Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/admbl/public_html/index.php on line 36

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/admbl/public_html/index.php:36) in /home/admbl/public_html/index.php on line 603

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/admbl/public_html/index.php:36) in /home/admbl/public_html/index.php on line 604

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/admbl/public_html/index.php:36) in /home/admbl/public_html/index.php on line 605

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/admbl/public_html/index.php:36) in /home/admbl/public_html/index.php on line 606

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/admbl/public_html/index.php:36) in /home/admbl/public_html/index.php on line 607

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/admbl/public_html/index.php:36) in /home/admbl/public_html/index.php on line 610

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/admbl/public_html/index.php:36) in /home/admbl/public_html/index.php on line 611

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/admbl/public_html/index.php:36) in /home/admbl/public_html/index.php on line 612
–ѕа°±б>ю€ lnю€€€ijkАзh€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€м•Ѕ7 шњ\4bjbjUU *ј7|7|Н€€€€€€lЪЪЪЪЪЪЪЃd*d*d*8Ь*|,ЬЃЪJdј,А@2"b2b2 4е4е4е4ХFЧFЧFЧFЧFЧFЧF$юK NЎїFЩЪе4е4е4е4е4їFYEЪЪb2 4џTJYEYEYEе4FЪb2Ъ 4ХFYEе4ХFYEИYEбEЪЪбEb2®і, @?ЫсV”«Ѓґ$d*+5фбEбEіjJ0ЪJбEцNE:цNбEYEЃЃЪЪЪЪўTop of Form HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 Bottom of Form Parlamentul Romвniei Lege nr. 65 din 22/03/2006 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 276 din 28/03/2006 privind aprobarea Ordonancei de urgenc a Guvernului nr. 143/2005 pentru modificarea _i completarea Ordonancei de urgenc a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru оnclzirea locuincei, precum _i a unor facilitci populaciei pentru plata energiei termice ††† Parlamentul Romвniei adopt prezenta lege. †††Articol unic. - Se aprob Ordonanca de urgenc a Guvernului nr. 143 din 18 octombrie 2005 pentru modificarea _i completarea Ordonancei de urgenc a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru оnclzirea locuincei, precum _i a unor facilitci populaciei pentru plata energiei termice, publicat оn Monitorul Oficial al Romвniei, Partea I, nr. 934 din 19 octombrie 2005. ††† Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romвniei, cu respectarea prevederilor art. 75 _i ale art. 76 alin. (2) din Constitucia Romвniei, republicat. ††† p. PRE^EDINTELE CAMEREI DEPUTAbILOR, PRE^EDINTELE SENATULUI DANIELA POPA NICOLAE VCROIU ††† Bucure_ti, 22 martie 2006. ††† Nr. 65. Top of Form HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 Bottom of Form Guvernul Romвniei Ordonanc de urgenc nr. 143 din 18/10/2005 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 934 din 19/10/2005 pentru modificarea _i completarea Ordonancei de urgenc a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru оnclzirea locuincei, precum _i a unor facilitci populaciei pentru plata energiei termice ††† Majorarea cu aproximativ 20% a precului nacional de referinc la energia termic conduce la necesitatea adoptrii de urgenc a unor msuri suplimentare de diminuare a efortului financiar оn bugetele populaciei. ††† Introducerea unor noi modalitci de facturare _i plat a energiei termice este o msur de urgenc, avвnd оn vedere c furnizorii au demarat operaciunile de livrare a energiei termice оn sistem centralizat pentru оnclzirea locuincei. Noul nivel al precului nacional de referinc se va aplica оncepвnd cu luna noiembrie 2005. ††† ќn acest sens, se impune adoptarea unei ordonance de urgenc a Guvernului care s permit introducerea msurilor de proteccie a populaciei оn perioada sezonului rece, cel pucin odat cu majorarea precului nacional de referinc la energia termic. ††† ќn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitucia Romвniei, republicat, ††† Guvernul Romвniei adopt prezenta ordonanc de urgenc. †††Art. I. - Ordonanca de urgenc a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru оnclzirea locuincei, precum _i a unor facilitci populaciei pentru plata energiei termice, publicat оn Monitorul Oficial al Romвniei, Partea I, nr. 119 din 25 februarie 2003, aprobat prin Legea nr. 245/2003, cu modificrile _i completrile ulterioare, se modific _i se completeaz dup cum urmeaz: †††1. La articolului 1 alineatul (1), dup litera c) se introduce o nou liter, litera d), cu urmtorul cuprins: ††† "d) facturarea _i plata оn sistem de tarifare binom." †††2. Dup articolul 1 se introduc 5 noi articole, articolele 11-15, cu urmtorul cuprins: ††† "Art. 11. - (1) ќncepвnd cu data de 1 noiembrie 2005 consumatorii de energie termic pot plti facturile de energie termic alegвnd unul dintre urmtoarele tarife: ††† a) tariful monom reprezentвnd precul nacional de referinc pentru energia termic furnizat populaciei prin sisteme centralizate; ††† b) tariful binom tip B1; ††† c) tariful binom tip B2. ††† (2) Tarifele binom prevzute la alin. (1) lit. b) _i c) sunt opcionale _i sunt prevzute оn anexa nr. 2 care face parte integrant din prezenta ordonanc de urgenc. ††† (3) Prin alegerea tarifelor binom consumatorii de energie termic beneficiaz de o reducere de 2,5% din valoarea anual total a facturilor de energie termic. ††† Art. 12. - Pвn la data de 20 octombrie 2005 autoritcile competente vor elabora procedurile privind modul de aplicare a tarifelor binom de ctre furnizorii de energie termic, care vor fi publicate оn Monitorul Oficial al Romвniei, Partea I. ††† Art. 13. - (1) Pвn la data de 15 noiembrie 2005 furnizorii de energie termic sunt obligaci s solicite _i s aprobe opciunile consumatorilor de energie termic alimentaci prin sisteme centralizate privind alegerea unuia dintre tarifele binom prevzute la art. 11 alin. (1). ††† (2) Dup data de 15 noiembrie 2005 consumatorii se pot adresa direct furnizorilor de energie termic cu cereri de solicitare a tarifelor binom, ace_tia din urm fiind obligaci s aprobe solicitrile de schimbare a tarifului оn termen de 5 zile de la оnregistrarea cererilor. ††† (3) Opciunea privind tariful binom ales rmвne neschimbat pe o perioad de 12 luni calendaristice consecutive. ††† Art. 14. - (1) ќn cazul consumatorilor de energie termic, beneficiari ai ajutorului pentru оnclzirea locuincei, opciunea privind tariful binom ales poate fi solicitat furnizorilor de energie termic pвn la data de 20 noiembrie 2005. Dup aprobarea opciunii furnizorii de energie termic vor comunica оn termen de 3 zile datele corespunztoare direcciilor de munc, solidaritate social _i familie judecene _i a municipiului Bucure_ti. ††† (2) Dup data prevzut la alin. (1) consumatorii de energie termic, beneficiari ai ajutorului pentru оnclzirea locuincei, pot adresa noi opciuni pentru tariful binom оn perioada august-septembrie 2006, care vor intra оn vigoare оncepвnd cu data de 1 noiembrie 2006. ††† (3) Aplicarea tarifului binom pentru plata facturilor de energie termic, оn cazul consumatorilor de energie termic, beneficiari ai ajutorului pentru оnclzirea locuincei, care au optat pentru acest tarif conform alin. (1), se face оncepвnd cu data de 1 ianuarie 2006. ††† Art. 15. - ќn cazul alegerii tarifelor binom prevzute la art. 11 alin. (1) lit. b) _i c), furnizorii de energie termic vor emite facturi de regularizare o dat pe an, dar nu mai devreme de 12 luni de la data alegerii tarifului _i nu mai tвrziu de 15 luni de la data alegerii tarifului." †††3. Dup articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu urmtorul cuprins: ††† "Art. 51. - Familiile _i persoanele singure cu venituri reduse, care utilizeaz pentru оnclzirea locuincei _i prepararea apei calde energie termic furnizat оn sistem centralizat _i care au optat pentru modalitatea de facturare _i plat a energiei termice оn sistem binom, beneficiaz de ajutor pentru оnclzirea locuincei pe o perioad de 12 luni, diferenciat, pentru perioada sezonului rece _i pentru restul anului. ††† (2) Pentru anul 2006 ajutorul prevzut la alin. (1) se acord оn limita sumei totale, cu titlu de ajutor pentru оnclzirea locuincei, cuvenite pentru lunile ianuarie-martie 2006. ††† (3) Cuantumul prevzut la alin. (2) se stabile_te prin hotrвre a Guvernului, оn termen de 30 de zile de la intrarea оn vigoare a prezentei ordonance de urgenc. ††† (4) Pentru ajutoarele prevzute la alin. (1) _i (2) sunt aplicabile prevederile art. 5 alin. (2)." †††4. ќn cuprinsul articolului 7 alineatul (1) textul "cuantumurile prevzute la art. 5 alin. (1) _i (2)" se оnlocuie_te cu textul "cuantumurile prevzute la art. 5 alin. (1) _i (2), precum _i la art. 51 alin. (1) _i (2)." †††5. ќn cuprinsul articolului 9 alineatul (1), articolului 13 alineatul (3), articolului 161 alineatul (1), articolului 162 alineatul (4), articolului 163 alineatul (3) _i al articolului 1616 alineatul (1) sintagma "art. 5 _i 6" se оnlocuie_te cu sintagma "art. 5, 51 _i 6". †††6. Dup articolul 1619 se introduc 4 noi articole, articolele 1620-1623, cu urmtorul cuprins: ††† "Art. 1620. - (1) Bonurile valorice se completeaz sau, dup caz, se anuleaz numai de ctre personalul autorizat din cadrul direcciilor teritoriale. ††† (2) Bonurile valorice se anuleaz оn urmtoarele situacii: ††† a) sunt deteriorate sau prezint modificri, adugri ori _tersturi; ††† b) sunt pierdute sau sustrase; ††† c) sunt restituite de ctre titulari, pe baz de proces-verbal de predare-primire, direcciilor teritoriale, оn cazul оn care cuantumul ajutorului pentru оnclzirea locuincei a fost modificat _i, dup caz, оn cazul оncetrii dreptului la ajutorul pentru оnclzirea locuincei; ††† d) nu sunt distribuite ctre titulari. ††† Art. 1621. - ќn situaciile prevzute la art. 1620 alin. (2) lit. a) _i b), titularii, asociaciile de proprietari/chiria_i, furnizorii de energie termic оn sistem centralizat _i de gaze naturale au obligacia s anunce оn scris direcciile teritoriale, оn termen de 72 de ore de la constatare, iar оn cazul sustragerii, _i organele de policie. ††† Art. 1622. - (1) Bonurile valorice anulate оn condiciile art. 1620 alin. (2) lit. a) _i d) se restituie de ctre direcciile teritoriale Companiei Nacionale "Imprimeria Nacional" - S.A. pe baz de aviz de оnsocire _i proces-verbal de predare-primire, urmвnd a fi distruse contra cost. ††† (2) Bonurile valorice distribuite ctre titularii ajutorului de оnclzire, care au fost utilizate pentru achitarea consumului de energie termic sau de gaze naturale _i care au fost returnate de ctre furnizorii de utilitci, precum _i cele restituite conform art. 1620 alin. (2) lit. c) se pstreaz de ctre direcciile teritoriale pe o perioad stabilit potrivit dispoziciilor legale. ††† Art. 1623. - (1) Bonurile valorice anulate оn condiciile prevzute la art. 1620 alin. (2) lit. b) se public de ctre direcciile teritoriale оn Monitorul Oficial al Romвniei, Partea a III-a, _i se declar nule. ††† (2) Cheltuielile pentru publicarea bonurilor valorice оn Monitorul Oficial al Romвniei, Partea a III-a, se suport dup cum urmeaz: ††† a) de ctre titular, оn cazul оn care bonurile valorice au fost pierdute din vina acestuia; ††† b) de ctre furnizor, оn cazul оn care bonurile valorice au fost pierdute dup achitarea de ctre titular a contravalorii consumului de energie termic sau de gaze naturale; ††† c) de ctre direcciile teritoriale, оn cazul оn care titularului sau furnizorului i-au fost sustrase bonurile valorice sau acestea nu se mai regsesc оn evidenca direcciei teritoriale la finalizarea Programului de acordare a ajutoarelor pentru оnclzirea locuincei pentru sezonul rece оncheiat." †††7. Dup articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 27, cu urmtorul cuprins: ††† "Art. 27. - (1) Pentru sezonul rece noiembrie 2005 - martie 2006 bonurile valorice reprezentвnd ajutorul pentru оnclzirea locuincei cu energie termic furnizat оn sistem centralizat pentru familiile _i persoanele singure care au optat pentru modalitatea de facturare _i plat prevzut la art. 1 alin. (1) lit. b) _i c) se acord dup cum urmeaz: ††† a) pвn la data de 31 octombrie 2005, bonurile aferente lunilor noiembrie _i decembrie 2005; ††† b) pвn la data de 31 decembrie 2005, bonurile aferente lunilor ianuarie, februarie _i martie 2006. ††† (2) Bonurile valorice reprezentвnd ajutorul pentru оnclzirea locuincei cu energie termic furnizat оn sistem centralizat pentru familiile _i persoanele singure care au optat pentru modalitatea de facturare _i plat prevzut la art. 1 alin. (1) lit. a) se acord integral pвn la data de 31 octombrie 2005. ††† (3) Pentru familiile _i persoanele singure, beneficiare ale ajutorului pentru оnclzirea locuincei, care au optat pentru modalitatea de facturare _i plat оn sistem binom a energiei termice furnizate оn sistem centralizat, bonurile valorice reprezentвnd ajutorul pentru оnclzirea locuincei se acord dup cum urmeaz: ††† a) pвn la data de 31 octombrie 2005, bonurile valorice aferente lunilor noiembrie _i decembrie 2005; ††† b) pвn la data de 31 decembrie 2005, bonurile valorice aferente perioadei ianuarie-octombrie 2006." †††8. Dup anexa nr. 1 se introduce anexa nr. 2, avвnd cuprinsul prevzut оn anexa care face parte integrant din prezenta ordonanc de urgenc. †††Art. II. - Ordonanca de urgenc a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru оnclzirea locuincei, precum _i a unor facilitci populaciei pentru plata energiei termice, publicat оn Monitorul Oficial al Romвniei, Partea I, nr. 119 din 25 februarie 2003, aprobat prin Legea nr. 245/2003, cu modificrile _i completrile ulterioare, precum _i cu modificrile _i completrile aduse prin prezenta ordonanc de urgenc, se va republica оn Monitorul Oficial al Romвniei, Partea I, dвndu-se textelor o nou numerotare. ††† PRIM-MINISTRU CLIN POPESCU-TRICEANU ††† Contrasemneaz: %%%%%%%%%%%%%%% Ministrul muncii, solidaritcii sociale _i familiei, Gheorghe Barbu p. Ministrul economiei _i comercului, Iuliu Winkler, ministru delegat pentru comerc Ministrul financelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vldescu ††† Bucure_ti, 18 octombrie 2005. ††† Nr. 143. †††ANEX † (Anexa nr. 2 la Ordonanca de urgenc a Guvernului nr. 5/2003) ††† Tariful binom tip B1 ††† %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Componenta Componenta Componenta Locuinca ap cald оnclzire variabil [numrul de camere] de consum B1CI B1CV B1CA %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% [lei/zi] [lei/zi/m2] [lei/Gcal] %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 1 camer 0,17 0,01 76,5 2 camere 0,25 0,01 76,5 3 camere 0,35 0,01 76,5 4 camere*) 0,5 0,01 76,5 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% †††*) Pentru locuincele cu mai mult de 4 camere se aplic valorile de la 4 camere. ††† Pentru o perioad de facturare valoarea facturii, V, exprimat оn lei, se determin cu formula urmtoare: ††† V = [B1CA+B1CI x S] x N+Q x B1CV, ††† unde: ††† S = suprafaca util a locuincei, exprimat оn m2; ††† N = numrul de zile din perioada de facturare; ††† Q = energia termic consumat оn perioada de facturare, exprimat оn Gcal. ††† Tariful binom tip B2 ††† %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Componenta Componenta Componenta Locuinca ap cald оnclzire variabil [numrul de camere] de consum B2CI B2CV B2CA %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% [lei/zi] [lei/zi/m2] [lei/Gcal] %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 1 camer 0,25 0,02 54,5 2 camere 0,36 0,02 54,5 3 camere 0,52 0,02 54,5 4 camere*) 0,7 0,02 54,5 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% †††*) Pentru locuincele cu mai mult de 4 camere se aplic valorile de la 4 camere. ††† Pentru o perioad de facturare valoarea facturii, V, exprimat оn lei, se determin cu formula urmtoare: ††† V = [B2CA+B2CI x S] x N+Q x B2CV, ††† unde: ††† S = suprafaca util a locuincei, exprimat оn m2; ††† N = numrul de zile din perioada de facturare; ††† Q = energia termic consumat оn perioada de facturare, exprimat оn Gcal. Top of Form HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 Bottom of Form Guvernul Romвniei Ordonanc de urgenc nr. 5 din 20/02/2003 privind acordarea de ajutoare pentru оnclzirea locuincei, precum _i a unor facilitci populaciei pentru plata energiei termice INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET  ††† ___________ ††† INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET Text actualizat la data de 19.10.2005 avвndu-se оn vedere urmtoarele acte: †††- O.G. nr. 87/2003 †††- O.U.G. nr. 81/2003 †††- H.G. nr. 1508/2003 †††- O.G. nr. 55/2004 †††- H.G. nr. 776/2005 †††- O.U.G. nr. 143/2005. ††† ќn temeiul art. 114 alin. (4) din Constitucie, ††† Guvernul Romвniei adopt prezenta ordonanc de urgenc. †††CAPITOLUL I † Modalitci de facturare a energiei termice †††Art. 1. - (1) Agencii economici _i serviciile publice productori _i/sau distribuitori de energie termic оn sistem centralizat, denumici оn continuare furnizori de energie termic, stabilesc pe baz de contract, оmpreun cu asociaciile de proprietari/chiria_i sau cu persoane fizice, denumite оn continuare titulari de contract de furnizare a energiei termice, modul de facturare _i de plat a contravalorii energiei termice consumate, care, dup caz, poate fi: †††a) facturarea _i plata оn tran_e lunare egale pe perioada unui an calendaristic, pe baza cantitcilor medii lunare de energie termic consumat efectiv оn anul calendaristic anterior; †††b) facturarea _i plata оn tran_e lunare egale, stabilite diferenciat оn perioada sezonului rece _i оn restul anului, pe perioada unui an calendaristic, pe baza cantitcilor medii lunare de energie termic consumat efectiv оn perioadele corespunztoare ale anului calendaristic anterior; †††c) facturarea _i plata lunar pe baza consumului efectiv. †††d) facturarea _i plata оn sistem de tarifare binom. INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET †††(2) ќncepвnd cu data de 1 ianuarie 2004 furnizorii de energie termic au obligacia s accepte, la solicitarea titularilor de contract de furnizare a energiei termice, facturarea оn condiciile prevederilor alin. (1) lit. a) sau b), dup caz. †††(3) Pentru perioada februarie-decembrie 2003 facturarea _i plata оn condiciile prevzute la alin. (1) lit. a) _i b) se fac pe baza cantitcilor medii lunare consumate оn perioada februarie-decembrie 2002. ††† __________ ††† INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET Litera d) de la alin. (1) a fost introdus prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 143/2005. †††Art. 11. - (1) ќncepвnd cu data de 1 noiembrie 2005 consumatorii de energie termic pot plti facturile de energie termic alegвnd unul dintre urmtoarele tarife: †††a) tariful monom reprezentвnd precul nacional