art. 2. - (1) Serviciile energetice de interes local se furnizeaz prin intermediul unor sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termic, denumite n continuare sisteme energetice de interes local, destinate producerii, transportului, distribuciei _i furnizrii energiei termice pe teritoriul localitcilor. (2) Serviciile energetice de interes local se nfiinceaz _i se organizeaz la nivelul tuturor localitcilor care dispun de un sistem public centralizat de alimentare cu energie termic, indiferent de mrimea acestuia. (3) Serviciile energetice de interes local se nfiinceaz, se organizeaz _i funccioneaz pe baza urmtoarelor principii: a) autonomia local; b) descentralizarea serviciilor publice; c) restrngerea _i reglementarea caracterului de monopol natural; d) responsabilitatea fac de utilizatori; e) asigurarea calitcii _i continuitcii serviciilor; f) administrarea eficient a bunurilor proprietate public sau privat a unitcilor administrativ-teritoriale, aferente serviciului; g) asigurarea eficiencei energetice; h) asigurarea unui mediu concurencial; i) promovarea asocierii intercomunale; j) promovarea parteneriatului public-privat; k) corelarea cerincelor cu resursele; l) conservarea mediului _i dezvoltarea durabil; m) accesul liber la informaciile privind serviciul; n) participarea _i consultarea utilizatorilor. (4) Serviciile energetice de interes local se gestioneaz _i se administreaz prin intermediul unor agenci economici furnizori/prestatori de servicii energetice de interes local, specializaci _i licenciaci n condiciile legii, denumici n continuare operatori. (5) Operatorii pot presta una sau mai multe activitci specifice serviciilor energetice de interes local: fie numai producerea, numai transportul, numai distribucia ori numai furnizarea energiei termice, fie combinacii ale acestora sau pe toate mpreun. Art. 3. - (1) Sistemele energetice de interes local fac parte din infrastructura tehnico-edilitar a localitcilor _i aparcin proprietcii publice a unitcilor administrativ-teritoriale. (2) Sistemele energetice de interes local sunt amplasate, de regul, pe terenuri aparcinnd domeniului public _i/sau privat al unitcilor administrativ-teritoriale. (3) Sistemele energetice de interes local constituie un ansamblu tehnologic _i funccional unitar, alctuit din construccii, instalacii tehnologice, echipamente _i dotri specifice, care cuprinde: a) centrale termice _i/sau centrale electrice de termoficare; b) recele de transport; c) puncte termice/stacii termice; d) recele de distribucie; e) construccii _i instalacii auxiliare; f) bran_amente, pn la punctele de delimitare/separare; g) sisteme de msur, control _i automatizare. Art. 4. - Energia termic furnizat utilizatorilor prin sistemele energetice de interes local trebuie s respecte, n punctele de delimitare/separare a instalaciilor, parametrii tehnologici _i programele de furnizare stabilite n contractele de furnizare _i cerincele standardelor de performanc aprobate de autoritatea de reglementare. Art. 5. - Modul de organizare _i funccionare a serviciilor energetice de interes local, pe ntregul ciclu tehnologic specific activitcilor de producere, transport, transformare, distribucie _i furnizare a energiei termice, inclusiv a activitcilor privind dezvoltarea, retehnologizarea _i reabilitarea sistemelor energetice de interes local, are ca obiectiv: a) asigurarea competiciei n producerea _i furnizarea energiei termice, n condiciile accesului reglementat al productorilor _i utilizatorilor la recelele termice de transport _i distribucie; b) cre_terea eficiencei energetice a sistemului pe ntregul ciclu tehnologic, de la producerea, transportul, transformarea, distribucia, pn la furnizarea _i utilizarea energiei termice, precum _i asigurarea viabilitcii economice durabile a sistemului; c) asigurarea transparencei n stabilirea precurilor _i a tarifelor la energia termic; d) constituirea stocurilor de combustibili de siguranc pentru sezonul de iarn; e) instituirea _i respectarea regimului de conducere, exploatare _i control prin intermediul dispeceratelor specializate n gestiunea energiei termice; f) stimularea participrii sectorului privat, a investitorilor autohtoni _i strini la producerea, transportul, distribucia _i furnizarea energiei termice; g) realizarea obiectivelor locale _i globale privind proteccia mediului prin reducerea emisiilor de noxe _i a gradului de poluare; h) cre_terea sigurancei n funccionare a instalaciilor _i asigurarea continuitcii serviciului; i) proiectarea, execucia _i exploatarea unitar a sistemelor energetice de interes local. Art. 6. - (1) n sensul prezentei ordonance, termenii, expresiile _i abrevierile de mai jos au urmtoarea semnificacie: a) sistem public de alimentare centralizat cu energie termic - ansamblul construcciilor, instalaciilor tehnologice _i echipamentelor destinate producerii, transportului, transformrii, distribuciei _i utilizrii energiei termice, legate printr-un proces tehnologic _i funccional comun, realizat n scopul alimentrii utilizatorilor cu agent termic pentru nclzire _i ap cald de consum; b) instalacii de producere a energiei termice - totalitatea construcciilor _i instalaciilor din centralele termice sau centralele electrice de termoficare, care produc un agent termic: abur, ap fierbinte sau ap cald; c) instalacii de transport _i distribucie a energiei termice - ansamblul de conducte, instalacii de pompare (altele dect cele din punctele termice _i centralele termice sau termoelectrice), alte instalacii auxiliare cu ajutorul crora se transport, se transform _i se distribuie energia termic de la productori la utilizatori; d) instalacii de transformare a energiei termice - ansamblul instalaciilor prin care se realizeaz adaptarea parametrilor agencilor termici la necesitcile utilizatorilor; e) instalacii de utilizare a energiei termice - totalitatea instalaciilor _i receptoarelor care consum/utilizeaz energie termic; f) productor de energie termic - operatorul, titular al unei licence de producere a energiei termice, care asigur producerea de abur, de ap fierbinte _i/sau ap cald n centrale electrice de termoficare (CET), n centrale termice (CT) _i/sau n alte instalacii de producere a energiei termice utiliznd resurse energetice alternative; g) transportator de energie termic - operatorul, titular al unei licence de transport al energiei termice, care asigur activitatea de transport al aburului, apei fierbinci _i/sau al apei calde de la centrale electrice de termoficare (CET) _i/sau de la centrale termice (CT) la o stacie termic sau direct la utilizatori; h) distribuitor de energie termic - operatorul, titular al unei licence de distribucie a energiei termice, care asigur distribucia energiei termice pentru nclzire _i/sau pentru prepararea apei calde de consum de la o stacie termic la utilizatorii de energie; i) furnizor de energie termic - operatorul, titular al unei licence de furnizare/comercializare a energiei termice, care asigur, n baza unui contract, vnzarea energiei termice ctre utilizatori _i ncasarea contravalorii acesteia; j) utilizator de energie termic - persoana fizic sau juridic care cumpr energie termic pe baz de contract _i o utilizeaz n instalaciile proprii legate nemijlocit la instalaciile unui productor sau distribuitor; k) stacie termic - ansamblul instalaciilor prin care se realizeaz adaptarea parametrilor agencilor termici la necesitcile consumului _i prin intermediul cruia se alimenteaz unul sau mai mulci utilizatori; stacie termic poate fi: un punct de distribucie, un punct termic de transformare, o stacie centralizat pentru prepararea apei calde de consum sau o stacie de transformare a aburului; l) recea termic - ansamblul de conducte, instalacii de pompare - altele dect cele existente la productor - _i instalacii auxiliare cu ajutorul crora energia termic se transport, n regim continuu _i controlat, de la productori la utilizatori; m) racord termic - legtura dintre o recea de transport _i/sau de distribucie primar _i o stacie termic; n) bran_ament termic - legtura dintre o recea de distribucie secundar _i un utilizator de energie termic; o) punctul de delimitare/separare a instalaciilor - locul n care se racordeaz sau se bran_eaz, dup caz, instalaciile aflate n proprietatea sau n administrarea productorului la instalaciile aflate n proprietatea sau n administrarea transportatorului/distribuitorului; instalaciile aflate n proprietatea sau n administrarea transportatorului la instalaciile aflate n proprietatea sau n administrarea distribuitorului/furnizorului; instalaciile aflate n proprietatea sau n administrarea distribuitorului la instalaciile aflate n proprietatea sau n administrarea furnizorului/utilizatorului; instalaciile aflate n proprietatea furnizorului la instalaciile utilizatorului; punctul de racordare/bran_are constituie n acela_i timp _i locul n care se face delimitarea/separarea instalaciilor din punct de vedere al proprietcii; p) standard de performanc pentru serviciul de furnizare a energiei termice - norma tehnic ce stabile_te indicatorii cantitativi _i nivelurile calitative pentru fiecare activitate specific serviciilor energetice de interes local; q) agent termic sau purttor de energie termic - fluidul utilizat pentru acumularea, transportul _i cedarea energiei termice; agent termic poate fi aburul, apa fierbinte sau apa cald; r) agent termic primar - fluidul care circul n instalaciile de producere _i transport al energiei termice; s) agent termic secundar - fluidul care circul n instalaciile de distribucie _i de utilizare a energiei termice; t) ap cald de consum - apa cald utilizat n circuit deschis n scopuri gospodre_ti sau igienico-sanitare; u) tarif binom - tariful a crui structur se compune dintr-o parte fix constant _i o parte variabil proporcional cu consumul; v) acces la recea - dreptul operatorilor care produc, transport, distribuie _i/sau furnizeaz energie termic, precum _i al utilizatorilor de a se racorda _i de a folosi, n condiciile legii, recelele de transport _i/sau de distribucie; w) licenc - act tehnic _i juridic emis de autoritatea de reglementare competent prin care se acord o permisiune unei persoane juridice romne sau strine de a exploata instalacii autorizate de producere, transport, distribucie _i/sau furnizare a energiei termice; x) autoritci de reglementare competente - ANRSC _i ANRE - institucii publice de interes nacional, cu personalitate juridic, autonome, aflate n coordonarea Ministerului Administraciei Publice, respectiv a Ministerului Industriei _i Resurselor; y) autorizacie - act tehnic _i juridic emis de autoritatea de reglementare competent prin care se acord o permisiune unei persoane juridice romne sau strine de a construi, de a pune _i a mencine n funcciune ori de a modifica o instalacie de producere, transport, distribucie _i/sau de furnizare a energiei termice. (2) n text se folosesc urmtoarele prescurtri: a) CT - central termic; b) CET - central electric de termoficare; c) ANRSC - Autoritatea Nacional de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodrie Comunal; d) ANRE - Autoritatea Nacional de Reglementare n Domeniul Energiei; e) RTET - recele de transport al energiei termice. CAPITOLUL II Organizarea _i funccionarea serviciilor energetice de interes local Art. 7. - nfiincarea, organizarea, conducerea, coordonarea _i controlul funccionrii serviciilor energetice de interes local constituie dreptul exclusiv al autoritcilor administraciei publice locale care au totodat atribucia _i responsabilitatea de a monitoriza _i de a controla gestiunea _i administrarea acestora, precum _i modul de funccionare _i exploatare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente. Art. 8. - (1) Gestiunea serviciilor energetice urbane se poate organiza n urmtoarele modalitci: a) gestiune direct; b) gestiune indirect sau gestiune delegat. (2) Alegerea formei de gestiune a serviciilor energetice de interes local se face prin hotrre adoptat, n condiciile legii, de consiliile locale, consiliile judecene sau de Consiliul General al Municipiului Bucure_ti, dup caz. (3) Indiferent de forma de gestiune adoptat, activitcile specifice serviciilor energetice de interes local se organizeaz _i se desf_oar pe baza unui caiet de sarcini _i a unui regulament de serviciu, prin care se stabilesc nivelurile de calitate, indicatorii de performanc, condiciile tehnice, raporturile operator-utilizatori, modul de tarifare, facturare _i ncasare a contravalorii serviciilor furnizate, precum _i alte elemente specifice acestora. (4) Caietul de sarcini _i regulamentul de serviciu se elaboreaz _i se aprob de consiliile locale, consiliile judecene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucure_ti, dup caz, pe baza caietului de sarcini-cadru _i a regulamentului-cadru al serviciilor energetice de interes local, aprobate prin hotrre a Guvernului. (5) Autoritcile publice locale se pot asocia ntre ele ori cu terce persoane juridice romne n vederea constituirii unei societci comerciale cu capital public sau mixt, pentru gestionarea _i administrarea serviciilor energetice de interes local. Art. 9. - (1) n cazul gestiunii directe autoritcile administraciei publice locale _i asum nemijlocit toate sarcinile _i responsabilitcile privind organizarea, conducerea, administrarea, financarea, gestionarea _i controlul serviciilor energetice de interes local. (2) Gestiunea direct se realizeaz fie prin compartimente specializate organizate n cadrul aparatului propriu al consiliului local, consiliului judecean sau al Consiliului General al Municipiului Bucure_ti, dup caz, fie prin servicii publice cu personalitate juridic organizate n subordinea consiliului local, consiliului judecean sau a Consiliului General al Municipiului Bucure_ti _i autorizate potrivit legii. (3) Desf_urarea activitcilor specifice serviciilor energetice de interes local, organizate _i exploatate n sistemul gestiunii directe, se face pe baza regulamentului de organizare _i funccionare ntocmit _i aprobat de consiliile locale, consiliile judecene sau de Consiliul General al Municipiului Bucure_ti, n conformitate cu regulamentul-cadru de organizare _i funccionare a serviciilor energetice de interes local, aprobat prin hotrre a Guvernului. Art. 10. - (1) n cazul gestiunii delegate autoritcile administraciei publice locale transfer, n totalitate sau numai n parte, sarcinile _i responsabilitcile proprii cu privire la gestiunea serviciilor, respectiv la administrarea _i exploatarea sistemului energetic de interes local, unuia sau mai multor operatori furnizori/prestatori crora le ncredinceaz, n baza unui contract de delegare a gestiunii, dreptul de operare propriu-zis a serviciului energetic de interes local. (2) Pe durata derulrii contractului de delegare a gestiunii, bunurile mobile _i imobile aparcinnd domeniului public _i/sau privat al unitcilor administrativ-teritoriale, utilizate pentru efectuarea serviciului, se ncredinceaz operatorului cruia i s-a atribuit contractul de delegare a gestiunii, urmnd ca acesta s achite autoritcilor administraciei publice locale o redevenc stabilit la ncheierea contractului. (3) Delegarea gestiunii serviciilor energetice de interes local se poate realiza prin: a) negociere direct, n cazul operatorilor cu capital al unitcilor administrativ-teritoriale sau mixt, nfiincaci de autoritcile administraciei publice locale sau rezultaci ca urmare a reorganizrii administrative din raciuni economico-financiare a serviciilor energetice de interes local; b) licitacie public, n cazul altor operatori, indiferent de natura capitalului sau de forma de organizare a acestora; dac procedura licitaciei publice nu a condus la desemnarea unui c_tigtor _i la atribuirea contractului de delegare a gestiunii, este aplicabil procedura negocierii directe. (4) Delegarea gestiunii se face potrivit procedurilor de delegare a gestiunii mencionate la alin. (3) _i cu respectarea contractului-cadru _i a regulamentului-cadru de delegare a serviciilor energetice de interes local, aprobate prin hotrre a Guvernului. (5) Contractul de delegare a gestiunii intr efectiv n vigoare numai dac, n termen de 3 luni de la atribuirea serviciului, operatorii au obcinut licenca de operare emis de autoritatea competent. (6) n realizarea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor energetice de interes local autoritcile locale vor urmri obcinerea celui mai bun raport cost/calitate, precum _i crearea condiciilor pentru atingerea scopurilor de interes general specifice serviciului. (7) Prevederile alin. (3) nu se aplic operatorilor care la data intrrii n vigoare a prezentei ordonance deruleaz contracte de delegare a gestiunii legal ncheiate; exceptarea prevzut la prezentul alineat opereaz pn la expirarea sau rezilierea contractului. (8) Autoritcile administraciei publice locale au dreptul s cear rezilierea contractului _i s organizeze o nou licitacie pentru delegarea gestiunii n toate cazurile n care, timp de 2 ani consecutivi, operatorii de servicii nu _i-au ndeplinit obligaciile contractuale cu privire la calitatea serviciului _i performancele economico-financiare asumate. Art. 11. - (1) Licencierea/autorizarea operatorilor serviciilor energetice de interes local se face de ctre ANRSC, cu excepcia operatorilor care au ca obiect de activitate producerea energiei termice n cogenerare, n mod exclusiv sau mpreun cu serviciile de transport, distribucie _i furnizare a energiei termice. (2) Operatorii productori de energie termic n cogenerare, indiferent de modul de organizare, de forma de proprietate sau de subordonare, care desf_oar _i alte activitci specifice domeniului serviciilor energetice de interes local, pot fi licenciaci de ANRE att pentru producerea, ct _i pentru transportul, distribucia _i furnizarea energiei termice. (3) Se interzice furnizarea/prestarea serviciilor energetice de interes local fr licenc _i fr contract de delegare a gestiunii ncheiat, n condiciile legii, cu autoritcile administraciei publice locale. Art. 12. - (1) n localitcile n care se realizeaz sisteme energetice de interes local noi _i n care se nfiinceaz servicii energetice de interes local autoritcile administraciei publice locale vor organiza gestiunea, administrarea _i exploatarea acestora numai n modalitatea gestiunii delegate; seleccionarea operatorilor furnizori/prestatori ai serviciilor energetice de interes local _i atribuirea contractelor de delegare a gestiunii se vor face numai prin licitacie public sau negociere direct, n conformitate cu legislacia n vigoare. (2) Organizarea _i funccionarea serviciilor n modalitatea gestiunii directe sunt aplicabile n cazul n care procedura licitaciei publice sau cea a negocierii directe pentru delegarea gestiunii nu a condus, indiferent de cauz, la desemnarea unui c_tigtor _i la atribuirea contractului de delegare a gestiunii. Art. 13. - (1) Funccionarea serviciilor energetice de interes local, precum _i exploatarea sistemelor energetice aferente acestora se desf_oar n conformitate cu reglementrile _i normele adoptate de ANRSC, respectiv de ANRE, pentru activitcile din competenca de reglementare a acesteia. (2) Regulamentele de serviciu, n baza crora operatorii serviciilor energetice de interes local efectueaz serviciul _i _i desf_oar activitatea de gestionare, administrare _i exploatare a sistemelor energetice de interes local, se aprob de autoritcile administraciei publice locale, cu excepcia celor deja n vigoare. Art. 14. - (1) Proiectarea _i executarea obiectivelor de investicii pentru extinderea, reabilitarea sau modernizarea sistemelor energetice de interes local se realizeaz de ctre agenci economici specializaci, atestaci de autoritcile de reglementare competente din domeniul producerii, transportului _i/sau distribuciei energiei termice, potrivit legii. (2) Proiectarea _i executarea sistemelor de producere, transport sau distribucie centralizat a energiei termice sau a prcilor componente ale acestora se realizeaz n conformitate cu normativele _i prescripciile tehnice de proiectare _i execucie n vigoare avizate de autoritcile de reglementare din domeniile de competenc; la proiectare se va cine seama de reglementrile n vigoare privind proteccia _i conservarea mediului. Art. 15. - (1) Autoritcile administraciei publice locale pot hotr delegarea gestiunii serviciului energetic de interes local n totalitate sau numai a