de referinc pentru energia termic furnizat populaciei prin sisteme centralizate; †††b) tariful binom tip B1; †††c) tariful binom tip B2. †††(2) Tarifele binom prevzute la alin. (1) lit. b) _i c) sunt opcionale _i sunt prevzute оn anexa nr. 2 care face parte integrant din prezenta ordonanc de urgenc. †††(3) Prin alegerea tarifelor binom consumatorii de energie termic beneficiaz de o reducere de 2,5% din valoarea anual total a facturilor de energie termic. INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET ††† __________ ††† INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET Articolul a fost introdus prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 143/2005. †††Art. 12. - Pвn la data de 20 octombrie 2005 autoritcile competente vor elabora procedurile privind modul de aplicare a tarifelor binom de ctre furnizorii de energie termic, care vor fi publicate оn Monitorul Oficial al Romвniei, Partea I. INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET ††† __________ ††† INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET Articolul a fost introdus prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 143/2005. †††Art. 13. - (1) Pвn la data de 15 noiembrie 2005 furnizorii de energie termic sunt obligaci s solicite _i s aprobe opciunile consumatorilor de energie termic alimentaci prin sisteme centralizate privind alegerea unuia dintre tarifele binom prevzute la art. 11 alin. (1). †††(2) Dup data de 15 noiembrie 2005 consumatorii se pot adresa direct furnizorilor de energie termic cu cereri de solicitare a tarifelor binom, ace_tia din urm fiind obligaci s aprobe solicitrile de schimbare a tarifului оn termen de 5 zile de la оnregistrarea cererilor. †††(3) Opciunea privind tariful binom ales rmвne neschimbat pe o perioad de 12 luni calendaristice consecutive. INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET ††† __________ ††† INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET Articolul a fost introdus prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 143/2005. †††Art. 14. - (1) ќn cazul consumatorilor de energie termic, beneficiari ai ajutorului pentru оnclzirea locuincei, opciunea privind tariful binom ales poate fi solicitat furnizorilor de energie termic pвn la data de 20 noiembrie 2005. Dup aprobarea opciunii furnizorii de energie termic vor comunica оn termen de 3 zile datele corespunztoare direcciilor de munc, solidaritate social _i familie judecene _i a municipiului Bucure_ti. †††(2) Dup data prevzut la alin. (1) consumatorii de energie termic, beneficiari ai ajutorului pentru оnclzirea locuincei, pot adresa noi opciuni pentru tariful binom оn perioada august-septembrie 2006, care vor intra оn vigoare оncepвnd cu data de 1 noiembrie 2006. †††(3) Aplicarea tarifului binom pentru plata facturilor de energie termic, оn cazul consumatorilor de energie termic, beneficiari ai ajutorului pentru оnclzirea locuincei, care au optat pentru acest tarif conform alin. (1), se face оncepвnd cu data de 1 ianuarie 2006. INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET ††† __________ ††† INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET Articolul a fost introdus prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 143/2005. †††Art. 15. - ќn cazul alegerii tarifelor binom prevzute la art. 11 alin. (1) lit. b) _i c), furnizorii de energie termic vor emite facturi de regularizare o dat pe an, dar nu mai devreme de 12 luni de la data alegerii tarifului _i nu mai tвrziu de 15 luni de la data alegerii tarifului. INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET ††† __________ ††† INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET Articolul a fost introdus prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 143/2005. †††Art. 2. - (1) Pentru situaciile prevzute la art. 1 alin. (1) lit. a) _i b) furnizorii de energie termic vor comunica titularilor de contract de furnizare a energiei termice, pвn la data de 15 februarie a anului оn curs, consumul efectiv оnregistrat оn anul calendaristic оncheiat, precum _i eventualele diference de regularizat. †††(2) Sumele rezultate din regularizare, datorate titularilor de contract de furnizare a energiei termice de ctre furnizorii de energie termic, se deduc din valoarea facturii pe luna urmtoare. †††(3) Sumele rezultate din regularizare, datorate de ctre titularii de contract furnizorilor de energie termic, se pltesc, оncepвnd cu luna martie, integral sau e_alonat, pвn la data de 31 iulie a anului оn curs, conform оncelegerii dintre prci. †††(4) ќn situacia оn care sumele rezultate din regularizare nu sunt pltite la termenele prevzute la alin. (2) _i (3), titularii de contract de furnizare a energiei termice sau furnizorii de energie termic pltesc penalitci de оntвrziere egale cu cele percepute pentru neplata obligaciilor ctre bugetul de stat. †††Art. 3. - (1) Subvenciile cuvenite pentru acoperirea diferencelor stabilite оntre precul local, mai mare, al gigacaloriei _i precul nacional de referinc se acord lunar de ctre ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, оn funccie de modul de facturare _i de plat a energiei termice livrate populaciei, prevzut la art. 1 alin. (1). †††(2) Pentru situaciile prevzute la art. 1 alin. (1) lit. a) _i b) regularizarea subvenciilor se face pвn la data de 15 februarie a anului оn curs, pe baza deconturilor justificative privind consumul de energie termic pe anul anterior. †††Art. 4. - Persoanele fizice _i juridice beneficiare ale serviciului de furnizare a energiei termice produse оn sistem centralizat sunt obligate s achite contravaloarea facturilor reprezentвnd energia termic furnizat, оn termen de 15 zile lucrtoare de la data expedierii facturii prin po_t, certificat prin оnscrisul de pe _tampila po_tei, sau оn termen de 15 zile lucrtoare de la data confirmrii de primire, оn cazul transmiterii facturii prin curier/delegat. †††CAPITOLUL II INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET † Ajutoare pentru оnclzirea locuincei ††† __________ ††† INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET Capitolul II, cuprinzвnd art. 5-1619, a fost modificat prin art. I pct. 1 din O.G. nr. 55/2004. †††SECbIUNEA 1 † Condicii de acordare _i cuantumul ajutorului pentru оnclzirea locuincei †††Art. 5. - (1) Familiile _i persoanele singure cu venituri reduse, care utilizeaz pentru оnclzirea locuincei _i prepararea apei calde energie termic furnizat оn sistem centralizat, pentru perioada sezonului rece 1 noiembrie 2005 - 31 martie 2006, beneficiaz de ajutor lunar dup cum urmeaz: †††a) familiilor _i persoanelor singure al cror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaz pвn la 110 lei (RON) li se acord lunar o sum de 223 lei (RON) pe o perioad de 5 luni, оn cazul оn care ajutorul se acord numai оn perioada sezonului rece, sau de 92 lei (RON) оn situacia оn care ajutorul se acord pe o perioad de 12 luni; †††b) familiilor _i persoanelor singure al cror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaz оntre 110 lei (RON) _i 150 lei (RON) li se acord lunar o sum de 145 lei (RON) pe o perioad de 5 luni, оn cazul оn care ajutorul se acord numai оn perioada sezonului rece, sau de 60 lei (RON) оn situacia оn care ajutorul se acord pe o perioad de 12 luni; †††c) familiilor _i persoanelor singure al cror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaz оntre 150 lei (RON) _i 190 lei (RON) li se acord lunar o sum de 97 lei (RON) pe o perioad de 5 luni, оn cazul оn care ajutorul se acord numai оn perioada sezonului rece, sau de 40 lei (RON) оn situacia оn care ajutorul se acord pe o perioad de 12 luni; †††d) familiilor _i persoanelor singure al cror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaz оntre 190 lei (RON) _i 225 lei (RON) li se acord lunar o sum de 65 lei (RON) pe o perioad de 5 luni, оn cazul оn care ajutorul se acord numai оn perioada sezonului rece, sau de 27 lei (RON) оn situacia оn care ajutorul se acord pe o perioad de 12 luni; †††e) familiilor _i persoanelor singure al cror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaz оntre 225 lei (RON) _i 260 lei (RON) li se acord lunar o sum de 49 lei (RON) pe o perioad de 5 luni, оn cazul оn care ajutorul se acord numai оn perioada sezonului rece, sau de 20 lei (RON) оn situacia оn care ajutorul se acord pe o perioad de 12 luni; †††f) familiilor _i persoanelor singure al cror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaz оntre 260 lei (RON) _i 310 lei (RON) li se acord lunar o sum de 32 lei (RON) pe o perioad de 5 luni, оn cazul оn care ajutorul se acord numai оn perioada sezonului rece, sau de 14 lei (RON) оn situacia оn care ajutorul se acord pe o perioad de 12 luni. INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET †††(2) Pentru familiile _i persoanele singure prevzute la alin. (1) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificrile _i completrile ulterioare, ajutorul pentru оnclzirea locuincei se majoreaz cu 20% din valoarea acestuia. †††(3) Ajutoarele pentru оnclzirea locuincei se acord pe o perioad de 12 luni оn situacia оn care beneficiarii au optat pentru facturare оn condiciile prevzute la art. 1 alin. (1) lit. a). †††(4) Ajutoarele pentru оnclzirea locuincei se acord pe o perioad de 5 luni оn situacia оn care beneficiarii au optat pentru facturare оn condiciile prevzute la art. 1 alin. (1) lit. b) _i c). ††† __________ ††† INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET Alineatul (1) a fost modificat prin art. 1 din H.G. nr. 776/2005. †††Art. 51. - Familiile _i persoanele singure cu venituri reduse, care utilizeaz pentru оnclzirea locuincei _i prepararea apei calde energie termic furnizat оn sistem centralizat _i care au optat pentru modalitatea de facturare _i plat a energiei termice оn sistem binom, beneficiaz de ajutor pentru оnclzirea locuincei pe o perioad de 12 luni, diferenciat, pentru perioada sezonului rece _i pentru restul anului. †††(2) Pentru anul 2006 ajutorul prevzut la alin. (1) se acord оn limita sumei totale, cu titlu de ajutor pentru оnclzirea locuincei, cuvenite pentru lunile ianuarie-martie 2006. †††(3) Cuantumul prevzut la alin. (2) se stabile_te prin hotrвre a Guvernului, оn termen de 30 de zile de la intrarea оn vigoare a prezentei ordonance de urgenc. †††(4) Pentru ajutoarele prevzute la alin. (1) _i (2) sunt aplicabile prevederile art. 5 alin. (2). INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET ††† __________ ††† INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET Articolul a fost introdus prin art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 143/2005. †††Art. 6. - (1) Familiile _i persoanele singure cu venituri reduse, care utilizeaz pentru оnclzirea locuincei gaze naturale, beneficiaz de ajutor lunar pentru оnclzirea locuincei pe perioada sezonului rece, оn lunile noiembrie _i decembrie 2005, dup cum urmeaz: †††a) familiilor _i persoanelor singure al cror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaz pвn la 110 lei (RON) li se acord lunar o sum de 160 lei (RON); †††b) familiilor _i persoanelor singure al cror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaz оntre 110 lei (RON) _i 150 lei (RON) li se acord lunar o sum de 98 lei (RON); †††c) familiilor _i persoanelor singure al cror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaz оntre 150 lei (RON) _i 190 lei (RON) li se acord lunar o sum de 71 lei (RON); †††d) familiilor _i persoanelor singure al cror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaz оntre 190 lei (RON) _i 225 lei (RON) li se acord lunar o sum de 51 lei (RON); †††e) familiilor _i persoanelor singure al cror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaz оntre 225 lei (RON) _i 260 lei (RON) li se acord lunar o sum de 41 lei (RON); †††f) familiilor _i persoanelor singure al cror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaz оntre 260 lei (RON) _i 310 lei (RON) li se acord lunar o sum de 20 lei (RON). INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET †††(2) Familiile _i persoanele singure cu venituri reduse, care utilizeaz pentru оnclzirea locuincei gaze naturale, beneficiaz de ajutor lunar pentru оnclzirea locuincei pe perioada sezonului rece, оn lunile ianuarie, februarie _i martie 2006, dup cum urmeaz: †††a) familiilor _i persoanelor singure al cror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaz pвn la 110 lei (RON) li se acord lunar o sum de 178 lei (RON); †††b) familiilor _i persoanelor singure al cror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaz оntre 110 lei (RON) _i 150 lei (RON) li se acord lunar o sum de 108 lei (RON); †††c) familiilor _i persoanelor singure al cror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaz оntre 150 lei (RON) _i 190 lei (RON) li se acord lunar o sum de 79 lei (RON); †††d) familiilor _i persoanelor singure al cror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaz оntre 190 lei (RON) _i 225 lei (RON) li se acord lunar o sum de 56 lei (RON); †††e) familiilor _i persoanelor singure al cror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaz оntre 225 lei (RON) _i 260 lei (RON) li se acord lunar o sum de 45 lei (RON); †††f) familiilor _i persoanelor singure al cror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaz оntre 260 lei (RON) _i 310 lei (RON) li se acord lunar o sum de 22 lei (RON). INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET ††† __________ ††† INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET Alineatul (1) a fost modificat prin art. 2 alin. (1) din H.G. nr. 776/2005. †††- Alineatul (2) a fost modificat prin art. 2 alin. (2) din H.G. nr. 776/2005. †††Art. 7. - (1) Ajutorul pentru оnclzirea locuincei se acord оn cuantumurile prevzute la art. 5 alin. (1) _i (2), precum _i la art. 51 alin. (1) _i (2), dar nu mai mult decвt cheltuielile cu energia termic utilizat оn scopul оnclzirii locuincei _i preparrii apei calde. †††(2) Ajutorul pentru оnclzirea locuincei se acord оn cuantumurile prevzute la art. 6, dar nu mai mult decвt valoarea facturii individuale sau, dup caz, a cheltuielilor efectiv repartizate pentru cantitatea de gaze naturale folosit оn perioada sezonului rece. ††† __________ ††† INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 4 din O.U.G. nr. 143/2005. †††Art. 8. - Familiile _i persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutor social оn condiciile prevzute de Legea nr. 416/2001, cu modificrile _i completrile ulterioare, _i care utilizeaz pentru оnclzirea locuincei lemne, crbuni _i combustibili petrolieri beneficiaz de ajutor pentru оnclzirea locuincei, оn perioada sezonului rece 1 noiembrie 2005 - 31 martie 2006, este de 48 lei (RON) lunar. ††† __________ ††† INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET Articolul a fost modificat prin art. 3 din H.G. nr. 776/2005. †††Art. 9. - (1) ќn sensul art. 5, 51 _i 6, prin familie se оncelege socul, socia _i alte persoane care au acela_i domiciliu sau re_edinc ori care locuiesc оmpreun, sunt оnscrise оn cartea de imobil _i sunt luate оn calcul la stabilirea cheltuielilor pentru оntrecinerea locuincei. INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET †††(2) Prin persoan singur se оncelege persoana care a оmplinit vвrsta de 16 ani, locuie_te _i se gospodre_te singur. ††† __________ ††† INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 5 din O.U.G. nr. 143/2005. †††Art. 10. - (1) Limitele de venituri pentru acordarea ajutorului pentru оnclzirea locuincei, precum _i nivelul acestuia se corecteaz оn funccie de evolucia precurilor _i se aprob prin hotrвre a Guvernului. †††(2) Ajutoarele pentru оnclzirea locuincei, acordate оn condiciile prezentei ordonance de urgenc, nu se iau оn calcul la stabilirea altor drepturi _i obligacii. †††Art. 11. - ќn sensul prezentei ordonance de urgenc, prin sezon rece se оncelege perioada de 5 luni cuprins оntre data de 1 noiembrie a anului curent _i data de 31 martie a anului urmtor, iar perioada de 12 luni reprezint anul calendaristic. †††Art. 12. - Ajutorul pentru оnclzirea locuincei pentru familiile _i persoanele singure care utilizeaz energie termic furnizat оn sistem centralizat sau gaze naturale se acord sub form de bonuri valorice. †††Art. 13. - (1) Bonurile valorice sunt documente cu regim special, care se emit de ctre Ministerul Muncii, Solidaritcii Sociale _i Familiei _i se distribuie titularilor de ajutor pentru оnclzirea locuincei prin direcciile pentru dialog, familie _i solidaritate social judecene, respectiv a municipiului Bucure_ti, denumite оn continuare direccii teritoriale. †††(2) Tiprirea bonurilor valorice se va face potrivit prevederilor Ordonancei de urgenc a Guvernului nr. 199/2000 privind оnfiincarea Companiei Nacionale ЂImprimeria Nacionalї - S.A., aprobat cu modificri prin Legea nr. 402/2001, cu modificrile _i completrile ulterioare. †††(3) Bonurile valorice sunt de culoare maro pentru energia termic furnizat оn sistem centralizat _i de culoare albastr pentru gaze naturale, sunt prevzute cu elemente de securizare _i au tiprite cuantumurile ajutoarelor prevzute la art. 5, 51 _i 6. INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET †††(4) Modelul bonurilor valorice este prevzut оn anexa care face parte integrant din prezenta ordonanc de urgenc. ††† __________ ††† INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET Alineatul (3) a fost modificat prin art. I pct. 5 din O.U.G. nr. 143/2005. †††SECbIUNEA a 2-a † Modul de stabilire _i de acordare a ajutorului pentru оnclzirea locuincei cu energie termic furnizat оn sistem centralizat sau cu gaze naturale †††Art. 14. - (1) Ajutorul pentru оnclzirea locuincei se acord pe baz de cerere, оnsocit de declaracia pe propria rspundere privind componenca familiei _i veniturile acesteia. †††(2) Titularul ajutorului pentru оnclzirea locuincei este persoana care a completat cererea, iar beneficiarul este familia sau persoana singur prevzut la art. 9. †††(3) Titularul ajutorului pentru оnclzirea locuincei este proprietarul locuincei sau titularul contractului de оnchiriere al acesteia ori alt membru de familie major _i legal оmputernicit de ctre proprietarul locuincei sau de titularul contractului de оnchiriere ori, dup caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a оmplinit vвrsta de 18 ani. †††Art. 15. - (1) Pвn la data de 31 august a fiecrui an, furnizorii de energie termic оn sistem centralizat _i de gaze naturale au obligacia s transmit direcciilor teritoriale lista titularilor de contracte de furnizare a energiei termice оn sistem centralizat _i a gazelor naturale din rвndul populaciei, precum _i lista beneficiarilor de ajutoare pentru оnclzirea locuincei din sezonul rece anterior. †††(2) ќn termenul