unor activitci componente ale acestuia: producerea, transportul, transformarea, distribucia sau furnizarea energiei termice; operatorii pot prelua n gestiune delegat, n baza licencelor de operare, numai activitcile de operare propriu-zise - gestiunea, administrarea, exploatarea -, precum _i activitcile de pregtire, financare _i realizare a investiciilor aferente serviciului energetic de interes local. (2) Operatorii care gestioneaz, administreaz _i exploateaz sistemele energetice de interes local, indiferent de modul de organizare, forma de proprietate _i de subordonare, care desf_oar una sau mai multe activitci specifice serviciilor energetice de interes local, se afl n competenca de reglementare a ANRSC. (3) Prin excepcie, prevederile alin. (2) nu se aplic operatorilor, indiferent de modul de organizare, forma de proprietate _i subordonare, care desf_oar activitci de producere a energiei termice n cogenerare, n mod exclusiv sau mpreun cu alte activitci specifice serviciilor energetice de interes local, _i care se afl n competenca de reglementare a ANRE. Completat de articolul 2 din Ordonanc nr. 34/2004 Art. 16. - (1) n procesul delegrii gestiunii serviciilor energetice de interes local, n conformitate cu competencele _i atribuciile ce le revin potrivit legii, autoritcile administraciei publice locale pstreaz prerogativele privind adoptarea politicilor _i strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor energetice de interes local, precum _i dreptul de a urmri, de a controla _i de a supraveghea: a) modul de respectare _i de ndeplinire a obligaciilor contractuale asumate de operatori; b) calitatea _i eficienca serviciilor furnizate/prestate, la nivelul indicatorilor de performanc stabilici n contractele de delegare a gestiunii; c) modul de administrare, exploatare, conservare _i mencinere n funcciune, dezvoltare _i/sau modernizare a sistemelor energetice de interes local ncredincate prin contractul de delegare a gestiunii. (2) Aprobarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor energetice de interes local, a regulamentului de organizare _i funccionare a acestora, a criteriilor _i procedurilor de exercitare a controlului intr n competenca exclusiv a consiliilor locale, consiliilor judecene sau a Consiliului General al Municipiului Bucure_ti, dup caz. (3) Activitcile de monitorizare _i control al modului de respectare a obligaciilor stabilite n contractele de delegare a gestiunii se ncredinceaz ANRSC care va dezvolta un sistem informacional ce va permite compararea continu a fiecrui indicator de performanc cu nivelul atins de operatorul cel mai performant n acest domeniu. (4) La realizarea sistemului informacional _i implementarea activitcilor de monitorizare vor fi implicate organizaciile profesionale de interes public. (5) Autoritcile administraciei publice locale au acces la orice informacie decinut de ANRSC cu privire la serviciile energetice de interes local. (6) ANRSC are n principal sarcina de a reglementa _i de a controla activitatea operatorilor, cu privire la: respectarea indicatorilor de performanc ai serviciului, fundamentarea precurilor _i tarifelor _i respectarea procedurilor de stabilire _i ajustare a acestora, asigurarea protecciei utilizatorilor _i exploatarea eficient a patrimoniului public _i/sau privat al unitcilor administrativ-teritoriale aferent serviciilor. Completat de articolul 2 din Ordonanc nr. 34/2004 Art. 17. - Condiciile n care se poate realiza bran_area sau debran_area utilizatorilor la _i de la sistemele energetice de interes local se vor stabili n conformitate cu prevederile regulamentului-cadru aprobat de autoritatea de reglementare competent. Art. 18. - (1) n vederea asigurrii continuitcii serviciilor energetice de interes local autoritcile administraciei publice locale au responsabilitatea de a planifica _i de a urmri lucrrile de investicii necesare funccionrii sistemelor energetice de interes local n condicii de siguranc _i la parametrii ceruci prin prescripciile tehnice; n acest scop se vor institui sisteme de planificare multianual a investiciilor, plecndu-se de la un plan director _i cinndu-se seama de ciclurile procesului bugetar, n conformitate cu reglementrile legale. (2) Contractele de delegare a gestiunii vor prevedea sarcinile concrete ale autoritcilor administraciei publice locale _i ale operatorului n ceea ce prive_te realizarea investiciilor. (3) Financarea lucrrilor de investicii se asigur din urmtoarele surse: a) fonduri proprii ale operatorului _i fonduri de la bugetul local, n conformitate cu obligaciile asumate prin contractele de delegare a gestiunii; b) credite bancare garantate de autoritcile administraciei publice locale sau de Guvern; c) sprijin nerambursabil obcinut prin aranjamente bi- sau multilaterale; d) taxe speciale instituite potrivit legii; e) participarea capitalului privat n cadrul unor contracte de parteneriat public-privat; f) fonduri transferate de la bugetul de stat ca participare la cofinancarea unor proiecte realizate cu sprijin financiar extern, precum _i a unor programe de urgenc sau cu caracter social; g) alte surse. (4) Investiciile strine n sistemele energetice de interes local vor beneficia de toate facilitcile legale n vigoare n momentul ncheierii tranzacciei. Facilitcile obcinute vor fi mencionate n contractul de delegare a gestiunii _i vor fi valabile pe perioada stabilit la ncheierea acestuia; n situacia obcinerii de ctre investitor a unor facilitci ulterioare, contractul de delegare a gestiunii va fi modificat n mod corespunztor. (5) Investiciile care se realizeaz din fonduri proprii ale investitorilor rmn n proprietatea acestora pe toat durata contractului, dac la ncheierea acestuia nu s-a convenit altfel; n contractul de delegare a gestiunii se va menciona modul de reparticie a acestor bunuri la ncetarea, din orice cauz, a acestuia. Art. 19. - (1) Operatorii de servicii energetice de interes local rspund de ndeplinirea cu bun-credinc a obligaciilor fac de utilizatori. (2) Pentru nendeplinirea obligaciilor fac de autoritcile administraciei publice locale _i fac de utilizatori, operatorii, n afara rspunderii contractuale, pot fi sanccionaci contravencional n condiciile prezentei ordonance. (3) n funccie de gradul de nendeplinire a obligaciilor contractuale, se poate proceda la rezilierea contractului de delegare a gestiunii, n condiciile legii. CAPITOLUL III Reglementri privind funccionarea sistemelor energetice de interes local SECbIUNEA 1 Producerea energiei termice Art. 20. - (1) Producerea energiei termice reprezint activitatea organizat prin care se realizeaz n instalaciile din centralele termice sau centralele electrice de termoficare agent termic sub form de abur, ap fierbinte sau ap cald, necesar asigurrii nclzirii _i preparrii apei calde de consum pentru locuince, institucii publice, agenci economici etc. (2) Productorii de energie termic pot fi agenci economici, persoane juridice romne, compartimente de specialitate din aparatul propriu al consiliilor locale sau servicii publice din subordinea consiliilor locale, autorizate _i/sau licenciate conform legii, avnd ca obiect de activitate producerea energiei termice, n scopul furnizrii acesteia. (3) Activitatea de producere a energiei termice se desf_oar n condicii de tratament egal pentru toci productorii, fiind interzise orice discriminri. Art. 21. - (1) Productorii de energie termic au urmtoarele obligacii principale: a) s livreze energia termic oricrei persoane fizice sau juridice solicitante care ndepline_te condiciile de autorizare _i de licenc pentru a fi transportator, distribuitor ori furnizor sau care este utilizator de energie termic, n limita capacitcii instalaciilor _i cu respectarea reglementrilor legale n vigoare _i a condiciilor tehnice impuse prin autorizacii _i licence _i prin clauzele contractuale; b) s asigure livrarea energiei termice n recelele de transport, de distribucie sau n instalaciile utilizatorului, potrivit standardelor _i/sau normelor tehnice n vigoare _i contractelor ncheiate, precum _i controlul calitativ _i cantitativ al acestor parametri; c) s mencin o rezerv de combustibil la un nivel suficient, pentru ndeplinirea obligaciilor privind producerea _i furnizarea energiei termice prevzute n autorizaciile _i licencele acordate; d) s se conformeze, din punct de vedere operativ, cerincelor dispecerului coordonator _i s nfiinceze, dup caz, trepte proprii de dispecerat; n cazul centralelor electrice de termoficare, acoperirea sarcinii termice este prioritar celei electrice; e) s asigure eficienca energetic _i economia de combustibil n producerea energiei termice; f) s ntocmeasc bilancul energiei termice produse _i al celei livrate, s monitorizeze parametrii acesteia att la producere, ct _i la livrare _i s ia msuri de eficientizare energetic; g) s exploateze instalaciile de producere racordate la sistemele de transport, distribucie sau la instalaciile utilizatorului, astfel nct s nu induc n sistem fenomene perturbatoare peste limitele admise de prescripciile tehnice n vigoare; h) s intervin operativ la obiectivele pe care le decin n cazul unui pericol potencial de producere a unor avarii, explozii sau a altor accidente n funccionare, putnd ocupa n mod temporar zona de acces pentru personal _i zona tehnic de lucru, anuncnd despre aceasta organele administrative _i instituciile abilitate, precum _i decintorii terenurilor n cauz; i) s obcin acordurile _i/sau autorizaciile prevzute de lege pentru instalacii _i personal _i s nu dezvolte capacitci de produccie suplimentare dect dup obcinerea unei noi autorizri; j) s schimbe combustibilii utilizaci pentru producerea energiei termice, cu respectarea normelor tehnice specifice _i a aprobrilor legale, cnd aceast schimbare asigur funccionarea instalaciilor n condicii de siguranc _i conduce la cre_terea randamentului, a eficiencei energetice _i la reducerea costurilor de produccie, cu condicia respectrii reglementrilor n vigoare privind proteccia mediului; k) s ntocmeasc _i s urmreasc realizarea programelor de reabilitare _i retehnologizare a instalaciilor de producere a energiei termice existente, n vederea cre_terii eficiencei energetice a acestora, reducerii precurilor _i tarifelor, cre_terii calitcii energiei termice, asigurrii continuitcii alimentrii utilizatorilor _i ncadrrii n normele privind emisiile poluante _i proteccia mediului; l) s furnizeze autoritcilor administraciei publice locale _i autoritcii nacionale de reglementare din domeniul de competenc informacii privind activitatea de producere a energiei termice; m) s pstreze confidencialitatea informaciilor comerciale obcinute de la terci n cursul desf_urrii activitcii; n) s colaboreze, la cererea autoritcilor de reglementare competente, la elaborarea sau revizuirea reglementrilor din domeniu. (2) Productorii pot s desf_oare activitci de informare, consultanc, financare _i pot executa lucrri la instalaciile consumatorilor, n condiciile convenite cu ace_tia, n vederea cre_terii eficiencei utilizrii combustibililor _i a energiei. Art. 22. - Productorii de energie termic au urmtoarele drepturi: a) s ncheie contracte de vnzare-cumprare cu furnizorii sau contracte de furnizare cu consumatorii, n cazul n care decin licenc de furnizare; clauzele minime ale acestor contracte se stabilesc de ctre autoritatea de reglementare competent n contractele-cadru; b) s aib acces la recelele termice de transport _i distribucie n condiciile prezentei ordonance; c) s obcin culoar de trecere pentru liniile electrice de legtur a capacitcilor lor de produccie cu sistemul nacional de transport sau cu recelele electrice de distribucie, n cazul centralelor electrice de termoficare, _i/sau pentru conductele de transport al energiei termice ntre capacitatea de produccie _i operatorii de distribucie sau consumatori; d) s furnizeze energia termic n recelele de transport, de distribucie _i/sau n instalaciile utilizatorilor, potrivit prevederilor legale n vigoare, ale contractelor ncheiate _i n limita capacitcii acestora _i, dup caz, s suporte n mod echitabil costurile dezvoltrii recelelor de transport; e) s desf_oare activitatea de dispecerizare, ca funccie operativ, _i activitatea de analiz economic a funccionrii sistemului coordonat, cu asigurarea condiciilor de furnizare specificate n contractele de vnzare-cumprare ncheiate; f) s solicite desfiincarea construcciilor _i a obiectivelor amplasate nelegal n zona de proteccie, precum _i a celor care nu respect distancele de siguranc fac de instalaciile _i construcciile proprii; g) s transfere, motivat, pentru o perioad de cel mult un an, n condiciile legii, pe baz de contract, n ntregime sau n parte, unei alte persoane juridice drepturile _i obligaciile privind producerea energiei termice; transferul se poate face numai cu acordul autoritcilor administraciei publice locale _i al autoritcilor de reglementare competente; h) pentru lucrri de investicii, de reabilitare _i de retehnologizare productorii pot contracta credite bancare; pe durata rambursrii creditelor productorii nu vor nregistra cheltuieli cu amortizarea aferent investiciilor fcute din credite aflate n derulare, aceste cheltuieli fiind e_alonate dup rambursarea creditului pe o perioad de maximum 5 ani, fr a se dep_i termenul normal de amortizare a investiciilor; i) s solicite ajustarea nivelului precurilor n funccie de influencele intervenite n elementele de cost pentru energia termic _i s ncaseze contravaloarea energiei termice livrate la precurile _i tarifele legal stabilite; j) s nfiinceze _i s mencin un sistem propriu de telecomunicacii pentru legtura cu capacitcile lor de produccie, cu dispeceratele _i cu consumatorii racordaci la instalaciile aflate n administrarea lor. Art. 23. - Obligaciile _i drepturile prevzute la art. 21 _i 22 nu sunt limitative, acestea putnd fi completate, cu acordul prcilor, n cadrul contractului de furnizare a energiei termice. SECbIUNEA a 2-a Transportul energiei termice Art. 24. - (1) Transportul energiei termice reprezint activitatea organizat prin care energia termic ajunge din instalaciile de producere n instalaciile de distribucie _i/sau la instalaciile utilizatorilor finali. (2) Instalaciile de transport al energiei termice se delimiteaz fizic de instalaciile de producere sau de distribucie prin puncte de separare precizate n contractele ncheiate ntre prci, n conformitate cu reglementrile tehnice n vigoare. (3) Operatorii de transport al energiei termice sunt persoane juridice romne, autorizate n conformitate cu prevederile legale, care desf_oar activitci de transport _i/sau de distribucie pentru o zon determinat, pe baz de licence acordate de autoritatea de reglementare competent. (4) Activitatea de transport al energiei termice se desf_oar n condicii de tratament egal pentru toci utilizatorii racordaci la RTET, fiind interzise orice discriminri. Art. 25. - Transportatorii de energie termic au urmtoarele obligacii principale: a) s exploateze _i s administreze RTET, n condicii de siguranc, eficienc _i de proteccie a mediului, _i s contribuie, conform convenciilor ncheiate cu autoritcile administraciei publice locale, la reabilitarea _i dezvoltarea acestora; b) s asigure, n condicii egale _i nediscriminatorii, accesul productorilor, distribuitorilor _i al utilizatorilor la RTET, n limitele capacitcii de transport _i cu respectarea regimurilor de funccionare a acestora; c) s asigure, prin planificarea, coordonarea, supravegherea, controlul _i analiza funccionrii, echilibrul funccional al RTET; d) s asigure regimurile optime de transport _i livrare a energiei termice, notificate de productori, distribuitori _i/sau de utilizatori; e) s elaboreze convenciile tehnice de exploatare, cuprinznd principalele condicii tehnice care trebuie ndeplinite de productori, transportatori, distribuitori _i consumatori n vederea executrii n bune condicii a contractelor de transport, precum _i a celor de vnzare-cumprare a energiei termice; f) s ntocmeasc _i s urmreasc realizarea bilancurilor energiei termice la intrarea _i la ie_irea din sistem; g) s elaboreze _i s supun spre aprobare autoritcilor administraciei publice locale, cu informarea autoritcilor de reglementare competente, planurile de perspectiv privind dezvoltarea _i/sau modernizarea, n condicii de eficienc energetic _i economic, a RTET, n concordanc cu stadiul actual _i evolucia viitoare a consumului de energie termic; planurile vor concine modalitci de financare _i realizare a investiciilor de transport, cu luarea n considerare a planurilor de organizare _i amenajare a teritoriului, n condiciile respectrii ntocmai a cerincelor legale privind proteccia mediului; h) s organizeze supravegherea strict a modului de funccionare a RTET _i s previn sustragerile de energie termic, deteriorarea recelelor, racordarea _i/sau bran_area clandestin la acestea; i) s pun la dispozicie autoritcii administraciei publice locale _i autoritcii nacionale de reglementare din domeniul de competenc informacii privind activitatea de transport al energiei termice; j) s pstreze confidencialitatea informaciilor comerciale obcinute n cursul activitcii. Art. 26. - Transportatorii de energie termic au urmtoarele drepturi: a) s solicite stabilirea _i ajustarea nivelului precurilor _i tarifelor _i s ncaseze contravaloarea energiei termice transportate _i vndute; b) s ntrerup sau s limiteze transportul energiei termice, n condiciile n care sunt periclitate siguranca _i integritatea RTET; c) s ntrerup, pentru timpul strict necesar executrii lucrrilor de ntrecinere _i de reparacii, funccionarea parcial sau total a RTET, cu anuncarea prealabil a distribuitorilor _i/sau a utilizatorilor; d) s avizeze realizarea unui nou racord sau modificarea unui racord existent, dac n urma realizrii unei analize de specialitate rezult c operaciunea este posibil din punct de vedere tehnic; e) s supravegheze _i s previn sustragerea de energie termic, racordurile sau bran_rile clandestine _i/sau deteriorrile RTET; f) s elaboreze norme tehnice specifice activitcii proprii; g) s obcin culoar de trecere pentru conductele de transport al energiei termice ntre unitatea de produccie _i distribuitori sau utilizatori; h) s ntrerup prestacia n cazul nerespectrii clauzelor contractuale. Art. 27. - (1) Dezvoltarea recelelor termice trebuie s asigure economisirea energiei _i se va face cu respectarea normelor _i normativelor tehnice de proiectare, execucie _i exploatare n vigoare, a planurilor de urbanism _i amenajare a teritoriului, a reglementrilor n vigoare privind proteccia mediului, sntatea _i igiena public _i a dreptului de proprietate. (2) Pentru proteccia instalaciilor de transport _i distribucie se interzice tercilor, persoane fizice sau juridice: a) s amplaseze construccii, s efectueze spturi de orice fel sub recele termice _i n zona de proteccie a acestora, fr consimcmntul prealabil al titularilor instalaciilor; b) se depoziteze materiale n zona de proteccie a instalaciilor; c) s intervin n orice mod asupra recelelor termice. (3) Extinderea recelelor de gaze naturale pe strzile pe care exist recele termice cu ap fierbinte/cald va fi supus avizrii consiliilor locale, avnd drept criteriu de evaluare economia de combustibil. SECbIUNEA a 3-a Distribucia _i furnizarea energiei termice Art. 28. - (1) Distribucia _i furnizarea energiei termice reprezint activitatea prin care energia termic se preia de la productor sau transportator _i, dup transformare _i procesare, se livreaz utilizatorilor. (2) Energia termic livrat utilizatorilor se factureaz de ctre furnizor pe baza indicaciilor echipamentelor de nregistrare _i msurare. n cazul consumatorilor casnici echipamentele de nregistrare _i msurare sunt achizicionate _i montate prin grija furnizorului, iar n cazul consumatorilor industriali sau urbani, alcii dect cei casnici, prin grija acestora. n toate cazurile ntrecinerea echipamentelor este asigurat de operatorul furnizor. (3) Instalaciile de distribucie a energiei termice se delimiteaz fizic de instalaciile de producere, de cele de transport sau de cele ale utilizatorilor prin puncte de separare; punctele de separare vor fi precizate n contractele ncheiate ntre prci _i vor fi prevzute cu echipamente de msurare adecvate, n conformitate cu reglementrile tehnice n vigoare. (4) Distribuitorii _i furnizorii de energie termic sunt persoane juridice romne, autorizate _i/sau