prevzut la alin. (1) primarii au obligacia s transmit direcciilor teritoriale lista beneficiarilor de ajutor social оn condiciile Legii nr. 416/2001, cu modificrile _i completrile ulterioare, care utilizeaz pentru оnclzirea locuincei energia termic furnizat оn sistem centralizat. †††Art. 16. - (1) Formularele tipizate concinвnd cererile _i declaraciile pe propria rspundere se transmit de ctre direcciile teritoriale titularilor de contracte de furnizare a energiei termice оn sistem centralizat _i a gazelor naturale, respectiv consumatorilor individuali sau asociaciilor de proprietari/chiria_i, dup caz, pвn la data de 15 septembrie a fiecrui an. †††(2) Formularele tipizate de cerere _i declaracie pe propria rspundere se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonance de urgenc. †††(3) Formularele tipizate de cerere _i declaracie pe propria rspundere sunt оnsocite _i de procedura de acordare a ajutorului pentru оnclzirea locuincei. †††Art. 161. - Familiile _i persoanele singure care оndeplinesc condiciile prevzute la art. 5, 51 _i 6 transmit direcciei teritoriale оn a crei raz teritorial se afl locuinca de domiciliu sau de re_edinc, pвn la data de 15 octombrie a fiecrui an, individual, prin asociaciile de proprietari/chiria_i, prin po_t sau prin po_ta electronic, cu confirmare de primire, cererile _i declaraciile pe propria rspundere completate. INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET ††† __________ ††† INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET Articolul a fost modificat prin art. I pct. 5 din O.U.G. nr. 143/2005. †††Art. 162. - (1) Cererea pentru acordarea dreptului la ajutorul pentru оnclzirea locuincei se aprob sau se respinge prin decizie a directorului executiv al direcciei teritoriale. †††(2) Prin decizie a directorului executiv al direcciei teritoriale de aprobare a dreptului la ajutorul pentru оnclzirea locuincei se stabile_te _i cuantumul lunar al acestuia. †††(3) Aprobarea dreptului la ajutorul pentru оnclzirea locuincei se face pentru toat perioada sezonului rece. †††(4) ќn situacia оn care familiile _i persoanele singure оndeplinesc condiciile prevzute la art. 5, 51 _i 6 pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru оnclzirea locuincei se face оncepвnd cu luna depunerii cererii. INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET ††† __________ ††† INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET Alineatul (4) a fost modificat prin art. I pct. 5 din O.U.G. nr. 143/2005. †††Art. 163. - (1) Pвn la data de 31 octombrie a fiecrui an, decizia prevzut la art. 162 alin. (2) se transmite titularilor de ajutor pentru оnclzirea locuincei, оnsocit de bonurile valorice reprezentвnd ajutorul pentru оnclzirea locuincei aprobat pentru perioada sezonului rece. †††(2) ќn termenul prevzut la alin. (1) direcciile teritoriale vor comunica solicitancilor care nu оndeplinesc condiciile de acordare a ajutorului pentru оnclzirea locuincei decizia directorului executiv al direcciei teritoriale privind respingerea cererii. †††(3) ќn termenul prevzut la alin. (1) direcciile teritoriale vor transmite furnizorilor de energie termic оn sistem centralizat _i de gaze naturale, precum _i asociaciilor de proprietari/chiria_i situacia centralizatoare privind titularii ajutoarelor _i sumele aprobate cu acest titlu, оn condiciile art. 5, 51 _i 6. INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET ††† __________ ††† INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET Alineatul (3) a fost modificat prin art. I pct. 5 din O.U.G. nr. 143/2005. †††Art. 164. - (1) Titularii ajutoarelor pentru оnclzirea locuincei sunt obligaci s comunice direcciilor teritoriale orice modificare intervenit оn componenca familiei _i a veniturilor acesteia, оn termen de 5 zile de la data modificrii. †††(2) Comunicarea modificrilor prevzute la alin. (1) se va face prin depunerea la direccia teritorial a unui nou formular de cerere _i declaracie pe propria rspundere. †††(3) ќn cazul modificrilor prevzute la alin. (1), directorii executivi ai direcciilor teritoriale vor emite noi decizii privind modificarea cuantumului ajutorului pentru оnclzirea locuincei sau, dup caz, оncetarea dreptului la ajutor. †††(4) Direcciile teritoriale vor transmite titularilor ajutoarelor pentru оnclzirea locuincei deciziile prevzute la alin. (3), оn termen de 10 zile de la data comunicrii modificrilor prevzute la alin. (1). †††(5) Modificarea cuantumului sau, dup caz, оncetarea dreptului la ajutorul pentru оnclzirea locuincei se face оncepвnd cu luna urmtoare comunicrii de ctre titulari a modificrilor prevzute la alin. (1). †††(6) ќn termenul prevzut la alin. (4) direcciile teritoriale vor transmite furnizorilor de energie termic оn sistem centralizat _i de gaze naturale, precum _i asociaciilor de proprietari/chiria_i situacia privind modificarea cuantumului sau, dup caz, оncetarea dreptului la ajutor. †††Art. 165. - Lunar, furnizorii de energie termic оn sistem centralizat _i de gaze naturale transmit consumatorilor individuali, titulari de contracte, facturile reprezentвnd consumul de energie termic sau de gaze naturale _i, dup caz, suma de plat calculat ca diferenc оntre contravaloarea consumului _i ajutorul pentru оnclzirea locuincei aprobat de direccia teritorial. †††Art. 166. - (1) Lunar, furnizorii de energie termic оn sistem centralizat _i de gaze naturale transmit asociaciilor de proprietari/chiria_i, titulare de contracte de furnizare a energiei termice оn sistem centralizat _i a gazelor naturale, factura reprezentвnd consumul la nivelul asociaciei de proprietari/chiria_i, оnsocit de un borderou cuprinzвnd consumatorii din cadrul asociaciei _i ajutoarele aprobate pentru ace_tia de ctre direccia teritorial. †††(2) Lunar, оn termen de 10 zile de la primirea facturii, asociaciile de proprietari/chiria_i au obligacia de a defalca cheltuielile privind energia termic furnizat оn sistem centralizat sau gazele naturale, pe consumatori individuali, _i de a completa borderoul transmis de furnizori cu sumele de plat calculate ca diferenc оntre contravaloarea consumului _i ajutorul pentru оnclzirea locuincei stabilit оn condiciile art. 7. †††(3) Furnizorii de energie termic оn sistem centralizat _i de gaze naturale au obligacia s preia de la asociaciile de proprietari/chiria_i borderoul prevzut la alin. (2). †††Art. 167. - Ajutorul pentru оnclzirea locuincei este calculat pe baza facturilor, dup cum urmeaz: †††a) la nivelul prevzut de art. 5 _i 6, dac suma rezultat din factur este mai mare sau egal cu acest nivel; †††b) la nivelul din factur, dac acesta este mai mic decвt cel prevzut la art. 5 _i 6. †††Art. 168. - (1) Suma reprezentвnd contravaloarea facturilor emise de furnizori pentru consumul de energie termic sau de gaze naturale se achit de ctre titularul de contract de furnizare a energiei termice оn sistem centralizat _i a gazelor naturale cu bonuri valorice _i, dup caz, оn numerar. †††(2) Furnizorii de energie termic оn sistem centralizat _i de gaze naturale au obligacia s accepte plata facturilor sub forma prevzut la alin. (1). †††Art. 169. - (1) Lunar, pe baza facturilor prevzute la art. 165 _i a borderoului mencionat la art. 166 alin. (2), furnizorii оntocmesc situacia centralizatoare privind sumele reprezentвnd ajutoarele pentru оnclzirea locuincei, pe care o transmit direcciei teritoriale оnsocit de bonurile valorice. †††(2) Situacia prevzut la alin. (1) reprezint document de plat pe baza cruia direcciile teritoriale achit sumele solicitate de furnizori. †††(3) Pentru consumatorii individuali sau asociaciile de proprietari/chiria_i, titulare de contracte de furnizare a energiei termice оn sistem centralizat sau a gazelor naturale, sumele cu titlu de ajutor pentru оnclzirea locuincei sunt solicitate de furnizori dup cum urmeaz: †††a) la valoarea nominal a bonurilor valorice, оn cazul оn care suma facturat reprezentвnd contravaloarea consumului efectiv este mai mare sau egal cu ajutorul; †††b) la nivelul sumei facturate reprezentвnd contravaloarea consumului efectiv, оn cazul оn care aceasta este mai mic decвt valoarea nominal a bonurilor valorice. †††Art. 1610. - Sumele оn numerar reprezentвnd cheltuielile pentru оnclzirea locuincei, aferente consumului de energie termic sau de gaze naturale, pltite direct de titularii de contract de furnizare a energiei termice sau a gazelor naturale, subvenciile achitate furnizorilor de energie termic de ctre autoritcile administraciei publice locale, precum _i ajutoarele pentru оnclzirea locuincei, achitate de direcciile teritoriale, se vor colecta оn conturile de tip ESCROW, deschise la bnci de ctre distribuitorii _i productorii de energie termic sau de gaze naturale. †††SECbIUNEA a 3-a † Modul de stabilire _i de acordare a ajutorului pentru оnclzirea locuincei cu lemne, crbuni, combustibili petrolieri †††Art. 1611. - (1) Pвn la data de 30 septembrie a fiecrui an, primarii au obligacia s оntocmeasc lista cu beneficiarii de ajutor social care utilizeaz pentru оnclzirea locuincei lemne, crbuni, combustibili petrolieri, pe baza documentaciei depuse la stabilirea ajutorului social. †††(2) Pe baza listei prevzute la alin. (1), primarii emit dispoziciile privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru оnclzirea locuincei, pe care le transmit titularilor de ajutor social pвn la data de 15 octombrie a fiecrui an. †††Art. 1612. - (1) Dreptul la ajutorul pentru оnclzirea locuincei se stabile_te o singur dat pentru toat perioada sezonului rece. †††(2) Plata ajutorului pentru оnclzirea locuincei, prevzut la art. 8, se efectueaz integral, o singur dat, pвn la data de 31 octombrie a fiecrui an, pentru toat perioada sezonului rece. †††(3) Data plcii ajutorului pentru оnclzirea locuincei _i modalitatea de plat a acestuia se stabilesc de ctre primar prin dispozicie care se aduce la cuno_tinc titularilor. †††Art. 1613. - (1) Familiile _i persoanele singure pentru care dreptul la ajutorul social este stabilit оn cursul lunilor octombrie _i noiembrie ale fiecrui an au dreptul la ajutor pentru оnclzirea locuincei pentru toat perioada sezonului rece. †††(2) ќn cazul familiilor _i persoanelor singure pentru care s-a stabilit dreptul la ajutor social dup data de 30 noiembrie a fiecrui an, ajutorul pentru оnclzirea locuincei, prevzut la art. 8, se acord оncepвnd cu luna оn care s-a stabilit dreptul la ajutor social. †††(3) Dispozicia primarului de stabilire a dreptului la ajutorul pentru оnclzirea locuincei оn situaciile prevzute la alin. (1) _i (2) se comunic titularului o dat cu dispozicia privind stabilirea dreptului la ajutorul social. †††Art. 1614. - Plata ajutorului pentru оnclzirea locuincei, stabilit оn condiciile art. 1613, se efectueaz integral, o singur dat, pentru toat perioada aprobat, оn termen de 15 zile de la data stabilirii dreptului. †††Art. 1615. - Pentru familiile _i persoanele singure crora le оnceteaz dreptul la ajutor social pe parcursul sezonului rece, dreptul la ajutorul pentru оnclzirea locuincei оnceteaz оn luna urmtoare, iar sumele pltite necuvenit cu acest titlu se recupereaz оn condiciile legii. †††SECbIUNEA a 4-a † Financare, verificare _i monitorizare †††Art. 1616. - (1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru оnclzirea locuincei, prevzut la art. 5, 51 _i 6, se asigur din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritcii Sociale _i Familiei. INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET †††(2) Cheltuielile privind tiprirea bonurilor valorice, a celorlalte formulare prevzute de prezenta ordonanc de urgenc, cheltuielile de transmitere a acestora _i orice alte cheltuieli ocazionate de acordarea ajutoarelor pentru оnclzirea locuincei cu energie termic оn sistem centralizat _i cu gaze naturale, precum _i cheltuielile legate de informarea populaciei cu privire la drepturile prevzute de prezenta ordonanc de urgenc se asigur din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritcii Sociale _i Familiei. ††† __________ ††† INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 5 din O.U.G. nr. 143/2005. †††Art. 1617. - Fondurile necesare plcii ajutoarelor pentru оnclzirea locuincei, prevzute la art. 8, precum _i pentru cheltuielile administrative se asigur din bugetele locale, inclusiv din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale. †††Art. 1618. - (1) Pentru verificarea veridicitcii datelor оnscrise оn declaraciile pe propria rspundere privind componenca familiei _i veniturile acesteia, directorii executivi ai direcciilor teritoriale pot dispune, dup stabilirea dreptului la ajutorul pentru оnclzirea locuincei, efectuarea prin sondaj de anchete sociale. †††(2) ќn situacia оn care familia sau persoana singur beneficiar de ajutor pentru оnclzirea locuincei refuz s furnizeze informaciile _i documentele necesare pentru оntocmirea anchetei sociale, dreptul la ajutorul pentru оnclzirea locuincei оnceteaz оncepвnd cu luna urmtoare, iar sumele pltite necuvenit cu acest titlu se recupereaz оn condiciile legii. †††Art. 1619. - (1) Ministerul Muncii, Solidaritcii Sociale _i Familiei monitorizeaz aplicarea prevederilor prezentei ordonance de urgenc cu privire la acordarea ajutorului pentru оnclzirea locuincei. †††(2) La solicitarea direcciilor teritoriale, primarii, furnizorii/distribuitorii de energie termic _i de gaze naturale, celelalte institucii implicate, precum _i asociaciile de proprietari/chiria_i au obligacia de a furniza date _i informacii cu privire la aplicarea prevederilor prezentei ordonance de urgenc. †††Art. 1620. - (1) Bonurile valorice se completeaz sau, dup caz, se anuleaz numai de ctre personalul autorizat din cadrul direcciilor teritoriale. †††(2) Bonurile valorice se anuleaz оn urmtoarele situacii: †††a) sunt deteriorate sau prezint modificri, adugri ori _tersturi; †††b) sunt pierdute sau sustrase; †††c) sunt restituite de ctre titulari, pe baz de proces-verbal de predare-primire, direcciilor teritoriale, оn cazul оn care cuantumul ajutorului pentru оnclzirea locuincei a fost modificat _i, dup caz, оn cazul оncetrii dreptului la ajutorul pentru оnclzirea locuincei; †††d) nu sunt distribuite ctre titulari. INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET ††† __________ ††† INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET Articolul a fost introdus prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 143/2005. †††Art. 1621. - ќn situaciile prevzute la art. 1620 alin. (2) lit. a) _i b), titularii, asociaciile de proprietari/chiria_i, furnizorii de energie termic оn sistem centralizat _i de gaze naturale au obligacia s anunce оn scris direcciile teritoriale, оn termen de 72 de ore de la constatare, iar оn cazul sustragerii, _i organele de policie. INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET ††† __________ ††† INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET Articolul a fost introdus prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 143/2005. †††Art. 1622. - (1) Bonurile valorice anulate оn condiciile art. 1620 alin. (2) lit. a) _i d) se restituie de ctre direcciile teritoriale Companiei Nacionale "Imprimeria Nacional" - S.A. pe baz de aviz de оnsocire _i proces-verbal de predare-primire, urmвnd a fi distruse contra cost. †††(2) Bonurile valorice distribuite ctre titularii ajutorului de оnclzire, care au fost utilizate pentru achitarea consumului de energie termic sau de gaze naturale _i care au fost returnate de ctre furnizorii de utilitci, precum _i cele restituite conform art. 1620 alin. (2) lit. c) se pstreaz de ctre direcciile teritoriale pe o perioad stabilit potrivit dispoziciilor legale. INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET ††† __________ ††† INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET Articolul a fost introdus prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 143/2005. †††Art. 1623. - (1) Bonurile valorice anulate оn condiciile prevzute la art. 1620 alin. (2) lit. b) se public de ctre direcciile teritoriale оn Monitorul Oficial al Romвniei, Partea a III-a, _i se declar nule. †††(2) Cheltuielile pentru publicarea bonurilor valorice оn Monitorul Oficial al Romвniei, Partea a III-a, se suport dup cum urmeaz: †††a) de ctre titular, оn cazul оn care bonurile valorice au fost pierdute din vina acestuia; †††b) de ctre furnizor, оn cazul оn care bonurile valorice au fost pierdute dup achitarea de ctre titular a contravalorii consumului de energie termic sau de gaze naturale; †††c) de ctre direcciile teritoriale, оn cazul оn care titularului sau furnizorului i-au fost sustrase bonurile valorice sau acestea nu se mai regsesc оn evidenca direcciei teritoriale la finalizarea Programului de acordare a ajutoarelor pentru оnclzirea locuincei pentru sezonul rece оncheiat. INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET ††† __________ ††† INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET Articolul a fost introdus prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 143/2005. †††CAPITOLUL III † Facilitci acordate populaciei pentru plata energiei termice †††Art. 17. - (1) ќn perioada ianuarie-martie 2003 titularii contractelor de furnizare a energiei termice care nu оnregistreaz restance din perioadele anterioare beneficiaz de o reducere cu 10% din valoarea sumelor facturate pe luna curent, оn cazul оn care au achitat оn termenul scadent contravaloarea integral a acestora. †††(2) Reducerea prevzut la alin. (1) se evidenciaz _i se opereaz оn factura lunii urmtoare _i se suport din subvenciile cuvenite pentru acoperirea diferencelor de prec _i de tarif la energia termic livrat populaciei. †††(3) Asociaciile de proprietari/chiria_i, dup caz, vor repartiza suma rezultat din aplicarea facilitcii prevzute la alin. (1) numai familiilor sau persoanelor singure care au achitat integral _i la termen obligaciile de plat a оntrecinerii. †††(4) Prevederile alin. (1), (2) _i (3) nu se aplic оn cazul titularilor de contract de furnizare a energiei termice crora li se factureaz energia termic consumat pe lunile februarie _i martie 2003 оn condiciile prevzute la art. 1 alin. (1) lit. a) _i b). †††Art. 18. - (1) ќn cazul оn care titularii de contract de furnizare a energiei termice au achitat sau о_i achit la termenele scadente facturile pentru plata energiei termice, precum _i sumele restante, fr penalitci, pвn la data de 31 martie 2003, beneficiaz de amвnare оn vederea scutirii de la plata penalitcilor facturate de furnizorii de energie termic. †††(2) ќn situacia оn care оn perioada urmtoare, pвn la data de 31 decembrie 2004, beneficiarii de amвnare оn vederea scutirii de la plata penalitcilor nu о_i achit facturile de energie termic la termenele scadente, ace_tia vor fi obligaci s plteasc _i penalitcile amвnate оn condiciile alin. (1). †††(3) ќn situacia оn care pвn la data de 31 decembrie 2004 beneficiarii de amвnare оn vederea scutirii de la plata penalitcilor о_i achit facturile de energie termic la termenele scadente, ace_tia sunt scutici de la plata penalitcilor. †††Art. 19. - (1) Autoritcile administraciei publice locale vor identifica, pвn la data de 1 martie 2003, dintre restancierii la plata оntrecinerii, pe baz de anchete sociale, familiile _i persoanele pentru care s-a stabilit dreptul la venit minim garantat _i care vor putea beneficia de acordarea unor ajutoare de urgenc, оn temeiul art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001, оn vederea stingerii datoriei ctre furnizorii de energie termic. †††(2) Sumele necesare pentru plata ajutoarelor de urgenc stabilite оn condiciile alin. (1) se asigur de la bugetul de stat, din Fondul de rezerv bugetar la dispozicia Guvernului pe anul 2003. †††(3) Autoritcile administraciei publice locale оmpreun cu furnizorii de energie termic vor lua msurile legale pentru recuperarea debitelor de la ru-platnici. †††CAPITOLUL IV † Sancciuni †††Art. 20. - Declararea unui numr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decвt cele reale, оn scopul vdit de a obcine foloase materiale necuvenite, constituie infracciune de fals, uz de fals sau оn_elciune, dup caz, _i se pedepse_te potrivit dispoziciilor Codului penal. †††Art. 21. - (1) Nerespectarea dispoziciilor art. 15, art. 164 alin. (1), art. 166 alin. (2) _i (3), art. 168 alin. (2), art. 169 alin. (1) _i (3), art. 1611, art. 1612, art. 1613, art. 1614 _i ale art. 1619 alin. (2) constituie contravencie _i se sanccioneaz cu amend de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei. †††(2) ќncasarea de ctre furnizorii de energie termic a sumelor de la titularii de contract de furnizare a energiei termice, precum _i a fondurilor de la bugetele locale, acordate conform legii, оn alte conturi decвt cele tip ESCROW constituie contravencie _i se sanccioneaz оn conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanca de urgenc a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor msuri de asigurare a fondurilor necesare оn vederea furnizrii energiei termice _i a gazelor naturale pentru populacie, aprobat cu modificri prin Legea nr. 84/2002, cu modificrile _i completrile ulterioare. †††(3) Constatarea contravenciilor _i aplicarea sancciunilor se fac de ctre organele cu atribucii de control ale Ministerului Muncii, Solidaritcii Sociale _i Familiei, ale Ministerului Financelor Publice _i ale autoritcii administraciei publice locale. INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET ††† __________ ††† INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.G. nr. 55/2004. †††Art. 22. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 17-19 constituie contravencie _i se sanccioneaz potrivit prevederilor Ordonancei Guvernului nr. 21/1992 privind proteccia consumatorilor, republicat, cu modificrile _i completrile ulterioare. †††(2) Constatarea contravenciilor _i aplicarea sancciunilor se fac de ctre reprezentanci оmputernicici ai Autoritcii Nacionale pentru Proteccia Consumatorilor. †††Art. 23. - (1) Contravenciilor prevzute la art. 21 alin. (1) _i (2) le sunt aplicabile dispoziciile Ordonancei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenciilor, aprobat cu modificri _i completri prin Legea nr. 180/2002. †††(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau оn termen de cel mult 48 de ore de la data оncheierii procesului-verbal ori, dup caz, de la data comunicrii acestuia, jumtate din minimul amenzii prevzute la art. 21, agentul constatator fcвnd menciune despre aceast posibilitate оn procesul-verbal. †††CAPITOLUL V † Dispozicii finale †††Art. 24. - Abrogat. INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET ††† __________ ††† INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET Articolul a fost abrogat prin art. 37 lit. c) din O.G. nr. 87/2003, _i prin art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 81/2003. †††Art. 25. - ќn termen de 10 zile de la data intrrii оn vigoare a prezentei ordonance de urgenc, Ministerul Muncii _i Solidaritcii Sociale, Ministerul Administraciei Publice, Ministerul Industriei _i Resurselor _i Ministerul Financelor Publice vor elabora norme metodologice de aplicare, care vor fi aprobate prin hotrвre a Guvernului. †††Art. 26. - Pe data intrrii оn vigoare a prezentei ordonance de urgenc se abrog: †††a) cap. II din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicat оn Monitorul Oficial al Romвniei, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificrile _i completrile ulterioare; †††b) alin. (11) al art. 25 din Legea serviciilor publice de gospodrie comunal nr. 326/2001, publicat оn Monitorul Oficial al Romвniei, Partea I, nr. 359 din 4 iulie 2001, cu modificrile _i completrile ulterioare; †††c) Ordonanca Guvernului nr. 6/2003 privind acordarea unor facilitci populaciei pentru plata energiei termice, publicat оn Monitorul Oficial al Romвniei, Partea I, nr. 41 din 24 ianuarie 2003. †††Art. 27. - (1) Pentru sezonul rece noiembrie 2005 - martie 2006 bonurile valorice reprezentвnd ajutorul pentru оnclzirea locuincei cu energie termic furnizat оn sistem centralizat pentru familiile _i persoanele singure care au optat pentru modalitatea de facturare _i plat prevzut la art. 1 alin. (1) lit. b) _i c) se acord dup cum urmeaz: †††a) pвn la data de 31 octombrie 2005, bonurile aferente lunilor noiembrie _i decembrie 2005; †††b) pвn la data de 31 decembrie 2005, bonurile aferente lunilor ianuarie, februarie _i martie 2006. †††(2) Bonurile valorice reprezentвnd ajutorul pentru оnclzirea locuincei cu energie termic furnizat оn sistem centralizat pentru familiile _i persoanele singure care au optat pentru modalitatea de facturare _i plat prevzut la art. 1 alin. (1) lit. a) se acord integral pвn la data de 31 octombrie 2005. †††(3) Pentru familiile _i persoanele singure, beneficiare ale ajutorului pentru оnclzirea locuincei, care au optat pentru modalitatea de facturare _i plat оn sistem binom a energiei termice furnizate оn sistem centralizat, bonurile valorice reprezentвnd ajutorul pentru оnclzirea locuincei se acord dup cum urmeaz: †††a) pвn la data de 31 octombrie 2005, bonurile valorice aferente lunilor noiembrie _i decembrie 2005; †††b) pвn la data de 31 decembrie 2005, bonurile valorice aferente perioadei ianuarie-octombrie 2006. INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET ††† __________ ††† INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET Articolul a fost introdus prin art. I pct. 7 din O.U.G. nr. 143/2005. ††† PRIM-MINISTRU ADRIAN NSTASE ††† Contrasemneaz: %%%%%%%%%%%%%%% Ministrul muncii _i solidaritcii sociale, Marian Sвrbu Ministrul administraciei publice, Octav Cozmвnc Ministrul financelor publice, Mihai Nicolae Tnsescu Ministrul industriei _i resurselor, Dan Ioan Popescu ††† Bucure_ti, 20 februarie 2003. ††† Nr. 5. †††Anexa nr. 11) INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET ††† ___________ †††1) Anexa este reprodus оn facsimil. ††† INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET Anexa a fost introdus prin art. I pct. 3 din O.G. nr. 55/2004. ††† INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/ln2images/204o55a_165643" \* MERGEFORMATINET IMAGINE ††† INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/ln2images/204o55b_165643" \* MERGEFORMATINET IMAGINE †††Anexa nr. 2 INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET ††† __________ ††† INCLUDEPICTURE "http://www.legenet.indaco.ro/?page=/images/l2n_star.gif" \* MERGEFORMATINET Anexa nr. 2 a fost introdus prin art. I pct. 8 din O.U.G. nr. 143/2005. ††† Tariful binom tip B1 ††† %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Componenta Componenta Componenta Locuinca ap cald оnclzire variabil [numrul de camere] de consum B1CI B1CV B1CA %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% [lei/zi] [lei/zi/m2] [lei/Gcal] %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 1 camer 0,17 0,01 76,5 2 camere 0,25 0,01 76,5 3 camere 0,35 0,01 76,5 4 camere*) 0,5 0,01 76,5 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% †††*) Pentru locuincele cu mai mult de 4 camere se aplic valorile de la 4 camere. ††† Pentru o perioad de facturare valoarea facturii, V, exprimat оn lei, se determin cu formula urmtoare: ††† V = [B1CA+B1CI x S] x N+Q x B1CV, ††† unde: ††† S = suprafaca util a locuincei, exprimat оn m2; ††† N = numrul de zile din perioada de facturare; ††† Q = energia termic consumat оn perioada de facturare, exprimat оn Gcal. ††† Tariful binom tip B2 ††† %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Componenta Componenta Componenta Locuinca ap cald оnclzire variabil [numrul de camere] de consum B2CI B2CV B2CA %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% [lei/zi] [lei/zi/m2] [lei/Gcal] %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 1 camer 0,25 0,02 54,5 2 camere 0,36 0,02 54,5 3 camere 0,52 0,02 54,5 4 camere*) 0,7 0,02 54,5 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% †††*) Pentru locuincele cu mai mult de 4 camere se aplic valorile de la 4 camere. ††† Pentru o perioad de facturare valoarea facturii, V, exprimat оn lei, se determin cu formula urmtoare: ††† V = [B2CA+B2CI x S] x N+Q x B2CV, ††† unde: ††† S = suprafaca util a locuincei, exprimat оn m2; ††† N = numrul de zile din perioada de facturare; ††† Q = energia termic consumat оn perioada de facturare, exprimat оn Gcal. PAGE PAGE 2  ./02STUWxyz|ЭЮЯ°¬√ƒ∆зиымб’ƒмбЄІмбЫКмб~mмбaPмбDjбђYJ CJUVaJ jІ<БCJOJQJU^JaJjвђYJ CJUVaJ jъ<БCJOJQJU^JaJjгђYJ CJUVaJ jю<БCJOJQJU^JaJjдђYJ CJUVaJ jю<БCJOJQJU^JaJjеђYJ CJUVaJ j<БCJOJQJU^JaJjжђYJ CJUVaJCJOJQJ^JaJjCJOJQJU^JaJCJaJ 4OО$&*КОЦ Ъ Ў в $&fАЪэыщыффлыыыыыыыые≠ыыэ7$$IfTЦ÷ƒ€ю!Ац6÷€÷€÷€÷€3÷4÷aц$If§§[$\$$a$(4Z4ээийл 4O$&(*0па’…Єа’≥°П|gXI’8 0JCJOJQJ^JaJmHsHjb CJOJQJU^JaJCJOJQJ^JaJmHsH(5БB*CJOJQJ^JaJmHph€sH%5Б6БCJOJQJ]Б^JaJmHsH"5БCJOJQJ\Б^JaJmHsH"6БCJOJQJ]Б^JaJmHsHCJaJ jP <БCJOJQJU^JaJjађYJ CJUVaJCJOJQJ^JaJjCJOJQJU^JaJ jT <БCJOJQJU^JaJ0ИО∞ “ ж Ф Ъ † F T d r ÷ Ў ё а в &,.dfпаЋЇ≠Ї≠ЇаЬЛ≠Л≠ЛаАod[ЬЛNICJaJ0JCJOJQJ^JaJCJaJmHsH0JCJaJmHsH 0JCJOJQJ^JaJmHsH0JCJaJmHsH 0JCJOJQJ^JaJmHsH 0JCJOJQJ^JaJmHsH0JOJQJ^JmHsH 0JCJOJQJ^JaJmHsH)0JB*CJOJQJ^JaJmHph€sHCJOJQJ^JaJmHsH 0JCJOJQJ^JaJmHsHfl~АЪЬёавж(*,0rtvzЉЊјƒужџ÷«џї™«џЮН«џБp«џdS«џGjЏђYJ CJUVaJ jю<БCJOJQJU^JaJjџђYJ CJUVaJ j<БCJOJQJU^JaJj№ђYJ CJUVaJ j<БCJOJQJU^JaJjёђYJ CJUVaJ j<БCJOJQJU^JaJjяђYJ CJUVaJjCJOJQJU^JaJCJaJCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ0JCJOJQJ^JaJ PRTXЪЬЮ†Ґјд<ЇZ\па’…Єа’ђЫа’П}kXH9CJOJQJ^JaJmHsH5БCJOJQJ^JaJmHsH%5Б6БCJOJQJ]Б^JaJmHsH"5БCJOJQJ\Б^JaJmHsH"6БCJOJQJ]Б^JaJmHsH<БCJOJQJ^JaJ jV<БCJOJQJU^JaJjЎђYJ CJUVaJ jX<БCJOJQJU^JaJjўђYJ CJUVaJCJOJQJ^JaJjCJOJQJU^JaJ jЂ<БCJOJQJU^JaJЪҐјд<ЇZ\`¶Ю26∞і“Є.ж8!F"В"Њ"$^%N'А)эрэлллэээээээээээээээээээээ$a$ $$dN∆€a$\^`§¶ЬЮ¶Љћ06>Ѓі»&ь“№ЄЊ.8ђЃ≤іжмью8!>!F"L"В"И"К"Њ"ре”ƒ”ƒ”ƒ”ґІґеґ”ƒХƒЕƒЕƒХƒХƒХƒuƒuƒХƒuƒХƒХƒХƒеCJH*OJQJ^JaJmHsH>*CJOJQJ^JaJmHsH"5БCJOJQJ\Б^JaJmHsH6Б>*CJOJQJ]Б^JaJ6БCJOJQJ]Б^JaJCJOJQJ^JaJmHsH"6БCJOJQJ]Б^JaJmHsHCJOJQJ^JaJjhCJOJQJU^JaJ+Њ"ƒ"∆"$$^%d%r%t%N'T'b'd'd)f)А)Ж)∞+ґ+Ъ,†,Ѓ,∞,0062<2\4b4p4r4д4ж4®6≤6&7(7Z7`7p7r7ђ:≤:<"<j=p=:>D>ќ?–?ъ?@≤@і@р@т@.A0AvAzABB$B.BRBVB™BЃBіBЄBкBрBтзЎ∆Ў∆ЎґЎ∆ЎґЎґЎ∆Ў∆Ў∆ЎґЎ∆Ў∆Ў∆ЎґЎґЎ∆ЎґЎ∆ЎґЎ∆Ў∆Ў∆Ў∆ЎґЎ∆ЎґЎґЎґЎґЎґЎ∆ЎґЎґЎґЎ∆CJH*OJQJ^JaJmHsH"5БCJOJQJ\Б^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJ5БCJOJQJ\Б^JaJHА)∞+Ъ,062\4®6Z7ђ:<j=:>ъ?$BкB D†D6E~EЃGHЉJMP¬Q÷RШSюTXW XэээээээээээээээээээээээээээээрBCC D&D†D¶D6EE~EДEЃGіGґGH HH HlHpHЉJ¬JƒJ“J÷JDKHKVKMMO"OPP(P,PіPЄP¬Q»Q÷R№RШSЮSюTUXWbW XX“ZЎZЦ[Ь[h\n\№^в^daja:b@bcc2dHdТdсбсѕсѕсѕсƒґƒґƒсѕсбсбсѕсƒ™ƒ™ƒсѕсбсѕсбсбсѕсѕсѕсѕсѕсѕсѕсѕсѕсѕсѕсѕсѕсѕсCJH*OJQJ^JaJ5БCJOJQJ\Б^JaJCJOJQJ^JaJ"5БCJOJQJ\Б^JaJmHsHCJH*OJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHC X“ZЦ[h\№^da:bc2d\h`hґhјhОmРm÷mтmцmээээээээээшэ„Яэээ7$$IfTЦ÷ƒ€ю!Ац6÷€÷€÷€÷€3÷4÷aц ∆2Ф(Љ Pдx †4 »#\'р*Д.2ђ5@9$If$a$Тd¶d|fФf`hfhhhЊhјhОmРmЦmШm‘m÷m№mцmn nИnОnФnЦn nћnъrьr*w,w2w6w“w‘wпапаќа√Њ≥Њ•√аЬќаЙаЙаќа√Њ≥}≥ЊrbSЬCJOJQJ^JaJmHsH>*CJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJCJH*OJQJ^JaJ%5Б>*CJOJQJ\Б^JaJmHsHCJaJmHsH5БCJOJQJ\Б^JaJCJOJQJ^JaJCJaJCJOJQJ^JaJ"5БCJOJQJ\Б^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH>*CJOJQJ^JaJmHsH цmКnОn¬nћn*w,w‘wЎwґxyyИyрyРzФz»z“zкВъшшш„Яшшшшшшшшшшш„7$$IfTЦ÷ƒ€Ж$Ац6÷€÷€÷€÷€3÷4÷aц ∆2Ф(Љ Pдx †4 »#\'р*Д.2ђ5@9$If$a$‘wЎwёwґxЉxЊxy yy yАyВyИyОyРyрyцyшyФzЪz–z“zм~о~кВмВтВцВТГФГpДrДzДЊДјД‘Д÷Д<Есясяс‘∆‘∆‘Ї‘∆‘сяс‘∆‘µ™Ю™µУГtktсtУ‘У‘УCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH>*CJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJCJH*OJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJCJH*OJQJ^JaJ5БCJOJQJ\Б^JaJCJOJQJ^JaJ"5БCJOJQJ\Б^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH%кВмВФГrДјД÷ДDЕђЕLЖdЖlИКИЃИЙbКcКeКvКLМzМ«≈≈≈≈≈≈≈Є≈Ђ≈¶¶≈≈≈≈≈$a$ $$dN∆€a$ $&dP∆€a$7$$IfTЦ÷ƒ€Ж$Ац6÷€÷€÷€÷€3÷4÷aц<Е>ЕBЕDЕLЕ™ЕђЕіЕJЖLЖdЖfЖ®Ж™ЖђЖ∞ЖтЖфЖцЖъЖ<З>З@ЗDЗЖЗИЗуиЁиќњќиЁ≥§ЁШЗ§Ё{j§Ё^M§ЁAj‘ђYJ CJUVaJ j <БCJOJQJU^JaJj’ђYJ CJUVaJ j <БCJOJQJU^JaJj÷ђYJ CJUVaJ j <БCJOJQJU^JaJj„ђYJ CJUVaJjCJOJQJU^JaJ<БCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJH*OJQJ^JaJИЗКЗОЗ–З“З‘ЗЎЗИИИ"ИdИfИhИjИlИКИЃИЙКпа’…Єа’ђЫа’П~а’r`M;"5Б>*CJOJQJ^JaJmHsH%5Б>*CJOJQJ\Б^JaJmHsH"6БCJOJQJ]Б^JaJmHsH<БCJOJQJ^JaJ jZ'<БCJOJQJU^JaJj–ђYJ CJUVaJ j]%<БCJOJQJU^JaJj“ђYJ CJUVaJ j∞#<БCJOJQJU^JaJj”ђYJ CJUVaJCJOJQJ^JaJjCJOJQJU^JaJ j"<БCJOJQJU^JaJКК^К_К`КaКbКcКdКeКuКvКzК{КЎКўКЏКџКJМLМRМTМ`МvМxМzМАМВМТМ®М™МђМ≤МіМјМЏМ№МёМдМжМтМН Ннџн…нџЇЂ†Х†ХЖХЖwЖХ†ХkХkХ†ХkХkХ†ХkХkХ†ХkХkХ>*CJOJQJ^JaJjє.CJOJQJU^JaJjCJOJQJU^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJj.CJOJQJU^JaJCJOJQJ^JaJmHsH#jm)5Б>*CJOJQJU^JaJ"5Б>*CJOJQJ^JaJmHsH#j5Б>*CJOJQJU^JaJ*zМђМёМ Н<НrНvНёНвН\О`ОЏОёОДТьУDЦјЦтЧ№Щ~ЫЮЫЭЭjЮvЯ∞ЯкЯ>°H£ээээээээээшэээээээээээээээээ$a$ Н ННН Н8Н:Н<НBНDНTНlНpНvН|НФН§НвНиНкН`О|ОёОтОшОюОДТОТьУФDЦNЦјЦ Ц,Ч.ЧиЧкЧмЧоЧтЧюЧ№ЩиЩ~ЫЬЫЮЫхкёкёкхкёкёкх–хƒх–хµ£µ£µ£µ£µ£µ£µ£µФµФЕФµ£µ£µvµCJOJQJ^JaJmHsHjc3CJOJQJU^JaJjCJOJQJU^JaJ"5БCJOJQJ\Б^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH>*CJOJQJ^JaJ5БCJOJQJ\Б^JaJ>*CJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ.ЮЫ¶Ы®ЫbЬdЬfЬhЬФЬЭЭ"Э.Э0Э2Э8Э>ЭjЮtЮvЯАЯ∞ЯґЯЇЯкЯрЯцЯ>°J°ВҐДҐ>£@£B£D£H£P£f£свсв”вс»љѓЭКЭ{Э{Э{Э{ЭѓљѓЭ{Э{l{l]l{с»jЈ<CJOJQJU^JaJjCJOJQJU^JaJCJOJQJ^JaJmHsH%5БCJH*OJQJ\Б^JaJmHsH"5БCJOJQJ\Б^JaJmHsH5БCJOJQJ\Б^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJj 8CJOJQJU^JaJjCJOJQJU^JaJCJOJQJ^JaJmHsH$H£h£ј§ƒ§tІФІм®р® ЂN≠|ЃМЃ8ѓ:ѓT≥vµ.Є>ЄкЄмЄ^ЉnЉљљАј ¬ƒВ∆B…$Ћэээээээээээээээээээээээээээээf£h£p£r£,§.§0§2§z§Њ§ƒ§÷§Ў§Џ§Ѓ¶∞¶jІlІnІpІtІ|ІТІФІЬІЮІX®Z®\®^®к®р®хкџкџћџкљЃЬЙЬЃzЃzkzЃљкхкџкџ\џкхjµJCJOJQJU^JaJj FCJOJQJU^JaJjCJOJQJU^JaJ%5БCJH*OJQJ\Б^JaJmHsH"5БCJOJQJ\Б^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHjaACJOJQJU^JaJjCJOJQJU^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJр®©©© ©©ЂЂЂ Ђ,ЂN≠Z≠ЃЃwЃxЃyЃzЃ|ЃАЃЛЃМЃРЃСЃоЃпЃрЃсЃ)ѓтгтЎтЎћЎљЂљЂљЬљЬНЬљ~sЎsdsdUdsj TCJOJQJU^JaJjCJOJQJU^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJmHsHj_OCJOJQJU^JaJjCJOJQJU^JaJ"5БCJOJQJ\Б^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJH*OJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ5БCJH*OJQJ\Б^JaJ5БCJOJQJ\Б^JaJ)ѓ5ѓ7ѓ:ѓCѓDѓEѓHѓ∞Њ±T≥`≥vµВµЦЈШЈ)Є*Є+Є,Є.Є=Є>ЄBЄCЄ†Є°ЄҐЄ£ЄйЄмЄпЄхЄуиЁѕјѕЁѕЁ±Я±Я±Р±РБР±r±rcrcTcr±Яѕj]]CJOJQJU^JaJjCJOJQJU^JaJCJOJQJ^JaJmHsHj≥XCJOJQJU^JaJjCJOJQJU^JaJ"5БCJOJQJ\Б^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH5БCJH*OJQJ\Б^JaJ5БCJOJQJ\Б^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ>*CJOJQJ^JaJ хЄцЄчЄ8Ї:ЇHЇцїшїYЉZЉ[Љ\Љ^ЉbЉmЉnЉrЉsЉ–Љ—Љ“Љ”Љљљ&љ)љЊАјЖјМј ¬¬ƒрв„Ћ„Љ≠Љ≠Ю≠ЉПД„ДuДufuД„в„в„вTЉTЉ"5БCJOJQJ\Б^JaJmHsHj±fCJOJQJU^JaJjCJOJQJU^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJmHsHjbCJOJQJU^JaJjCJOJQJU^JaJCJOJQJ^JaJmHsHCJH*OJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ5БCJOJQJ\Б^JaJ5БCJH*OJQJ\Б^JaJ ƒƒВ∆Ц∆Ь∆Ґ∆B…N…$Ћ8ЋЎќцќшќ≤ѕіѕґѕЄѕ ––(–*–2–4–о–р–т–ф–8—<—v—Ъ—∞—і—Ї—÷—t“И“ояояояояояоЌоЌїЌяђ°Ц°З°ЗxЗ°l°ђ\ђяояо>*CJOJQJ^JaJmHsHCJH*OJQJ^JaJjpCJOJQJU^JaJjCJOJQJU^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJmHsH#j[k5БCJOJQJU\Б^JaJ#j5БCJOJQJU\Б^JaJCJOJQJ^JaJmHsH"5БCJOJQJ\Б^JaJmHsH$$Ћ‘ќЎќ –*–ґ—Ї—p“t“ћ‘ „жЏёб4диОкм†нјнппbт–ухUцeцччээшэээшэээээээээээээээээээээ$a$И“О“Ф“ћ‘÷‘ „‘„жЏрЏё ёб$б4д>дJзLзии и иии:йRйОкЪкммxн†нЊнјн»н нДоЖоИоКото пппсясясясясясясяс–с–Ѕ–сяс±сясяс¶Ы¶ЫМЫМ}МЫqЫ¶>*CJOJQJ^JaJjYyCJOJQJU^JaJjCJOJQJU^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ>*CJOJQJ^JaJmHsHjѓtCJOJQJU^JaJjCJOJQJU^JaJ"5БCJOJQJ\Б^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH*п&п(п*пbтhтnт–у№ух(хtхдхжхPцQцRцSцUцdцeцiцjц«ц»ц…ц цччччч чшьщъъФыЮыHэтгтЎт∆Ј∆Ј∆ЈЎ®Ў®Щ®ЎОЎООpОdОЎтЎтЎт∆Ј∆Ј>*CJOJQJ^JaJj≠ВCJOJQJU^JaJjCJOJQJU^JaJCJOJQJ^JaJj~CJOJQJU^JaJjCJOJQJU^JaJCJOJQJ^JaJmHsH"5БCJOJQJ\Б^JaJmHsHCJOJQJ^JaJ5БCJH*OJQJ\Б^JaJ5БCJOJQJ\Б^JaJ'чьщФыHэью∞dЏрИ> т ¶ Z–р™ью$D¶™№ьDHD!:"эээээээээээээээээээээээээээээHэRэью€∞Їdn–“‘÷ЏжръИТ> H т ь ¶ ∞ Zd ∆» ћ–ЎоршъZ[\]ояояояоя–я–Ѕ–яояояояояояояоя–я–≤–я£ШНШ~Ш~o~jЂРCJOJQJU^JaJjCJOJQJU^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJmHsHjМCJOJQJU^JaJjWЗCJOJQJU^JaJjCJOJQJU^JaJCJOJQJ^JaJmHsH"5БCJOJQJ\Б^JaJmHsH+]©™≠Ѓыю тф$BDLN §™Њ№ъьј¬ƒ∆&>BH\bhРТ~ А :!*CJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ/!@!D!J!P!:"B"X"Z"b"d"# #"#$#Ю#ґ#Ї#ј#÷#№#в#j%v%ґ&Љ&ћ&®(Њ(R*h*n*t*.-:-ю-рб÷»ґІШН÷Н~Н~o~НcН÷»÷»÷»÷»ґІґІґІґІґІ>*CJOJQJ^JaJjS£CJOJQJU^JaJjCJOJQJU^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH"5БCJOJQJ\Б^JaJmHsH5БCJOJQJ\Б^JaJCJOJQJ^JaJjCJOJQJU^JaJj©ЮCJOJQJU^JaJ$:"Z"Љ#ј#j%ґ&®(R*.-`/&2363Ш4Ь4о5т5^7∞8Д;Є>$ADVEФF]JmJKKээээээээээээээшэээээээээээээ$a$ю-.к./`/l/R1T1`1b122 2"2&222334363>3@3ъ3ь3ю34R4Ц4Ь4ј4т5666^7j7∞8папаќаЊаѓаѓ†ѓаќаСЖ{ЖlЖl]lЖСаќаќаќаќаjІђCJOJQJU^JaJjCJOJQJU^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJmHsHjэІCJOJQJU^JaJjCJOJQJU^JaJCJH*OJQJ^JaJmHsH"5БCJOJQJ\Б^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH>*CJOJQJ^JaJmHsH$∞8Љ8Д;Ъ;†;¶;Є>ƒ>ф? @$A:A@AFAD"DVEbEФF®F™FђFVGXGфIцIXJYJZJ[J]JaJlJmJqJrJояояояояѕяояояояояоЉояђяЭяЭОЭяtitZjCJOJQJU^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJmHsHjQ±CJOJQJU^JaJjCJOJQJU^JaJCJH*OJQJ^JaJmHsH%5БCJH*OJQJ\Б^JaJmHsH>*CJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH"5БCJOJQJ\Б^JaJmHsH#rJѕJ–J—J“JчJKK&K'K(K+KLLMXMіNјNШO§OhPjPАQВQR@RBRFRNRdRfRnRpR*S,Sхж„жх»єІФІєІєІєІєІєДєuєufuє»х[хжхжCJOJQJ^JaJj•ЇCJOJQJU^JaJjCJOJQJU^JaJCJH*OJQJ^JaJmHsH%5БCJH*OJQJ\Б^JaJmHsH"5БCJOJQJ\Б^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHjыµCJOJQJU^JaJjCJOJQJU^JaJCJOJQJ^JaJ"KLMіNШOFRfR»SћS VX\[|[ё\в\»^$`b≤cZeЪgШj2nШqъrћs≤thu¬wшxX{эээээээээээээээээээээээээээээ,S.S0S∆SћSаSвSдSкSрSВTДT VVVX"XИZКZЦZШZR[T[V[X[\[d[рб÷ЋљЃљЋљЋҐЋљРБРБqБbБbSbБDCJOJQJ^JaJmHsHjщ√CJOJQJU^JaJjCJOJQJU^JaJCJH*OJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH"5БCJOJQJ\Б^JaJmHsHCJH*OJQJ^JaJ5БCJH*OJQJ\Б^JaJ5БCJOJQJ\Б^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJjCJOJQJU^JaJjOњCJOJQJU^JaJd[z[|[Д[Ж[@\B\D\F\№\в\ц\ш\ъ\]]»^ќ^‘^$`0`bb≤cЊcZefeЪgЃg∞g≤gШjђjЃj∞jґjЉj2n>nШq§qъrsssћs÷s≤tЉtхкхџхџћџхкЊѓЊкЊкЊЭОЭОЭОЭОЭОЭ{ЭОЭ{ЭОЭОЭОЭОЭ{ЭОЭОЭ%5БCJH*OJQJ\Б^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH"5БCJOJQJ\Б^JaJmHsH5БCJH*OJQJ\Б^JaJ5БCJOJQJ\Б^JaJj£»CJOJQJU^JaJjCJOJQJU^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ0Љthu|u~uАuЖuМu¬wќwмxшx yyyyyzy|y»y yX{^{d{||И|∞~Ї~ьАJБ^БbБdБЎЕьЕфЖЗ ЗЗЗЗ6ЙBЙЛ$Л(Л*Л0Л6Л М,М®НіНП$П(П*П0П6ПССсяћясясясЅ≥§≥Ѕ≥ЅШЅШЅ≥ясясясясяћясясяћясясясяћясясясясяћясясяCJH*OJQJ^JaJ5БCJH*OJQJ\Б^JaJ5БCJOJQJ\Б^JaJCJOJQJ^JaJ%5БCJH*OJQJ\Б^JaJmHsH"5БCJOJQJ\Б^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH*CJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJjCJOJQJU^JaJjч—CJOJQJU^JaJ+О¶j©Ђ~≠∞Ѓ.