licenciate de autoritatea de reglementare competent, avnd ca obiect de activitate distribucia energiei termice n scopul vnzrii acesteia; contractul ncheiat n acest scop, denumit n cele ce urmeaz contract de furnizare, se ncheie ntre furnizor _i utilizator _i trebuie s cuprind cel pucin clauzele minimale, pe categorii de consumatori, stabilite de autoritcile administraciei publice locale _i de autoritatea nacional de reglementare competent prin contractele-cadru. (5) Activitatea de distribucie _i furnizare a energiei termice se desf_oar n condicii de tratament egal pentru toci operatorii distribuitori/furnizori de energie termic, fiind interzise orice discriminri. (6) Distribuitorii/furnizorii de energie termic au dreptul s ntrerup serviciul de distribucie/furnizare numai n caz de consum fraudulos, de neplat a facturilor sau cnd utilizatorii nu respect alte clauze contractuale. Art. 29. - (1) Distribuitorii _i furnizorii de energie termic au urmtoarele obligacii principale: a) s opereze, s ntrecin, s repare _i s dezvolte sistemul de distribucie n condicii de siguranc _i eficienc energetic, cu respectarea dreptului de proprietate, a prevederilor legislaciei privind proteccia mediului _i sntatea public _i a normelor tehnice n vigoare; b) s racordeze/s bran_eze la recelele de distribucie aflate n administrarea sa, n condiciile legii, nediscriminatoriu, oricare solicitant din zona de operare, persoan fizic sau juridic, prin intermediul unei instalacii prevzute cu sisteme omologate de msurare-nregistrare a energiei termice furnizate/consumate _i cu dispozitive de reglare a debitului; c) s ntocmeasc _i s urmreasc bilancul energiei termice la intrarea _i la ie_irea din sistemul de distribucie; d) s solicite desfiincarea construcciilor _i a altor obiective amplasate ilegal n zona de proteccie, precum _i a celor care nu respect distancele de siguranc fac de construcciile _i instalaciile proprii aferente activitcii de distribucie; e) s furnizeze autoritcii administraciei publice locale _i autoritcii nacionale de reglementare competente informacii privind activitatea de distribucie _i furnizare a energiei termice; f) s efectueze revizia _i reglarea periodic a instalaciilor de nclzire _i de alimentare cu ap cald de consum aparcinnd utilizatorilor, pe baz de contract; g) s accioneze pentru depistarea pierderilor de cldur _i de agent termic din recelele de distribucie a energiei termice _i, cu precdere, pentru remedierea defecciunilor _i a avariilor; h) s asigure achizicionarea _i instalarea, exploatarea, ntrecinerea periodic _i verificarea metrologic a sistemelor proprii de nregistrare-msurare a energiei termice furnizate utilizatorilor, potrivit reglementrilor n vigoare; i) s monitorizeze _i s evalueze starea tehnic _i siguranca n funccionare a instalaciilor aflate n gestiunea _i administrarea sa, precum _i a indicatorilor specificaci n reglementrile tehnice n vigoare _i n regulamentul de serviciu; j) s realizeze lucrri de dezvoltare _i de modernizare a instalaciilor aflate n administrarea _i exploatarea sa, pe baza unor programe de perspectiv aprobate de autoritcile administraciei publice locale; k) s anunce utilizatorii afectaci de limitrile sau ntreruperile planificate, n modul stabilit prin contracte, _i s comunice durata planificat pentru ntreruperile necesare executrii unor lucrri de ntrecinere _i reparacii; l) s asigure instruirea profesional _i specializarea personalului propriu; m) s pstreze confidencialitatea informaciilor comerciale obcinute n cursul desf_urrii activitcii. (2) Distribuitorul/furnizorul rspunde pentru toate daunele provocate utilizatorilor/consumatorilor din culpa sa, n condiciile stabilite prin contract, _i, n special, dac: a) nu ncepe furnizarea energiei termice la termenul contractat sau nu livreaz energia termic n condiciile stabilite n contract; b) nu anunc utilizatorul din timp cu privire la limitrile sau la ntreruperile programate pentru lucrrile planificate; c) dup sistarea furnizrii energiei termice cerut de utilizator nu reia furnizarea n prima zi lucrtoare dup primirea n scris a n_tiincrii privind ncetarea motivului sistrii; d) nu respect parametrii de calitate contractaci pentru energia termic furnizat. Art. 30. - (1) Distribuitorii _i furnizorii de energie termic au urmtoarele drepturi principale: a) s desf_oare activitci comerciale legate de vnzarea-cumprarea energiei termice prin exploatarea recelelor de distribucie; b) s solicite stabilirea _i/sau ajustarea nivelului tarifelor _i s ncaseze contravaloarea energiei termice vndute; c) s stabileasc condiciile tehnice de racordare/bran_are a utilizatorilor la instalaciile aflate n administrarea lor, cu respectarea normativelor tehnice n vigoare _i a reglementrilor-cadru aprobate de autoritatea nacional de reglementare competent; d) s avizeze, n baza unor studii de specialitate din care s rezulte c operaciunea este posibil din punct de vedere tehnic, realizarea noilor racorduri/bran_amente sau modificarea celor existente; e) s elaboreze norme tehnice specifice activitcii proprii; f) s ntrerup, total sau parcial, funccionarea recelei de distribucie pe durata strict necesar executrii lucrrilor de ntrecinere _i de reparacii programate, cu anuncarea prealabil a consumatorilor; g) s utilizeze terenurile _i alte bunuri aflate n proprietatea unui terc, cu respectarea prevederilor legale, pentru a asigura funccionarea normal a instalaciilor pe care le administreaz _i le exploateaz; h) s foloseasc cu titlu gratuit, cu acordul autoritcilor administraciei publice locale _i cu respectarea condiciilor legale, terenurile aparcinnd domeniului public _i/sau privat al unitcilor administrativ-teritoriale pentru realizarea unor lucrri de ntrecinere _i reparacii pe care le execut la construcciile _i instalaciile de distribucie; i) s transfere, n condiciile legii, pe baz de contract, n ntregime sau n parte, unei terce persoane juridice drepturile _i obligaciile privind exploatarea punctelor termice _i a recelelor termice de distribucie, cu aprobarea scris prealabil a autoritcilor administraciei publice locale _i a autoritcii de reglementare competente; j) s aib acces, n condiciile legii, la instalaciile de consum ale utilizatorului, conform contractelor de furnizare, ori de cte ori este necesar intervencia la acestea; k) s ntrerup furnizarea energiei termice n cazul nerespectrii clauzelor contractuale, cu un preaviz de 3 zile lucrtoare; l) s presteze activitci de informare, consultanc, financare sau s execute lucrri de reparacii _i reabilitri la instalaciile utilizatorilor, n condiciile convenite cu ace_tia, n scopul cre_terii eficiencei _i utilizrii racionale a energiei termice. (2) Operatorii distribuitori/furnizori de energie termic sunt autorizaci s limiteze sau s ntrerup, pentru un grup ct mai restrns de utilizatori _i pe o durat ct mai scurt, furnizarea energiei termice n urmtoarele situacii: a) cnd este periclitat viaca sau sntatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale; b) pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor n sistemul energetic urban; c) pentru executarea unor manevre _i lucrri care nu se pot efectua fr ntreruperi. (3) Operatorii distribuitori/furnizori de energie termic stabilesc programul lucrrilor de reparacii _i mentenanc planificate la recelele termice _i la instalaciile de distribucie/furnizare, corelat cu programele similare ale productorilor/transportatorilor cu care au interfac; realizarea lucrrilor se va programa, de regul, n sezonul cald astfel nct dup nceperea sezonului de nclzire s se asigure continuitatea serviciului. Art. 31. - (1) Pentru asigurarea producerii, distribuciei _i furnizrii energiei termice n sistem centralizat, n condicii de competicie _i avnd la baz strategia nacional _i/sau local de asigurare cu combustibil _i energie termic, se pot adopta _i aplica solucii locale de nclzire _i preparare a apei calde de consum prin executarea de centrale termice _i/sau puncte termice de scar sau imobil, cu respectarea urmtoarelor condicii: a) la solicitarea utilizatorului, pentru imobile ale cror bran_amente sau porciuni de recele termice au fost executate inicial pe cheltuiala acestuia, cu un preaviz de 3 luni, dar nu n timpul sezonului rece; b) la propunerea furnizorului, cu un preaviz de minimum 6 luni, dar nu mai devreme de sfr_itul sezonului de nclzire, n situaciile n care din punct de vedere tehnic _i/sau economic nu se mai justific alimentarea cu energie termic n sistem centralizat; c) la propunerea autoritcilor administraciei publice locale, cu un preaviz de minimum 6 luni, dar nu mai devreme de sfr_itul sezonului de nclzire. (2) Financarea lucrrilor prevzute la alin. (1) se asigur de utilizatori/consumatori n cazurile mencionate la lit. a) _i b), respectiv de autoritcile administraciei publice locale, n cazurile mencionate la lit. b) _i c). Art. 32. - (1) Debran_rile individuale ale unor apartamente situate n imobile de locuit tip bloc - condominii -, alimentate cu energie termic prin receaua urban de distribucie, indiferent de cauze, se pot realiza n urmtoarele condicii cumulative: a) numai cu acceptul scris al asociaciei de proprietari _i/sau de locatari, sub semntura reprezentancilor legali ai acestora, dar nu n timpul sezonului de nclzire; b) dup obcinerea n prealabil a celorlalte acorduri _i avize prevzute de legislacia n vigoare. (2) n situacia n care debran_area se face cu intencia nlocuirii sistemului de nclzire centralizat cu un sistem de nclzire individual pe baz de gaze naturale sau gaze lichefiate, suplimentar se vor ndeplini urmtoarele condicii: a) evacuarea gazelor arse se va face printr-un co_ care va dep_i nivelul aticului imobilului; b) proprietarul apartamentului este obligat s aib un contract de service permanent pe toat durata funccionrii instalaciei cu o firm autorizat privind ntrecinerea _i asigurarea bunei funccionri a respectivei instalacii; c) proprietarul mpreun cu firma de service rspund solidar civil _i/sau penal, dup caz, pentru eventualele pagube sau pierderi de vieci omene_ti n caz de explozie provocat de proasta funccionare a instalaciei individuale de nclzire. SECbIUNEA a 4-a Utilizatorii de energie termic Art. 33. - Sunt