ѓ¬ѓ∞6≤N≥n≥∆і і@Є`ЄЄєЉєюї–њрњHЅLЅъ¬ ƒћƒ0∆H…h…ј ƒ эээээээээээээээээээээээээээээ<≤@≤И≤К≤D≥F≥H≥J≥N≥V≥l≥n≥v≥x≥2і4і6і8іАіƒі іёівіді.µ2µzЈ|Ј6Є8Єоя–я–Ѕ–я≤ІЬІНІН~НІ≤яоkоя[я–я–CJH*OJQJ^JaJmHsH%5БCJH*OJQJ\Б^JaJmHsHjKџCJOJQJU^JaJjCJOJQJU^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJmHsHj°÷CJOJQJU^JaJjCJOJQJU^JaJCJOJQJ^JaJmHsH"5БCJOJQJ\Б^JaJmHsH8Є:Є<Є@ЄHЄ^Є`ЄhЄjЄ$є&є(є*єґєЉє–є‘є÷є№євєBЇFЇTЇюї ЉЊЊрб“√Є≠ЄЮЄЮПЮЄ≠БrБ≠Б≠f≠“T“DCJH*OJQJ^JaJmHsH"5БCJOJQJ\Б^JaJmHsHCJH*OJQJ^JaJ5БCJH*OJQJ\Б^JaJ5БCJOJQJ\Б^JaJjЯдCJOJQJU^JaJjCJOJQJU^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHjCJOJQJU^JaJjхяCJOJQJU^JaJЊ њ њ∆њ»њ њћњ–њЎњоњрњшњъњіјґјЄјЇјЅFЅLЅ`ЅdЅfЅlЅrЅмЅрЅъ¬√ ƒƒћƒ÷ƒ0∆:∆В»свсв”всƒєЃєЯєЯРЯєƒс~k~с~с[с~с~с~с~сCJH*OJQJ^JaJmHsH%5БCJH*OJQJ\Б^JaJmHsH"5БCJOJQJ\Б^JaJmHsHjунCJOJQJU^JaJjCJOJQJU^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJmHsHjIйCJOJQJU^JaJjCJOJQJU^JaJCJOJQJ^JaJmHsH#В»Д»>…@…B…D…H…P…f…h…p…r…, . 0 2 z Ґ Ї Њ ƒ д jЋАЋЖЋМЋюЌ ќƒѕ–ѕґ—¬—∆”№”в”蔶÷≤÷ўўфЏ џџрбр“рб√Є≠ЄЮЄЮПЮЄ√√бmбmбmбmбmбmбmбmбmбmбmб"5БCJOJQJ\Б^JaJmHsH>*CJOJQJ^JaJmHsHjGчCJOJQJU^JaJjCJOJQJU^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJmHsHjЭтCJOJQJU^JaJCJOJQJ^JaJmHsHjCJOJQJU^JaJ*ƒ fЋjЋюЌƒѕґ—∆”¶÷ўфЏtёаLбPбКбОбагTж&лкн о^пbпPсШтАфацдц,чъшшшшшшшшшшшшъшшшшшшшшшшшшшъ$a$џџ–ЁиЁtёАёа аPбnбОб§бјгќгагжгцгьгд\д^дДдЖдЇдЉдвдддее.е2еDеHеZе^е|еАеОеTж`ж,йDй≤к»к&л2л$н&нанвнднжнкнояѕяояояояояѕяоЅґЅґ™ґ™ґ™ґ™ґ™ґ™ґ™ґ™ґ™ґяояѕяѕяояЫяЫМЫяjсыCJOJQJU^JaJjCJOJQJU^JaJCJH*OJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ5БCJOJQJ\Б^JaJ>*CJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH"5БCJOJQJ\Б^JaJmHsH4кнтно оооќо–о“о‘о\пbпxп~пДпАрЦрPсVс\сШтЮтЃтітЇтФу®уbфzфАфЖфМфдцч0чFч\ч^чшшсжџжћжћљћжџѓџѓџ£џѓСВСѓџѓџ£џ£џѓСВСВСВsВsjCJOJQJU^JaJCJOJQJ^JaJmHsH"5БCJOJQJ\Б^JaJmHsH>*CJOJQJ^JaJ5БCJOJQJ\Б^JaJjЫCJOJQJU^JaJjCJOJQJU^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJmHsH',ч0ч"шBштщцщҐьPэ÷юО№Юnаf : ћ м DHМЦээээээээээээээээээээшэ„ ∆2Ф(Љ Pдx †4 »#\'р*Д.2ђ5@9$If$a$шшш"ш*ш@шBшJшLшщщ щ щzщРщЃщрщцщ ъҐьЄьPэZэАэШэ÷юаютюфюрб“√Є≠ЄЮЄЮПЮЄГЄ√“q“q“q“a“q“O">*CJH*OJQJ^JaJmHsH>*CJOJQJ^JaJmHsH"5БCJOJQJ\Б^JaJmHsH>*CJOJQJ^JaJjп CJOJQJU^JaJjCJOJQJU^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHjCJOJQJU^JaJjECJOJQJU^JaJфюцюx€Р€ОШƒЎ06<№жЮ®nzамf p : D  ¬ ƒ ∆ » ћ ‘ к м ф ц ∞≤па–аЊа–аЊаЊаЊаЊаЊаЊаЊаЊаѓаѓ†ѓаСЖ{ЖlЖljCJOJQJU^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJmHsHjЩCJOJQJU^JaJjCJOJQJU^JaJ"5БCJOJQJ\Б^JaJmHsH>*CJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH>*CJOJQJ^JaJmHsH%≤іґю&>BHNФЦ"`bh~ЪЬЮрб÷«Ј«®Ц®Н~НЦ®НЦ®kVC%5Б>*CJOJQJ\Б^JaJmHsH(5Б>*CJH*OJQJ\Б^JaJmHsH%5Б>*CJOJQJ\Б^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsH"5БCJOJQJ\Б^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH>*CJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJjCJOJQJU^JaJjCCJOJQJU^JaJbz~dЖЎ$(оюжdh«≈≈≈ј≈≈≈≈їїї≈їїї≈ј≈≈≈$a$$a$7$$IfTЦ÷ƒ€Т!Ац6÷€÷€÷€÷€3÷4÷aцЮ†Z\^`bdlДЖМОР÷ЎавЬЮ†Ґ"(нџн…нґІШНВНthНВНYНYJYНhНВjЧCJOJQJU^JaJjCJOJQJU^JaJ>*CJOJQJ^JaJ>*CJH*OJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH%5Б>*CJOJQJ\Б^JaJmHsH#jн5БCJOJQJU\Б^JaJ"5БCJOJQJ\Б^JaJmHsH#j5БCJOJQJU\Б^JaJ(.24шъью "жикмоью "№ёавдж ћтзЎзЎ…ЎƒтЉзтзЎзЎ≠ЎƒтЉзЮМтМzМЮзoзo`o`jCJOJQJU^JaJCJOJQJ^JaJ#jiю5БCJOJQJU\Б^JaJ#j5БCJOJQJU\Б^JaJ5Б>*CJOJQJ\Б^JaJjиЛCJOJQJU^JaJ5БCJ\БaJCJaJjA!CJOJQJU^JaJjCJOJQJU^JaJCJOJQJ^JaJ5БCJOJQJ\Б^JaJ$ћќ–F^bhn§¶‘ ÷ %% %%ђ%Ѓ%≤%Є%Р&Ц&Ш&ё&д&ф&ъ&Z'рб÷ ÷њ±њђ°Х°ђ÷Еvm^L^L^њ±њ±њ"5БCJOJQJ\Б^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsHCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH>*CJOJQJ^JaJmHsHCJH*OJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJ5БCJOJQJ\Б^JaJCJOJQJ^JaJ>*CJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJjCJOJQJU^JaJjCJOJQJU^JaJhЬ¶%%Ѓ%≤%Р&ё&ф&b' 'j(n(Ґ(ђ(ƒ0∆0n1L2ээ№§эээээээээээ№§ээ7$$IfTЦ÷ƒ€Ж$Ац6÷€÷€÷€÷€3÷4÷aц ∆2Ф(Љ Pдx †4 »#\'р*Д.2ђ5@9$IfZ'\'b'h'j' '–'“'n(t(™(ђ(∆,»,ƒ0∆0ћ0–0l1n1J2L2T2Ш2Ъ2Ѓ2∞23333&3Д3Ж3О3$4&4уиЏиЋєЋиЏиі©Э©іТВsjsЋsТиТиТ^ТиТsЋsТиCJH*OJQJ^JaJCJaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH>*CJOJQJ^JaJmHsHCJOJQJ^JaJCJH*OJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJaJ"5БCJOJQJ\Б^JaJmHsHCJOJQJ^JaJmHsH5БCJOJQJ\Б^JaJCJOJQJ^JaJCJH*OJQJ^JaJ$L2Ъ2∞23Ж3&4(4:4<4>4T4V4X4Z4\4ээээээфоэфоэээ"Дh]Дh"Дш€Д&`#$&4(4*46484:4>4@4L4N4P4R4T4Z4\4ыфсфсфсфйфсы0J#mHnHu0J# j0J#UCJaJ(&P 1Рh∞Е. ∞¬A!∞р"∞@#Р@$Р@%∞∞юDd†hиирJ≤ р C рA?њ €"сњАрА2р`е•<ьЧ х?3†фђG €<Dз`!р4е•<ьЧ х?3†фђG ё`ау ш|юxЏmРMJAЕ_UПc~Ѕ4Y®ƒХЄ0O†чИ—А–MЃб÷(x OвFСђЏW5ќ–g®жU„ыЇЂZ–B`;∞/ci0Џ ѓнгБjЂ\XЙ1ющПvvу}|†¶8OvДYПYEЊ>?’§$ЊЮУX"'‘RУЯ≈{Mjвџ¶«Љ)yжїywYУ!сm9)KдШ°€ЊА)QЫЉMu№тv鵬ыђ>ФКQ1iпъ≠ЛXzЋO†І≥йµйnkЄцґЙЅЋ„ьР1-жEчJЋ^3?©й}ђыЭ:Ь£\«ЎјЌtvџ@ќrЯп@b ~…//б4•Dd†hиирJ≤ р C рA?њ €"сњАрА2рb v$пђ5Л,,`Ущљ€>Bз`!р6 v$пђ5Л,,`Ущљё`ау ш|юxЏmРMjBA «€Щy~њBЂш±∞bW•ЛКфzµ ґP(JЁxчnљAЕ£gиz[КЂ cТй{М–2$У€oТ °ЎА ЪР±Y s Ф 4ƒ¶Б1,{-дш]NЇЗQZ≤{ЭHёЪ€s(2ю≠Dd†hиирJ≤ р C рA?њ €"сњАрА2рnъ5€Р ҐОIp Щwќ§X€л>з`!ргnъ5€Р ҐОIp Щwќ§Xr`ау ш|±юxЏmР;¬0Dg„ьC IЬ= qЄа:\иСћђ[ОД,{уЉц ∆А{и°ВeBFи”jу¶ZбGoЙ!ѕ/+ёыVњЎ=X Vx£C≥М0*Eт~ї&R2]Ht»ЪЊ$туz&R3ЁЬ”жд!d#ў\ќЙtЩnHйР{nэ;уDнз6≠Ё$<ЧZ[5ыY}+СQСґзZЉwAыmc"х≠Dd†hиирJ≤ р C рA?њ €"сњАрА2рnъ5€Р ҐОIp Щwќ§X€ллз`!ргnъ5€Р ҐОIp Щwќ§Xr`ау ш|±юxЏmР;¬0Dg„ьC IЬ= qЄа:\иСћђ[ОД,{уЉц ∆А{и°ВeBFи”jу¶ZбGoЙ!ѕ/+ёыVњЎ=X Vx£C≥М0*Eт~ї&R2]Ht»ЪЊ$туz&R3ЁЬ”жд!d#ў\ќЙtЩnHйР{nэ;уDнз6≠Ё$<ЧZ[5ыY}+СQСґзZЉwAыmc"хьDd†hиирJ≤ р C рA?њ €"сњАрА2р^#ЃlMFЪKҐ±c Ѕ\#€:Ш з`!р2#ЃlMFЪKҐ±c Ѕ\#÷`ау ш|юxЏmСMJAЕ_UOҐщК&Л(q%.МЅи=4*H ЁдnљБВ«рўєu°"Y)іѓjЬ°ќ–ЌЂЃчUWw @xPCцeA÷-ЕgАґцpЙ@µЛ5ќ?ћƒ€ьЗЂГЭъ>–C\$+¬®Ћ®$Я*R_„IђРcj©»ѕч„К‘ƒЈMПySт№WKтцжЇ"CвџrRV»3эчLЙЏ…[T«MoЧ^ы«№ѕтC)УvѓяЇМЕчЊ8в ффnz53Э7ЗЭЧM ЮЊжГ—rЃщdQфЪy•ЖчСыЮЏмѕжМЭnаИпbё}Й1xс_sЋ2эDd†hиирJ≤ р C рA?њ €"сњАрА2рtґёХр5CвЌђ&МXf€PФ з`!рHґёХр5CвЌђ&МXf`ау ш|юxЏmРЅJ√@Ж€ў§iЫі(КґХЏЛx∞ФВф™п°UAЕV°’K^√Ђo†аcш$Њ@йIaэg“Дћ0Ћњ≥€7;A @]и2©q$N+™ЃНKБ=Tєютƒ{њфСgмFышD[џбҐTоZ№едџЋsAJ…„2+дИZ тkюQРЃдџ¶Gљeт№™9щ0љ.»†дџ2RV»3¶ыч®І/O®±НKѓ∆ИчйyOr∆Й жП[шћыФ=софq|uѓЇч÷я7—yэNЩЭю"≠5oУl÷–:’mОЃЁҐБ5иr“ L&”ў,MП√бшжЃo≥D1#ZЖ÷*Lнz ё6∆ЙZ6дҐDdиф<рV р 3 рБђ®Щњ€C"сУ»ХЦњ((рАDd†hиирJ≤ р C рA ?њ €"сњАрА2рd–6««¬–{Rц±÷yћI€@Hз`!р8–6««¬–{Rц±÷yћIё`ау ш|юxЏmРMJAЕ_uПcюƒ®h≤0ЁИЛсzП!Р(fУkЄх √x/Гd°}Uг pЖj^uљѓї™eјѕlаъ% /%ж@’Ѕ*@Ќ51АІ:¬&„VBюО@ѕA+=∆Ъ`КЫhGШ5ШедџЋsAJдkЙ5≤O-єШ§Л|ф®7&ѓm7'n “GЊ}#eНм1№њ/†JЬN^•Ї®Xїфкяз}ZпJќ8Q©пЇrЋРyЯ≤/бЃ¶£бXхV•[яCых{v∆hЯ/g'џwYѓЙЭTґ>vмќ5ќС≠=мb2ЁЧР≤Г‘ж;ХЉ] !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ†°Ґ£§•¶І®©™Ђђ≠Ѓѓ∞±≤≥іµґЈЄєЇїЉљЊњјЅ¬√ƒ≈∆«»… ЋћЌќѕ–—“”‘’÷„ЎўЏџ№Ёёяабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэю€   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`ю€€€bcdefghѓэ€€€э€€€э€€€mqМprstvuxwzy{|}~БВRoot Entry€€€€€€€€n јFPјсV”«ogData €€€€€€€€€€€€aљWordDocumentm€€€€€€€€*јObjectPool€€€€€€€€'p$сV”«PјсV”«_1247390950€€€€€€€€—U∆\ѕНg™љќp$сV”«p$сV”«PRINT€€€€€€€€€€€€иCompObj€€€€qObjInfo€€€€€€€€ ю€€€ ю€€€ю€€€ ю€€€ю€€€ю€€€ю€€€ю€€€ !ю€€€#ю€€€ю€€€&ю€€€()*+,-ю€€€/ю€€€ю€€€2ю€€€456789ю€€€;ю€€€ю€€€>ю€€€@ABCDEFю€€€Hю€€€ю€€€Kю€€€MNOPQRSTю€€€Vю€€€ю€€€YZю€€€\]^_`abю€€€dю€€€ю€€€gю€€€ijklmnoю€€€qю€€€ю€€€tю€€€vwxyz{|ю€€€~ю€€€ю€€€м { р `ь€€€- !р_ !р_ьђ®Щ- !р !р^ьспв- !р^ !р]ьqod- !р !р\ `I€€€ 2 ^.ых€Р@Arial .@√ ©уw)©уw 0хw+ fp- 2 main'€€ю€ €€€€—U∆\ѕНg™љќForms.HTML:Hidden.1Embedded ControlForms.HTML:Hidden.1ф9≤q2—U∆\ѕНg™љќ<INPUT TYPE="hidden" NAME="page" VALUE="main">м { р `ь€€€- !р_ !р_ьђ®Щ- !р !р^ьспвOCXDATA€€€€€€€€€€€€ l_1247390949 —U∆\ѕНg™љќ∞U3сV”«∞U3сV”«PRINT€€€€€€€€€€€€ иCompObj €€€€q- !р^ !р]ьqod- !р !р\ `I€€€ 2 ^.ых€Р@Arial .@√ ©уw)©уw 0хw∞ f%- 2 none'€€ю€ €€€€—U∆\ѕНg™љќForms.HTML:Hidden.1Embedded ControlForms.HTML:Hidden.1ф9≤q2ObjInfo€€€€ €€€€OCXDATA€€€€€€€€€€€€r_1247390948€€€€€€€€—U∆\ѕНg™љќ–ц:сV”«–ц:сV”«PRINT€€€€€€€€€€€€а—U∆\ѕНg™љќ<INPUT TYPE="hidden" NAME="actiune" VALUE="none">м { м `ь€€€- !р_ !р_ьђ®Щ- !р !р^ьспв- !р^ !р]ьqod- !р !р\ `I€€€ 2 ^.ых€Р@Arial .@√ ©уw)©уw 0хw•f+- 2 0'€€ю€ €€€€—U∆\ѕНg™љќForms.HTML:Hidden.1Embedded ControlForms.HTML:Hidden.1ф9≤q2—U∆\ѕНg™љќ<INPUT TYPE="hidden" NAME="idact" VALUE="0">м { Њ  `CompObj€€€€"qObjInfo€€€€€€€€$OCXDATA€€€€€€€€€€€€%h_1247390947 —U∆\ѕНg™љќ∞К?сV”«∞К?сV”«PRINT€€€€€€€€€€€€'ДCompObj€€€€.qObjInfo€€€€€€€€0OCXDATA€€€€€€€€€€€€1Vь€€€- !р_ !р_ьђ®Щ- !р !р^ьспв- !р^ !р]ьqod- !р !р\ `I€€€ 2 ^.'€€ю€ €€€€—U∆\ѕНg™љќForms.HTML:Hidden.1Embedded ControlForms.HTML:Hidden.1ф9≤q2—U∆\ѕНg™љќ<INPUT TYPE="hidden" NAME="refact">м { Њ  `ь€€€- !р_ !р_ьђ®Щ- !р !р^ьспв- !р^ !р]ьqod- !р !р\ `I_1247390946€€€€€€€€—U∆\ѕНg™љќрЧBсV”«рЧBсV”«PRINT€€€€€€€€€€€€3ДCompObj€€€€:qObjInfo€€€€€€€€<€€€ 2 ^.'€€ю€ €€€€—U∆\ѕНg™љќForms.HTML:Hidden.1Embedded ControlForms.HTML:Hidden.1ф9≤q2—U∆\ѕНg™љќ<INPUT TYPE="hidden" NAME="tematici">м { м `OCXDATA€€€€€€€€€€€€=Z_1247390945"—U∆\ѕНg™љќ–+GсV”«–+GсV”«PRINT€€€€€€€€€€€€?аCompObj €€€€Gqь€€€- !р_ !р_ьђ®Щ- !р !р^ьспв- !р^ !р]ьqod- !р !р\ `I€€€ 2 ^.ых€Р@Arial .@√ ©уw)©уw 0хw fФ- 2 /'€€ю€ €€€€—U∆\ѕНg™љќForms.HTML:Hidden.1Embedded ControlForms.HTML:Hidden.1ф9≤q2—U∆\ѕНg™љќ<INPUT TYPE="hidden" NAME="form_action" VALUE="/">м {  `ь€€€- !р_ !р_ьђ®Щ- !р !р^ьспв- !р^ !р]ьqod-ObjInfo€€€€!€€€€IOCXDATA€€€€€€€€€€€€Jt_1247390944€€€€€€€€$—U∆\ѕНg™љќ `JсV”« `JсV”«PRINT€€€€€€€€€€€€L э€€€ГДЕЖЗЙИКЛНП©ОСРУТФХЦШЧЩЪЫЬЭЮЯ°†Ґ£§•¶І®Ђ™Ѕђ≠Ѓ≠Ѓ∞±≤≥іµґЈЄєЇїЉљЊњјЅ¬√ƒ≈∆«»… ЋћЌќѕ–—“”‘’÷„ЎўЏџ№Ёёяабвгдежиэ€€€йклмнопрстуфхцчшщъыьэю€ !р !р\ `I€€€ 2 ^.ых€Р@Arial .@√ ©уw)©уw 0хw@ f - 2 jjoppww5277iek0 '€€ю€ €€€€—U∆\ѕНg™љќForms.HTML:Hidden.1Embedded ControlForms.HTML:Hidden.1ф9≤q2CompObj#%€€€€UqObjInfo€€€€&€€€€WOCXDATA€€€€€€€€€€€€XЄ_1247390943;)—U∆\ѕНg™љќфNсV”«фNсV”«—U∆\ѕНg™љќ<INPUT TYPE="hidden" NAME="ln2iss" VALUE="jjoppww5277iek0yps2168ddkkj0kuy6i3maiims">м { р `ь€€€- !р_ !р_ьђ®Щ- !р !р^ьспв- !р^ !р]ьqod- !р !р\ `IPRINT€€€€€€€€€€€€[иCompObj(*€€€€cqObjInfo€€€€+€€€€eOCXDATA€€€€€€€€€€€€fl€€€ 2 ^.ых€Р@Arial .@√ ©уw)©уw 0хwV fі- 2 main'€€ю€ €€€€—U∆\ѕНg™љќForms.HTML:Hidden.1Embedded ControlForms.HTML:Hidden.1ф9≤q2—U∆\ѕНg™љќ<INPUT TYPE="hidden" NAME="page" VALUE="main">_1247390942€€€€€€€€.—U∆\ѕНg™љќаЗSсV”«аЗSсV”«PRINT€€€€€€€€€€€€hиCompObj-/€€€€pqObjInfo€€€€0€€€€rм { р `ь€€€- !р_ !р_ьђ®Щ- !р !р^ьспв- !р^ !р]ьqod- !р !р\ `I€€€ 2 ^.ых€Р@Arial .@√ ©уw)©уw 0хwDf~- 2 none'€€ю€ €€€€—U∆\ѕНg™љќForms.HTML:Hidden.1Embedded ControlForms.HTML:Hidden.1ф9≤q2—U∆\ѕНg™љќ<INPUT TYPE="hidden" NAME="actiune" VALUE="none">м { м `ь€€€- !р_ !р_ьђ®Щ- !р !р^ьспвOCXDATA€€€€€€€€€€€€sr_12473909406,3—U∆\ѕНg™љќјXсV”«јXсV”«PRINT€€€€€€€€€€€€uаCompObj24€€€€}q- !р^ !р]ьqod- !р !р\ `I€€€ 2 ^.ых€Р@Arial .@√ ©уw)©уw 0хwDfn- 2 0'€€ю€ €€€€—U∆\ѕНg™љќForms.HTML:Hidden.1Embedded ControlForms.HTML:Hidden.1ф9≤q2ObjInfo€€€€5€€€€OCXDATA€€€€€€€€€€€€Аh_1247390939€€€€€€€€8—U∆\ѕНg™љќ†ѓ\сV”«†ѓ\сV”«PRINT€€€€€€€€€€€€ВДБю€€€ГДЕЖЗИю€€€Кю€€€ю€€€Ню€€€ПРСТУФю€€€Цю€€€ю€€€Щю€€€ЫЬЭЮЯ†°ю€€€£ю€€€ю€€€¶ю€€€®©™Ђђ≠Ѓѓю€€€±ю€€€ю€€€іµю€€€ЈЄєЇїЉљю€€€њю€€€ю€€€¬ю€€€ƒ≈∆«»… ю€€€ћю€€€ю€€€ѕю€€€—“”‘’÷„ю€€€ўю€€€ю€€€№ю€€€ёяабвгю€€€ею€€€ю€€€ию€€€клмнопю€€€сю€€€ю€€€фю€€€цчшщъыью€€€юю€€€ю€€€—U∆\ѕНg™љќ<INPUT TYPE="hidden" NAME="idact" VALUE="0">м { Њ  `ь€€€- !р_ !р_ьђ®Щ- !р !р^ьспв- !р^ !р]ьqod- !р !р\ `I€€€ 2 ^.'€€ю€ €€€€—U∆\ѕНg™љќForms.HTML:Hidden.1Embedded ControlForms.HTML:Hidden.1ф9≤q2—U∆\ѕНg™љќ<INPUT TYPE="hidden" NAME="refact">м { Њ  `ь€€€- !р_ !р_ьђ®CompObj79€€€€ЙqObjInfo€€€€:€€€€ЛOCXDATA€€€€€€€€€€€€МV_1247390938O1=—U∆\ѕНg™љќ  bсV”«  bсV”«PRINT€€€€€€€€€€€€ОДCompObj<>€€€€ХqObjInfo€€€€?€€€€ЧOCXDATA€€€€€€€€€€€€ШZЩ- !р !р^ьспв- !р^ !р]ьqod- !р !р\ `I€€€ 2 ^.'€€ю€ €€€€—U∆\ѕНg™љќForms.HTML:Hidden.1Embedded ControlForms.HTML:Hidden.1ф9≤q2—U∆\ѕНg™љќ<INPUT TYPE="hidden" NAME="tematici">м { м `ь€€€- !р_ !р_ьђ®Щ- !р !р^ьспв- !р^ !р]ьqod- !р !р\ `I€€€ 2 ^.ых€_1247390937€€€€€€€€B—U∆\ѕНg™љќ^gсV”«^gсV”«PRINT€€€€€€€€€€€€ЪаCompObjAC€€€€ҐqObjInfo€€€€D€€€€§Р@Arial .@√ ©уw)©уw 0хwjf;- 2 /'€€ю€ €€€€—U∆\ѕНg™љќForms.HTML:Hidden.1Embedded ControlForms.HTML:Hidden.1ф9≤q2—U∆\ѕНg™љќ<INPUT TYPE="hidden" NAME="form_action" VALUE="/">м {  `OCXDATA€€€€€€€€€€€€•t_1247390936J@G—U∆\ѕНg™љќ@kjсV”«@kjсV”«PRINT€€€€€€€€€€€€І CompObjFH€€€€∞qь€€€- !р_ !р_ьђ®Щ- !р !р^ьспв- !р^ !р]ьqod- !р !р\ `I€€€ 2 ^.ых€Р@Arial .@√ ©уw)©уw 0хw№ f°- 2 jjoppww5277iek0 '€€ю€ €€€€—U∆\ѕНg™љќForms.HTML:Hidden.1Embedded ControlForms.HTML:Hidden.1ф9≤q2—U∆\ѕНg™љќ<INPUT TYPE="hidden" NAME="ln2iss" VALUE="jjoppww5277iek0yps2168ddkkj0kuy6i3maiims">м { р `ь€€€- !р_ !р_ьђ®ObjInfo€€€€I€€€€≤OCXDATA€€€€€€€€€€€€≥Є_1247390935€€€€€€€€L—U∆\ѕНg™љќ €nсV”« €nсV”«PRINT€€€€€€€€€€€€ґиЩ- !р !р^ьспв- !р^ !р]ьqod- !р !р\ `I€€€ 2 ^.ых€Р@Arial .@√ ©уw)©уw 0хw)f"- 2 main'€€ю€ €€€€—U∆\ѕНg™љќForms.HTML:Hidden.1Embedded ControlForms.HTML:Hidden.1ф9≤qCompObjKM€€€€ЊqObjInfo€€€€N€€€€јOCXDATA€€€€€€€€€€€€Ѕl_1247390934YEQ—U∆\ѕНg™љќУsсV”«УsсV”«2—U∆\ѕНg™љќ<INPUT TYPE="hidden" NAME="page" VALUE="main">м { р `ь€€€- !р_ !р_ьђ®Щ- !р !р^ьспв- !р^ !р]ьqod- !р !р\ `IPRINT€€€€€€€€€€€€√иCompObjPR€€€€ЋqObjInfo€€€€S€€€€ЌOCXDATA€€€€€€€€€€€€ќr€€€ 2 ^.ых€Р@Arial .@√ ©уw)©уw 0хw&fK- 2 none'€€ю€ €€€€—U∆\ѕНg™љќForms.HTML:Hidden.1Embedded ControlForms.HTML:Hidden.1ф9≤q2—U∆\ѕНg™љќ<INPUT TYPE="hidden" NAME="actiune" VALUE="none">_1247390933€€€€€€€€V—U∆\ѕНg™љќ@†vсV”«@†vсV”«PRINT€€€€€€€€€€€€–аCompObjUW€€€€ЎqObjInfo€€€€X€€€€Џм { м `ь€€€- !р_ !р_ьђ®Щ- !р !р^ьспв- !р^ !р]ьqod- !р !р\ `I€€€ 2 ^.ых€Р@Arial .@√ ©уw)©уw 0хw fЅ- 2 0 '€€ю€ €€€€—U∆\ѕНg™љќForms.HTML:Hidden.1Embedded ControlForms.HTML:Hidden.1ф9≤q2—U∆\ѕНg™љќ<INPUT TYPE="hidden" NAME="idact" VALUE="0">м { Њ  `ь€€€- !р_ !р_ьђ®Щ- !р !р^ьспвOCXDATA€€€€€€€€€€€€џh_1247390932cT[—U∆\ѕНg™љќјЇ|сV”«јЇ|сV”«PRINT€€€€€€€€€€€€ЁДCompObjZ\€€€€дq- !р^ !р]ьqod- !р !р\ `I€€€ 2 ^.'€€ю€ €€€€—U∆\ѕНg™љќForms.HTML:Hidden.1Embedded ControlForms.HTML:Hidden.1ф9≤q2—U∆\ѕНg™љќ<INPUT TYPE="hidden" NAMObjInfo€€€€]€€€€жOCXDATA€€€€€€€€€€€€зV_1247390931€€€€€€€€`—U∆\ѕНg™љќ†NБсV”«†NБсV”«PRINT€€€€€€€€€€€€йДE="refact">м { Њ  `ь€€€- !р_ !р_ьђ®Щ- !р !р^ьспв- !р^ !р]ьqod- !р !р\ `I€€€ 2 ^.'€€CompObj_a€€€€рqObjInfo€€€€b€€€€тOCXDATA€€€€€€€€€€€€уZ_1247390930h^e—U∆\ѕНg™љќ iЗсV”« iЗсV”«ю€ €€€€—U∆\ѕНg™љќForms.HTML:Hidden.1Embedded ControlForms.HTML:Hidden.1ф9≤q2—U∆\ѕНg™љќ<INPUT TYPE="hidden" NAME="tematici">м { м `ь€€€- !р_ !р_ьђ®Щ- !р !р^ьспвPRINT€€€€€€€€€€€€хаCompObjdf€€€€эqObjInfo€€€€g€€€€€OCXDATA€€€€€€€€€€€€t- !р^ !р]ьqod- !р !р\ `I€€€ 2 ^.ых€Р@Arial .@√ ©уw)©уw 0хwл f*- 2 /'€€ю€ €€€€—U∆\ѕНg™љќForms.HTML:Hidden.1Embedded ControlForms.HTML:Hidden.1ф9≤q2ю€€€ ю€€€ ю€€€ю€€€ю€€€ю€€€ !"#$%ю€€€'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXю€€€Z[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~А—U∆\ѕНg™љќ<INPUT TYPE="hidden" NAME="form_action" VALUE="/">м {  `ь€€€- !р_ !р_ьђ®Щ- !р !р^ьспв- !р^ !р]ьqod- !р !р\ `I€€€ 2 ^.ых€_1247390928€€€€€€€€j—U∆\ѕНg™љќ†ГНсV”«†ГНсV”«PRINT€€€€€€€€€€€€ CompObjik€€€€ qObjInfo€€€€l€€€€ Р@Arial .@√ ©уw)©уw 0хw fІ- 2 jjoppww5277iek0 '€€ю€ €€€€—U∆\ѕНg™љќForms.HTML:Hidden.1Embedded ControlForms.HTML:Hidden.1ф9≤q2—U∆\ѕНg™љќ<INPUT TYPE="hidden" NAME="ln2iss" VALUE="jjoppww5277iekOCXDATA€€€€€€€€€€€€Є1Tablex€€€€ цNSummaryInformation(o€€€€®DocumentSummaryInformation8€€€€€€€€€€€€µЬ0yps2168ddkkj0kuy6i3maiims">ю€аЕЯтщOhЂС+'≥ў0xШ†ђЄ»‘ар  ( 4 @ LX`hpдssastrofstrstrpaginaGeorge3orMicrosoft Word 9.0@0@kEW∆@Эui∆@зV”«Ї((ит .G4®ьDd†hиирJ≤ р C рA ?њ €"сњАр А2р^у¬Ё ШзбЩ`ІЖИф€:Jз`!р2у¬Ё ШзбЩ`ІЖИфё`ау ш|юxЏmР[jBA Ж€ћп ’в•–ы$>TК+–}XµPЕBQЏЈ—„о@Ѕet%n@E|jaЪd<ЗЬ!C2щњI2Д`ЈRЄЕђИЌRЦc†`††h√≤wП ЯЬqќЭфПywйм–З7ƒQЭ£Ш\/њТ]]IЬСCц)!чџMBЪ@WcНhCтYocтcюЪР6–UХ§3rјf.юАxddт{ЁЉґЋZўCЃ'щ≈М!qе_Ќ—yнЧ±”€|{yњФп\э\£є:,ЏlЌІг"UЪёш^#})І}ФµfД"ѕбѕ*ШЌgУ4ь¶EќY-тч3яьDd†hиирJ≤ р C рA ?њ €"сњАр А2р^тш„Д'g±ЃфХ ѕыаыР€:Fз`!р2тш„Д'g±ЃфХ ѕыаыР÷`ау ш|юxЏmР—JBAЖ€ў=iB1љ∞∞Ђи"Я@яC-ЅВ РЇс5Ї≠'(и1zТnљ∞ѓ ґжt+t≥ь≥у≥≥+®~ `]иЧ0Љм3™VjЃГKx™cФєю∞BшуЯ іОJ'ш@Lqн≥6≥Ь|}~,HЙ|m#±Cќ®• ?7пй"я!=кН…©нждЁrQР>тµМФr¬p€ЊА*qzу*’0µqй’∆уіёЧЬqҐRяхџmCж}»Ѓ8ВяяћoU„”юЅ[љЧѓ’£7ЎЃЮ“л4Ы5±NЫ£ng&®q>]NЏја™dч:ХЉ5€n∞3*≠Dd†hиирJ≤ р C рA?њ €"сњАр А2рnъ5€Р ҐОIp Щwќ§X€лBз`!ргnъ5€Р ҐОIp Щwќ§Xr`ау ш|±юxЏmР;¬0Dg„ьC IЬ= qЄа:\иСћђ[ОД,{уЉц ∆А{и°ВeBFи”jу¶ZбGoЙ!ѕ/+ёыVњЎ=X Vx£C≥М0*Eт~ї&R2]Ht»ЪЊ$туz&R3ЁЬ”жд!d#ў\ќЙtЩnHйР{nэ;уDнз6≠Ё$<ЧZ[5ыY}+СQСґзZЉwAыmc"х≠Dd†hиирJ≤ р C рA?њ €"сњАр А2рnъ5€Р ҐОIp Щwќ§X€лпз`!ргnъ5€Р ҐОIp Щwќ§Xr`ау ш|±юxЏmР;¬0Dg„ьC IЬ= qЄа:\иСћђ[ОД,{уЉц ∆А{и°ВeBFи”jу¶ZбGoЙ!ѕ/+ёыVњЎ=X Vx£C≥М0*Eт~ї&R2]Ht»ЪЊ$туz&R3ЁЬ”жд!d#ў\ќЙtЩnHйР{nэ;уDнз6≠Ё$<ЧZ[5ыY}+СQСґзZЉwAыmc"хюDd†hиирJ≤ р C рA?њ €"сњАр А2р`Й#бЭҐГAїђЬГyЎ+€<Ьз`!р4Й#бЭҐГAїђЬГyЎ+÷`ау ш|юxЏmСMJAЕ_uO‘ьЙ(Ъ,ТРђƒЕЙxљЗО "В$Ы\#џ№јА«»≤wлBE≤J†у™∆:а ЁЉкz_uuЈ† шO%і†_¬бeП1Pu∞ PsM№√Su∞ЋyЌLбѕ.–:hпфрН&в.ZF F9щю6-HЙ| #±E¶‘RР?_й"я =кН…[[Ќ…блcAъ»wl§lС7ояP%NO^•ЇђXїфкЯr?Ќч%gЬ®‘{]єe»ЉУмИWp„£зЗ’хJ€`~Домw|∆—љXОыO≥ђ„ƒ*Х≠ПЇнЩ†∆юtNЎй!|хЮJёКoЬ3°Dd†hиирJ≤ р C рA?њ €"сњАрА2рt1:К%™/Ж>ў∞@шеIYс€PЪз`!рH1:К%™/Ж>ў∞@шеIYс`ау ш|юxЏmРAJAEхLF3IPM*1qa…Vп°ЙВ ЙBҐЫєЖ[o†а1<ЙPСђЏ_5Щ°NQЌпк€™ЂGP"PAъ≈ћHVєjN+™кЃЕ Б=ђpэеЙч~б?"ѕ>ЎMцсЙЦґ√(®wMо тхщ©$%р5Нƒ9§ЦТьъx/IшґйQoHЮ[µ пІW%Њ-#eЙ=пJЅ8Qє√ьqsЯ{у'ЮјЭ>М/пT7“оъџ&Џ/яў!≥ЁЫgqгfФѕ[І™Ќ—±;c‘±]cNЇБ…d:Ыeўq0_яцlЦƒ"e$Л–ZЕ©]ƒы»∆ш®ё74ҐDdиф<рV р 3 рБђ®Щњ€C"сУ»ХЦњ((рА€Dd†hиирJ≤ р C рA?њ €"сњАрА2рa`µO»уЈЊtЂc∆«X“юf€=Nз`!р5`µO»уЈЊtЂc∆«X“юfё`ау ш|юxЏmРMJAЕ_uПУ_—D4YDЙЂа¬(Ю@п1F"4ҐЫ\√≠7PрЮƒ D Y)іѓjЬ°Щ°ЪW]плЃjA рsиAњДб• h8XhЇ.Ѓб©PбъЋJбя,–s∞Яв ]0≈Uі#ћ:ћ тэх•$%тuМƒ 9ҐЦТьЮЦ§Л|{ф®7&/mЈ nJ“GЊ]#eЕћnн ®ІУ7®ќк÷.љъПxЯ÷ЗR0NTкїюЄe»љѕщИзpOУсЭкЌъpыcэЈ≈мИ—?]ќ[Ј'yѓЙЭT≥>ZvgВ&з»„ m№П'”*RvРЏ| Ѕџ%В4 эDd†hиирJ≤ р C рA?њ €"сњАрА2р_юіу®ІвоyAZ_е/ГFt€;Mз`!р3юіу®ІвоyAZ_е/ГFtё`ау ш|юxЏmРOjBA ∆њћ<µюГj©Ї®≈ЃƒЕ"“uiпa≠-Ei7^£џё@Ѕcx/†•Є™0&яcДќР!Щ|њI2Д,`ЈRЄБђИЌ“«@ё@3@Ѕ‘0Дeп>ЬqќЭфmВЉГzъ;‘ј!^Вв® QLЃя IБЃ™$ќ»ыФР?џMBЪ@WaНhCтYocтc6JHиЃХ§3≤ѕfюэс»»дyцz9mЧµ≤\OтКCв њюЩљуЏ/?в#ћ”здх]ьbЃsєЊBcщ;o±5ЇыщГ}їчљFъRVы(iЌЮ√Я}Ф1ЭM«iш-LУЬ≥Zд 4)эDd†hиирJ≤ р C рA?њ €"сњАрА2р_,ё'Љ«'O‘яа§RІA≈€;J з`!р3,ё'Љ«'O‘яа§RІA≈÷`ау ш|юxЏmРЅJBAЖ€3s”‘+DRЇP±UіHDzАzП≤ВAtгЇ7hџф=IџбJaьѕєЁЋЁЋю3з€ќЬAрЯц–Ж~ √Ћ>s†ж` u-№ЅSuQжЇa%Дрз?htJ'шF Lqн≥&≥Ь|{y.HЙ|M#±CО®• Њ> “EЊcz‘У7ґЫУуўCAъ»wd§мР„ чп ®І7ѓQ Ђ6.љъПxЮ÷ыТ3NTкїЃЁ*dёІмКЧpWЛ…эTuљЏ?xo†чъїЎНцсЕ¶ґ√E©"№5ЄЋ…ч„ЧВФТѓa$Ц»µдмsZРЃдџ¶Gљeт№™9щ0Њ.»†дџ2RЦ»3¶ыч®І/ѓSхbЧ^Нп”уОдМХ;ћ7чЩч9{в №йгрк^хj№Y€ЎDлн;=dґЇуtЦ№>e≥Ж÷©fsінќ ÷†k»I70Н'У4=охы√ЫїЃЌYƒМhZЂ0µлБxЎЦ8H™Ddx“иирl≤ р S рHAЅ€Б√l2n_starNota IndacoрАbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆±)зnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`ВҐDdиф<рV р 3 рБђ®Щњ€C"сУ»ХЦњ((рА™Ddx“иирl≤ р S рHAЅ€Б√l2n_starNota IndacoрАbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆э.зnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ р S рHAЅ€Б√l2n_starNota IndacoрАbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆І3зnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ р S рHAЅ€Б√l2n_starNota IndacoрАbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆Q8зnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ р S рHAЅ€Б√l2n_starNota IndacoрАbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆ы<зnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ р S рHAЅ€Б√l2n_starNota IndacoрАbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆•AзnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ р S рHAЅ€Б√l2n_starNota IndacoрАbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆OFзnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ р S рHAЅ€Б√l2n_starNota IndacoрАbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆щJзnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ р! S рHAЅ€Б√l2n_starNota Indacoр АbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆£OзnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ р" S рHAЅ€Б√l2n_starNota Indacoр!АbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆MTзnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ р# S рHAЅ€Б√l2n_starNota Indacoр"АbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆чXзnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ р$ S рHAЅ€Б√l2n_starNota Indacoр#АbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆°]зnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ р% S рHAЅ€Б√l2n_starNota Indacoр$АbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆KbзnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ р& S рHAЅ€Б√l2n_starNota Indacoр%АbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆хfзnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ р' S рHAЅ€Б√l2n_starNota Indacoр&АbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆ЯkзnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ р( S рHA Ѕ€Б√l2n_starNota Indacoр'АbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆IpзnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ р) S рHA!Ѕ€Б√l2n_starNota Indacoр(АbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆уtзnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ р* S рHA"Ѕ€Б√l2n_starNota Indacoр)АbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆ЭyзnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ р+ S рHA#Ѕ€Б√l2n_starNota Indacoр*АbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆G~зnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefgiэ€€€jklmnopqrstuvwxyz{|}~А€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ р, S рHA$Ѕ€Б√l2n_starNota Indacoр+АbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆сВзnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ р- S рHA%Ѕ€Б√l2n_starNota Indacoр,АbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆ЫЗзnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ р. S рHA&Ѕ€Б√l2n_starNota Indacoр-АbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆EМзnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ р/ S рHA'Ѕ€Б√l2n_starNota Indacoр.АbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆пРзnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ р0 S рHA(Ѕ€Б√l2n_starNota Indacoр/АbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆ЩХзnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ р1 S рHA)Ѕ€Б√l2n_starNota Indacoр0АbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆CЪзnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ р2 S рHA*Ѕ€Б√l2n_starNota Indacoр1АbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆нЮзnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ р3 S рHA+Ѕ€Б√l2n_starNota Indacoр2АbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆Ч£зnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ р4 S рHA,Ѕ€Б√l2n_starNota Indacoр3АbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆A®зnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ р5 S рHA-Ѕ€Б√l2n_starNota Indacoр4АbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆лђзnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ р6 S рHA.Ѕ€Б√l2n_starNota Indacoр5АbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆Х±зnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ р7 S рHA/Ѕ€Б√l2n_starNota Indacoр6АbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆?ґзnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ р8 S рHA0Ѕ€Б√l2n_starNota Indacoр7АbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆йЇзnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ р9 S рHA1Ѕ€Б√l2n_starNota Indacoр8АbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆УњзnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ р: S рHA2Ѕ€Б√l2n_starNota Indacoр9АbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆=ƒзnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ р; S рHA3Ѕ€Б√l2n_starNota Indacoр:АbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆з»зnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ р< S рHA4Ѕ€Б√l2n_starNota Indacoр;АbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆СЌзnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ р= S рHA5Ѕ€Б√l2n_starNota Indacoр<АbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆;“зnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ р> S рHA6Ѕ€Б√l2n_starNota Indacoр=АbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆е÷зnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ р? S рHA7Ѕ€Б√l2n_starNota Indacoр>АbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆ПџзnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ р@ S рHA8Ѕ€Б√l2n_starNota Indacoр?АbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆9азnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ рA S рHA9Ѕ€Б√l2n_starNota Indacoр@АbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆гдзnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ рB S рHA:Ѕ€Б√l2n_starNota IndacoрAАbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆НйзnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ рC S рHA;Ѕ€Б√l2n_starNota IndacoрBАbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆7озnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ рD S рHA<Ѕ€Б√l2n_starNota IndacoрCАbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆бтзnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ рE S рHA=Ѕ€Б√l2n_starNota IndacoрDАbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆ЛчзnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ рF S рHA>Ѕ€Б√l2n_starNota IndacoрEАbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆5ьзnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ рG S рHA?Ѕ€Б√l2n_starNota IndacoрFАbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆язnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ рH S рHA@Ѕ€Б√l2n_starNota IndacoрGАbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆ЙзnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ рI S рHAAЅ€Б√l2n_starNota IndacoрHАbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆3 зnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ рJ S рHABЅ€Б√l2n_starNota IndacoрIАbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆ЁзnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ рK S рHACЅ€Б√l2n_starNota IndacoрJАbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆ЗзnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ рL S рHADЅ€Б√l2n_starNota IndacoрKАbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆1зnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddx“иирl≤ рM S рHAEЅ€Б√l2n_starNota IndacoрLАbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆џзnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`ВІjDd@hиирb≤ рN S р>AFЅ€Б√204o55a_165643рMАRрсiґ9kzћШFҐ];BяµэkО€ЌiЕ!з†Fр≈iґ9kzћШFҐ];BяµэkО€€Ў€аJFIFHH€ј “Р€џД # !"!%'$ '!!  €ƒ“ }!1AQa"q2БС°#B±ЅR—р$3brВ %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyzГДЕЖЗИЙКТУФХЦЧШЩЪҐ£§•¶І®©™≤≥іµґЈЄєЇ¬√ƒ≈∆«»… “”‘’÷„ЎўЏбвгдежзийкстуфхцчшщъ€Џ?цЙuµkНYRЩ§(ВаЩфЮH§~PкФJрN/«џ$ 6Ў|эя_jЪ;џЛQ-ќµ≠}ТA±ЬТТmМtu-ќµoЃI5жХЃy≠$Йе√-ЋBиј 7}:UgњР1:ЉwНsТђVжHrТ>Q∆}Hг©-п5)Sн¶†4фhOФ$Є1ьљ~Uю#”ёђ]лґјe±сЁЈЦ—Kp— =0ƒy2~ХLяк`Men§ЩJщnЧ ƒОq√О >÷зUЦu7bЋNОFЩЃLJа«Ч<Љ}*ƒ^&“ѓТ 6/nЇД>зТfЙ_ю@NMSЇДh#‘L≥ZђFKrЧ.єѓя_ѓ•=ж‘ЮFО7Т„NЙјc-”*gѓЌ)зВz8≈Z€ДЗKЭ'ю3ц£uжуЯЋц]шџП«яЏ™≠ќ£«уљќЬт|≠otћ•єы≤ГЮ£њвШЇЕэ…d”в v@ч.„ ƒЯг'е\№уЪЉю!”нЕ≈Ью"_іЁ"Н—Nт§gПв^ЯЕWЄЉ‘нfСн.ЕеБuі7Unў№»y=*5Њњ3Ґи©u≠Є34п9 аЮO5bXhИ°вЩa(±Ѕp”yyоH`хэj)Ѓµ_іizВя†ДyЋ…РХ€iГщ‘kxс»?≤гїLЅЪоIњЗ' x$vцЂVZеЊЗе]кЪ—ОDХЉ»cЇidf?ё@ячzjГыBов4Є–хњґJwФ€I- Rrs«БТ: ђ5Пk,=й√Бц…vЂЦ«1€wЄ_йWc‘'≥~їђ}Цa*;'ЏNт=<°»@п“•Љ’”UуЃіmoќХІ РЫВТ)†МаЈC«O≠Q{щЎ±ЊЈШЁ™8Р≠мСВFч«бRGu™y~~±ђ%Ж"щwЋеї'ызжзхъ’ЂяYkЂ$Ъ~ЄЊj"ІЧ5”јKv+ЬgЈOoZ™nоМЫ5hЃдєFНK-Ћ√Е9кЇаэsOЈї‘nfIоoEН©V4ч&$ъМЬє«cъTІƒzvІm ЭЯИјТёТyуяd#”uXШіW–GЖз®a—Бђ€∞шЦƒrйzSLkячШЃ<¬љПКї†шќЏбµ-\«Ђj“ЊкXЖhщB/8÷¶сЕіѓ®ЮжЁ#љИ©ЈЇEHЬr§јqY∞ЎxЦ-—Oc¶j≤ЋЈЦ\g°£ѓЊ*]?јВод_шЮXuK≈R!М≈ИmЅд™©лх?Е_÷|+§xК”мъЦЯ ј)Hяf!ю…Оq≈dA¶л÷pіEфЁvУ тЄFUХlgІ=љ©ЂбXхIгЊс=еДц–єkKp!ИБМ≥g Gе[WvzЂeЕЁґЩqЛ+d;Wє^rљbЅбЌOA?c∞ЪЋR”c¬Ѕ”™µШщщАх§П¬„~$(5я≤џй(T€eџ…#~уП~¬ЇЕ—і÷≤]<йґb…Ы&(йй\‘ЊЊ–K•≠∆Фўf“Ѓ’V8$£zdgЬю„5vё-ґЧІ9"к+L<Чуь фхвґ≠tMLБіы [hЇ%М|јt№;ю5Н'Гe“nЪг√&"ЩГ]X:~кsМdб8ь)≤иё#љН D≤–бb≤џьтmюкцtѕгЌkиЊ—ь7ўtл"M°Y Г$ГЊгё≥х≈msэ£б…b“ovнХ0bєPsµЧЈ‘TiЊ%Щ<Ђ{=+If?суyНЁ»џкzыfі4йЊэь0«5г≥I5џ∆ ОдтIфц)Ъ„Вмµ €іфЧПK÷Fv]BЩЁЮqь@ГU^Ћƒf1”і±rN—wїЕmњл6юcoBрUХЬ¶ючn•ЂТп•МdМ¬nфxУ¬:~ЂrЈНnЦЏДRyРя[®М:?И{•ЯИDk≈ЖУ:Е€I№Wxѕ Tт х«z±Іxі€hшКhu]P ®ћДG;QЌZ„ю’ѕ√°лZ){KaoЂўDUmю‘vЉ 0OсqБNЗ¬Ч^!єƒ"”c!£“б]√°gпПA] h:dЏzйтiц≤YЦb∞ШЖЅ‘t∆?*з-ь-©hдЅ£ kн%[ч6GA-ЬЂwдъэiз¬ЏЃЊL:£џЎi\ЙђнrZдГьMь*Oa[ЗC”mн?≥≠іџ8мўCЉ ЏЁ:ОхДюЯBЩо<8цсYћыЃtєGоЁИ∆PхRN8йNє–ЉC®Ґџ»÷z-≥М\5ѓќт©tчx$fµіНI–°zfХmlїЉc1ђлѕН6ак>Ъ 6yэ™`є NоЮzКdЇgЙ.± ц:;ї ЁF|∆Uѕ+хпЯz÷–<'•xr%{KHю“S2№∞ћТ‘УпйYЇњБ≠>’э©°ЋУ™ДЎfО0RD=QЧрх™ЌmвPGЫҐЏ№IЄ§ЧwЦxЋЕIфц≠- ¬Џ~У+яі"чUТLЌ{2ћ{cы£ЎTzяВђuIУQД%ЦЂу"љК0Y[ЊGЗ÷™«aвИҐґХ§]\ Ђц≥.—!Ѕ√С‘c”ё¶“| k…‘5©"’хfPњiЦ j:*/@ѓzйв7`T2ТЫиƒrOJЦ!Ь©<А:k>–з#БЌ$'.¬Bsуg=<&UАl≤А@≤ЉK§Iв кz<7≤ўI}m, sяД≤гpй”>µа£EГOЛ\∞З≈Њ”o"k»з”біЮk8$Ј[iLd 2HђPаyТNj?xS¬WZVђЦ€t?±ђP_ipЁЂДіЗн.ў∆∆∆щгU TХдR^xGњ’5$Љ÷t;-OLъ-№oџxё{# !$T ≥grAЅ©д—іэ/#≥соСy №Јr}™Й•О÷X°P?v§ЉСЛb#c$^ЯрЪ„P”фџиdЉ—otДЊЇk;Ы9%2ЦkЧgIU‘(*NяЧЄ5ЁМH б6о9 ЪВPd∞$.“•ГkxЏqџАqT5ыњ±iwW`яї∞ыA"1ГЅb:zgЗe:¶ПeyuЌ|^сЧИµџЅгKѓj≥ђЏ÷Лq°-іvvЗ;зОl.BЬW д’-3цСсkh:ОЯ™]}Ч[У]НtЛ√ љ≤ыhВXј∆7'#„=≥^Б™ьFс%Я¬ѕКZфZИы~ЕЂяZiТykыИв1м∆ЫЃz„Mаjю сѕН4{щ£ТѕHыі RЊmЊч№G\±ѕµc|yсЃ±б9|'o¶xЖлAГT’eЖто„O≤ђk 8џ“O#∞ЃSCш«гЩ<SN‘≠хБЂшО √!Љ”Д :8c,≤D>BђqЄЮХs≈ё8сп¬їЯxkQс,мНбkНgH‘юјРOo,LС—rМЉдjе`ш€гI_ј4Z•Їк—к?fсV»≥жн`НqМ.е№ўѕіьWс¬Ћц°≥‘ћъx”іџЎЄ’mьYвkйњЈtЋ/шЬшq4нСЋ6ў |ыЧГй«≠}8T МmsЏ™±iUћjXнb95*FЕrг АInFЕQIЏ±ќЁЄ§П СФќq«nх)`€8`Ў#–ы‘eTС”О€•L3ААpІ$КdЛФдМmзЪХI =ъ‘3H2ИG ЎЏrsф©cАЫ0 t¶ђ[ефґяxґx…'МSьњЉ Р b°НAыЬЬЯуьЂВєшҐґѓuђZjZЕЭэдѕ<Т Gƒ¶tЩ МА `2Ь08Ќ„eэ\ЇЯQ’µ]bKїЖvїєэЏyон!b@\LЛЕїNщЌЈэЫ4kЫлЛїЫнvбµ ДъФsH;ЦyЂтСДЏIn8>µ^ў£I”н,н„\÷ ґ”,©5¬Fн!TeЋp2Nв~µ№xK√ґю“Ъ¬ еЪ3q=—ypЮYLМ8јвЈ3є≤IлЬzUy7&жUќЌId НГXЊ>_рЙк¬—cyНМ£c©;јЕЅ1иzЮфяЗ®…аЌ-ц8чсГЬ«¶="ЈИ\0vј Бџ мcb ∆?ХDМAYљ»=iўr‘ p6gБОв¶ЈЋ—¬ћ I9#ЯJyНуХМЭјzы{TEь°H%сВ8ђЯxGшЕбўЉ?≠§≤ZHREx•1Ћ КC#∆√Х`ykШ“ЊиЪ~°}y≠kё!с=’цЭ.Ч%∆≠{Љ•≥эи–(g„¶x+аvЧаЁsO’€б"с±6ХlцЏTZЭЎЦ;Ь КдАNxЏіt?Д>рѕК|UѓZ[MцяВЈнжџВ |є-Єтy≤Љр>«¬"ќ+/xќгN≥И√Я>§Ў!R°Jl д х≈_ЗаѕЗl,ptЫЎеcсDзdaЅ\sЏ≤пgяj>”4)вЉhф≠VMZ∆гЌjJт7cоУММv≈I≠~ѕЇ'ЙхНNил#ґ≥’nЦпV—m/YяH6ВќШ»ќ ЪµЃ|ґ‘|_™лц>'сОЛw™дЉЗJЊ∆≈b|їO@+£’Њ≈ѓкЮ‘oRш\иWFкЎЂ Шћdњ<nkЩЯа?Дoђ5н=О°Яђ_Ѓ§`ВзЋ[;µ9ун»Fѕ=Hл≈W∞ш °§:лk:ёњЃ_лZq”n5-Jм<сZЮJFBЕ@HѕBi…ы?xBo_xМG{Ёо£g®IґP£ћґ€V«ЁcЋдv®/€fпЗwЊЊ“І—Твкъy&Є÷eEkп5дёYe«`8ЂЪ«ј_xЛ¬Њ –хOЈ][лЈл®\ тѓЫ¬Ґ(xџoЕзОнЏНkаЗ5{ лyохkgњЗNGЦ АѓЎ„8бїУ№О1M?ђn-O’Љ]вэr&їЈїE‘51КH$уѓЋј$ ё†vѓEЪ?0пСГ7oeъTrn%QЇ©=З5" ®ќFWѓІ•#&пёЮ≈"ГеАAйпO, 2'!И»ЌWn21«5/Џr|®Fy…lЬ/3Lku#.LДМАЁІ`)ѕИз•A2! [q#УO@аа1ѕ<ЮьSeBћа@∞ѕщлKl7I‘ бxІ6W.±н»ч®А-¬РІ$флRFБАкP ”"°њс\Џ≤Mrр§±о ѓЧЈЬА зЯ”•fё№Ќywou; ™cѕ√…Ѕ`Є…=Оq«J„П^У”$”HЖ4џіYz$s„ІZ'O≥Ґщ"=~ojP••/1 2Єй≈H§№СР…йкGф§ЪAўо` ;tьЂЧЗвЕYҐc};M5ƒґҐ5ґb—ЋЂЂ e~w@3‘О)«вЈЖ•Лzя»L©#…n»∞р’щaХ§[ѕ±}ЬЏ0Ыѕдщ{>цvВўйЈЬв¶–Љi†шГS:eДЈkО)]Свxј #~Єиƒ Vтјт≥IіЯQPШ ЛлюqVВ™®B«vAѕqL*: ЬчІ«Фl≤дOљE0 µKF6v≈<3ЮОЗ<~іўХЩФ@Ц№ЅHЏбОєвЬƒ«ТАХ`»…уМ®з'І?ЕKАСЦ»Џ€Б г<}qmcc'цЕдЦ” I|єcќй~RW8аЮ’W¬:ќЬЪцЫjЈww%≠|Шёg8uЅ' хй…∆9Ѓ≥¬„7Чz ≠’’≤Ѕ$уJлќ#B√hзІЋПќЃDђўV«A«гV@ јяАzц®%&?ЩHў≥°=э™ЗЙІЗѓЮ)“ЦYNpШЅѕ»÷mƒтёш*+ЋЭ0Ќ~÷ёdqџЉмьЉ≈Вpr: ”р™ћt?нKc3B•аRqфщ≤O>ЉуZnЕҐ Дн=Пб\7Ж≠ЕѕНьMu®уЂЏ\≠і"TЖћҐі{?ўvёXч`Aы£µ%•ґЛw5Ё№ґ1«nп,–}еP2Jp~lgЪс;oьFM7EПE‘Ѓхƒ"&ЈЦH уГ^»)X®№cГЋ∞;СлQ¬≈шЫaбИ^гH÷Ѓ|џЌ,5ћ6jм°Ц/µƒA Ѓ]ШГМ0г®ц…uKЫЭut’—u≥і^bяе<Еoщж~mџњ {„ПкЮ1сLY лЇЃ≠eэ£p™”@∆kRЦ2ФPvХоPQЮПв≈шївЊ©o®ZЁЋm£ёOofYХ≈Iх%F}л¶Јp–° 7"аvT‘„1sс'Bіс7ь#мч2л p-“ЁbЏXШў√.HVщЗќj]?в^ЗЂшrџƒPЋpЏeЌ¬џBR-•ўФ0»'8«€™°≤ш≥бЂ±m=ћ/qqkmK¬∆xVhИЅы•X ц<’ќYjЉIxЈґЏ}№УKжяї¬ьЧDКGуlo 9^Љ{уzоч¬WZхЕгX47ZЖМъ≤H≥ЮHТ0Яtт§=NJ©а⥖-| ≠µЮЕa°ЁC ZBСJ6≈е{»~\гoћдП|t™)≠|(Kџн`Н@я•ѓЭ©Nеƒ±∆'Жю∆Їс.ЭІ ЦVvPj;вB§Њh]ЂЯљы…C/}ЕMвН[Ѕz&£e™кЦpЁШЌЌ•“FЋ$Лn$Џ°т;$У NJ1гМёІГ|1Ђкw€с4ґљ”-Њя{,0ЁђnuщГ4x+„$÷іo>.xsMЊТўЌдД-і±4qЖIгЭY£ХyOФ©=ЫљOaсJ‘фхїЙ.|¶љО« …"+ѓыЄqЌMбЯИz?КЃм ”ЕѕЫbЏД2IUhХСXx`“Пc]®peйј•JCuпЄю5 »°јB в§ёeЄ9%x…q¬™гОњэzK|Ж&5ј…ќOµ?yQГ Lа‘G*†ч№F?НKЕўу(Џ=3СЌP÷і ЩuАчQFц„ƒ dV\А <ГќC ~ХNпЅ0X9Ъ¬Ќ%Њd ` ®aГЖ9*$ЬzWA-≥йЋ±h Ѓp≤аuЇUTи6ЬsЮ’`©V0Юµ]…PiOјПRЖYіўві]”Фэ÷з €xЂcліэ+SµЫNр’љЏИ&ы—Инз$Чbp®џA-Г∆s–cКЈа)dЫЅъ3і≥<НjЬЋЋ7ƒHюЈіФ»¬ЈsСX~#р≠Њљuo{Ќ∆Ы™џ)[{ы\ O%H*иO;XЮF5ЩпМt»Њрд:тЕ ]ит,r}ZёV8югЈ–T1ьJр№q4ЏНе÷О©Н€ЏvRџc”%ЧОkNѕ∆Њ’EПКіж ≥G£а3‘НўьлMoінМ^т‘™ф€HLщ÷=зПь)`<їѕиVоqS®EЄ/cі6qUeшЛ†Ш}6выXWПы. kН√„*Єэi”k~2÷јK/д|„zђЂ, xеmв$g78€t÷ЗЖ<5k°ЩѓЦ[љKTєPЈZНўY@…UaQ8EA9дЬ÷жegm±≤тw`ПNЮ’8d Dјмм™дьсyщNб“Ђ1щ1љ:;H€≥`ЃY%ЄксаєP9»аgБTlЉA-.Х&ЦvНѕћ v=Їdg’ЂM≠пНг^Emn∞,V™я1b$нгОvЫLqЭљ*N? T.<;£я]Щоф®о&nОaщЗахONє©S√ZјґсиґёDMж$bі6»јІaQ€¬'°$ рэВƒю[2щ((!>а"йіzQcб ЅёKmNґbђЕвДeФ†B г9Pз∞-«ЖіyaЈI4ыb`ЗЋґcћ)еШрЊГa+ПCL”Љ;§i¶ў£±ЈYa rФрСщkѕ≤њCКС<5§≥ЩЛf≤•e0Мґ СУМЬC€_JiрёФ i÷Иґы÷$ОҐ №≤БЎаSbрwЗюѕsn4k3Ѕ ,~^SЄЬЮ«ЦcшЪv•б}#Uў ’МRЅ1xЩAI Эўл…$tЅ5/цEЩgЭ≠ 2L©ж3(bы Я]є8ф®¬z6∞Џ>ГІµљЇДБƒJBЃzy«Jbh$;hцсщRyЂ≤я\pF}UЂ L”n"Ю«HіЈЮ(~Ќ ЕЏV.>@!~U8йјЂ~SLОJcМp?!S)a¬ґёЉ КuRДВqБOФA МSd$™GЌБѕ&ИC,ЬHј=)ерHnTБ‘ф5ЩЃлv—.хЭVo"∆Ќ У Pґ≈ аO”ёє≥сяб“Z-ћЊ#М[щ]€fЧ>|;p§щraO'iјЂPьfрmѕЖб"ЈсїитO%∞ЄDfЕЁc22аПоВ}сОЉRX|kр~Ј®Ы +Ё,d».£џзaМОCЅа°ET_П_#њс?ЫЩ#g2ЮBmfrДСР«В`÷њЕЉ}бпK$~‘ йК%ТIЁ÷5 ynЅnr—Фт»P[!є8лP±V¬ґѕзЏ§ЛдЄГБ≈dx 8fрюҐgґґєН-DКв:3ОTщƒAБёУ¬3ЁЯ iЮmіp mг-B`Dг;B c”V±Оr7щШ+Т@^ DUƒїЉ≈fb:ІйR+РГ|8»ќSЗj&Ъ7Ap[МзМъхЃO≈ЛбџЄУRроЫ|в¬k«Т[HЭМqЇ!\≤€”LъpkЩс>Ђру@÷%“fрvМҐ&УЛ LpмTњxќёІwЃЛЅCE’mТ€Mр≠ЦЪ"ao Nw∆ sФeЅи:WaeГ мКP|КqЯ †Ъ"≤}H*4aњ(я0Б”f)eШТ>N:у”“СU|#FЁж™шЗ^±рќХwђkЋmghЖI§1o(£Њ'”•qюџйлruїЂЕvХ]#”eiacЌySfдD№2ћ3Zz_≈okъвxNс•ќ≠$жґМ≈Д~g¶6н°й÷®\|jрЖЩЄс:[ Y°Йќ Kд0 іьёg  ЮјК[ЛЊЯBЊс лM5ЭРДѕ'ўд/Щsе(B73?@†g ОqлZZ'≈яxЗ]ГG“µЈЯPЬґ»бВGЏ≤зnnF±«Ў†e»ВU#YsDКќД>”Р01фІ[ЙОQЪщ•М§£; Ќ ≈HEdѕѓ|3”о≠|вX∆Ь–яџЁѕ}Ы®Вн ћ≈rЮLqҐ±јPг®5№|*сІЕф/YйЖЉOk.£pЏ;7Ъ…ЮJЅЯпИцВј|јМ„ґ[LЈv—№оaЋтжCМrІ¶{{L1F CоnA zT∞"у)fАAcѕеYю%ЖcҐкQЎЯ*дўIд2»#esчHs–ы”<nЧ√jкЛЛ•ЈМO2ЊанОHnхѓЧplнѕ∆£p пкєg•=~жPqЅ©УDЂ8ЁЬuйQЃЯgqµ•іОFВїF9дtвХіы3Џ ±`©X„еф#МUo≤}ЬП)¬ў МЮI?гSЙЫИЁЧuпЯJ6Й,В2£?©¶mЂАNо?Rоa ѓs∆OшS`УОЬф5Щг}”∆ю ÷<7usэЫo®ЏіЁЄЙN2FxнёЉЦOБ>±—пЛ|EЉµТ'Ї]JхҐ{kХМЌЃ6Еl+nNМ«÷Їњ|рЃЙг ;ƒzn£ ^Yкw7ҐШчЦПмз;.а:уиkЫЇшаoxѕZЉГƒЛs<ЪфWvmҐUgxЂущҐBTрЎч®tАЪ2x~гL∞шЕxЪe‘6ле°IR{vэƒщoЩJЄ∆8эjЄш%алэa5;_ИKЃ†k…nnвFKЛИп|ў%xшVЗЦqј#С]w√ѓЕ'ГхЛ-g√Ю-Э.fY>џnLEu(dvЩ–т¶3' Є8л^ЪЋ_+ƒV^ћ°•1L Ь ХОGj|"bђ6∆≈2 ф§У|ЙБ±T(j8£Сеѕ*«ШF6|жF TOK*≤ҐНћ{JФG№,iЄ‘ S$О5¬ƒУ‘О?ъ‘ЎЏUEЁу.0Yzхф©QьаSЃ”‘TlОW'ЭN» ЯФc•FOѕМО1Rn[#=qнPLћ 0lМАјvІѕ0µП?+и:МT"пw.ШСp9^ZЪ щ`$рлR ђїv 5Bю÷оъЁ£ґї[m—»њ4+ ,TЕ8>МsпМWТй€Њ9GMс N«∞Ь*.ЂѓЩЈч/÷Е≥ тF∆я>[$СБVЛpџє9џчT±n ЃЈбПЕ>ё]ию4—u еxgЪ ЌѓЭa7РT ђ\JВCwк:6ПaбЌ94ЋTµµЛ!"vЃNNr}IллVdЙ1ы¶*08нџ•ЉџNа§Аy™KЙВюиАdдT1їЩЦ2p—ЌMЉ»ЄX%щ@зЯ÷£С“'Uт•(XаcБR«*e8\x?JVХffкAдqQ∆rЛБМ/Lu†ЕЩЛ6MЎуГMdr£lІp@§ЇЩmmдєЄїA,т6ІЎS-дЈљН%КFЦ3СњvUєЅ«®ЂСЄMауЬБпQN\y{ґм»F8в≤|K°ЁкъcЅi}5ђН"2Ќmx¬∞<~]:З≠s±iю‘÷баH МЊdУВc$ЃzА*?EЧЕ4Лk9"ЄОDA2DcМс…U$ХзПJ„ЏВ?я.ю†Ц#рйM}Й6Ѕіl"ЮњЕкAЅЬСоkYКЕщР»й\ѕП|.ш©5+DП∆ЈњdКR”Dч9sЯSЬНА.”«$х≠/З „|Ч®шАк6йІ≈o ;ЩbМҐ™М.>P#ГќrFkѓj,“4P`дiјзџйюEUЖёqpJ$.pн”ЎqR§Ч“IдИmФПњВјБ№ГѕљEцЫЬ ∞ј°F1Єрxй€км)”µ№gИ rЕ§<{p=й“ћЕЉЛХpШ√єзІ“СёгЋdтбј8бќx=qЈьсLы}сЏLVзi С+tг#оэJУ}№ђ"µ8∆ЪЁq–ьљ*Ukєч-ґ јc«й«nЮфў~џaЈСAAХ≤зJ[y¶u…О№7qљ≤:≥хьЗѓЩo]—[`®€ЦМy«ыљ*÷bЎ[k|O2ъсч~ЯЩЂ$^®3oмgtДсѕЈ”у5^WњY9!ґ?1Тf'јЃ}JЦ9nЁШн»*2Д爆 ЉТ;`OЁƒ§ОЗОШф§№АК`ЄV№y=F>ЯзЂ£ЪбX≥џBЯ6>Vl}z}iw.’ЏWzф™5тdрЦђУѕq≤ЏїN÷ы|Ќ°rџwqТ3…®Љ ≠њГ4Єl•єЦГч,Њc «пmјѕ”ЉК`.ЁБ“ЂћўЎМ …ї‘:§Ч6mЫђrВђBєM ћїА дdgёє1бѕґ≤УЭa"”ЮO1нЪбдxАUP°ґВабЙќ0yоq÷йсЋmgFVЇЦ4Џ]ќ÷r О¶Ф≠÷вbґЛjсюњЈгзZynХИы:≤ 7Ыѕ_ІбККЙDН嬙±ЮФOѓџцЂQ\\8DkTУу ?¶)∆YґДы2эящк>^~Яз4R]Т™,—1й/€cш‘IpьKl£ я;њеSђУЄ ЏМјуљЇt®ІТи!a™F<№gяІњйRE-ЋЄ lДы€юµfxёCmб]ZU!ґX _rЖ;ёјЬtъюBҐ≥:БМ ≥ёTDНчЊЄйЯйOS~K≥[Џь«7`GІЃ?3U$Р2°±1ЖЏ°Э«зтэi`}adћСX2э‘ ; ≈~њР©KкGFК–|†с#rxцъюФ†к*т™Cb®ћѓОAцхюµVXхМ…дџйЫ2Jffдхщxнъ”b]^ёдoaC ЈЮsВ}6х≈ZIu6fТhlb=YЭЄ»аНњ_»{–укk%l •fbђxиvф©њewK{#Ьа4НпПб€wІљ$й™FTµd |•№зѓЈ†≠GЏВ»°†≥Qї$ђМF8ѕoѓйVUхУ ЛоPHY_цгІ_“ҐСх=Б v^b±аJш<o\~ічЛН—•Ъ1кLМхгйфжГ-ыЯ0Gj£8*dlП”лъRF„й mK?їѕпЃGN:}п»zЪРњ1[ ґH№7ґsф∆)]FthrёУгйѓБх©"≥уZIЉ+*їy ±ОљGJoБ≠д> “Ќ–vЄы?п Єfќг‘©Ѕ=9}Jи …рQd§cГз^Э>Х±Ё`yv*Иѕ=:с«ЋёЭ^«тЭ9@/В¬а>Шф®£ЄЇrvйг¶C}§~}:fђЛї¬ НgЅ9ЁцБ«LqМуLК[©6Г`г$ща€J±з^:Бц!Ьn цБЅ«NХ ≥Ё£1hПщл…ьљ€Jr№^6l¶F“&PHоqКГ≈M.Б®≈oO%ФЙЌП,Ј£gшOCЮ’ВбЦѕ¬Z\WСG …nВDИВ™yбpH#“µЉ≥:cµzЕо~Ґєпш=Љq¶≈£M|÷vM2…sе∆G ІbЃоЖѕы#ЌЏ|*÷о5 ouoЙЃ%і1=ћdСяqemїцАђW hќj;_Ж&µВЮ*Y]m%Јa#ќ» УН£§хэ+±рvС}бѕ ўi„WЂ}y8iЫv“¶B@щЙ<)ј…м*а}R6эчцxН∞FЁах9€{ф®—µЩPlG8»9јќз÷ІВ-V*WObPНшѕ?„ѓµ6пыLH Vƒ зaуяѓњNЮфЦл©«$ы''…Ѕ€лgф¶н’ћЂЋІ∞ыќWxдc‘флъ{”bУWтЭеxРGБ∞>№у€÷©TkDC?plМЗзѓ_√oгЯjЂ$чрZOq<Їd1+3;;2™ <ТIјаuҐ√RЮа¬р_иТЫХn—L[ѕPЂЄ°ождg-@5Іy EЂxzI„н,Ђp[8/ЅыЩѕЌ”Оіс®ЁJ`ЪёыA1Ёгмћ”ґўшb6Nю«еѕ™√I©∆w4A±¬а1кsЕ=0NSєъS}Y2OцYLЃаwдфаылф®Гл`_ы17(”;њсяz_+ZЙ<ЈюќM†uµЖ_«oNў©VmNй∞Ѕc±\њN{ъэя÷Іv‘ЁG≤ВЅГВ?ѕ4»€µQ–bј9ќIОГІю=ъ{‘≥Ѕ™™Йl+У√г=ЄѕNЊэ)ѓ&©&6•К»Мsє[з”юъ”„ыOx цДЊ@нMЦ=Y¶Yb.TВЮЬu€{фч¶£кћ™TiЅВsїћбэ8н„ф©Хo≈¬Ц6Яgf п№x=;wѓњµ8О9$Ьq«ZѓвЛfљр÷Іg§r\Z»БдРF(G-Ў{’/iй¶xOOµНвТ8£a@ЅРЃуЈt«8йУ[џ7ВC`Мы~u¬ЂUoШxІ}Ў«cРХ∆]ВдcєFїдЅЬѕjКk©аё—X4И@ч їњ?уЌW7i…І≤аЯЧѕN}Є€‘4€¬<—iч:К >Ќ-≠ЃЏ;Иг 4СтХЛ£Ў∆:Кгжш гЂhtХПKXdУE≥—5'.#ґЩо ЏВ%E»г'М’ЁCбW≈+Ё¬qhъE≠ЬЮ —вk(ѓ'dТKя3ћqLВvF±|дё6+’$ш/б/[ЁjZЕО°ou®ЁC©^Dnx'AРЂБтМЯШыхОжYШБЧ_†mmь…>BђД`Я∆Йcт!тCпP†у‘t¶CТ6!А«Ёќy¶§ћvВнОРyf1LBЈ>ƒzэjјПЋ]ЎbHгЪЖt3≤0tcО}Їz”аfqГ С–ц°Щd8«»З±йэ)© ≤ВЉЉvпJH§гc+\І•@eeб—БмЌPс§mqанf8.Д3љ§Д1И>0є ©V»#ГтЪ•р’^?iМeКAдЯ-бB°ЖгџфхЃЯc»ѓ|зµEp£е∆ЁЋГЕ9ьсRyЁ6Ѓr~ЭiУd∞U8зИЧзџ«,zфІЧ1д≥ђЌDНЈзЃ1к+√tњН~!ґ’ххiЈvґЧPIpрZѓУgloD2lЗИИЎeePr БY~#э†|]iЃ°“&≥‘4Ы”Л•Єa!7ЏќEoвMмє=Ќ_“€h eхOEvіщіџ1ѓ^EbЌ]])ўЩGЋCе§ьёn;W™xn”«Цч÷-в-K@ЇЈKyй,нЭќ[д(IјPЄІ5ЊїЋ!ёЦЋт=ЌG$р≈u,!2|ќЄсжЫжBђЯvEW≤х€ ЈИc.†ЕSА±љ?:г'7П€S-ѓЭжCЫ#±ЗoпAї9ѕјк+‘Ъ3і2з†а‘R89=№1»Ґ(ћк #{g€€^Ц@ МЉ”†pBљKЄпNјНд∞py™н"Ѓ„_ЬВNж•X§oЪN2ПlЮфУЖяТ 9$pz”3ШБоeџЅзлъT№0ј]Љн∆№ОХа“ђ@g$зЬ€УV1Цуељ{’D Р:∞пsш‘≈∞сJ√8эшS.YB~х∆зRЄ«O≠≈Кп≥2£Пую5#0,кx?#ч“Ђ5ТЌ#yCa$;t“∆Z)p≈Х6агРёяП÷5Cp ®∆iЖ WЋ.а)'люz”ЦЁЊыТ®0pЁ≈2@•ЈoQСЮ@ь™еіЅн7HшџтЬsлAЫќ—±»'>љ)Uґ98щHффжr~D$лMНpГxјхлNQ≤Mђ0гКП='5Яг8гoл!ЙKў ± rЗЅ?Lћшhf_iRгX|¶1еЙM«i№zЯ”ЄЃ©≥ЯСGЌРЎк1QН§p{ПjХYUЖ”ТўќёЩ€8®е»!bOгъQ ƒЗ`-Ћяµ?Ќ√ >Х а.I+уМS÷ cж :Г/»3'oЫ„О9Ќ2X ;HґЈ!F’џ¬Б»О1LК÷(m|ЄаНQА%ђ;tм*ЏЭІp'ж=Й™иƒrДТGйсюzTЎЫ с>ж №21М‘®Ѕ—†Х@OћЅъ{”"АЕЅB6АЄ«n9ьj®UО@'kю=~µfх…ƒ епшT2±ЗUј-ПїYЊ%ЊЫH—eЉЕ£GY"EТQєP4К•И»а5Иі∞Т$8«q .ЦЃн$∞ F№ьј!I∆zЬzжЄ-Rн¶Їр#Fњnя`№∆ (1 Ѕ*ЩSЬ`+eйЌzО÷…i$qЎP€лЩЄ9=3”й\ПНп|MaђўЌ†џяЁDС£}Т(pУ±РЖћЫXpЄ ґ—ГРўв≤OК>!KooЈA≥R» •ђе 31ј H∆№cя÷Ђ_шУв”гЦ=h&Ц_і*џYґWdМ NxС@щ∞1ЮЁjёЧвИ;,іЋН}≠Ѓ6Ky.ЬкС∆е°БРr0 п[Юс≠ђ<—kЪkXС6л@ц≠2ГЬМ©8»<зОЖЇ[b±B-нСvD°Pv{чҐ]—KжЦ№ў#ХзнйNИН†dџП∆£ЄЮе$С Г~@;Јsщw™÷т≈ђrJ A9 Єчаw€л‘ЯlrБ°SјыW9г/н(4U:KћЧ qwО)ўЮsАX–≤Ж#9ЅЃf”ƒё>khаюЅTФ$IЊжvзnйTз-тН§`d@pсWПҐ≤ЦжFнЙМ0Z>щЈ©$&[ђgъафЌS“ЉMг≠3OСпіЫНBUП…ИЭ=ч» $џ!+ОВсБіzў”њНDdЪB<Б,№щЗo]Ё€ъх=•≤ћ§»о§«ф•єЈту"ґGцђ?