utilizatori de energie termic persoanele fizice sau juridice care consum n instalaciile proprii, pe baz de contract, energia termic livrat de un distribuitor/furnizor. Art. 34. - Utilizatorii de energie termic au urmtoarele drepturi: a) s preia energia termic din instalaciile distribuitorului/furnizorului n conformitate cu prevederile contractului de furnizare; b) s aib acces la echipamentele de msurare a energiei termice n vederea decontrii, chiar dac acestea se afl n incinta distribuitorului/furnizorului, n prezenca mputernicitului acestuia, cu condicia ca echipamentele de msurare s se refere strict la utilizatorul care solicit accesul; c) s racordeze la instalaciile proprii, n condiciile legii, alci consumatori de energie termic, denumici subconsumatori; racordarea se poate face numai cu acordul prealabil scris al distribuitorului/furnizorului; d) s solicite distribuitorului/furnizorului remedierea defecciunilor _i a deranjamentelor survenite la instalaciile de distribucie; e) s solicite distribuitorului/furnizorului instalarea, contra cost, a termostatelor de radiator _i a sistemelor de alocare a consumurilor _i de repartizare a costurilor facturii de nclzire n imobile condominiale; f) s solicite rezilierea contractului cu un preaviz de 30 de zile calendaristice. Art. 35. - Utilizatorii de energie termic au urmtoarele obligacii: a) s achite integral _i la termen facturile emise de furnizor, eventualele coreccii sau regularizri ale acestora urmnd s fie efectuate ulterior; b) s comunice n scris distribuitorului/furnizorului orice modificare a condiciilor care au fost avute n vedere la ntocmirea contractului de furnizare; c) s respecte normele _i prescripciile tehnice n vigoare, n vederea eliminrii efectelor negative asupra calitcii energiei termice furnizate; d) s exploateze _i s ntrecin instalaciile proprii pentru asigurarea utilizrii eficiente a energiei termice; e) s suporte n totalitate consecincele care i afecteaz pe subconsumatori, determinate de restriccionarea sau ntreruperea furnizrii energiei termice ctre ace_tia, ca urmare a nerespectrii prevederilor contractuale, inclusiv n cazul neplcii energiei termice; f) s permit distribuitorului/furnizorului, la solicitarea acestuia, ntreruperea programat a alimentrii cu energie termic pentru ntrecinere, revizii _i reparacii executate la instalaciile acestuia; g) s nu modifice instalaciile de nclzire central, aferente unui imobil condominial, dect n baza unei documentacii tehnice care reconsider ansamblul instalaciilor termice, aprobat de ctre distribuitorul/furnizorul de energie termic; h) s suporte costul remedierilor _i al pagubelor produse furnizorului _i altor utilizatori, inclusiv ca urmare a nelivrrii energiei termice atunci cnd s-au produs defecciuni datorate culpei sale; i) s permit accesul distribuitorului/furnizorului la instalaciile de utilizare a energiei termice aflate n folosinca sau pe proprietatea sa, pentru verificarea funccionrii _i integritcii acestora sau pentru debran_area instalaciilor n caz de neplat sau pericol de avarie. Art. 36. - Drepturile _i obligaciile prevzute la art. 34 _i 35 vor fi dezvoltate n contractele de furnizare negociate _i ncheiate cu distribuitorii/furnizorii de energie termic, avnd la baz contractele-cadru elaborate de autoritatea de reglementare competent. CAPITOLUL IV Precuri _i tarife SECbIUNEA 1 Principii pentru stabilirea precurilor _i a tarifelor Art. 37. - (1) Precurile _i tarifele trebuie s asigure acoperirea cheltuielilor de produccie, exploatare, ntrecinere, modernizare _i retehnologizare, justificate economic, _i un profit de maximum 10%. (2) Cota de profit de maximum 10% se aplic la costul total al activitcilor desf_urate pentru asigurarea serviciilor energetice de interes local, exclusiv cota de dezvoltare de 3% prevzut la art. 43. (3) n precul de livrare al energiei termice nu se vor include pierderile de agent termic, datorate defecciunilor tehnologice de pe ntregul sistem de producere, transport _i distribucie a energiei termice, produse prin acte de neglijenc sau intencionat. (4) Precurile _i tarifele pentru energia termic livrat utilizatorilor trebuie s asigure: a) utilizarea eficient a energiei termice; b) cre_terea parametrilor de calitate ai serviciilor energetice de interes local cu costuri ct mai mici _i cu respectarea reglementrilor referitoare la proteccia mediului; c) egalitate de tratament pentru toci utilizatorii, indiferent de destinacia pentru care este utilizat agentul termic. (5) Precurile _i tarifele pentru energia termic nu pot fi stabilite promocional _i nu pot include subvencia ca instrument de recuperare a cheltuielilor de la alte categorii de consumatori, pe baza subvenciei ncruci_ate. SECbIUNEA a 2-a Stabilirea _i ajustarea precurilor _i tarifelor Art. 38. - (1) Stabilirea precurilor _i a tarifelor pentru energia termic produs _i livrat utilizatorilor se face de ctre autoritcile de reglementare competente stabilite potrivit art. 15 alin. (2) _i (3), pe baza propunerilor operatorilor economici care produc, transport, distribuie _i furnizeaz energie termic la utilizatori, cu avizul prealabil al autoritcilor administraciei publice locale implicate. (2) Fundamentarea propunerilor se face pe baza costurilor fixe _i variabile _i a cantitcilor de energie termic produs _i livrat. (3) Autoritatea de reglementare competent va urmri ca n documentaciile de fundamentare a precurilor combustibilii s fie luaci n calcul cu cele mai mici costuri, n condicia de livrare loco centrala termic. Art. 39. - Ajustarea precurilor _i a tarifelor se face de ctre autoritatea de reglementare competent stabilit potrivit art. 15 alin. (2) _i (3), pe baza cererilor de ajustare ale operatorilor nsocite de documentacia de fundamentare a costurilor _i de avizul prealabil al autoritcilor administraciei publice locale implicate sau prin autosesizare. Art. 40. - n cazul n care, dup ajustarea precurilor _i a tarifelor, furnizorii de combustibili _i de energie electric modific precurile de livrare, avnd ca efect majorarea costului total al producerii energiei termice, consiliile locale pot aproba recalcularea corespunztoare a precurilor de produccie ajustate anterior _i implicit a precurilor finale la utilizator, ncepnd cu data primei livrri fcute la noile precuri, fr modificarea nivelului costurilor celorlalte elemente de cheltuieli _i a cotei de profit, care rmn la nivelurile aprobate de autoritatea de reglementare competent. Art. 41. - n situacii deosebite, cum ar fi restructurarea sau reorganizarea regiilor autonome _i modificarea structural a costurilor sau a condiciilor de produccie, la solicitarea operatorilor economici autoritatea de reglementare competent va analiza nivelul precurilor _i al tarifelor _i va hotr, cu avizul autoritcii administraciei publice locale, asupra solicitrii de modificare a precurilor _i a tarifelor. Art. 42. - n cazurile n care productorii _i/sau transportatorii _i distribuitorii de energie termic desf_oar activitci n cadrul unor programe de dezvoltare-reabilitare a infrastructurii aferente serviciilor, cu financare din mprumuturi externe, sau n cazul concesionrii unor servicii energetice de interes local pentru care autoritatea administraciei publice locale a stabilit, cu acordul creditorilor sau al concesionarilor, reguli sau formule de ajustare, autoritatea de reglementare competent va aplica regulile sau formulele de ajustare stabilite n contract. Art. 43. - (1) Cota de dezvoltare, modernizare _i retehnologizare a sistemelor energetice de interes local, inclusiv pentru proteccia mediului, se stabile_te la 3% din costul total al producciei, transportului, distribuciei _i furnizrii energiei termice aferente utilizatorilor/consumatorilor din economie, cu excepcia consumatorilor casnici. (2) Sumele ncasate prin precuri _i/sau tarife corespunztoare cotei prevzute la alin. (1) se constituie ntr-un cont distinct al operatorului _i se utilizeaz, cu avizul autoritcii administraciei publice locale implicate, exclusiv pentru scopul n care a fost deschis. (3) Operatorii serviciilor energetice de interes local au obligacia s asigure financarea pregtirii profesionale continue a propriilor salariaci. Art. 44. - Operatorii din sistemul de producere, transport, distribucie _i furnizare a energiei termice, indiferent de subordonare sau de natura capitalului, sunt obligaci s cin contabilitatea de gestiune distinct, conform normelor legale, pe activitcile de produccie, de transport, de distribucie _i de furnizare, care s permit autoritcilor competente cunoa_terea costurilor fixe _i a celor variabile, precum _i a veniturilor realizate, pe tipuri de energie produs, n funccie de combustibilul folosit. Art. 45. - binnd seama de caracterul sezonier al nclzirii, pentru a veni n sprijinul populaciei autoritcile administraciei publice locale, precum _i operatorii furnizori de energie termic pot s decid ca energia termic livrat s fie facturat n rate egale pe tot parcursul anului, fr a se afecta datoriile acestora ctre bugetul de stat _i bugetele locale. Avnd n vedere ponderea costurilor fixe _i variabile, autoritatea nacional de reglementare competent va elabora, n termen de 6 luni de la data intrrii n vigoare a prezentei ordonance, metodologia de aplicare a tarifului binom la facturarea energiei termice furnizate/livrate utilizatorilor. Art. 46. - Tarifele pentru alte servicii, cum sunt eliberarea acordurilor _i avizelor, verificarea documentaciilor, service-ul instalaciilor interioare aparcinnd utilizatorilor, sau alte tarife pentru serviciile solicitate se stabilesc prin hotrri ale consiliilor de administracie sau ale adunrilor generale ale accionarilor, pe tipuri de lucrri sau servicii furnizate/prestate, _i se ncaseaz separat, cu acordul autoritcilor administraciei publice locale. Art. 47. - Controlul respectrii reglementrilor legale n domeniul precurilor _i al tarifelor pentru energia termic produs _i/sau transportat _i distribuit de operatorii serviciilor energetice de interes local se face de autoritatea de reglementare competent _i de structurile abilitate ale autoritcilor administraciei publice locale. CAPITOLUL V Reglementri privind contorizarea energiei termice