…zґЏwўц8?іc[Ј≥П{ђ8mƒ Мнд\ЕІИю&+Oжh≠q `ёк‘ЧhЋ"Ђ_в Yў@9 О1S^x≥«≥[√$Z Ѕ$W OcцuтЉґЅу ∞шЈiд’й5Я\шWƒЯdы=д6ї4я.—ДЧdжP≠Ь†|Дdf™к+сЦУ(ГH“_VД¬тKq-ЉКRPЎEщА, Тzq≥п-ЯЛЬ‘:'ЙЊ$£Ю€Fёч I Ц≠≥у sМьЅ0їОzй^КJJƒ дu_ƒ+p|?©«8ґuЕьп$ГіащЗоэz ©адїП¬ЪlуэҐtГ (ЯЌ …ЅяМVЏРї≥« Ю* Й]О>l2" №`гё°y6ryaМ{uІ@ƒ9dьЁ™EМQ‘ АWЯ•ECЄuoZЧЋfz(Уэ*ЗИlR—ѓђ≠•1<с2#Ж*TгОG#лъдm<вл{x .1[•≤®HcўЖѕЃ:^щиQсЭ≠Y№ўY_xт'ЦEaжDћ@,TlјаХmЉхд÷L:Ќж•ҐћЛгHr∆-ђ√[ЋЙЉ№eЙСѕE {’ЌsƒЋ_yqxўђp-н"Uіrч(TШЕ+тНдґFs»йЪљҐўшЛƒ—Э[KсГ o,√,XxЁYГО8ј РЉГлКХЉ гџЭ2в;ЯјfwQ(ёZ.9sТДцqёЈЉoe{sаЂЋoµщwQXоЮh‘бКБЉА`ВqлСX:.±ocбѕ -ёЧ ућbі28щРо$8P(qРs÷љћлТ дv¶:Я;МннNQI'fҐбШ6в Ш∆GR{э*XPIЅfѕћx9•`HR«`ћT∆GXw|ЫЊvѕN:Tс2н# ™В:vйLЭц…Љ«Ь3нL3$(єA\sйOБШ3 √ «Бэ—йQ]LU∆“<}:RШНєаTlК†zp)Д pr)Љt…ѕj 0 уm8ли}к ≈\Ч…P?*|£дPШSЮЄлнЪjЃд=ѕJ’КйZ5а Мc”µ#[=N””>‘ыР XFtн≈C-ЅB≠А№Мz÷7Оt=CZ–EЊЮ  У§їDЛ` »√ђ=UЄ#Є8ЃFЋ√€¶Y-з÷aґGО4Лмw*(Е№•Г ƒУЬМtбo|=гд(Їу№мВ5В)gUћѓзoƒ~ђ6ъ=*ґЕапИЪМґ÷wJт≤BI®Ђ,1АV3 ХЯпк lиЪМі=jќвцкгQ≥[U[Д7h|ў@b`∆ў2Aќ6М{Wpn$ЧВ$эr2HЊLіcО£Џ≥’Р —0µuFHDБ≤1чpў£К≠р’ТOи§F#Vґ$*Оћ}ЗЕtЅА№OЄT3»ы£bƒ©#По‘—ҐЬо¬qЏЫ#ИрH^Э€ HHW№√nsј4нИQ±чЖ1«Qэj8Ѕ#Е¬дзОХ Mа 8№~>Ф∆щ $Эє йКTF№OщйUпt+UЇYпфџ[©Qv,Т∆Дфцзх™vЇЙ Ґ”tх0†тгXФyc8–uШ•µрЈЖeXзЈ“ф©9+$qЂƒТЎ#ІЌУ«zЪ«D”іШдС[#®э№I±xќ:gУЯ_¬і-∞мАБџ9нXЮ<6Сш_P≤I≥ZЇIе2ЗРНАРpON9фђЌ:чJ–і_µљДчж8ђнCедDЬ±*$Тuь(Ж»ќ*Нґэ£чі∆ФРйјЗтъ’}b;Щ4;Ў-ЦvіС ЏџHР° ГџЬ`„qcг}_Kр(]VВлKЪ‘ДЇДj%"0≤3ФЧ.2О[%ЖTдХфДЩеіОvЈx]—KBш%)#ВGN ЛAgПШззёІW^∆6А ЮњZКжTI7mЁМОOҐX[ЋB>vјsфцІж™*§0*¶«БЪ3ЈдZФ∆<Мi∆?ЇNqЈЈ\z“4cn «j`R9«ѕс® тн$tц¶щlјг9#рІ™1ВFsВ>(К∞:qR§Dї<*∞{лNr≈з<€ ±qµB¬*ЙЉ∞Црj√ґcэў'g5 џ«£ УігЪКъџћБY'f”ф&£В-Jћ»№ЃЉюЌ≈ОO~:t2<`*KзЃxъ–ЕґДЄaќzБпTьhЙuб-Y%ЖYвKWvН&xМїW!w¶gв°р5ћ7~”&ЈµТ—^&>K№ўуЬ»~€99йй≈t≤Еmдc°ЩєPQU[:”£Му∆pqКI6n№T®иE°wЦд~ч“Ьс≥НџЙu zTXдpy>Є©ЖJlбА»≈6N€>а •1 њ/ TѕjСBЦ∆P{хЂРЧ√Zѓь'ЈЪх£йНc{£≈ІMюgШЕ$СЈ ЉDЭ=™oЕ>‘<бШt+ыЂ+ЕОVxНЉeDjO ѕ,жoЫЬqУ“L рpЮХ$8ј√Ю1Џ≤Љ\уAбЌFX IТќGGЎa0Hк3и+ХЉЇЊЇ“ьs’‘≠qЭ+–Ыb©у>й»ѕAх™≤ВтмчYа€©cџd°TvъP\l :tгМъS£Rе#<гП~Ф∆c1UpYyгх¶Х»P£УѕUДxЎj®ƒ‘5ёж∆Љ9icR 6з<~TПqФ“пtD88&™]№ЛµGЖёC±№јcoФFјГОC*x№ѓ Мcе*0)м(БюzUYЃmба8-ю…ЌGѕЪџ6БЮШR*`ЄЅ©"U-ѕaЬЮ>Ф…ІЁ« Hм№.Ѕъ ‘±к6иёTўЕ„ПЫ„лNі еoUV/ЬЬюU$кККаБїЮх d@ЂН§Р{ГюafэЎД`ЉАzэ)Т®#и¬єЫѓ«o°шЯSГGїЇ>ЇkWВ6Ѓ,mХаа~рqВx8БZZN•љбї-rЏ5#Э»$XА√В?/•Xµ*ЃыФХ∆ І?ЧjVтЏFт–*€®©D{$`ъ’√ѕД5x&ОПмОOЩА РrAЮjњА°ю ” М"yqЇн ≠ЈЁ‘щqьл°Пa2аЃв*Љы~D АHдЮъ’"ЖfЗмkЌЃ/>"iчw≠kiqw≥nGЇМХЕwIЕT{ №ЗnH УDЏњƒЂK°*йliP9DЈћq4†«НьЦK€хЕz4“щS2G√БФИаО9эCйUЊ’Е\[№ОI¬r?ќj‘.^  Ѓ |…В)“( у"МяJ`ЎsЄ£=фІЕщ‘qЅлЪО%щЫ#МдюU8ЎпуµЫАO®e,>йд'Zt<Х+ОzыqXю5Фџш_TpƒИм§v џ’зЖ»ЏxлС\EзЗз÷ђь{э±≤[Ќ ЌЈДзq8 £Їб≤1”5к.±ЇmРf>Fё’∆x’ЉYЙм•–гЉЄґЙ|+ЕЖVёsЩ;aqРгыІvk(jЯ&”EћЇj£@cУмс[liЙfё§Ц сьY÷xRыZєрфrшЖЌвљ…ЮdaИI ез µ#ї(TИ'0b<МвЛ{П40ћЕ∞≈Ю"£Ј?ЋЎъTЩ &>р88ькP®А nВG'Ю** о№tІƒ0АГ≥ІlzS. НГ3Ѕ≤ЬЂ2ВGгQC∆Ц2 гiф€>іщU.!bБK©'fpƒAнэ*(М± Wh ВxъR $ЙIЧМнП ЪУЏТЋЙ[© зщUXrт°ЙXѓ8Ђ©! ~азыЎ?зьiDSLЅЋU%O@rХOЉ≥щpг+В≤с÷£Ю∆№ Ф®^љ=zS†DЗеL*H~P8 q”,®ј« w®гЎTy$СёђЭб¶У®[\пx!ХeU6i%1ђ@У√ьђ√‘)«"ЇRЈ„ф{mJ–MцkШЉЎЮHЪ6t<ГіМАG# pjƒ—ж.ЗLpp6Ё #FеA=F1пR::.TЫqQ≤8 ЬЦ«#љKГNёЂЬыъTOМ$ О;чЌ*тј‘ўГ@(ƒƒ«О? <Щ. (¬ ґѓSшцІэДЬq"Рz`–йLыйFщШіУБЬuЂ0)є,|сМsЯзMС!%∞F;fЬИ<ґ;wF{ВЪћкЮ\†d®#юФС*щ†Ѕ$о=j}К£ЯШЅйъT3)gП07ёJ[w2)8џ∆Ј=)нЬdПйI†ТґуУЮфм nrУџ÷°…аЁХ>ў™^0К9ь%ђBќ®d≥Ф;1јQ∞х8=>Ж®|>ОTрfШ≤ђ>bƒ ёJЕNЖ@г5—н'89ј9$‘sнb£#!Бp)бЫ~W®9ЌdKб-KЎn„LЈ∆bIА√*.@ зЩП‘’Ші{9]GТpСщ@ Xa@ ЊМ}€JU–ђa,йl Г7п\ьўѕsкO÷°M¬$`aВqЙЬчІэХ€$”дрцЧдмТўґm †O'<эпJIі)TЂџ±f'?ЊУЄlБѕыGьБH4KHс eэуzз„џљiТxЅ√dzJБHvЂБТz~U?$ЕBzTLvЃ;vsЮ«ьвЮЫВ*† ЬяЕbxкAЗnќцПѕЗ» жXЋ0Щ∞p£<сй\Эяўd€ДMЄXг*…s≥ВT0№«єдgѓHўї }оOZ ’ь9•j”8‘іЎ'wтCщЂ€<ЬЉчЋ±#µ<ДZZX•ЄОўUcWe P0rP*+Яi“®_%цСЈgдr1чЊµ$ZЮњ3F≈Йm %Sп«SN:%М$:BјоЗЌsГ«b}ЕDЇ И@С[їcејСѕu>‘І@∞yY^’Йu€zэ≥Б„ОІІшUѓ≤%єX М° ћ>b№УУ……кM>/Ї ]ІOR…ЄИ&AТ+ЌЊ?лЮ)—ь9бхрv§ъn©в+K$Р«Њ6W,qОPР2=+√ђЊ+ьE‘5÷≠нгс$ТЎЏ∆>’y Џ[3Ш©kї±CНџП9ѕшњгƒ+Kh^я∆Ъ≠Е÷oёb᥌1§A|≥љЉЉЕR@;G5Ёшw㵕ьT∞OxКю№лЏљ£«<-іЕКямиUTСЖsБЎУ_ELЬp@>Ё8•Й/$н=(ЄYv.rЋ≈EoБ±∆0xЯз≠X*Qp8»H®ЩЈ § ёЖ\ыQmз*ЋОь’#eО@ Л«Ojb!ЏєЕќг≠<ƒU т2r8ж°lао=ПAY~?ДKаЭYKN…gUтG#Ієй„wФЧlJ8_3Ћ>^ыџЇmнЪяВxзЙeЕЦHЁI §G®≈ВTaAођ ѕиZ}џƒчL≈IЅuф∆Gq‘ыVхЃ£ioзЏќЈ00z08`:{0QќH…з?зХгMJє6уЁ$EXЧxS« Ђv:≈Цєln,.Ц\ї†(q–ѓo ђҐD*8з≠Q’ьW§иR§Ww)жїМ§kєФzР: M_”хЎњ–.QЯoЌО£ЁO5™AщB§>3“≤хњXh1fюа+Йз?EлM–Љ[§jт4WYЪ6Џ± 6™QZNЅeќ0<¶ Оз?ю™≠}ѓZиЦН=нЏјђFoЩѕ†Тk?OсЃЛЂ8ґВп Щ∆SќCг№x»фђ[_k÷–џAвїЂx£Ґ≤5i: ЩЊЪ8е нО4 лА2=sY:ђzƒ[фы{И|Ћ{ЄоPK÷mЗ$®8$0г5Уgа≠ж‘Љa!tБ†Ёmё[cАx¬І¶Wжа’≈“n|%>Ч{wв≠ґ÷v©ƒ-Ц{Ќѓ!аяxніs≈PКёѕƒЪOцEЖЊtыµЄыB№*:<н±ФЦ ~bw|√Іv5їв ]jчВлO’g“ѓрЌ±_<*Ю$уМ÷M„Ж|KІiч“k>Ю8ЉѕфG'$ еq…р3УГЏ≥бТзR≈Асэъy±Ї≥OBwійЯїй«ы∆µжрњk¶эІ≈25ЁДОл"#Х£!s АД Ю7 t¶7Е”nZ&b-+Kто№~rKфз#к8®іэ P”uХ‘Ѓµ£, bЦТ[џ$реЈмЎнU|Oг"уKї≤ВюяћСДEзґi†d?x6:Ѓ2+k√v±iъ §6жЅaО3іXП№ОI;AзЬзЯZе5ыЛЫЩвoj5ЉR±}>Џ3Йќ n<ГйQ«в;—lMљђ •ИШИМ9_( ОЎ Гх£FkЛ;Щ¶рЁфРIіЃЫqSv1Є78»м=*ќљsЂяџ»Ъ∆£mІ[F6ґ ќт†?tЈdчZ~о|љ“+[$fUЙҐ%≤,r;ц5Е“>¶nф;Єф©Z<№Z<{вЄn£ҐаУ»жі5©ьIsІKо•c£∆c√ImHпГГМО2=9’ f=:3m°ZЛxQ–H∆0н+УАƒъа f°Y°Ї‘°їґљюƒ÷»ЮdМ_(5’ƒ©єојМр2Iз‘ЧWкwQЄїю ÷бШ'џЦ-¬Nјѕ9љn>Ів(оє“°Гж€LU$аф;1Ј9зс«jј”ѓa“Ґџg7џ5I <ЇДЂћ£$РЬБјЈЏЬ:»U‘mх™цw—«ЖИ«^ґ+sню(KfКфїШАoJ` n%@∆Ц+нpйwтO-»’хygQ ўИЕГvU_aЮGзKu≠&ІўхыUrUНЉС°FЙ≤TХпкkOMЫƒЦґ–≠љэЦђ#ЛgЯ01ЇТ8,\cњZћњЇXµ)/µkѓнЫ≈U∞ў±Пfзњ=*[≠n[Ц{}v…/- В6 Sжlд`уџґ*ѕЗЃuН:÷84ЭV”UµR¬8ЃT£ƒЉА°А…«©ф™Z§Ых.хшТю }ґVvсi®Не√еp#VџО;жЭ§ `їЮг√WрZƒи?в_,{£gюрlр9J®—•÷ѓдќЂ,m} (гp?1мji/Ѓ£„ЮЌ.f[eЇHЦд MЯtШц™чpEmђyDСEтЭИ†.w¬ђшДЧ÷ІV9WЇU`z0ЏЉћ”uKЋН6TВ ymҐH£*РєE\∞ќ¶л–≈iђbё4ДIgт‘.гЕдг≠Yс cЅ#mЉxцы‘лўIґН4чkEt,¬∞ОІк и”…≥ЇЎЊ|™ Тгж~S‘”ЃIЮ )Ф(фщ»вЩ в‘Ш&Юe… “uыƒuьjізнZ-Эд€љєщЧќ~_Їn<віQЩt + с$чjФdџh”ё@|ЂЬуУЗ∆zdsR;µюЩ<„LgЦ МDтЭЌгЕ'ІбS[s£кфe@ёгxа“XFВвта"щ–£§«ћЬЗЈбRй“>™ _ї]™":ЙОр#=књЖ$sцМ≥sўзэЏ≠°[√>ЃRX£СbЛtaФЗ‘zU≠2огQЄы=дт№¬с9hеrкЎ'ЭбѓЧ\НЕYJ®ЅаU--оъ8ЃK…ЏгpынЎэеW†ЉЄ}Sм≠q+[і∆3s∞ЃѕїОШц™LЛi©і6к"Нo#mСЎUЁ]DЏМй(ѓvГrЏ84Јчw7Џ÷y`Б AbН ™ВN@ОjЦ±m ≠лђ«0їКgiзП†ЂЊ'wяn9ЎГ9нКПQЮ]2("±Хнc0≥нЕК ёЄэкЊ≤КЧ0 ™ѕпXdщИчкzъ’ЭeИ±∞PHU≥¬О√ж^Хїi÷цнf∆Ё¶Ч2ШО¬€/|uІ\(Ъќ÷ъ@йРЭєsЅкЁjћдН—Aа]?ч’RИЫ-Kџb`ЇiСhюW+ЄpXsКµ(Ъ<Ј7 M√≥®ѕCKбзfµ‘X±$ў6Nj*Ѓ/ЃX“FЕЙИ≤Вc9?w”р©м.&‘ДЦч≤…sСїЋЩЛЃwuЅпIб–QµЏ6нg`lйQў√÷Ґ±OKs±‘0ќzа”≠oооµo≤ѕu4ґмт+DтRAGЅ€Б√204o55b_165643рNАRрЋqsZD ц$tцXlQЈє€Іq,Мз†FрЯqsZD ц$tцXlQЈє€€Ў€аJFIFHH€ј “Р€џД # !"!%'$ '!!  €ƒ“ }!1AQa"q2БС°#B±ЅR—р$3brВ %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyzГДЕЖЗИЙКТУФХЦЧШЩЪҐ£§•¶І®©™≤≥іµґЈЄєЇ¬√ƒ≈∆«»… “”‘’÷„ЎўЏбвгдежзийкстуфхцчшщъ€Џ?ппѓu}KVюўрѓЛЏечЇ-ЯШwrJ£c=O=8в™ЈЛѓ„жЫIє†±ы\°|јџ@*1я“§Кг]Јњюўс_ЛNЬcU f≥rЩщN≈'”®ѕљMђkmвы°ђx[∆ћТЅ"Сi-√'ШэВ©∆оШ«JЂsвЂшЮU„мnЮш>$xоdЗx Љ|†а–гКЯв]Vk{эwƒgE≤В=с@“Ф3!Ѕ!@9oOZµ≠kґ~0 ГгwµЪё ђ≤Nс 1БАN9>№’+ЯшВ’“?џ№OtvИdКvЗд?/!N гГщ“µзК|H∞ЙµvрцММ^ўЪslv№NXаdГКїwвљ3ƒЪlz6ЭгY≠пa3I+∆к~cАxюUЯ6њвm9#ГƒfЂb"-fсћспјм rјГ‘уёЯw{вЭbѕмъ}џиЪ0m≤Ќ-ЋmFаМ»«p…?N*вxЯM]Љ:|q1‘ЪrEг;мМ}оШѕ9ќ*М7Њ(“aЖяQњ}gF2l√pћ∞yЬВ9«8Ґ/xЛTКhь:.4ЋWPnеТgУ`#ЃXьЛБЏѓYшК«√ЇtъV£гwєЉє@—<Т§gЃІ™Йyвѓ$€g’џƒ:3„2ђжM£”rЬ©Ѕ»¶9ҐяƒЇх√|-m<#xТWЭз!н∆аsТ{’љƒVЊ Е”ƒ6k©ЃTДтnQоHќ1п“™=ѕЙtщn5_шСµЫiгKn%.—†…Ѕ :ƒъБЦ1†Ў\«®HBFѕw$АеwЬdtжђhЏџшNикё&с£<“»ћ÷СNѕ±Адџ„ІеPЫЁn}@kсy‘D§™Џ<еЁW#symО=ќ=™#вЂ≈Т1Э7цЩѓъd•<“џIўЮЩд Ю“ыW”п_ZсwМ—√®k4Фо«PёZдОP1ЌK©j7Z÷ҐuЯ x—ЏeЧrXЉђ ґ:lg¶=*Ьё*ЉЖкHх]6ж]EA3љСМ(8о3КY$с-эƒzЧЙЉRtИ≠ҐЏ-Љ”JЯёTЦг#Ъє≠л6ё-≈жБг9-eЙPySNс КсБЬdуЬє™“xП\КEЛ≈Ц777°“%xзx :ХRFrњ5Уx≥ƒ2C.•ѓiИXџyЧ0јgАsЧа>ХUс-ЧЙмв“tѓ=Эд”K+¬ђ?xА=;Ю*£шЗƒ сsё™AЊ“eЄh≤КBдР~`A'РяшІ\µўк_ЎЪЩ±&ЦеБNd'9ќxйЏѓЋв}.чJЗ√–xвXп‘Ь№ЧuRI∆w1«RqЌg…ђxУFµКя\ЦMWJ$Л{ИnC0еdSУ–зЅ¶ЎO†ќЊ\Нu+§r7SіЮ@ЅјЬ“^j:Ц≥~uѕ xљо_ЌcЮ“0cј$ЎН№qйP?МoгYчIї}[ж[єХw©јщsА:dЄ©c«®¶Ђвѓ4Ѕo≤щЕЃq¬);љr3]И<gЃ^E™џД”µKyҐЊВ!єpGЇф=+ џxЇ%0…§i3Hњ њЁВƒфУgl”•hи~ ∞”п$’µЇЊ±2ИЏцXЖc}’^@€x?Gс@n≠cK®d ®Y!q» М~F≥c≤сmЉЌjЏ~Ч≠4DвцgтЁ„ЬЊ†ъzU≠/Ѕ*чсj>&Т-SSXѕўY£UЃNHQ–Ь¶ЃxГ√GИmѕV”бЭ0о@•p С–Пj«ОѕƒЦq3џdшЖя!ҐЦвeНР nLВAг“?Д£÷„TсUоЯs2m,7®ВЁАЅщЙ√”ґ.н|?ђY5НћZeƒe2÷о F√„”ЊGJ≈юЅ‘ь5 vЇ=≈¶Ђ•ђa#Јї`¶»gГї$∞аз©Сxfп≈Імъъ[C¶.Ч№ђW$ЦЃxЃ“=√мkcЩfца–ЧЋ∆:c∆8Ѓ> ёxUЦ [Zѕ¶f}.qµ±еХ≥∆йJ|?вyLZћPiЪi;®,x„y∆Nx*;q[сйZ&Яlґv÷ЦЙъ•М(8ёРЁдўя#µih ≤≥ФкУвчXЬВчТƒ $cAы£КoК|%kЂ№G{ugW÷“Й°љґМ Зs”#џ5ЩdЮ,т|ґ”4ЭQгаЁЉЮ[»?ЕКv#х≠ 3јЦяj:∆њ$:ґ∞±ФКY£Ў ^ї#О=qFЈб}'ƒ5Ж±h≤©*¬еP "nvРG#Ј#ЈZ≠.ХвЁ2Sn÷Ъnљщ£єЩьЈ €<сьОj o ґЂ4Ю&ho.≠fo"»∆<ЂV#ЈчЄ]5яЗtН{J}7S”≠зіaIҐџ‘m<~ЮХЋA•xЗBЙђфи≠5Л(ШCn/Ћ{eQПш«jЪџ¬7^'євeГы>9DСй¶cAЅgю.y"Їhіm2т¬Kf”н§∞ЭШ, щ`dОШфЃZѕ√ЊМЂЗёыJR¬=6зБOёWк@9г“•’ЉT≤[kЯg”і∞ёTц6gpЇд≈ъБ«J№]/M±X4Єll≠≠гEaFЄ#А ЬЬж∞_¬ш\=«ЖЏндЫћЫJС?u)lФ€ пА(_ИхДы=фvЪЪВЈe;Џа6sН£®пZЏNЗ•xr∆ 7LґЖЧJЬСкэѕ‘з5Vлј a<ЏЯЗ'ГKљШєЛЋ+љєјaь$фаUUісuл" ;BVpZву\(зfЃ>хµбњ июґe∞≤Нf$ї№2Г$М«Цf<ю*ЧИ<c5а‘фImіљmP∆чq*нt#оЇГГ–rk9ЗЙn<Єc∞—leФmыjIжПw №ЯJ—р€Дфљ{ЫЅfЧЏµ√жkйг√Hz –8љаы=^ж рЋe™јwџяGЁе«З÷™Л?Ej—tЛ…А/dЯaФф«p3VфњЅІjGW’§M_VЏ"ы\—µеUz®л]Lт4LP ЙKxщz‘≥≈"…31 8'лУъ‘о…oФС‘їp§s‘je6е†2Ьщyн„Пn 6&0JЅ∆уОG`yлR,p»ў± 1ОЩђњiѓ™и:ЖЫџўљм/Щ8hЎ¶Ё√Њ2Mx≠ЊЪЂaђh—xЂјЏm’єєО{Hm%ВёЏЙaФЃчТ)Џp2r@=jxs√WЪІicг= фуzt3QkЪҐбЬн8я(.№ЬК°7¬э>пQ’Ії’4џKэ>K]*DРвЁ|лVН6≤®mыЬ—NNGC[WЇЮБІ_џ[шяEh5ТЅ^о9еtґtElRLЙе0…аА2s^БрОЏ€K”ІЈЦпIЊ”Vкзы>к—№»Xћм¬EaБіЭЉzW†{wW(ƒМ RIпЌPЄў!TЕџ8флщхЌ\≥uU"Y(`pq÷≤ьYr,фЛЋЄ√n\ ХfюСџр™юЄЦГa}ya … i!Иpђ{я„Ъ÷Ю÷1m‘З€X0@ЅгйPэЦжVЕ§ЕvђЃpyйГ≈O%ћР “дSРМШь»юљ)ЩџЧд;ЅЁй≈Iйв Н≠"q”-“|!®jгVс ≤Ѓ•ajЗXрьvIВЊј§п»гЮХо 0F;ХUbќI∆=*Ьћт*:)К÷LРJьЁщ«A≈IЉТy™“ФЅ√ЭƒуОЮХ%‘ц»—VХѕћ6гуКeО«x¬НЄ?.G’b7у≤dR.У* гОЯ_NµMЁ$Уfа0zЯJњ>ЌнС ® »=3TоdfЬ«6BЂьЌк1ё≠<ёQhўHёћWл≈A34+≤ЖНИRєкy€Ш@И »bаsPѓЧ&'bћB«=щюT[H—ћјЭ†ПЉG~j$L1" @&2ІЈj§Ь∆XГ! ∆p{0?Эqр£4Iu)/≠пµnоЃНдЌ÷џ/Ъ≤£( а£(xpAв®шГцt–µMBm^югƒRЁћ]Ѓn aќƒоf@%HАTT≥~ѕЏmфжжтO№љ‘ҐMB)щwIЉЄ¬астц©цz—aі≥µПU„`Т—ХгЦxC4Ш№9ЁМЯЫ≠tё–н<lцѕ4И'Ъв7ШВћ“1vйџ$Бн] µєVЧ ∞ ауВ{U юl$9џГѕ_ONµrџч∞)ХРА0csX#Ъojp[ДwыnП%w/чAГо 3јa-<+£†VQґ g№ЁOё=€¬Ј§ШЕgubВ:‘*±§мА;)RTtј©§+у чN;чь*РОK=≤FAщЅhИгюR√(ї° ≤( Ц(F;НJ$Yќc,>Vз1ѕx¶IіHИN–P6:т+7≈^—ьбў4]fёG≤ёЃ r•ОE9YЗ*јф5ЌZьрцЯwy}™_k^"Ъю’іўІ’/ НцfкК89лKапГZ?ЕuЂ-Q5љQЯNЕ≠і’‘o<им—ЄeEјк=™ёХрѓ√ю÷ьQ≠ўX≥ЁшО7KўЅ ёZСтВI'УЌeшCбЫбѕ±EoвП\XЏ°Ж;9u`TЏT!]£¶xюµІoрЯ√ЙІшcMЙѓbo ич± •rKFнПЩNNW°ђ]Gа_Гµm√AЉЈЇ6ъvІ.£k2KЙVGmоБ±чsО1ЎUнOаПвїыы±wвQ£tЧ:ґЩeyґќй‘М3°д»ЪУƒ? °‘Љo©jZ~£внъю8dєґ”п£Бe !ЏAн∆+{Pшu6Ј©шjъыJ’ћЇЋ\@T†Ъ2Дњ<р:зgш'б+Ђ}kO"ю ;Sљ∆ЫЋ[Kі'2√БФ~=HЌV”> hd„ЯU’5≠V}^√мЪНжщ÷я!ґ#m¬rйЪ≤~xf}VчXХ/жюъ”PСDјbKlygиzСяЏ©№|р££ёi'HYЪцwЄє’$Ekѕ5Ь1ў62zcА8жѓjњЉв кЇ6•o{sѓzЧЧДћ<‘ЩUP4g/|х4нWаЧЖuЫMDЁ>Ђ ≈с≥у§ЈєЏрэХ@ДІ0г'єф®dшga5ЬЇn£в/л0<Рѕ^я JIЫ„o 0 >ҐїЎШѕ4rќ¬I$®*хгњљ$ЅТPЖEЎзеsМљ? сDj±√#7 @дО£'•>dтПШЖi@cУАІІт®≠юgНW ааt9в¶Я єЛћhЫЌLЃ9 чэ*Ьґс∞»|§ъгь3VbЉ7j!ЈНZTcЭКя÷™ЁEЧ;$ +пЅ-–q‘Х£$СЊA Хf NNёµVY№Ц,≈бЙ« yиi—јgR]ШР еї”Ф≤4ї Т«Я“ЦЎДШЂЕv$ЂqяКЩ-еР6≈теAХ»∆с∆*ЉгЌЗч™™≤°Zµ`у§÷Ѕ#!ZTbэ>\ОЊхo[„ЧQ“о"Ъy<©в№ P П 0£ш≤ztж°ржЂ6Л§}Е!{PЂУе»NC6\хй…ЂZНў’гUХд+ 2 -МG8э8в± hRэдСЭћchл«jЄУ±Q!МIЉgА*{ VdЈPАћ#Х&н-«ЃўI“owО?SЮA≈cшмµѕЗµ>Ў¬gЪ’ҐЕ]±ї'А~Њ’Ао†O i+$k Gl√]Aд`[ТяЗ9Mе>НАppp{VF±вM√»Н®Ё:bЦ–« yЃчQ,A№К™/<]®N≤Eeeбл5МёfжеЄювРЛф$ЪК? K<Ђ6ІвЯj$РЌ\-§cи±АOвhЧб_ДµС]hт^…эЎЇїЪ`rFYѕйLь %Їџ«бї8быЃїK`с№Ьюі»~xjƒ$v6kd]яeєЪ√юь’®|}lкtOлVK%dСn—Йк Єќ;p¬ЩЂ]ш”GР≠ЁЮЩ≠ЎтЖK%0\Ѓ:Я)…FьVЯЖµЄ5ї6УJїВEFў<2ОX[ыѓеO„ѓlК’Тf±i ґзЋ!„ж’+hƒч≠"ќ—»«$ІUз"Ѓќй'ъ, cам(pђўнЮЖ≤оеуЩвТef!Є9гњњ®≠эфXA4иУ™\2E3' Шu<xѕj¬сЈ÷єlc+5эЉeQ& !МsВТё∆kn«∆S]\~б/е[Eд 7»~чNљEPЦкC,±і`[,ќrAэбёxјгс®#.>’,{Т2 °зМgэ™√жs$…$BVбqЖ«УЎs“Щ<™™РџfR ™Ай‘фЌПЙЮt≥ЉЦънЃeЭн8нОи§Y6Vоьќ†ыБйRЯЙ^ы!Цёо-Љ»еХ†(ґнжEР€ g® О Wь7c3Bf‘$1≈ЮwўЄuСґ°ќqіЬгЈ_≠_ЫвЧЖtлУ пynкв7Gµlї±QА3ѕ2&~ігвИnнхCµ№6ъIa7ЩlwЯСsѕ"®ўшы¬„WСYCuq=‘ 4xБЩ^6ХO`’'ЕMoг_ ^ї« nnЮпмЖ’≠ ЋЎ$GЈ„h№;mз4п шЈ√ъюђъ^Ъ„]«ж3 #hАтдЎўз≥+°Ц÷НfОтXўr≠ЙыqTn4шг1еЩќqРKsОЉ€J÷НТ[dЈ- К%x«ёф$’{ЦQrџ≤K>”ОІК±'ЦЃ»ћ нфnЉUWФ+0Ф©ОB >йзѓйSДi#9d<ЮU@«еLuO<4Ћ±c№G£o•%ђШУ|КcЬu=кUGџжƒћ“ƒ3уgМКЃ√ћW*6©#УЮ??≠X±Щ≈ЌЇEТЌ"о x С\ѓƒkkYЉ;=•хћрM∞JЉNќљWq8аxйјђпшГMЛƒZUЗџµ ј÷≠ љƒА+Ь©BўaОwG5№xvKЌO√V:Е≤[…p“JРHЙ ЭГЮЯ.?:ЖІPy$`ЂщUGCП•]Нјo2HјМ|ўзµPЩoіnVlaWП^µ©7^‘$ТXбo$»dppДc=?Сђн`Ыѓ -ƒЪs]]MjЧХg|рAB1ПnE_рОерхЙУN:iцЩ€Prx>ЊњНjЊ“≈e$јА№хз’ xbЏЯxО[Ґ≤кV“ђТТL6Е&јz;≤GR0zVЧКdі“4ЛїЫЛ©мнcНёsЋ"…*0H>Шп^;†шѓ∆S[йoІjwЇЭЬЂўfЪS+5ЋЙ"СЩFжHvВƒ х…“xжєТ)<ЂILС6ФSі≤Ч©й^Щб;Ђ√б2 N«QОнc1NЧЧyВFг.lаp8#К°~ ЧПtµіQєуbЄT|нU2Yр0B>Ё§ф№@Ѓ¬i>uі—™© ++•f≈$3ЁЩ$rјgо0лМйZT»НЦxTh ПлYSЉR@ё\їбёћ/ѕчпWoДСй ,ECђр GTp§«ыєъа<_w•сQТ.д»УG46єV`Ддах∆zsЮ’cбWИo|C•YЏйf]QaЇ2)mС¶жУi'$фнС]—ЪI.•BВSЃQЊкB7Ј$ф&ЄлѓКСв9і_.тчWYD)®A+l.Jј\+|Ё лRGс.«QршсВтk)ѓR“И™yєМHУЬ`КM;вґГ©XЎ»ґЈVo=ћ$R®ыуF,С∆ { sП≠шOƒW^ІЖoНЋ,Ч$S†№bHе%Я8,Б»јѕZЎїЉреіґЈAkYх !х0Л0Y§U@0OЁ-еРry«÷nЗ®x[RЄ”4Ђ/ _YЃ£ђ1і“)EE sЋЁ@№qкqPЊљр∆[Щug≥‘•Юf‘¶b∆HPLИE»9,d.2:О+Ґ∞„іkЖ≤ТЏќэ,хШeЉВпЌ¬ѕiНмє»$7÷UОЂа;+m_[“ф)еЈ”,-пЮhe&.™®3т∞ёыЗбЏЃшЂƒ—∆ЭѓjЏEћwчЫЋ"8№Ђ_38,UЫ y ‘%ь;†лчЧйzіpэЇтк ђЭОLђ6з, .IіµПЛъЩ,”6цBЊGТnџ§ЩIIc?Ёps»5,пі•ЊЛJЉEю“ЗOY7$И:Сџh+[¬€н”uІj±≤ўкV§ #д©еd=‘Мz`уToІс~ТB^й6Џ’ђ$€•й≤Ие€БBьgэ÷≈U≥шС†»≥[кІHІnЋл)"зЄ ВІІcV≠<_бџй6'И4Й6ЯЬ}ґ1Бяњ•шt»Ѕ5m)c»Џ>ўѕпR\x”¬÷q"6љ§џ3д†ЙТG`3ъw¶ЎьK–чCgnЇЖ®зЕK %…чlШ≈:€XсЂt÷цЇUґЗjЋПі]»&Я?м¬ЗюЎЂ–a—yAЉЊ‘оUзQЇ I0Р1—T¬®V№ЖкдНнрЗ,C8lП ©≈+=г<ґ≠еЯФАC``ю‘у§6јэСeАҐу±№g”СYw†6Y$Апsу)Џэа~ХњҐi0jvч|-d|2;Ц8«°нPi?Щ≠-м5ґТкт[.тћдХ Фф≠/√УџjЌ}зZZiрџИнdp73ЯЉ1ј А©<÷#\ЗЄХ^&vYЭ£o)ЯВЌО0J°oбљ{й.ом<що.bAоs‘~ЮЊ—em“h≤G(xчF8m†e}8}¶ЈЖt®-юЋg†[,nPЇ™vзйµqюиІЏшCKЖеn≠і{hМN—«»BР}rЉsЏ¶єрЖШц»“9ЩWl,а1мщq”е%xнPЏшwH“∆(mҐў∆Л ђ>uЏЮXз„i#иjTрюИмТ[иV%…ѕЩ$8A9…l^ЊВЙ<;d≠ …іf,-ь§ ∞6wи м*_xbоРhцї.ЫћЭJae;Лёњ1'кjMSЅъ&ЃЂ5оЫm"FћcЕ∆ЅќC/~§Пѓ,:U™\®вEi ЩN¬щўРєп∆N>µшGGk[{c†ўљФKыЄСг$#ЬыsUЫ√D ПJНUgYАтЅ б6Жј?x}ЂON—ммDPiЪT0M#&Ё•#юиЈКu≈ҐI#nr≈Я}’»tЂѕmЧщdћ9з=jEФў… н„П“§uХЫhe@є\)…'Ью4ў"i¶З †зж«nІт¶¬Л;ерЄааcЬf§,m«ЯХRї]@л»ђЌoVґ—фџ≠Nк_&“„зХц®г”рђшяа+[$Њ:о&YЌђДDєnгВ|Јјѕ;M^µшЌбрЇxГMс:+\=©Є ЌH©Љ°qтз2xлRZьl–5џзґЈс[ХYDСDиђKЈќzА≥Мr§sY≠сЈЅ)o ІXx~–S,÷Т.wm*≈Hќ÷ §60sWь!г= ∆чУ…Ґ_5д0уж≤ ,>U№F7cТ:вЇСW µя Xнјфц™W†« Ы$(#””•XіМ$"8§ќгїtв±ьrк<=~≥џЅvЋlvC,PћCчєи)Ю[њшGіи.-Т^яч†BaDц ь=Є≠vВYSdУ∆|(НpGш™≤Ct$ ≥™»©ГЇ>Џ¶УќС.£Кƒ»—Ьсф5EЉ•%ah ©щA»a«°ђ/«•B<≠KE≥ї’оКЋnНтВ0кs„–W#ywа;]Nж oйњєЩ°I∆≤≤Ђ ЬсА=эЂ≥рЉЇmцЬУўш~=>’QX#@ќxtЏ†»WСЌoAІ8H”н3,О§±ќГЎККKgµРбT1а≤w©нЃдXЭJI$Шќб”к}*”ІЕ“An»ј∞s! /бTмёкKћДЂ|©µsЎуВZMW∞рЦХu©к:ҐЅee y№≈ЉЕѕ]£У÷Є€ОЮіµ2&±yrТI1x”M2!<∆Сvеr2OL÷ЕІƒњkZкxr«]ВуXy|®н“<бВo8а mЅѕJ©/«ЌEХС|RћcуE4/)FY<≤†c;ЈМ}1QYьaрёЈ•\лZф„v÷I;і^?4ХМ"cЂАЂьuрDLґуj“Evd±Ic2Nс3Буc®ЂъƒПxГ^MѕWЇ{ЩPь∞A$К°X°.vРГr∞ЇвїHІ%ТйY# GХ°ъUI"Єµ RHВ=ЄъT—√zИ&ґЏNWnNzRЌgu&Dу;°∆№Ђ–TVрD нНЄЋєщЙќі#ВQтАх<Љ~ХZйЗЋжЊўc$ х#Т)qЉЩРМa∞rG< ТбЌћL“+y1…т(ПЋ÷£ґП pОДтѓнShЬp2 9<э*УіВd√дТ zpz–ЖІФђƒfпКЂqbVХ№N@A∆?:µ$LKґJЕ$2зп*≠03pAH=;s≈NТПеП`$Ьgлѕщф®IуY2еUЙpAзГЌ:я#ЉGoQТ3СЌ9%xU@ђІВхфЃ в€Ліљ ¬W0кЪ&•®ZjCMХaaј|ыє¬фЅаЬJсЂO|<є≥VєшwѓѕjґО„ §«tО3 гkн$|†р9Ѓњ[’ь!√]»xWю „µєІ{!."n_*8fў¬ wђC™ш¬ршgPір6іЛ≠¬o ЈєXЋJи кvгВA®ѕв_йm і_ЉCЎ$W–\M®0ЄLг —ҐзА ’‘|%сЊЛІшО√K–ЉЃi≠™Ll%qveґћjƒ;gЂ$rGЃ+№°Ж=J4ЭEЌє і,Д©\ю_ЕQЪ∆дW л8РУ„ёѓZџ. VиCј«zЌс]ѓСҐ_эЪ5[£f…I2У–п= 3ЅС^CбЁ.ЋБ-аЈџ$¬A fз-їњ<ъЂjh”»hХ…uйМзњ`{„НкЉmeuж|EЦ9Цyќ•®ЖЕX'Ui! чvґ–џУ<ЪліOЖё”Љ[•лґ:‘j6Ч„џ«СоУЌЙW 89К°Акsй\ЊІрgјё)с>£,'ЈЮцп[KЂЫUР•CЕ ∞9lп%~й≈GбњГ~ЫKЇ∞∞шГ/Ўо!КС£Ц>LІvpF4Ў~ш R‘mµx>!г_іy.Zъи!KЫХЄ+ ЗЖеv∆:W[ргј^—хЫ=S√-UЉЪ7ыeїM]Fs*Ђ&w)C&C.:КфЩНЉћcєґXЏ£љY†Wџ+IуЕ?ѓ"™ѕ T ®I'„®«€™Ѓ≈є-чАLО«†€хzВu7zЈV%WОЄж¶ХьƒјЬфькљ√yДХЁЇ&zyзъTинЭ»аЮ≠VЇїD;VUќHo-x∆§Ж%yЋІ#hй…©ХҐ±R7m№зэЏ°ђYЌsІOomtґ“>»#Y@µЭ)ECљгЅ!њДфъ’Ћ%+т£u9∆циF:VOО÷|;®Ћ#DКmNя0I=јЅ≈GаВ%рґШ—∆РoЈѕТІе'БЮЁэyзЪЏЭV8ј?РеI«хйUN£ЬOЬ™ћЉ2ОЉ”§ЉНЬ(РРN“sтЯj“P!W АP?Я÷§Зjі"IƒTЖ£=йН1RVё9§$ьї~ййя•WЪ—ё4ЉqciTAЅйТ}кБ&|“Дs”Ј„Џ¶ТбоQD(Юh}џИщl}}™ yaD`≥СТ9x3]і„ас •бydoіA&ƒWщJБеГ‘Ьwдц≈5Љ'рЂбњО-µkЭj{=Z÷FїК Sr,NН@TзТ1уcЃkJ—Њ ЁзTё$ђeЪ6Ю<0+#ЎЎrДЦ=A8жЮюш-ІЏX»Њ.‘!”ЮfС§џФЙ”cП'ОЭ§УС]ЈГюш#HсНЭеН№„љД $j≥&цОe–МГБЅг<хѓB≥≥і—,УMВЁбіПЇ…У…ЁТyьH© ≤BИ–H®еONябDM{jС§Б №§67r3С“§Цкбc``rANAѕЗV;ЙPyЖ“f№ЄЏуѕ^µn9eМҐ«ep&1”ЪО{ИЙLџOЅщФ'юµ>ёh•w†№3µЊ\уя"ђ^щ?крђСЬa8к}ЊЖ°≥ %WP –ОфІ:©SЄG$Х|cОшџю5Bб&НЈ УѕЋААЮЭЇq«z≥+IkfogїЪ4 2®(эz{TO SJ%Нћ (џуЮ=™фБЁЏEaВ«p∆7uнP№q±АhџзѓІ?ЭT„-.u])≠lЃ§ґСжGGЕ)З GЊ@∆;з«кWНb>Jjґ÷џ[sЇGњvNp2»®УOсьJ ^(”ƒСњgщYHЅјоsО£щ„uk®G4q°тѕЪ!Ш™Ѓ1»ѕуKtnн„lv—є,>фЗОыhжeRсD p@27q”<~X¶я…rс#B±± wћљ≈D%єUДE\уЮOІJЇ/n§ЗЌОЏ *ЄлЮХM%Ї[∆МE∆coЋфЂ°оё N?еІ?!ё®\}ђH tЙF +ЄушфЂЦ2][∆OТТ`нQї®ъѕсФM°jMtл l≈•rJЮаgф™юіО”√VЪrЙ£КяbHUХѓ@Nz÷√џb#$ўЦD8goЇ:д“Ш&UЧеHъ™p|вЭ$Њ`≤+)а †зя"°kxdLщqѓЦ@$®zд€Н:ё∆-—BсGµынз9мj¬ЇЃBKљг;U髶*П∆∆x*[$Qn≥_ƒШFв~ш€g–{”/ђ^ё5тЖб-≥эЯс™–HЈqщҐ@QИ≥√zjє-ЏСХBћјђjКp€ЧJѓkn"їbмђ√ж2qЅаz tѓ%ƒЖIО#Cтz∞ючµr~%р&ГвiіЂЫЋvT“о ƒ —Ш€}@щФР2;‘√бІГvіmб}?lџ@FV;prЄ…∆Aз÷ЃшУЅЮс%”K™и÷Ч≠іGжJ§Э£А?.в≥м>ш(-ЃЕфаbbКЅxллКњwрЈЅЈУL≥ш_NxЃ[нt|#зж<Р©gk „RЂF±^ eHюwAчNG'j3д  ЦE;ШB`I””А}±QљіРh»SјЎFWЈѓJТётx’bТ ТxqЖq∆4J%ЎХМ© µ„i?L”"Р4¶F sґ≠∆ edХ«ЕаС∆{T7qGХ(Ў…Ћm”©€iс∆.£xдЗ фчьїTwV≠m≈ЉМ# П»-ОфьE&ЮбґТwНш(NжђіќМ√ЄМ®д NЬх™3Cі«ПЫ q”€ѓUьW%вxKTЦќa√Y∞L¶о0sБкEd|=ЉєЊрЭДчіr∆ћ≤oM°И?y@а©»∆8ЃґYя-—wБЮж™ћѕЋЅ$бП<ъS5Ђ[љGKk{{§ВежFу9#hpX`c9Мq÷єЫн≈р]l”ххаДNАЇО9…-Јv= пYуxo∆“Y≈’†Ожэм∞"жCџ О8нHёс∆£ cѓiрTЦэЎ э–1»аuзЃ u"kЄl0ƒсМdoџЯ†9Ђр5№Пyq<Э”=ЄsK®\^ДmвУ-БЙFp1нQ«sq^j[GСА√ќаГлпWТy°ЋЫXc\aIЧаf≥нgЮ=AЎZƒIщUЉё~пoуЏ≠«=№JdыщН√(ЬdъuйT%Цшюо4G#$4г?†ѕ“≠йSj Т“ё5VЏH|гщsY<≥W—oҐIь…•Ј#72ђqБЮ•П}эjпµрнДsK≤ђ*@кy=pF?¬ґdte«RVOAРkЦсЈЖ#сЎH/c”a±ЩЃТр…∞∆џQБаpƒd»п\≈ЈВЉg¶hцЪ|Ю'”г≤і@О–]21m™Yq∆’Iз K7√€jzcЅЙҐї≤ЇґтБkІp≈µЙ<ЖƒТNЎ≠Kшґ”¬Ї≠МЇЅЯPСнeКw№BґOPv3 .О)Тию-€Д~HµXЃoНсТfKЗНbМ¬GЌ√НЅI9пU'шwвйaМsђТ4“ТЎn8 ВЯонвіOДьUіџYk Ђ3&бћСЃгДSяе=sСБUµшХЃ°ЖmЌЇЊџЕ{© ыƒТyщp•OНhx¬ЏѕЗ~—э°{’іVЙњп°*√К“29#≠tK.®≠%ЏCf®UДH&$ЕнРG x»ђїЫ≠inЁ+&+…Vх8=95F„G’х ‘ыTvОсЃтYшЏ1∆Bэ*≥¶KќєµЮ КєР+m«LОЩЌh®’Џecma$h 'ќ`3–cЯy©=ќш°∞D8<∆мIдаК≠#к—џ}Я ±тј$ьз;≥Т1ПЃ*]ЏмЂ©И °вHжsУЁI«€!QЙхЩ±q :peP»DђFp8>'Ж5Б¬Z≥7Ю8Џ#’√Јш7GUR;^DmЉIаA] “,hdСGФщѕ88ЃoƒZH÷ќksn—Y ”4wЗmЉщv∞пВr3ёєkѓГЈј№хЂXЪкifєЈК&X№H»JХ!ЗpTБ]ЖХбKЎ,bЭћУЩжу§+Ц gpAјѓ«hз;Kq1\®iчлнЏ•Д vБ Їda∞«џЏҐЦ;÷В4@m»у ѕNЯ≠,sёIтџ-≤QљЛTwн‘цҐпн±ђqZщ;И√1№xп«гPZ-мО÷ЋєЗ!Ў,М8…Џ„Ѓ*х‘“[§Т4p:.:з?ХP≥іЇyЩ#Тм7тCнRXA-ЉW2Cn>]I|їЕг”‘V}Мдѕq9ki.ІЁґ6-тМф9qяЪµэ™СNЅ•≥~@7»@ъmл÷£ТюжбDЦ∆÷T\+.цR|9ДёЂАЙщB4Зы¬Я?џм%0оДХ$¶$nA?ЋЪ]2цж“су ОќЁr8йяѓ÷≠щђRfы0ЦLl!Ўс«ОzюХZKЫщJE$Dwњљ8|c°«ѓjµЪпlЌolBьЫw3л”ОЭ©≥Z№Ґ~иGіЮUШЄ?бUЕх ∞GВX‘3q9з©г=3W£ЮвHј0[±ЬJqЯcОХп{ђrGmутЄХЇ`ыf£тµя4"’OќјУЅгх©Y“ўЁгЕewЏсђД?Ч#тҐ—Ѓ\®Н-Ћ pXСь™¬4”Я3d!УЗњЦ:’9≠ҐС‘іhƒЈ;Чѓњф™Њ.)Д5RЪpїDі`U0ђ A ВHиOjЂбшFішЕђЦк"ы≤1,КIј'Ѓq]+‘≤ґI№vЬ}x®f; (ЎМ u™ЪжЯ{•MoІNґЈ.Dk9nb\ьћ?Џ∆qп\√ўь@kеЫнъЧEё6»г`1Х$…9дО’cHЈск^џЫлН.PeSt vе3у1„”ёЇЩНяЫыЛ0vд+ЩGћ8м•QЉЪхГbј>ѓЪи8ъуъSё;ї®`Гы44ь≈g «x≈gћЈ÷√?cn_`pzзиx©'ЙSm†  ПѕнБняЯj–ыMяФQнвQ√%¬9г<~µ ≠Ћ ¶РўaPВ3(Й8эjфwЈЎу.,,ї¬щгПAР*Мт№оуR…UФ`fU?ЕZіТтhyІ$HNIуЧ'І?ќ©ш¬ Йф{ш-Ъ(д{FUg∆≈Ј∆>њЭAаЎ∆ЭбН.;љС…Њ$*ј°9#еџ∆>ХЃ≈Ѓћк…nOЋsиOшVМ<*|[iС-сЈ”’ћУИ„28мQЎ«'и+ЫЕ:§Џ«цЮ•ѓ°ЄщrЋldWХЊbІ∞°IQ«ЋЌG¬mVЁ°Ц0НG$”8±«QМхѕQиkЃрЃПuбпЏйЌ~oп-UКЋ&в2'УЕ ~ѓyЈhяЊk4 >u ўМр}љ1PJъ£џ*FmС>@\о аcщ’їdЊО4Kxмћh2YЩЇчьzS5Iѓ£!ƒV• ё√й«еъ‘ZLZђVЌљЦ∆жЋТ№уџ“ЭxЇТћС∞(њљ}ђаdvч™–…©E4УќmМ Ы±ј>ёµ§Л~∞*£YЛН«qЁќkоI≠mІњЄЧNґcщТ…&ЅзєъzгЪК…RтKV≥Љ–'уЫtMЖ2cЦ*@дy8•ЄЦёцйЪ+ѕєXЃZP« ∞ќ~@{‘÷„≤Gsh ёТцчd«lЋ'џI а яЖxЂС№ѕШ>„¶~б¬ТXМ–`wйщ‘ c® ќQмЁc¬'≠KjЪћ10D”д r fqьйf:ЩCnлІ.:7ћW¶OcЬqйOЙu5O6ўl§НЄтЋ6бпУь™U-2…npиЅФ©чЌCl„јђDYе-ч∞HлП„?ХvJЉ k ∞;цпЅлАG÷£Ё®Љ¶÷D≤YPРњ{n9ЅqКtQкaЗЎG\рў<~4Ј6Џ™€•?ЎZoо©~ЮЗњѓ&£µmBIД≤,ЗоЖ|©ѕCъюХuёжI|ч6к™ »ќвqџ#ЎUY†)»$Н«тнлRлPэ≥√„Џz*kFMоб Юђz}k7√vQйю≤± Ђе!OСЈcУиqшХЉыЯk(«go^}™іЙmОllrЄЏ№€х™X—е№д+Оj6UуK*ХНЙхд`R≈&йўe-”qйБ…≈$ot£ћВЁЩгм$0гЕC,уРsh,:J3””т©"ЄЇЗЋXУ#∞щ£БСѕЈЧѕ$d(≥ Ад($Ю3Џ™≈oVkCы¬>`аъ”ѕЏbeБђРeјщ•0ншw®—dы^Zд,ЌжЧ#э¬ѓ щFKEЊLЩPCяГTgЪt"tДHэ8Фtѕ”яфЂvЧaFDґbЊт§хЮХХгЋЂѓшF5QonЫЊ»аyЎcЅоњгU<%НІЕф?іё[,≥Aт,Д&ц…»EцЃ™vёђeЄќ>цйP$mц≠ѓ"ЗAГУчЖx•Щ†И;бпnџ№’r“№ФР"ј$г. c”†ч© ЙСЉ≈ХўХzgh#=x©bЈВ=¶ uMгВт…ҐuыБC9_Nj[pґ–∆•с.dй„яйUз+q*є№ИshzПљх©l°p61 NІЈ|”СPЉуJИ»A FqіtNІЪҐ∆IdЎџBJкЛСјsZ≤,b\ƒ•Љі8л”ОХј|T—ПЙ>ёЎ√£]jЋ,бЮЏ“eОBMƒ°`T∞ ђ0ЎЅЃ√ЮсПГхƒ∞швhђёю(іїDЖёр«:†IdИ7Ц e9Ўx8ЃoUш9вџ”Ц-*DЪM&џH‘]eR)дР№® тS*3”'љMЃш в «Зі%”ф®4€шD4x~ƒnзevїу7ЈФ Э™#;ЄщНvц4O_Ћ}cu ЏХћzЕрыC#ЂБчG?.a‘КпuЋ±¶∞*faЈnP9јоzQ£\^кYТb±џПЧ Є,}ЁО=йЏ§¶ўгґЕЅLЩ'!О:≥j¬ќѕнmЊc±ОдµaeВщЧ))>цqЬКЖЋцYH2г!„§£ъj—М#Jњ(`аЦ ‘u™wс…6‘ ыиЬщlёыєп÷¶ґЧќЈi#јSЅ№qRё3Љm, @-Ш„8јх™[ƒ%xьґХ$ѕ  pO÷ІС'\Ќ≈∞еdm9ч:К•s3≈ДhYvЬЦQї'±х¶шБbЇрЃ©coqећlўЁХ2ўџЬ«|zќр[yЊ”ЎЋ ИлИћ@Н√Я„9йџ”K9#~JёлU•ў+щSHhH>з©ЕJDМ∆йЮGO~)Ѓ¶вp«lA2N^щьiґ°fЧ~—<ЬО№‘вI"&tЋм\HµYАЧ"%eхѓ≤ш’в Nъ;Н~ к(o°iЉЫеYЏэІЋРї}и»Ld8ѕpqUьAсЂ≈≈sІK°•\]_Ѕlлn?x ЂђКq n<ЮвЃh?uыџЯ GrЖ}<Џ[EЃЁGf|Єоn2#&A¬;2љчW™и:П ’§>!‘tI`Kg[ХіБЦC6€Ф©ќ6Еаы÷Ф1∞ЦU@1ПгlЬгєлЮiж-о"$™р@ѕёзЃг&Ђ6»Й№$fBYБrF~=qшb≠iОТfЛCЉеW¶Gфж≤Њ!\?_ !;Cе“y`ь№уџЯз\GўЎ[ш=W+|ЉЯ;ы£Злчxк“FђL@л≤N√’b“ѓmTВxsM[S)уо$ )€VyЏ1Ѕъ“†3*ЖбЖ№@≠:-∞™ЉjYP|ёІС≈J#Пvш$beИ«•Rk• еDЖiЊPJЯЇxф©мнHtKУH$Е$Мцѕѓт©5FuЛr3nщ[ЄlUbо™-»ћоvЗЯsКї%≤ 1NћЂР™#•gG/Щ©∆ђДFI О1Ѕ«у≠IФџь±2ЄU,ƒх<ыю5ТV5ґ>[ЇG*§{Ю€“і3uos∆ЧaAУ…»u™:ћ÷÷»-eШ<ПчКrFOъTЏoС5іy%чТ№СС«у¶GkЫvќґж9XБ6 !IиёяOzЋ„фг$имѕј∆ќ:SіЭF=> ЅЭ?ИъJbE%ЁћЊbw=8ЌIr—Щґ[Я№агvFHЂ2ЎM $Б6U>ьОШ•µ 0hэпЩXх^Э h¬ЅЕд*√!±„‘Q\3ФH• ≤E–€xsЌ 2HЃaУпгАЊЗК≥<П*пl«6!з Мtв°ґB7уЬcІ59 ,∞®hYK2dpq”ьъ’)L®mџњЇq”к•≤шgPPр M£Щ^CА£iи{І5СаШе€ДgOТ∆јщ!_p+Уµ≤@зь8Ѓ±ащrЅF∆$гЈеUeК9Щ≠Ў Ж\€_р©?y≤∆дтPpO4ўбkЙСyU%ЫqаМр4ґ•n.7Ж2 ЉsПZРN÷аќХ+ЗЭЄпUЁМСХНЙЖCюЖ•Дџ[DfHбwУЇ™) ххх¶^Џ∆ Н+b©јЎ†йјъTvц…"Л)#B&«O∆Ѓ≈цГ|OPy…х™P∆Re]џ1ЧrЄн≈^H»ўеФIг к=Ђ.е sщ≤6шBнЅсн„∞£Bdњ-qK©Џийу+uѕІщ≈Gвџ®Ґ—ѓЮXьЁ÷ђ>ќд™±ќ1С»ЃyHПЅ…r[Fи7√Ыв_ёэ∆nђ3эм`ч»ѓPЇџ∞∆ќTЂnП'+ји+Ъс5ю©ge ’Э£ЈЇК—”p`ѕВƒdLфпXъПƒ+ЋmR-Mѕ‘~№meэж¬Лі7ШЎ9 s’k<|[љ1B√√й<0<0ѕ9EХ•ЅP$ АЅI-Ю5ЂбяИуjё ”іші-Л4r<ОnҐц<ђѕрсЅђ{ѕК:ДЖO≤йqШ”OkТІs2MєGЧА9∆rrjђ_µШ≠"СфhUТн# `ѕJґ±ЁіГЮЩвї?Ею(љс~Т”кv∆“в=БҐPЅAh’О3ѕСѕ•t:†КК]ХЎбwlt®4г(wЦUar@P3т™з†чйЪїrM—Jc»%ЧҐ≥нgМкL\,QЯ,gЮ98ъ–noЃoбЖ÷—Тў∆÷Ч }GoZќЪёlЃ°,hмџ3 зСјьqU5ЌBkMожЋQЮ[ЫxЏhЉр“(Џє ®Ѕ9а {„&ЯЃмЃхk{≠Л3}†nЈ{ВЙњnѕЫпtх5Пƒщ^ю=|.лur™OћсьыєМнH ч"ї9n"ЮWОmRчkряљЏ1џь1Sщ.÷Ј^L≤№…j≈7В§гЄ,„х GЧR≥ы*JdЖ,»ї—UеU,G∞b ЌУ«zН≈≠°єЮ –€hMnoћҐТ%BV@•Є F:гГКњІшУW’n4»ТґґЄ”Е’жЎБ1Ў+уО9оy™…гљCыCT”дВ—нђ°Ъ[7КТ§ЕVn†€≥Мх∆E^рК€ґm ЈУG  \yXR>@?. 9<Пз]0FЙјS!ЕтщгМущU)ўчҐ2/.gЁЌ&њcшjц‘@ЧSЋjўИ&т~\Мэ;VoГгfрхЮыs  $НГЃ$Gћ Юэу]Д:ќ3эмfЂKЁ.»дЋІ*ƒОЉ ¶BюY2є9зУх®еОI•Xг,:п c±жИ#1D%x∆3л÷Ь≤Лfgu\Ѕ9зµWСЙ№»`а2qПo“≠џyvкТЄN@U_|МдНEsА√!№Xдз9"ЩeјНЦ\0 рхлU¶„'≤÷#≥О3zD[qmЌєИbљ∞Є…цЃn”∆ч7¶ЛO$У$bsтnШ≈ідuјя«jџЫ≈≈™]Ў pвќ‘ЋЫ»кє1дзoсџСО+cCс7ЛпN]wJTґЦ№љбО–в'$но=8ОщЃЃ{iСНЬ≤ЯЇ«ґEE}©$Vl.≠Э$8Хнdz Ґн>£?Ыgo5№%C2мј»аЈ^«іR9ОИd1ТLЫCn ;‘ кЕ©ƒjХ» t<О’СвЛЭB;kImдїEТхџZ∆A÷ќ2}љsZ€ƒxмѓ£m&{DO=Њ]Р±юRUpJъ‘яџ/…&Ьґ≤§ƒIЏRЮ_ґбЬґNcкчцњНѓі}nен≈ђґц°4— Њ„Э≤s.“HМ|Д=кЌ€Й<[µµґЭ•KyDтOq<'+0бd)`A'ІqёЧN÷ЉTё[j:4rҐі@√Щ$ВNйчpG'QлPiЏњƒK$Л~Цn÷вpЖ9cўцur0јо…T≥ЮµўЉыЩTGыЌј≤Ю:ГОQъTЇЕі£√„rG1Оо[fюaМ©«vюпT48nнф[OЈ№•Ќ ѓќсЊеcм}+jXўЊmџy;«зU¶џ66(GBсjјЬcдWЅ…%Б«zЗzоTМГЄЭеF8Ѕ€л“[Ґnc08йАzф©†ЭХHФ Мc;≈ћ≤ Лx%FёЉЕ1юќбѕ\зµeK ’CўІН±n…цpПЭћ Ќ№р§Оz ÷∆Іwq5ъ≈oгEіh#ВЁ|ЄќgСFў[n0>v Юэ:fЫ•iZќ≤Л}Іш в}=≤Е]IƒЛЅppvф9™ъx#ƒЧ:=Ќ•„К$ЦIX™FЎЛЅg9 рЂё<”ЃgрЕЋO®µTвy£ТR¬7чЫ?ЗљOn ™,ЗrЇaє?/=JtJр®qL~мџО™УJ„;cf¬∆TУЮAюифЂЦС¶≈¬aКa2џдTcЯ1Xњ«бU≈ьvСIqАИјSЦ?J[©•ЄїR≤;a†Н{SЦн'’ќ÷[u&G≤:fђ≈®џO √ єw)_oZЙон”С#0АUNгLkШц…"≥2ƒpш}≈F„рЩBЙ~Pщ#Т F Дy>lЕ;x»лУЏҐ7рЩЭZBЅF}•УSґ(пё’^bў ∆Ѕ\zuѕщ5*ЇDH#pЋІЉх¶ќоCНХЙйяНB§іcЋ$:ћFsБлOЉ“tЭQ°Њљ∞ґєЦ$бУйщЪЌЗF”SRhг≥±Мcl ∆№vдq«гW,t}н!Ц ”NєНH6∞cЯЫwЁЯ∆ЂG¶Ўйу»ЦґйХo/еN:q–¬µђЯЋМЄґvМэ+в≥П√ЪМЏДђґ?e;цH®ќIа№ «”H“фOЋoІ √2%љЪїu@ў»nшќIЃ’—т≈A.МrA9#О;TTыFф <≈…:Ьц®ІЄyЋ√nЎ9ЏѕМЕхящSo"∞\[Џ°YДLСХ;NнЄ>є«5јкZwНхл/ШtЭJ¬}>h[PKЛфEєецґ[°«PKr9»фЃ' ,РM•AїTРRG…«P®Р[†ePЂЈЮЫѕRj≈®fTbбI'\Р1ш‘zФЖG ]√оXЈ|ƒz{’h!≥і®YЅ|цлј“Ь]n£S Мъ®∆І€ЃҐіVДKІЌТёћqRGdюJ«ГтгqпVТЌЃJ и r>Pxєцц§ґ≥xТtt¬1ј«’Gы6UPп«$/≠ ±Ю№ƒVЅI8 дqMm:вAе6¬® ]ЉdъR >|Џ2ы„#q/=3Wмм&µФ®Н<ІщЙ?√≈C"э≤YnaeXXБТЉ8≈Т”≠ЃFрUЖyЎѕеъ’„УlEЄqВWВ+>–іr0,p√rpOo°ЂЌjШVтЙaќыЎпM ЙДВ0ђNF=ъnх]Ъ"Мжиа| s”ЎT7тФЧЋ 8П_Sя4»nТ З ОEP<јЎщЗcнМчЂцV—!y7м,ІЋW\`w>э™   ђ^vгcѕЈZЗ≈%пДµ1rЃ–r®Й#FXБЬeyц=*ЈЕВ'З,Т+)lгU8Ее2Ѕ9П^ьчЌn4МFe •И88ѓJЖpсм1™п» 1‘s÷•М∆ИўtЅbф§fы;®H„з$ гГMГr9О5<}“ёЉ‘±∆М∆ дy÷°щ@bџЇМdаt,їCїНГ9зО=«зE‘ЮhЮyф®СМQ«"6гХ В2GІйWч«G%De@¬уя¶kОї–uqгЁWOЧMёйсЎЉw е‘+XcбП™„√Пё|>рр—&їіїЈG-ЈМІФІ'ЂОІ-ѕSМ÷ЭƒГwў Е$g9ъз~Ѕ’МѓРЗkdpz`÷?НЮE—u# 3JЦмср$1СК⵩Ѓµ-7Ѕ„qO4ж[Фёл"ƒwr†БџЈ$W¶ѕ/1 Ь` ю5HПµL Ц§Шх»ц1ћh*ЂЅйH$QЬ0:“¬7Њ÷R7ѓn№О€ZР»”ѕnдщ<АггК4`XВ  Эјvф©≠ЭctB≠М (ЅкљўgЉњћРь£(8г$€*Т—‘:° СЖ`”.u++йЪkИ£Й’_ƒNOAпйY”k q{o$:u”@wЫnцз–}kF“ц)ЙД~фr.÷Ђqњ"ВAгЪІ€YЦ€k#LU[џЎmX!V№FF»ЋƒБ≈TґїТбЖе@єЏ6ољmЈ=™h–ЖаQ…ЌP‘хx>√pґсOpЅJ(Й~с=х?JВ”ƒI q^E%ФМ£+(аsЏђi;'±у…yЎ≥dsѕAщTм —Д£ ЯеTьѓі9eƒ[’Уь€1V†Їo5Dј√")¬ГЅ∆y“ҐЇD≤©;%nAн«щн\цѓгфѕшЧUГOТвmаџђ 0kCСС«яэ8жЭҐкЛЃxO÷0"ЉЈKРoQСЬ«<÷•ЉЙс√2Я)К≥а)=0z«N’™≈e"Гr)е «ІеT&D;KX60sј«÷НtЉЮ‘ЄМbЌЉ≠геќёќFG“≥ь.=≈HУ( ±ТMнРNI#ѓщл[“»еЙЙ>VbЈ÷™ ю\Б—pNду‘фпП ≠D Ы xЬЮяOз^ks™x€H‘n^”NЊ‘cy щЧ Г.Wjg ь#rЯїГМ’єµЯiт§©§Ыє•К≈U?z√aщњєГЇїi.ЧЌ{Qktв0xг уБ…ќ;юЖ™>ђм•Њ≈~кpxЛ88€З÷≠йоъ§1ВП ЂnйірF8ѕCэ)„≤єН_ЋЏ vфвЫ eЙцТѕCЮвЃDcП*±0±«<х«≠PИПЈJмяЋБ«€™ѓ®тХ%MЌЄйЬ{МV}–.R.YОIf€ZЃй≤@≤џnH?бXЊ=|9©* ЕEЂ,ТЉ”МcЈљpІNЇї±рEЋj+omБ"…pѕжHd»ЏЄщП_Ы# хKСИтA)#bHыdзѓ«xљЉImв Yt {ЋИƒct!ґDзyќ_Ьq‘0∆ЋЯ^шЖЏtЧo°Б$R°Онґ… 'ЬњGA»"Јь7Ђктxz“чX”.Vхо$VОFYьЃWФ±Ё}¶$ЈБw%±ЕсшыS[IЈЄ:ж7ЪBw3њSТ3шsSZђ6лyLСЦ>YЛ)гП–≥3+GЗНИ$} «SпU√$ТP1∞8зЮэк,NJ|±Wґ<К™еаХavЬn9Yчр∆°s{{u°йп=∕I,y3Мmщљxт£ЙІиVџO≤ВЏ ўs kµ>UЏОЯcnП:РJСј»»={‘Р±#Щ§»ЙЙдс–ЯQџЏҐЫ?xЂgv9и«„€„L’•F—ѓ|ш•ТіoЁ¬Ѕd∆“ йхЌfшUвю¬∞H“eБAUIOфЃИ»Й®МхbЬз=x™ѕ яу#СОOЮ=™ƒPЃ№ХтЅ'Я8л\fЩс;I’oаµЪёоЗТD[u№0vD`ыЃ∞#Ок+≠≥b≤≥6W#Ь2yхІҐM*a[,ЙОАйё†1Hе√Ѓа∆гСS¬оqEћH?w<:Яс¶Ёбc„ж8xѕJКМ; ;∆АЊюЖЃ[[«Јa&RpO^zМ€J•ІцЫ9R:∆гОE]ВAКKЖ PFяnjХ 4d G$ugтлнVм?“b*P агМфђoM Rђ≤B,Ь?ў¬щАz.sУнКвх cM Ѕ`ЄЄЖјѕEƒё@}ц©О}Ђ”'d22±92qОЭqѕJгЉIс√¬лйЧРM kTЦ7!-.ѕ,v ,=@ s]FЫ}kђiцъ•≤\}Цeу`2ДВ>SЈйOѕФ№0,аґsт”m‘JЋwеЄeЙOйуя5VnдвТЅDX€Ї9Ќ;SО8–@Pя)зѓJКя|Ѓc'жќнќ8≈O{kmu?Щ±ЦU$—Т≠ПLѓjƒЮ“a/ХмЅмЭ°И ъ’ЎЉ=$p‘ЁЬРPIuќ1ЎъTўЄФҐKg∆√С$mѕm#Ј„ЪУ}÷ҐЙ Hн–3НpшъА? lЪ —єbЏ§є'vвКA'ьКq”ЎoY'Э№∆щцЂг’FЮ*еТ)БZUа* љ∆i.Ь—ѓЩ∞Ѓ9 ф™ASҐ6Ц√xйГQ ±§fK+ЯШ№=xо)З`ЎЩEЬЯn[2НRFбСп≈UњRџ`%U≥єэz~U$eДЇB8'ЏфыУ$Щґ3ЬанъzTp1*Д8%{yь*_-$МOж ч\Цно:Ui£Ї\n…+c<~X§„6MбїыllНmso*>йаР>ХЩб йрђkU(T0јСЅиzuп] іhЃђƒХf Ю?Ui{ґ»ЌГМ:u©†Мv4ЩБїМгЏ≤ПЕфЖЉЖкK+A5Ї≤E"D7"ТƒЃGl≥}MYВ∆ЏвдЩb Ћ—Ци£ љ*i6њ3GiµУ%∞н…к;ъ’Itk/l†°а#ЈCГфм*xфН8«}Бw± £ћl∞јєй≈zFЫН¬ўw.G%≥Ю€ћ‘qivkxЗlghDё~SЬП÷ґbЙћ`<аmq°ѕ®ђыqњР Uешл«oZ–АНЅ\!GP§µfћGЩж®c∞cЊ1ЮЩъUџНиb1°ю0O5Бс I—o-÷6SqФ1~уdR=ЂЫKTQб>)о,$}иT6p§ьЎоq»ѕZф9eoSіDySЅ9зМuђЋ€йЏ§≤&ЂcmtЃ>b$#МСюЋr=к«ц&Э"#ЋЖ2§†$) ЄUлЎUS†iуKљЊc№0ЫЫ[n!z)ј#КПƒ3|E“lЃg≥сGН5£с5÷ФР Кт[«u`џ0Идф=є§ґш©с/YЛF≥“ХѓКЊ*kрЁIб≠sW≥В ЛїСђ[ЩеVУ{DBМЊTгХ гК“Ы∆ю:ы Ж£в/Eґљoґ0џswn–D\D≈ЁrISАry»ђxпвDeжЗƒZн°ЛнТDЮC~ш•ЎTLygqтъА@л]юНс ^±шЩc>Ј®к–h7:µф9m№†Q^@!Tгж$•{Е∆Ⱨ;Aатr;SҐDўI £t¬фn?*/-д6°Цb√\tзµUЈ"Mђ`,3„•^2DmЈnх9=OzВv-"¬b`0£'*9ьiКН;«еФm`ƒнSќф©оБ1 •И≤ы∞Зъ*Кh mL2дцХfX§Ю) М0mq«;UШўВ pw0лПOр™ё1kX|љ.•[oo #qЬpxчцЌQрuћWЊ”&К%ДсэЪ$сUћ ≤\fћ†с√qМг9к:w5jлG‘tн;PЯZсsG……–0™ТHз©lг–W/¶\ќ“џYЁшяQG3„[I8-¬оєз†™ґЊ „°Ш|Qulд9ёыЎcАxаƒ’-vъ-"∆m x„RЇЉуƒПq2ѕд∞'д$gџеќ9™rшkV’н`њ“ьu<°3тќJ?9m§р{sэ+JЖЊ$∞ЦЫ_Ф0.2ИTД$Э•zњћх™ё%7<ґzLю5ї7—§Нp"ЖIЖ÷]дt ГЖ<улW~џ№eѓdсLЇјB°Щ$ДТNнЗ°9ч∆+њi№€ЃR%N2Aк+TсFЫ°J©©^5’„Кqy71Р“=й…?*тsГн”≠fЏщ^%±Л√йв)-ѓ!ФЋп Р…pЅJдо8oљ»й«џzЯЕЃ5хТяRЇ±ЊTдОF!£$p£†дqЮk3WроЈ£XЌq©шюkkQ6иd ≥Х№ Ѓ;СВЄsЪЋЦозVЮ+jVМ«`7ђЕШз XМgІъ„@ё„ѓм-ТчƒТљЁ£3, ≠µЅ+т≤дdaO”Э&‘ М1cхф5иZЈЕЌ«ЗЧ£к £∆≠й@}дпќгЮGqГя•PЈ—х}3XЗSє÷€pЦЙo%ЂНРАКx3—ушcКПXшЗ°…£Oog Єf „ dт[Х…№2щx#"ґі®ҐeіЦѕh—Х№Нj≈£n:ЃNqЯZвьBЧ\yё3÷≠.mТre— ЛjЈ]ГћкAфч¶«сW6aн4№hвeИDN# Н£ґжУA-ƒЈ> ÷-іџy]Xh≤¶хТL|«~~\Г–~cƒQлЧ»г≈ZеОПkљфџUу»ћ Ь2д‘gНo°ґ0шkH6zTOеџ∆c'†…<~UЫw°vъЗЖ5tр≈д—€¶Џ,ЮўҐ’µЁ?√k$D/ўWќkБяУ ьљq”ё®иЊ*ПMНм<•µљД.ѓі»%sМЄ9ѕњ5N;ыкЋ}лx__БўonD^oЏА∆ќШиs„ЪяЬxЏ]2/х}/JґRкvк&yО8 t\У‘~ХЛІxТ„√v“ўxj{®GneЊЉєїppIз#'?“Щ®к6Ю(њTњУыƒЦт(ЛTтюка•8ЁССѕW@”шзы5PкЏA”ƒЄЊјE„>WLгП”≠aZkю’6XћЇяЙ.$s>¶bџФкhйБББлЌ:уƒцю"hн>\6~l–”џ«ЏїiЂ4Їi:wЧєньҐ38ЏN4Ї№A7ЫаЭjќё÷V_/CЮ<«”жэб9ЎTю!ЗSњФ/ЛхЫ;TФ<Ї5Є,≤¶ЅФy?дU{ojQџЕ—4ЅШ®ЋmЦI £ЬС«=* &K]AІњрОЂБ-ƒj%∞С≠ћЩ»$зN*€И≠ц#;Ѕѕѕѓ5N∞xПSъv©€∆ѓіЭAД~j№sПЄNњ^kvол«џE°≠iz +C} §ЭП ~пбхђ]ƒ–шћ”Љ-`fў{ы£ЦkЩ8€ЩЅ«µ,ЪХѓЙ5=Ј+°шТўАю—ЦуS &~aОyф≠ї©ЉoqaУкЏEµ©9юўH√I"v>OЁѕ#Іфђ+ Zџ√W^FН€-v}Ќ}™8$ћќ6з+Ўq≈ґљmв Хµ„bv™ИП¶jEH6ƒаО;ЬсОХµnё3К÷Xђх]2цЋшuY#ƒ23ыЊЬk;ї к/:ѕ€ ИІФѓ÷-ЮJ∞бDyаc'П∆•‘|Sµ YxњLlJџJT«цwБлю„€Zі4{OЏ[©“µЭ;ƒ Рёжб<ІДэёхз≠dяяYhЈяЏЪё¶Њ(’UtшЦ/,Z? бAЅЋњХZ’|c4±ЛoйFуJЭƒRG∞∆џќ>b{•[р№^#≤Й-|?ѓXkґ ђќмyf…;УЂ8э*¶ЈrРѕзМхЄ5dГqЛIК/- Ч®;≥уаzТг«z≥YЯн=,K§ЄOіE∞МFЁ'О8©Љ:oнб аЌbўмdЬіZ |®љyЬ∞Ѕзю’ИlѓЃ§2шѕZіЙ12hЦ® 1Д^'µ%њОµДіQ¶ив-QЉ®Љ≥ƒjqО8з≠3H1]I%пГµ{m!]С€≥/1%Ы©;Й¬В=*≥ЅзМ/ ЄН&Йѓ2H°ФОzГфђЧЧ1jтў•ƒЂlЈ©Д9oЁџ”’УЃџAІxЦ∆8cґМLњ$J}пAVьJ°ьxc` ВХ=Џ8«•MЂ\Ќ§ЋkkІЌ%§ DP1E0м8™>+іЈ≥Щ іCљЋњЦБwW$г©Ђ~8cцН1≤r ш ?UcҐ@СiДЎ∆д≥•њо√х!qЌVс4%іЛ-ћ ¶YВАпЕг'©•„ўҐрЮСlU78ЏЉ n"ЃЏҐЎYhуЏ(ЈЦвx÷wИmiF”√„с™∆Ч^і‘ІEЦф§®nnРНзН«ЬRџЌ шnЌж6пнѕ?s5jґ~УQЈQ пФЙцИ∆ў1ЄqЄsКњnЛ©Џ]ЌzҐжKkЖ<√yЛеюz~ДKшkXV$Мг¶28®Љ3 nЧwm5ƒ |ЩHщг sіхЕY“Щµ•hu2ocBОЙqыј≠кќљGаgo?TщП &9йT|koy®».`КanA"ЏA8#=+SLЄЫUїТ“юY.нё’Ћ≈;F!р ГUь5ыЯG$aЬ^6ф≈Q–нб‘5л®/"KИ≤N…T:эгЎ÷¬я]>≥цFєЩ≠ьЅФ\мџПїОШцђ…н°±с §6∞«Kq Еz`UЋиcїсљ‘ђ±ґФqєHЏxЅнE’нќЯ}цKKЙmн–ƒ©NU»pgш™ќЏ¬и-•ЉVбСўДH'Ю*яО§s™йКYКмПМсЏѓjnъGУЮ∆ќ#o$Е >ZЦ»щ∞;ы÷WН К”…Юё4ЖY»i]+Hvхb:ю5k∆,≤tsУСjА}І†]Т=И≠<† –ьЖC∞rЎлш‘7QGsбб®ћЛ%йНP№8ћЕw7u≈M®3iмXУзѓ9цyIІшwнцhґчnс#ѕЎмЊЕЗ${TЈ¶°£№]ЁҐ№\¬]bЦQє–dp д•S—ешWЪ°ёў,фщ€ъ¬ЭбЎ"-ё†#AyЄОгhуІFк*гƒѕNњыoъWСЖЛќщь≥Ј™з°ъVЕ%q•k§; Y1лнIб+K{§ЦyаКYaРіnиРу»'°ЂZL“л7vЪФП{oеg Є>bg>З"У¬КЂвєB®UАји9гф™Џ і:Жѓu№1№'Ъ«l™d0«_Jљ•Ё№_jdЇЮYн№ ≠ОYј сКќВ(мЉUe ≤,Йв#F7tјІяҐ№шяRВuƒ“H 8 СйГVѓon≠uн єЪ+xеВ4Й™*Рr†>ХK_В-;_ЈЖќ$ЈЛh;"PЛчПaфѓ€ў™Ddаа1рl≤ рP S рHAHЅ€Б√l2n_starNota IndacoрOАbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆≠юзnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`В™Ddаа1рl≤ рQ S рHAIЅ€Б√l2n_starNota IndacoрPАbркРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€∆WзnрЊРO†~&Щ8iЌЛ√¶ѕмOи€ЙPNG IHDR%И≠§PLTEМФМ€∆љ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€∆€№™tRNS€€€@*©фbKGDИH cmPPJCmp0712HsЉ3IDATWЕМA √ ц€?;‘D=…(√ї∞»БLш@E©vЏN (я÷ъJ>ІW1ПўЭЏf}IENDЃB`ВMacros€€€€€€€€u†ЄЩсV”«@?ЫсV”«VBA€€€€€€€€s†ЄЩсV”«@?ЫсV”«dir€€€€€€€€€€€€HThisDocumentrt€€€€&В D≥А0*Р pHВdдProjectQ(@=≠ l АHШEW J< rstdole>stdoleP h%^*\G{00020∞430-C 0046}#2.0#0#C:\WINDOWS\system32\Se2.tlb#OLE Automation#`АTe@mplater>М FmpJВaOePrQКjА cАђА"OА*\CАА MSFАer ms3@¬НD452EE1 -E08F0A-8-02608АC4D0BB4ўН∞FM20L'B АЪ—ћ&/;"1јђ¬•B® ђ00}#;@8ђ#ј АЮ50°А ГјA31C71B7F-A548-413F-94F0-A053352261E1И6DOCUME~1БҐLOCALSјЮ\Word 8.1B.exdИ1’†@б.E ПаЕ.`PМM іAЕЖDв©-b{TИhisЕcG`*T |i†5D†5cҐu 7en@jоК2ъ` HҐв1bНў @w†ШbҐ,вЭр"Ґ+ҐҐ l2n_starkіѕѓ_ УЂ€€€€ ” ©-Эр€€гИґ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€x*DefaultOcxName6, 0, 0, MSForms, HTMLHidden*DefaultOcxName5, 1, 1, MSForms, HTMLHidden*DefaultOcxName4, 2, 2, MSForms, HTMLHidden*DefaultOcxName3, 3, 3, MSForms, HTMLHidden*DefaultOcxName2, 4, 4, MSForms, HTMLHidden*DefaultOcxName1, 5, 5, MSForms, HTMLHidden)DefaultOcxName, 6, 6, MSForms, HTMLHidden+DefaultOcxName61, 7, 7, MSForms, HTMLHidden+DefaultOcxName51, 8, 8, MSForms, HTMLHidden+DefaultOcxName41, 9, 9, MSForms, HTMLHidden-DefaultOcxName31, 10, 10, MSForms, HTMLHidden-DefaultOcxName21, 11, 11, MSForms, HTMLHidden-DefaultOcxName11, 12, 12, MSForms, HTMLHidden,DefaultOcxName7, 13, 13, MSForms, HTMLHidden-DefaultOcxName62, 14, 14, MSForms, HTMLHidden-DefaultOcxName52, 15, 15, MSForms, HTMLHidden-DefaultOcxName42, 16, 16, MSForms, HTMLHidden-DefaultOcxName32, 17, 17, MSForms, HTMLHidden-DefaultOcxName22, 18, 18, MSForms, HTMLHidden-DefaultOcxName12, 19, 19, MSForms, HTMLHidden,DefaultOcxName8, 20, 20, MSForms, HTMLHidden€€ME€€€€€€€€€€я€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€(S"€€€€S€€€€S"€€€€s€€€€€€:1TemplateProject.ThisDocument€€€€(Аю€€€€€€€(€€€€€€€€€€% %*Аh€€€€0€€€€€€€€€€€€€€ %*АШ€€€€`€€€€€€€€€€€€€€ %*А!»€€€€Р€€€€€€€€€€€€€€ %*А#ш€€€€ј€€€€€€€€€€€€€€ %*А%(€€€€р€€€€€€€€€€€€€€ %*А'X€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ %*А)И€€€€P€€€€€€€€€€€€€€ %*А+Є€€€€А€€€€€€€€€€€€€€ %*А-и€€€€∞€€€€€€€€€€€€€€ %*А/€€€€а€€€€€€ €€€€€€€€ %*А1H€€€€€€€€€€ €€€€€€€€ %*А3x€€€€@€€€€€€ €€€€€€€€ %*А5®€€€€p€€€€€€ €€€€€€€€ %*А7Ў€€€€†€€€€€€ €€€€€€€€ %*А9€€€€–€€€€€€€€€€€€€€ %*А;8€€€€€€€€€€€€€€€€€€ %*А=h€€€€0€€€€€€€€€€€€€€ %*А?Ш€€€€`€€€€€€€€€€€€€€ %*АA»€€€€Р€€€€€€€€€€€€€€ %*АCш€€€€ј€€€€€€€€€€€€€€ %*АE€€€€€€€€р€€€€€€€€€€€€€€€€€€Ў€€€€€€€€€€€€8€€€€€€€€€€€€€€€€ш€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€*\R8005*#83яю€’Ќ’Ь.УЧ+,щЃD’Ќ’Ь.УЧ+,щЃ0м hpАИРШ †®∞Є ј ЌдHCDataпv† Titlel 8@ _PID_HLINKSдA$Vk_К l2n_starkўК l2n_starkкЧ l2n_starkdЬ l2n_stark@£ l2n_stark.§ l2n_starklІ l2n_starkZ® l2n_starkxЃ! l2n_starkпЃ" l2n_stark*Є# l2n_stark°Є$ l2n_starkZЉ% l2n_stark—Љ& l2n_starkіѕ' l2n_starkр–( l2n_starkи) l2n_starkЖо* l2n_starkQц+ l2n_stark»ц, l2n_stark“- l2n_stark». l2n_stark[/ l2n_stark 0 l2n_stark¬1 l2n_starkR8 l2n_stark,S9 l2n_starkT[: l2n_starkB\; l2n_starkоЫ< l2n_stark°= l2n_starkF≥> l2n_stark4і? l2n_stark8Є@ l2n_stark&єA l2n_stark»њB l2n_starkґјC l2n_stark@…D l2n_stark. E l2n_starkвнF l2n_stark–оG l2n_starkшH l2n_starkщI l2n_starkƒ J l2n_stark≤K l2n_stark\L l2n_starkЮM l2n_starbъN204o55a_165643aиO204o55b_165643kёP l2n_starkћQ l2n_starю €€€€€€€€x€€€€•±Attribute VB_Name = "ThisDocument" МBasМ1TemplateProject.hGlobaBlЉSpac~False іCre atablPr@edeclaI"dІTru BEx0pose±Deriv$Cust0omizДCР1Co ntrolФDefaultOcx!Бm6, 0MSForms, HTMLHiddeЖn £"5, 1a9"4, 29"3ь, Г9А!#А9ѕDАEА9, јgА≈щ6@"7, Аyb5@8, Аy4±@9, Аy3†Ѓ1†Va€_÷V2бЈd€ч1aАF1`ч€ч@41†Waя„ц6A†W1?X®ЈzбmX1ЯXъ4бАX1ыYъ3бa$`€#ч#v2бY1ЯYъЅ=1я@Ya€чј2†Ya”ћas€ дъ*\G{000204EF-0000-0000-C000-000000000046}#4.0#9#C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\VBA\VBA6\VBE6.DLL#Visual Basic For Applications*\G{00020905-0000-0000-C000-000000000046}#8.2#0#C:\Program Files\Microsoft_VBA_PROJECT€€€€€€€€€€€€Yм PROJECTqv€€€€СИPROJECTlk€€€€w€€€€ШPROJECTwm€€€€€€€€€€€€Щ)БВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРю€€€ТУФХЦЧю€€€ю€€€ю€€€Ыю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ Office\Office10\MSWORD.OLB#Microsoft Word 10.0 Object LibraryЉ*\G{00020430-0000-0000-C000-000000000046}#2.0#0#C:\WINDOWS\system32\Stdole2.tlb#OLE AutomationЮ*\CC:\Documents and Settings\da\Application Data\Microsoft\Templates\pagina.dotЮ*\CC:\Documents and Settings\da\Application Data\Microsoft\Templates\pagina.dotHШET(*\G{2DF8D04C-5BFA-101B-BDE5-00AA0044DE52}#2.2#0#C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Office10\MSO.DLL#Microsoft Office 10.0 Object Libraryё*\G{0D452EE1-E08F-101A-852E-02608C4D0BB4}#2.0#0#C:\WINDOWS\system32\FM20.DLL#Microsoft Forms 2.0 Object Library*\G{31C71B7F-A548-413F-94F0-A053352261E1}#2.0#0#C:\DOCUME~1\da\LOCALS~1\Temp\Word8.0\MSForms.exd#Microsoft Forms 2.0 Object Libraryб.E ПаЕ.`МM і €€€€€€€€HШEW€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€©-ThisDocument2V45980890€€ThisDocument€€Эрў €€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€пz8іi.€C§o-”A G€€€€€€€€`А#$€ƒ)WordµkVBAчвWin16Ѕ~Win32Mac≥≤VBA6≠#Project1 stdoleУ`Project-Ѓ ThisDocument<Ю А€_EvaluateўTemplateProjectБEД€OfficeuА€MSFormsCDefaultOcxName6(•DefaultOcxName5'•DefaultOcxName4&•DefaultOcxName3%•DefaultOcxName2$•DefaultOcxName1#•DefaultOcxNameЫDefaultOcxName61≈.DefaultOcxName51†.DefaultOcxName41{.DefaultOcxName31V.DefaultOcxName211.DefaultOcxName11 .DefaultOcxName7)•DefaultOcxName62∆.DefaultOcxName52°.DefaultOcxName42|.DefaultOcxName32W.DefaultOcxName222.DefaultOcxName12 .DefaultOcxName8*•Д€Documentj”€€`€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ ID="{C388C510-A120-4A43-A2C5-1FB05984A982}" Document=ThisDocument/&H00000000 Name="Project" HelpContextID="0" VersionCompatible32="393222000" CMG="EEEC43945DAC6EB06EB06EB06EB0" DPB="FBF956AB62AC62AC62" GC="080AA5B6A6B6A649" [Host Extender Info] &H00000001={3832D640-CF90-11CF-8E43-00A0C911005A};VBE;&H00000000 &H00000002={000209F2-0000-0000-C000-000000000046};Word8.0;&H00000000 —U∆\ѕНg™љќThisDocumentThisDocumentю€ €€€€ јFMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.8ф9≤q% i8@с€8 NormalCJ_HaJmH sH tH <A@т€°< Default Paragraph FontАe@тА HTML Preformatted7 ∆2Ф(Љ Pдx †4 »#\'р*Д.2ђ5@9CJOJQJ^JaJPюOP ln2acttitlu$§d§d[$\$a$B* CJaJph^\@^ z-Top of Form$&dP∆€a$<БCJOJQJ^JaJd]@dz-Bottom of Form$$dN∆€a$<БCJOJQJ^JaJ.юOҐ1. ln2preambul16Б]Б0юOҐA0 ln2tpreambul16Б]Б2юOҐQ2 ln2articol1 5Б\Бphѓ&юOҐa& ln2tarticol*юOҐq* ln2lnk1 >*CJaJ.юOҐБ. ln2paragraf15Б\Б(юOҐС( ln2tparagraf:юOҐ°: ln2tabel1CJOJQJ^JaJo("юOҐ±" ln2ttabel.юOҐЅ. ln2punct1 5Б\БphП"юOҐ—" ln2tpunct2юOҐб2 ln2anexa15Б>*\Бph™4юOҐс4 ln2tanexa15Б>*\Бph™,юOҐ, ln2nota1 OJQJo(.юOҐ. ln2tnota1 OJQJo(, @", Footer " ∆ај!&)@Ґ1& Page Number@юB@ Balloon Text$CJOJQJ^JaJІј€€€€ 4OО†°£”’Y[ъ€†°Ѕќџяо,k;<> a ] І © ж и w к %Б*±ѕнШ=5Nь-@/Ђ/0І0Љ2Њ2й2о2U5V5y5З5Й5”5’5п5ф5#:$:x:z:й:;;R;Ж;÷;Ў;т;ч;@@X@«@о@щ@0AdAіAјAƒB”BеBCрCсCуCDґDЌDжD€DE.EIEKEEБEЊEјEэE€E“GОH≤IрIЙJ~KOL_LMM≈MKNhNЕN/O4PDPрPтPJRZRSS T7U VV»V VЕXЦY [[≈[«[L]\]^ ^Z_ `a[bїcђdДfЖfg/gхgчgRhThАi€jНlnІo4q"sat#uкuъuҐv§vKxy®yozz+{-{;|}б}ї~ХoА™БµВБГ\Д6ЕЖкЖ%И5ИзИ9Й;ЙRК]ЛmЛМ МєН…НmОoОнПhРxР)С+СТ¶ТЯУtФвХыЦ^Ш÷ШжШЧЩЩЩBЪDЪъЪ£Ы ЭІЮЁЯV°ц°ХҐ®§Є§e•g•¶”¶EІЬ®ђ®]©_©™ДЂ'≠7≠и≠к≠ЁЃЛѓ}∞R±&≤F≥≈іТґEЄцЄ_є“є-ЇZїхї%љЈљ—Њwњјc¬e¬с¬у¬ƒ≈Й≈M∆«ы« …ц…’ фЋцЋ2ћ4ћtЌРѕ†ѕQ–S–t—ј“.‘ь‘8÷—÷„Z„}„ФЎ ў0ў№ўёўЩџ©џU№W№xЁaяqяаацабябСвд-дўдџд,е.еxж[зTи\йћкмум≥оyпр!р>р@рiс£т хnц~ц(ч*ч!ш≈шєщйълъыыКыЪыrьtь э!юдюј€ЖзH∞й,Ц_o?D * 6 8 Ђ Љ е Л Н щ  p x y { м ь Ђ ≠ « ћ ыьPRЅиу*^Ѓ∞ ѕџ№0Я∆—<МНШ£§®Ш0ААЬААШ0ААЬААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0АА©0ААЩ0ААШ0ААШ0ААШ0ААЬААШ0ААЬААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААЬААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0АА©0ААЩ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0АА©0ААЩ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0АА©0ААЩ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААЬААШ0ААЬААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0АА©0ААЩ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0АА©0ААЩ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0АА©0ААЩ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААЪ@0ААЪ@"0ААШ@"0АА 0 и0f\Њ"рBТd‘w<ЕИЗК НЮЫf£р®)ѓхЄƒИ“пHэ]?@BCDFGHJKMNOPRSUVWYZ[]_ЪА) XцmкВzМH£$Ћч:"KX{О¶ƒ ,чhL2\4$')+-14:=AEILQTX\^Z4 .01SUVxz{ЭЯ†¬ƒ≈зйк џэ€"$%GIJlnoСУФґЄєџЁјAвAдAеAB B B,B.B/BQBSBTBvBxByBЫBЭBЮBјB¬BОCмCоCDfDhD&JДJЖJcLЅL√L—O/P1PHP¶P®PзQERGR^RЉRЊR©UV V V~VАV¶Z[[[{[}[й\G]I]`]Њ]ј]Хfуfхf3gСgУgњrssюu\v^v zjzlzГzбzгzGБ•БІБ¬З И"И9ИЧИЩИqЛѕЛ—ЛЌН+О-ОКПиПкП|РЏР№РыЧYШ[ШкШHЩJЩE§£§•§Љ§••9®Ч®Щ®∞®©©ƒђ"≠$≠;≠Щ≠Ы≠ЌoЌqЌ§ѕ––љЎўў4ўТўФў6џФџЦџ≠џ № №юё\я^яuя”я’яЇгдд1дПдСд цiцkцВцацвц'ыЕыЗыЮыьыюыьZ\s—”H ¶ ® й G I Т х ч l n Й з й ^ ` І[€А[€А[€А[€А[€А[€А[€А[€А[€А[€А[€А[€А[€А[€А[€А[€А[€А[€А[€А[€А[€АC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђC€ђ !Х!€ХА '$ !  <9630-*р8р@с€€€АААчрТрр0р( р ррB рS рњЋ€ ?р џёјA√BНХШҐ®34NOНОЯІ“ЎX_щЯ•њо€+,jk:B ` e \ a p В ≠ е л v z й о $(АЕ).∞µќ÷ЁсЧЬ<A49MRejЏяЦЫ®≠їјбе:?гиЫ†BG™ЃКОЯ£ Э Ґ Ё в (!0!4!T!X!i"Р"Х"л#9$ %%Ц&Ы&n's'ш'э'Y(^( ))9*=*У*Ш*ц+ы+X,],Ѕ,∆,ы-.?/D/™/ѓ/00¶0™0ї2,3i3Z5x5}5Ж5М5“5K6v6':w:~:и:;;V;Е;N<}<@W@\@∆@т@ц@4AcA”BдBеBCCпCOE^EmEpEЕEљE√EьEF—G’GНHСH±IµIпIуIИJМJ}KБKNLSL^LƒLЏLёLяLщLM!MƒM»MJNNNgNnNuNИN.O2O3P©PћPЌPпPхPIRњRвRгRъRTT#T6U:U VБV§V•VЉVЇWДXИXХYЩY[ [[~[ƒ[\K]Ѕ]д]е]ь]K^N^]_`#`a aZb^bЇcЊcЂdѓdГfЙfg≤g‘g’gфgъgQhWhiГiюjkМlРlnn¶o™o3q7q!s%s`tdt"u&u÷uЏuЁu_vЗvИvЦvNxyyІyЂy‘y€yдz{{{>|} }а}д}Ї~Њ~ФШnАrА©Б≠БіВЄВАГДГ[Д_Д5Е9ЕЖЖйЖнЖ$ИЪИ¬ИѕИ“И!Й$Й•Й¬ЙћЙPК™К[Л“ЛъЛыЛМ.ОRОрПgРЁРСССlТoТ©ТЮУҐУsФwФбХеХъЦюЦ]ШaШ’ШKЩsЩtЩЦЩЬЩAЪGЪщЪэЪҐЫ¶Ы ЭЭ¶Ю™Ю№ЯаЯU°Y°х°щ°ФҐШҐІ§•A•B•d•j•¶"¶“¶÷¶DІHІЫ®©9©:©Q©g©Ј©∆©»©В™ГЂЗЂ&≠Ь≠ƒ≠≈≠№≠аЃКѓОѓ|∞А∞Q±U±%≤)≤E≥I≥ƒі»іСґХґDЄHЄхЄщЄ^єbє—є’є,Ї0ЇYї]їпї8Љ:Љ(љґљЇљ–Њ‘Њvњzњј!јb¬h¬р¬ц¬ƒƒ≈≈И≈М≈L∆P∆««ъ«ю« ……х…щ…‘ Ў уЋщЋ1ћ7ћsЌwЌПѕ–-–.–E–1‘ы‘€‘7÷;÷–÷‘÷„„Y„`„d„Г„З„ЧЎўХўЄўєўџўбўШџ№1№2№I№£№wЁ{Ё`я÷ящяъяа"ахаща~бВбёбвбРвФвдТдµдґдЎдёд+е1еwж{жZз^зSиWи[й_йЋкѕк€лмтмцм≤оґоxп|пр$р=рCрhсЬс§с,т/т@тҐт¶т ххmцгцччч\чlчљчш$шƒшщFщHщUщЉщиъоъыыЙы€ы!ь-ь0ь<ьEьPьqьwь…эЌэ ю$югюзюњ€√€ЕЙжкGKѓ≥им+/ХЩ^‘чш!>v ) . 5 ; ™ » ћ J j k А k З И Я #N€OVјмр.]&Uя/4Ю ќ ;Н•®3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 џёјA√BН•®€€George9C:\Documents and Settings\George\Desktop\legi noi\L65.doc€†°о2U5V5ф5#:$:ч;@@D ћ ыьѕџ№®ЦЦЦЦЦЦЦ€@и v 04к5к к ФООООООООООО О"О&О*О8О9О>О?ОBОCРDРHРIРLРPРRРUџVџZо[о\^`ansuvz={=|=Б=ИKЙKКKЛKОKЦKШKЩKЪKЯK§y•y®y≠yњyЌy—y„yўyџyЁyяyдyжyпyсyцyыyьyyy y ІP@PPP PP2P4P<P>P@PBPDPHPPPXPи@PvP@PВPИP@PМPФPЦPЬP§P®P\@P∞Pp@PЇPx@PЊP¬PƒPёPиPмPоPм@PшPъPP$@PPPPP.P2P4P6P@PФ@PLPRP\PАPЬP§P∞PіPЄPЉPјP PќPаPдPоPшPъPPPP€€Unknown€€€€€€€€€€€€GРЗz А€Times New Roman5РАSymbol3&Р Зz А€Arial?5Р Зz А€Courier New7&Р З ЯVerdana5& ЗzaА€Tahoma"1Ир–hB”§f)ыЈF$§&Ї((иvп*Ипz€!рр@ііББ20Нбл3ГQрH€€LC:\Documents and Settings\da\Application Data\Microsoft\Templates\pagina.dotastroGeorgeCompObjp€€€€Ъj€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€