Art. 48. - (1) Msurarea cantitcilor de energie termic furnizate prin intermediul sistemelor energetice de interes local, sub form de agent termic pentru nclzire _i de ap cald pentru consum, este obligatorie _i se realizeaz prin montarea la nivelul bran_amentelor utilizatorilor, n punctul de delimitare/separare a instalaciilor sau n alt punct stabilit prin acordul de furnizare, a echipamentelor de msurare-nregistrare _i control, cu respectarea prevederilor specifice n domeniu, emise de autoritatea de reglementare competent. (2) Bran_amentele pn la punctele de delimitare/separare, inclusiv echipamentele de msurare-nregistrare a energiei termice montate la interfaca dintre recelele publice de distribucie _i instalaciile utilizatorilor, fac parte, mpreun cu recelele publice de distribucie, din domeniul public al unitcilor administrativ-teritoriale, iar operatorii care asigur distribucia centralizat a energiei termice sunt obligaci s le ntrecin, s le verifice metrologic _i s le nlocuiasc ori de cte ori este nevoie, pe cheltuiala lor. Art. 49. - (1) Echiparea sistemelor energetice de interes local _i a imobilelor cu destinacie de locuince cu dispozitive de msurare-nregistrare a cantitcilor de energie termic produse _i/sau distribuite se face de ctre operatorii furnizori de energie termic, n mod e_alonat, pn la 31 decembrie 2004, pe baza unor programe elaborate _i aprobate de autoritcile administraciei publice locale n termen de 6 luni de la data intrrii n vigoare a prezentei ordonance. (2) Autoritcile administraciei publice locale _i operatorii pot solicita _i pot obcine credite pentru care vor acorda garancii locale n scopul financrii acestor programe. (3) Pn la finalizarea acciunii de contorizare la bran_amentul utilizatorilor se admite _i calculul consumurilor pe baza contoarelor de la furnizor sau n sistem pau_al, conform normelor n vigoare. (4) Utilizatorii care doresc contorizarea consumurilor de energie termic n devans fac de programul aprobat pot s achizicioneze _i s _i monteze aparate de msurare-nregistrare pe cheltuiala proprie, n baza unei documentacii aprobate de ctre operatorul distribuitor/furnizor de energie termic; dup montare _i recepcie aparatele de msurare a energiei termice se predau n administrare _i exploatare operatorului, contravaloarea acestora urmnd s fie recuperat de la acesta prin deducere lunar din factura de plat pn la concurenca sumei investite. (5) Utilizatorii de tip condominial care doresc contorizare n sistem integrat - contor general de bran_ament _i contoare secundare pe racordurile proprii, termostate de radiator _i/sau alocatoare de costuri - vor achiziciona _i vor monta aceste dispozitive pe cheltuiala proprie. (6) Contoarele montate n aval de contorul de bran_ament sau n aval de punctul de delimitare/separare dintre recelele publice de distribucie _i instalaciile de utilizare aparcin utilizatorilor; sarcina asigurrii ntrecinerii, nlocuirii _i verificrii metrologice a acestora revine utilizatorilor. (7) n termen de 3 luni de la data intrrii n vigoare a prezentei ordonance Ministerul Administraciei Publice va emite un normativ cu privire la condiciile de montare _i exploatare a sistemelor de alocare a costurilor pentru nclzire _i ap cald de consum, montate n imobilele condominiale. Art. 50. - (1) ncepnd cu data intrrii n vigoare a prezentei ordonance se interzic proiectarea, execucia _i punerea n funcciune a sistemelor energetice de interes local fr dotarea lor corespunztoare cu dispozitive de msurare-nregistrare a cantitcilor produse _i/sau distribuite. (2) ncepnd cu data intrrii n vigoare a prezentei ordonance proiectarea _i realizarea noilor imobile tip condominiu cu destinacie de locuince sau cu destinacie mixt - locuince _i spacii cu alt destinacie -, avnd surs comun de energie termic sau racordate la recelele publice de distribucie, trebuie s asigure individualizarea consumurilor _i condiciile de montare a sistemelor de msurare-nregistrare-repartizare a consumurilor pentru ntregul imobil _i pentru fiecare apartament sau spaciu cu alt destinacie. Art. 51. - (1) n cazul imobilelor tip condominiu cu destinacie mixt - locuince _i spacii cu alt destinacie - existente, avnd bra_amente _i instalacii interioare comune, separarea _i individualizarea consumurilor pe categorii de folosince sau corespunztor fiecrui spaciu cu alt destinacie se fac pe cheltuiala decintorilor spaciilor cu alt destinacie, prin separarea instalaciilor de utilizare _i prin montarea dispozitivelor de msurare-nregistrare a consumurilor, n decurs de un an de la data intrrii n vigoare a prezentei ordonance, cu respectarea prevederilor art. 35. (2) Dup montare aparatele de msurare-nregistrare a energiei termice instalate n punctele de delimitare/separare a instalaciilor ori la limita de proprietate se predau n exploatare ctre distribuitor/furnizor, n condiciile prevzute la art. 48. Art. 52. - (1) Furnizarea energiei termice pentru nclzire _i prepararea apei calde de consum se efectueaz contra cost, n baza unui contract de furnizare cu caracter permanent, denumit n continuare contract-abonament, care constituie actul juridic prin care se reglementeaz raporturile dintre furnizor _i utilizator cu privire la furnizarea, facturarea, utilizarea _i plata serviciului. (2) Relacia contractual operator-utilizator se materializeaz la nivelul bran_amentului, respectiv al racordului, n punctul de delimitare a instalaciilor; n cazul cldirilor tip condominiu avnd bran_amente _i instalacii interioare comune, indiferent de destinacie, furnizorul nu are competenca de a se implica n defalcarea _i repartizarea pe decintorii spaciilor locative individuale a cheltuielilor aferente condominiului pentru consumul de energie termic, aceast activitate revenind, potrivit legii, asociaciilor de proprietari/locatari. (3) n cazul imobilelor tip condominiu, indiferent de destinacie, avnd bran_amente _i instalacii interioare de utilizare comune, calitatea de abonat titular de contract revine asociaciei proprietarilor legal constituite. (4) Decintorii cu orice titlu ai spaciilor locative, indiferent de destinacie, situate n imobile existente tip condominiu, racordate la recelele publice de distribucie a energiei termice, avnd bran_amente _i instalacii interioare comune, pot ncheia contracte de furnizare n nume propriu numai dac asigur pe propria cheltuial condiciile tehnice necesare separrii _i individualizrii consumurilor. Art. 53. - (1) Contravaloarea serviciilor energetice de interes local furnizate utilizatorilor se ncaseaz de la ace_tia pe baz de factur; factura reprezint documentul de plat emis n conformitate cu legislacia fiscal n vigoare de operatorul furnizor de servicii energetice de interes local. (2) Facturarea _i ncasarea contravalorii serviciilor furnizate se fac lunar sau, dac prcile stabilesc altfel, la intervalele prevzute n contractul-abonament; facturarea _i plata consumului casnic de energie termic livrat pentru nclzire se pot e_alona, cu acordul prcilor, pe parcursul ntregului an, regularizrile fcndu-se semestrial. (3) Contractele-abonament se ncheie cu plata anticipat a unei sume reprezentnd contravaloarea prezumat a cantitcii de energie termic furnizate/consumate ntr-o perioad de 30 de zile. (4) Suma depus anticipat se reactualizeaz anual n baza precurilor _i tarifelor aprobate. (5) Suma achitat anticipat se restituie la ncetarea raporturilor contractuale. CAPITOLUL VI Sancciuni Art. 54. - nclcarea dispoziciilor prezentei ordonance atrage rspunderea disciplinar, material, civil, contravencional sau penal, dup caz. Art. 55. - Constituie contravencii n domeniul serviciilor energetice de interes local urmtoarele fapte: a) activitcile care pot pune n pericol viaca, sntatea _i/sau bunurile cetcenilor; b) ntrecinerea necorespunztoare sau neluarea msurilor de proteccie mpotriva nghecului a instalaciilor de distribucie a energiei termice, corespunztor obligaciilor ce revin operatorului potrivit prevederilor legale sau clauzelor contractului de delegare a gestiunii; c) refuzul utilizatorului de a permite personalului mputernicit al operatorului accesul la instalaciile proprii n scopul efecturii controlului, nregistrrii consumurilor, executrii lucrrilor de ntrecinere _i reparacii, bran_rii unor noi consumatori sau pentru debran_area instalaciilor n caz de neplat; d) folosirea de ctre utilizator a apei calde menajere _i a agentului termic pentru nclzire pentru splarea autovehiculelor, topirea zpezii sau n alte scopuri dect cele prevzute n contractele-abonament; e) executarea lucrrilor de reparacie capital a instalaciilor de nclzire central sau modificarea acestora fr documentacie tehnic legal aprobat _i fr acordul operatorului; f) golirea instalaciilor n vederea executrii unor modificri sau reparacii fr acceptul scris al operatorului; g) nerespectarea programului de contorizare aprobat potrivit legii; h) furnizarea agentului termic de ctre productor/distribuitor la parametrii care pun n pericol siguranca instalaciilor de utilizare; i) producerea, transportul _i/sau distribucia de energie termic fr licenc eliberat de autoritatea de reglementare competent _i/sau fr contract de delegare a serviciului acordat n condiciile legii de autoritatea administraciei publice locale. Art. 56. - Constituie contravencii n domeniul stabilirii _i ajustrii precurilor _i tarifelor pentru energia termic livrat sub form de agent termic pentru nclzire _i ap cald menajer urmtoarele fapte: a) practicarea de ctre productori, transportatori, distribuitori _i/sau furnizori a altor precuri sau tarife dect cele stabilite de autoritatea de reglementare competent; b) fundamentarea _i suscinerea cererii de stabilire sau de ajustare a precurilor _i tarifelor de ctre productori, transportatori, distribuitori _i/sau furnizori cu date eronate, n scopul obcinerii unor tarife _i precuri mai mari; c) refuzul operatorilor de servicii energetice urbane - productori, transportatori, distribuitori _i/sau furnizori - de a se supune controlului autoritcilor de reglementare abilitate n ceea ce prive_te precurile _i tarifele. Art. 57. - Contravenciile prevzute la art. 55 _i 56 se sanccioneaz dup cum urmeaz: a) cu amend de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei pentru persoanele fizice _i cu amend de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei pentru persoanele juridice, faptele prevzute la art. 55 lit. d), e) _i f); b) cu amend de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei pentru persoanele fizice _i de la 4.000.000 lei la 7.000.000 lei pentru persoanele juridice, faptele prevzute la art. 55 lit. a), b) _i c); c) cu amend de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei pentru persoanele fizice _i de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoanele juridice, faptele prevzute la art. 56 lit. a), b) _i c); d) cu amend de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoanele fizice _i de la 150.000.000 lei la 250.000.000 lei pentru persoanele juridice, faptele prevzute la art. 55 lit. g), h) _i i). Art. 58. - (1) Constatarea contravenciilor prevzute la art. 55 _i 56 _i aplicarea sancciunilor prevzute la art. 57 se fac de ctre primari _i/sau de mputernicicii acestora, respectiv de autoritatea de reglementare competent. (2) n cazul contravenciilor prevzute la art. 56 precurile _i tarifele stabilite gre_it se corecteaz, iar sumele ncasate n mod necuvenit se constituie venit la bugetul local. (3) Cuantumul amenzilor contravencionale prevzute la art. 57 va fi reactualizat n raport cu rata inflaciei, prin hotrre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraciei Publice. (4) Dispoziciile referitoare la contravencii prevzute la art. 55-58 se completeaz cu prevederile Ordonancei Guvernului HYPERLINK "lnk:ORD%20GUV%202%202001%200" \o "Ordonanc nr. 2/2001 - Guvernul Romniei" nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenciilor, aprobat cu modificri _i completri prin Legea HYPERLINK "lnk:LEG%20PRL%20180%202002%200" \o "Lege nr. 180/2002 - Parlamentul Romniei" nr. 180/2002. Art. 59. - n termen de 30 de zile de la data publicrii prezentei ordonance n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, cele dou autoritci competente, ANRSC, respectiv ANRE, vor stabili prin protocol modul de predare-primire a competencelor _i atribuciilor specifice. CAPITOLUL VII Dispozicii finale Art. 60. - Prezenta ordonanc intr n vigoare n termen de 90 de zile de la data publicrii ei n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Art. 61. - La data intrrii n vigoare a prezentei ordonance se abrog orice dispozicii contrare. PRIM-MINISTRU ADRIAN NSTASE Contrasemneaz: %%%%%%%%%%%%%%% p. Ministrul administraciei publice, Ionel Fle_ariu, secretar de stat p. Ministrul financelor publice, Gheorghe Gherghina, secretar de stat p. Ministrul industriei _i resurselor, Iulian Iancu, secretar de stat ,.(* * . fS%0JB*CJOJQJaJmHphsH10J56B*CJOJQJ\]aJmHphsH%0JB*CJOJQJaJmHphsH)0J56B*CJOJQJ\]aJph&j0JB*CJOJQJUaJph0JB*CJOJQJaJphCJOJQJaJ6CJOJQJ]aJmHsHCJOJQJaJmHsH5CJ OJQJ\aJ mHsH,.L, . ( 2|x`rp$a$Lp ( 4 2FLR|x`jr|$pz&,0 frx~!!!!"#N$Z$%%߹߹߹߹߹߹߹߹߹߹߹߹߹߹CJOJQJaJmH sH %0JB*CJOJQJaJmH phsH %0JB*CJOJQJaJmHphsH%0JB*CJOJQJaJmHphsHCJOJQJaJmHsH%0JB*CJOJQJaJmHphsH;p&fx~!"N$%b&&&"'z''Z(+-f/l1$224F5T6778%%b&l&&&&&&"','z''''Z(n(++--f/p/l1v1$2.22244F5P5T6^67"7&7777̙̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿y%0JB*CJOJQJaJmH phsH CJOJQJaJmH sH %0JB*CJOJQJaJmH phsH %0JB*CJOJQJaJmHphsHCJOJQJaJmHsH%0JB*CJOJQJaJmHphsHCJOJQJaJmH sH %0JB*CJOJQJaJmH phsH (7788;;==F@P@AABBfEpEGG JJKKMMPPRRSSTT [*[\]t^~^V_`_D`N`*a4a8bBbd&d:fDf.h8hjj k*k\kfkkkkllm(mm̹CJOJQJaJmH sH %0JB*CJOJQJaJmH phsH %0JB*CJOJQJaJmH phsH CJOJQJaJmH sH %0JB*CJOJQJaJmH phsH A8;=F@ABfEG JKMPRST [\t^V_D`*a8bd:f.hj k\kkllmmmnzqHrzrrtNxz|TƉҍ$~ Hd6$a$mm>nRnzqqqqqHrRrzrrrrttNxZxzz||}}T` Ɖ҉"(ҍ̹sfCJOJQJaJmH sH %0JB*CJOJQJaJmH phsH %0JB*CJOJQJaJmHphsH%0JB*CJOJQJaJmHphsHCJOJQJaJmHsH%0JB*CJOJQJaJmHphsH%0JB*CJOJQJaJmH phsH CJOJQJaJmH sH %0JB*CJOJQJaJmH phsH &ҍ܍$.~H ,HTdp6LRXƟ:PV\ &,Xd ².4:̹ߙߙߙߙߙߙߋ5CJOJQJ\^JaJ%0JB*CJOJQJaJmH phsH CJOJQJaJmHsH%0JB*CJOJQJaJmHphsH%0JB*CJOJQJaJmH phsH CJOJQJaJmH sH %0JB*CJOJQJaJmH phsH 5: Xbdz, <v`bzz,8 <H&,2v|в~tta%0JB*CJOJQJaJmHphsH<CJOJQJaJ5CJOJQJ\^JaJ%0JB*CJOJQJaJmH phsH %0JB*CJOJQJaJmH phsH 0JB*CJOJQJaJph0JB*CJOJQJaJphCJOJQJaJ0JB*CJOJQJaJphCJOJQJaJmH sH CJOJQJ^JaJ&| v2<\h .4Nta%0JB*CJOJQJaJmH phsH %0JB*CJOJQJaJmHphsH%0JB*CJOJQJaJmHphsH%0JB*CJOJQJaJmHphsH%0JB*CJOJQJaJmH phsH CJOJQJaJmH sH %0JB*CJOJQJaJmH phsH %0JB*CJOJQJaJmHphsHCJOJQJaJmHsH"|v2\ ,.FH**<$a$H^dj*6*0@FL(<F v f p V``lX߹߹߹̦ssssssssssssss%0JB*CJOJQJaJmH phsH %0JB*CJOJQJaJmH phsH CJOJQJaJmH sH %0JB*CJOJQJaJmH phsH %0JB*CJOJQJaJmH phsH %0JB*CJOJQJaJmH phsH CJOJQJaJmH sH %0JB*CJOJQJaJmH phsH - v f V`X t #%B'((0)2)*,*/0$a$Xn t ~ ##%%B'X'((2)H)N)T)**,,*/6/00:1D1(323445577z99f:p:.?8?@@RB\BC&CCCDDEE߹ߦߦߦߦ%0JB*CJOJQJaJmH phsH %0JB*CJOJQJaJmH phsH %0JB*CJOJQJaJmH phsH CJOJQJaJmH sH %0JB*CJOJQJaJmH phsH A0:1(3457z9f:.?@RBCCDEGI,JJKpLXOHPQ@RR\T^TT$a$EGGI(I,J6JJJKKpLLLLXOdOHPRPQQ@RJRRR^TdTTTTTUVV(Z4Z ]]a󧔇taaaa%0JB*CJOJQJaJmHphsH%0JB*CJOJQJaJmHphsHCJOJQJaJmHsH%0JB*CJOJQJaJmHphsH%0JB*CJOJQJaJmH phsH %0JB*CJOJQJaJmH phsH %0JB*CJOJQJaJmH phsH %0JB*CJOJQJaJmH phsH CJOJQJaJmH sH &TTV(Z ]aNceehjkm`op0rtuwvyzzV|h}d~ZdZaaNcZce e0e6eļ*4V`@J^h̹̹̦̦̦̦̦̦ss%0JB*CJOJQJaJmH phsH CJOJQJaJmH sH %0JB*CJOJQJaJmH phsH %0JB*CJOJQJaJmH phsH %0JB*CJOJQJaJmH phsH CJOJQJaJmH sH %0JB*CJOJQJaJmH phsH %0JB*CJOJQJaJmHphsH*tvz(*V@^ "R$a$">RX^$~t:^̹̦̓̓sss`s`s`ssMs%0JB*CJOJQJaJmH phsH %0JB*CJOJQJaJmH phsH CJOJQJaJmH sH %0JB*CJOJQJaJmH phsH %0JB*CJOJQJaJmHphsH%0JB*CJOJQJaJmHphsH%0JB*CJOJQJaJmHphsHCJOJQJaJmHsH%0JB*CJOJQJaJmHphsH%0JB*CJOJQJaJmH phsH ~t8: T* 8>z$df $a$ ,Tj*@FL 8N>Tz$:f|  ߹sss%0JB*CJOJQJaJmHphsH%0JB*CJOJQJaJmHphsHCJOJQJaJmHsH%0JB*CJOJQJaJmHphsH%0JB*CJOJQJaJmH phsH %0JB*CJOJQJaJmH phsH CJOJQJaJmH sH %0JB*CJOJQJaJmH phsH - <?X@Z@@@ABVC~EG$a$ <H>>???Z@x@@@AAB칬ߙ%0JB*CJOJQJaJmHphsHCJOJQJaJmH sH %0JB*CJOJQJaJmH phsH %0JB*CJOJQJaJmHphsHCJOJQJaJmHsH%0JB*CJOJQJaJmHphsH6BBVC`C~EEGHIIK KL LLLMMOOTQ^QRRTTdVzVW$WXX:ZDZ[[V]l]r]x](_4_``bb$bccccc߹߹߹߹#0J5B*CJOJQJ\aJphjCJOJQJUaJCJOJQJaJ0JB*CJOJQJaJph%0JB*CJOJQJaJmHphsH%0JB*CJOJQJaJmHphsHCJOJQJaJmHsH%0JB*CJOJQJaJmHphsH3GIKLLMOTQRTdVWX:Z[V](_`bleggggiiijj$a$ccddJeLedefeleeggggiiiiiijjjFpHpLpȦ~CJaJ 0JB*ph0JCJOJQJaJmHsHCJOJQJaJmHsH%0JB*CJOJQJaJmHphsH0JB*CJOJQJaJph0JB*CJOJQJaJph#0J5B*CJOJQJ\aJphCJOJQJaJjCJOJQJUaJj jDpFpHpJpLp7$$IfTF%"634a$If 1h/ =!S"S#S$S% i8@8 NormalCJ_HaJmH sH tH <A@< Default Paragraph Font.o. preambul1 6]ph,U`, Hyperlink >*ph,o, capitol1 5\ph,o!, articol1 5\ph,o1, alineat1 5\ph*oA* litera1 5\ph.oQ. sectiune1 5\ph0oa0 paragraf1 q FoqF tabel1*CJOJQJ^JaJo(phq e` HTML Preformatted7 2( Px 4 #\'*.25@9CJOJQJ^JaJmH sH &6&efIJpqb_> H v 9 b H ~'1Ms-g*h#[ !##$e&c''C(+|,:--"../012[3333E4444556$7=7n7Y8':v;s<=*?@BDDF?GDHI$J2KLMGOPGRSTU[WYYF[\]1^2^_X``acideeNggggghjykk`ll m;mm[nnn.psqrrssss#t$tuvwwyze{f||}~V+m؉ ь:̐dewpFt3])ӟhơW8$ۦ [./pqLѮ~Wй x+2F2g UZIi%[ABTE}NzV]+u@[jky} :cdh*q23WpM N y &Uw,-JKP !"#$I$$%&]'J(2))Z*++,-K. /01111222 333"6#6$6%6(6@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0 %7mҍXEaBcLp9<>?BCEFHJLNOQSUWXZp8l0TZ GjLp:=@ADGIKMPRTVY[Lp;PY~///J000&6XXXXXtree#322tree#323tree#326tree#334tree#335tree#338#p~(6#q~M (6efmnyz|}_jks!&'013?CF~HMX[pt{|~bfhi#$&')*_cef> B D E   H K M N v y { | 9 < > ? b e g h   H K M N ~'+-.1467MPRSsvxy-078gjlm *-/0XYhkmnXY#&()XYX^`a !!!"# # # #####$$$$e&h&j&k&c'f'h'i'''''C(F(H(I(X)Z)++++|,,,,:-=-?-@-----".%.'.(.....//!/"/00001 1"1#1X1Y12222X3_3a3b3333333333333E4H4J4K4444444445"5)5*566666666$7'7)7*7=7@7B7C7n7r7t7u7X8]8_8`8':+:-:.:X;Y;v;z;|;};s<v<}<~<<<<<====*?.?0?1?@@AAAA A ABBBBDDDDDDDDFFFF?GCGEGFGGGDHHHJHKHXHYHIIII$J(J*J+J2K6K8K9KLLLLLLLLMMMMGOKOMONOP P(P)P+P,P.P/PGRKRMRNRSSSSSSSSXTYTTTTTUUUVVVVVXW_WaWbWXXYXYYYYYYYYF[J[L[M[X\Y\\\\\\\X]Y]]^ ^^^$^D^F^G^O^P^Y^Z^c^d^o^p^z^~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_ _ ___"_#_,_-_8_9_;_<_H_L_V_Y_d_f_o_r_}__________________________X`[`]`^`````aaaaccccXdYdidmdodpde e e eeeeeMgNgWg[gdgkgtgggggggggggggggggggggggh hhhhh h"h#h/h3h>h?hShTh[h_hjhnhzh{hhhhhhhhhhhhhhhhhhhii ii%i+i4i5i7i=iCiDiMiQi[i\idieiqiri|i}iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijj jjjj&j)j6j8j@j[j]j^jejijnjrj{j|jjjjjjjjjjjjjjjyk}kkkkkkk`lclelflllll mmmm;m>m@mAmmmmmXn^n`nannnrntnun.p2p4p5pXpYpXqYqsqvq~qqqqqqr r r rrrrrsssssstt#t't/t0t2t3t5t6tXuYuuuuuvvvvwwwwwwwwwwwwyyyyzzzze{h{j{k{f|i|k|l|||||}}}}~~~~XYVY[\+.01XY mprs؉ۉ݉މ ьԌ֌׌:=?@XY̐ϐѐҐXYdhwzw{}~ptvwFIQRtwyzšÚ3689]`bc),./ӟ֟؟ٟhkmnơɡˡ̡WZ\]8;CDFGIJ$')*ۦަ #%&X_ab.2ADpt|}LPRSXYѮծ׮خXYXY~WZ\] XYйӹչֹ x|~+.012578FIQRTUWX2578XYgjlm #%&UXZ[X^`aILNOXYimop%(013467X_abADLMOPRSBEGHTXZ[EHJK}NQSTz}VY[\ ]`bc+.01uxz{@CEFXYX^fgjnz}y}} :>@A /2cgoprsuv XYhkstXY*-56XYXY !#$&'quwx'("*+XY26>?ABDEXYW[]^ps{|~MQST   " $ % N R T U y |    XYXY XY&)124578UY[\w{}~,0<?JNVWXYPSUV  !!""""""####$$$$I$L$N$O$$$$$%%%%X&Y&&&&&]'`'b'c'J(M(O(P(2)5)=)>)X)Y)))))X*]*_*`*+ +"+#+X+Y+++++,,,,,,,,----K.O.Q.R. /// /+///;/0?0C0D0I000000000000111 11111&1(1.1216171;1<1F1G1Q1Z1c1j1m1n1u1v1z111111111111111122222222"2#2%2&2,262:2F2P2Q2S2T2V2W2`2a2h2l2t2v2|22222D3R33333334 4!4)4_4g4444444444575?5t5}5~555555555566(6%&dfmU47EHMotae^b= A  G K u y 8 < a e  G K }&*04LPrv,0fj)-gk"&Z^ !!# ###$$d&h&b'f'''B(F(++{,,9-=---!.%...// 001 122Z3^3333333D4H444445"566#7'7<7@7m7q7X8\8&:*:u;y;r<v<==)?-?@@BBDDDDFF>GBGCHGHII#J'J1K5KLLMMFOJOP PFRJRSSTTUUZW^W YYE[I[\\]^^_W`[```aacchdlde eeeMgegjgjxk|kkk_lclll mm:m>mmmZn^nmnqn-p1prqvqr rrrssss"t'tuuvvwwwwyyzzd{h{e|i|||}}~~UY*.lp׉ۉ ЌԌ9=ːϐchvzosEIsw26\`(,ҟ֟gkšɡVZ7;#'ڦަ#Z^-2otKOЮԮ}VZ Ϲӹ w{*.15EI15~fj#TXY]HLhl$(Z^@DAESWDH|MQy}UY\`*.~tx?CZ^inx|| 9= bg gk)-pt"16VZosLP  ! M Q x | %)TXvz+0INOS !!""##$$H$L$$$%%&&\'`'I(M(1)5)))Y*]*+ +++,,--J.N. /N/V///1122T33(6333333333GeorgeVC:\Documents and Settings\George\My Documents\adms\caldua\Ordonanta nr 73 din 2002.doc3#6$6(6@IIII AV^"&6```````v```,`HUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial5& zaTahoma?5 z Courier New"1h!",!YSS20:2 Ordonanc nrGeorgeGeorgeOh+'0p , 8 DPX`hOrdonanţă nrrdoGeorgeeoreorNormalGeorge1orMicrosoft Word 9.0r@@@Ta,՜.+,D՜.+,@ hp Home?!: Ordonanţă nr TitleH 8@ _PID_HLINKSA3i lnk:LEG PRL 180 2002 0 B lnk:ORD GUV 2 2001 07`lnk:LEG PRL 326 2001 07`lnk:LEG PRL 411 2002 0Wlnk:CON PRL 1000000 1991 107 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F1Table]'nWordDocument"SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjjObjectPool FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q